22. 10. 2020  23:38 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | I | M | P | R | S | Š | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
3 / 2
2.
BP
Posúdenie rizík vybraných technických zariadení
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švec, M.
3.DP
Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Sirotiak, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajčovičová, M.
4.BPPotravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vznikuŠefčovičová, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.
BP
Požiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Buranská, E.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--