30. 10. 2020  18:32 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | I | M | P | R | S | Š | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPAnalýza bezpečnosti aditívnej výroby
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kijovská, M.
2.DPAnalýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriuKucmanová, A.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jadrná, M.
3.
DP
Analýzu rizík vybraného strojného zariadenia podľa STN EN ISO 12 100
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Bezpečnosť aditívnej výroby vzhľadom na tvorbu jemných častíc
Buranská, E.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.BPBezpečnostné aspekty priemyselne syntetizovaných nanočastícKucmanová, A.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
6.DPBezpečnostné riziká vybraných strojovÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Environmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávy
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ondriš, F.
8.
DPErodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)Sirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ščasná, M.
9.
BP
Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DPHodnotenie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v laboratóriu
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
11.
BP
Hydrometalurgické získavanie striebra z použitých rtg snímkov
Wachter, I.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DPIdentifikácia nebezpečenstiev v súvislosti s chybami koľajníc na tratiach ŽSR
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
DP
Iniciačné parametre smrekového dreva
Rantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Purdek, S.
14.
DP
Mechanické vlastnosti "transparentného dreva"
Wachter, I.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
15.
BPPosúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti tématu3 / 2 Grmanová, K.
Beňovský, S.
Režná, T.
16.
BP
Posúdenie rizík vybraných technických zariadení
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
DP
Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Sirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajčovičová, M.
18.
BP
Potravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vzniku
Šefčovičová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Požiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Buranská, E.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
DP
Rozbor najčastejších príčin pracovných úrazov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stojkovič, M.
21.
BP
Svetelné znečistenie v TrnaveNečas, A.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Jakubec, R.
22.
DPSystém evidencie chemických látok pre malé a strené podniky
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
DP
Systém evidencie chemických látok pre vybrané laboratórium
Pastierová, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Francúz, S.
24.
BP
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich spektrálny posun vybraných kontaminantov vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
DP
Štúdium optickej a mechanickej stability transparentného drevaKatedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Štúdium vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu
Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ščasný, P.
28.
DPŠtúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu v závislosti na použitom zapaľovačiKuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bajan, J.
29.
BP
Úprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Scherer, A.
30.
BP
Vodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostredia
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jemalová, D.
31.
BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Rantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DP
Vplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tok
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / --
34.
BP
Vplyv teploty na zmenu farby vybraných drevín
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DPZáchrana osôb zo stavebných výkopovSzabová, Z.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1
37.BP
Získavanie striebra z vyradených počítačových klávesníc
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti tématu
0 / --
--