1. 6. 2020  19:03 Žaneta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--