14. 10. 2019  11:14 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | H | I | M | O | P | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Drobná, D.
3.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, L.
4.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Mahútová, K.