26. 5. 2020  16:07 Dušan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemyselBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Rolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
3.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Tonka, M.
6.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
7.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Voštinár, M.
8.BPArchivácia údajov z výrobnej linkyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
9.DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Augustín, M.
10.DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Miškolci, M.
11.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
12.
DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Pajkoš, A.
13.DisP
Big Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesov
Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
14.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Matištík, L.
15.BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
16.
DisP
Deep learning v Industry 4.0Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.
BP
Design of experiments
Kotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BP
Detekcia objektov v definovanom prostredí.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DP
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Charvát, D.
20.
BP
Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kostolanský, D.
21.
DP
Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gurčík, J.
22.
DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCU
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Holická, K.
23.
DPImplementácia automaticky riadených vozidielVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
24.
BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
25.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Heriban, J.
26.
BP
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
Masárová, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zetka, D.
27.
DP
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Sorád, M.
28.
BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Frišo, P.
29.
DP
Informačný systém pre firmu Formica
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukáč, D.
30.
BP
IS pre grafickú firmuJuhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / --
31.BPIS pre potravinársky podnikJuhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
32.
DPIS pre združenie živnostníkovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Žlnay, D.
34.
BP
Kontrola a riadenie regulovaného prostredia
Masárová, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.BP
Kopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidiel
Juhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kopúnek, M.
36.
DisPManažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.DPMikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABVaský, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pereira, M. W.
39.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
40.
DisPModelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústavVrábeľ, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Dobo, F.
42.
BP
Možnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysle
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
43.BP
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Horňák, T.
44.
BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentuRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Hutár, M.
45.
BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
46.
DP
Návrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
47.
BPNávrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
48.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Senneš, S.
50.
BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
4 / --
51.BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Kmotorka, M.
52.
BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
54.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systému
Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smutný, M.
55.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi WebTanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Málek, Ľ.
56.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
57.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
58.BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hudák, M.
60.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
62.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
63.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lopatka, M.
64.
BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Iringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
65.BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
66.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
67.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Frtús, J.
68.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krippnerová, A.
69.
BPNávrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
BPNávrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontroleromHalenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefanec, M.
71.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmet
Božek, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
72.
BP
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
73.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
74.
DPNávrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
75.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSR
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jurkasová, D.
76.BPNávrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Papp, A.
78.
DPNávrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Leško, M.
79.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávača
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
80.
DP
Návrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hanzel, E.
81.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
83.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PP
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
88.BPNávrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
91.BPNávrh informačného systému pre firmu LindstromŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
92.
DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Špendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
93.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modulÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
94.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modulKebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pátrovič, M.
95.
BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Broniš, J.
96.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
97.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szabó, R.
98.DPNávrh informačného systému pre skladové hospodárstvoKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Bašovská, Z.
99.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Tomáška, M.
100.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
101.
DPNávrh informačného systému pre správu úlohÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Juráň, D.
102.BPNávrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fančovič, D.
104.
DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmyVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Malý, D.
105.
DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Pavlovič, P.
106.
BPNávrh riadenia modelu angulárneho robotaŠimon, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
107.
DPNávrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovyNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bajús, A.
108.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponentyHajdu, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
109.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kocanda, D.
111.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
113.
DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Fülöp, M.
114.
BP
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
115.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / -- Dančišin, M.
Čapkovič, M.
116.
BPNávrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.BP
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
118.BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nemček, B.
119.BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrášik, J.
120.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
121.
BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
122.BPNumerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.
BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Naď, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Hulák, P.
124.
BPNumerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovoduÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.DPObjednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Šustek, P.
Krútil, S.
126.BPOnline databáza na inventár majetku.Križanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operácií
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
128.
BP
Palubný počítač automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Szabó, I.
129.DP
Piliptsevich Aleksandr: KDD
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Piliptsevich, A.
130.
DP
Polakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
131.
BP
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
132.
BPPorovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOEKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
133.
