13. 11. 2019  7:33 Stanislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | I | K | M | O | P | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Gabriška, M.
2.DPPosúdenie rizík pri práci na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 2 Matušov, D.
3.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefunková, A.
4.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 2 Krchnák, E.
5.DPPoužitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastochBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mištinová, K.
6.DPPoužitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Otajovičová, M.
7.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 2 Hrnčiar, J.
8.DPPreprava nebezpečných látokMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Rodinová, S.
10.DPPrvá pomoc v chemickom laboratóriuSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Janušková, P.