20. 10. 2020  3:04 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | I | M | P | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Vodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostredia
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Jemalová, D.
2.
BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Rantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DP
Vplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tok
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Rakús, B.
5.
BPVplyv teploty na zmenu farby vybraných drevínMartinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Begán, M.
6.
BP
Výpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----