DP
Predikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
134.DPPrepojenie systému Wonderware MES o možnosť zadávať a sledovať zákazky z Microsoft Dynamics AX (Axapta) vrátane skladového hospodárstvaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.DP
Prestavba kompletného programu a vizualizácie pre vstrekolis
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
136.
BP
Prístrojový panel (doska) automobilu
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
137.
DisP
Proaktívna simulácia v riadení výrobných systémovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
138.
BP
Regresívna approximácia množiny dát polynómami
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
2 / 2
139.
BP
Regresívna approximácia množiny dát polynómami v MATLABeVrábeľ, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2
140.
BP
Riadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoru
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
141.
BP
Riadenie modelu vozidla na báze Arduino s využitím neurónovej sieteĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mižigár, J.
142.
DP
Riadenie upínacích prípravkov otočného stola na robotickom pracovisku.Kopček, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kalus, M.
143.
BP
Riešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami, aplikácia v C# alebo JaveLiška, V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Jurčacko, J.
Čambál, Ľ.
144.
BP
Riešenie určitého integrálu numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave
Liška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 2
--
145.
DP
Rozpoznávanie hudobných štýlov prostriedkami hlbokého učenia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Hlávek, J.
146.
DP
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
147.
DP
Rozvrhovanie operácií s využitím simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
148.
BP
Signalizácia narušenia priestoru
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Preložník, D.
149.DP
Simulácia a optimalizácia procesu výroby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Malý, M.
150.DPSimulácia linky pre opravu dvojkolesíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
151.BPSimulácia obmedzenia dopravy svetelnou signalizáciouČerveňanská, Z.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
152.DPSimulacia vyrobnych procesov vo vybranej spolocnosti v programe WitnessVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
153.BP
Simulácia výroby bŕzd
Červeňanská, Z.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
154.
BPSkúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesyKolíková, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
155.
DP
Smart House - ovladanie zariadeni pomocou railduina
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
156.
DPSoftvérovo definované siete v koncepte Industry 4.0
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
157.
BP
Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmotyNaď, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
158.
BP
Stabilizácia polohy inverzného kyvadla
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
159.
BPSystematický prístup k tvorbe PLC programov vo vyučovacom proceseNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
160.
BP
Tóth Andrej: Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu Android
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Tóth, A.
161.
BP
Tropická matematika a jej aplikácie v automatizácii
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
162.
BP
Úplný faktorový experiment pre dva faktory
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Kaufman, P.
163.
DP
Úprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredíĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
164.
DP
Určenie miery pravdepodobnosti vybraného javu pomocou neurónových sietí
Némethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Dudek, D.
165.
BP
Virtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) na báze kvázi-robogami objektu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
Ďurica, J.
Lehotský, J.
166.
BP
Vybrané matematické funkcie a ich transformácia do tropickej matematikyMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DP
Výmena hlasov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 4
168.
DP
Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Ravas, B.
169.
BP
Vytvorenie metamodelu black-box funkcie na predikciu výrobných cieľov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
170.
BPVytvorenie metamodelu black-box funkcie výrobného systémuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
171.
DP
Vytvorenie SSRS (SQL server reportiSSng services) reportov v rámci linky FESTO
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
172.
BP
Vytvorenie učebnej pomôcky v rozhraní AR pre výučbu technických predmetov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Sláviková, E.
173.
DisP
Využitie Big Data pri riadení komplexných procesov priemyselných podnikov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
174.BPVyužitie strojového učenia pri analýze dátBudjač, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DP
Využitie virtuálnej reality pri tvorbe inštruktážnych video návodov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Perencsei, P.
176.
DP
Vývoj a implementácia systému sledovania výroby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Lenkavský, R.
177.
BP
Web aplikácia na zdieľanie vecí a služieb.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
178.
DPZber a vizualizácia údajov v SCADA systéme z PLC zariadenia modelovej linky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Chrvala, F.
179.
DP
Zlepšenie procesu výroby pomocou simulácie.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Faidzen, A.
180.
DP
Životný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MES
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
181.DP
Životný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MES
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
182.
BP
3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadení
Oravcová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti tématu0 / ----