May 27, 2020   2:31 p.m. Iveta
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 695

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)
2006
2008
KEGAKMDG FCE
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)20072008-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS FCE
A new and flexible approach to training for engineers in construction /NFATEC/ (UK/01/B/F/PP-129_438)2001
2004
Leonardo da Vinci
KKDK FCE
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )2016
2019
ERASMUS+
A. VargováKKPS FCE
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)
20142018COSTJ. HraškaKKPS FCE
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)
2013
2017
COSTJ. Hefty
KGZA FCE
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaR. Mesiar
KMDG FCE
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)2015
2019
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)KKPS FCE
2007
2008
Interreg IIIA: SK - Austria
KKPS FCE
Aggregate and Concrete Production (GIRT-CT-2002-05085)
2002
2007
5. rámcový program
A. Bajza
KMTI FCE
Aggregation functions and their applications (1/0171/12)
2012
2014
VEGAR. Mesiar
KMDG FCE
Aggregation functions as a tool for information processing (APVV-0073-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
R. Mesiar
KMDG FCE
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)2019
2021
KEGAKSME FCE
Algebraic and topological methods in the study of combinatorial structures with high level of symmetry (1/0871/11)
2011
2013
VEGA
J. ŠiráňKMDG FCE
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. Širáň
KMDG FCE
Algebraic, topological and combinatorial methods in the study of discrete structures (APVV-15-0220)20162020
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
20022004
APVV
J. Širáň
KMDG FCE
20032005VEGAZ. Riečanová
KMDG FCE
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)2016
2019
VEGA
KMDG FCE
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)20022004
5. rámcový program
KVHK FCE
2008
2010
VEGAJ. PeráčkováKTZB FCE
Analysis and Interpretation of High-frequency Positioninig Using Global Satellite Navigation Systems (1/0569/10)
2010
2011
VEGA
J. Hefty
KGZA FCE
Analysis and modelling of relativistic effects in Global Navigation Satellite Systems for increasing of positioning accuracy (1/1108/11)20112013VEGAL. Husár
KGZA FCE
2005
2007
VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Analysis of design models and effect of stocastic phenomena for setting of nationally determined parameters (APVT-20-015004)
2005
2007APVVKBKM FCE
2015
2017
VEGAJ. JanákKGZA FCE
20082010VEGA
KSME FCE
2015
2017
VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Analysis of the sound propagation in double skin facades from the airborne sound insulation. Design,measurement methodology, assessment and criteria. (1/0358/13)2013
2015
VEGA
P. TomašovičKKPS FCE
2007
2009VTPĽ. FilloKBKM FCE
ANALYSISS OF SUBSOIL DEFORMATIONS OF BUILDING STRUCTURES IN DEFENDANCE ON THEIR MECHANICAL PROPERTIES (1/9060/02)20022004VEGA
KGTE FCE
2019
2021
VEGAKKDK FCE
2003
2005
VEGAKKDK FCE
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003
VEGA
KKPS FCE
2000
2002
VEGA
KGTE FCE
2002
2003
VEGAR. Vrábeľ
KMDG FCE
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)
2004
2005
VEGA
R. Vrábeľ
KMDG FCE
20022004
VEGA
KSME FCE
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. Baláž
KKDK FCE
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)2001
2003
VEGA
KBKM FCE
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020
VEGA
KGTE FCE
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021
VEGA
KSME FCE
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)
2016
2020APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)
2019
2021
VEGA
KGTE FCE
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)2003
2005
VEGAJ. MalgotKGTE FCE
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)
2018
2020
VEGAJ. Janák
KGZA FCE
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)
2003
2004
Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE FCE
20112013
VEGA
KMTI FCE
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)
2004
2006
VEGAM. MojzešKGZA FCE
Application of precise navigating alghoritms and systems for monitoring of building structures. (1/3308/06)
2006
2008
VEGA
A. KopáčikKGDE FCE
Application of Probabilistic Methods to Improve the Reliability of Concrete Structures (1/0306/09)20092011VEGAKBKM FCE
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)
2011
2011
-- Iný medzinárodný --A. Kopáčik
KGDE FCE
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)
2001
2003
-- Iný medzinárodný --J. Kriš
FCE
ASIA Link (ASIA Link)2008
2010
Asia Link ProgrammeA. Šoltész
KHTE FCE
2006
2008VEGA
KZEI FCE
2012
2014
VEGA
J. GašparíkKTES FCE
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
A. Kopáčik
KGDE FCE
2006
2008OP Vzdelávanie
Dek FCE
Baltic University Programme (mobility)20032020
Baltic University Programme
S. Kohnová
KVHK FCE
Basics of uncertainty modelling (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG FCE
2014
2018
COST
J. Sandanus
KKDK FCE
Better precision of processes and creation of new modules in hydrological modelling (LPP - 0254-07)
2008
2011
APVV - Program LPP
K. HlavčováKVHK FCE
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
SK - ATJ. SzolgayKVHK FCE
BEZ NÁZVU (2922080050)
2000
2003
5. rámcový program
FCE
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004
Bilaterálna spolupráca
KKPS FCE
BEZ NÁZVU (624/02)2004
2005
-- Iný medzinárodný --KBKM FCE
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)2007
2007
Erasmus
Ľ. Fillo
LBK KBKM FCE
BioEMERGENCIES (028892)
2006
2010-- Iný medzinárodný --KMDG FCE
2005
2007
VEGA
J. Sumec
KSME FCE
2009
2011VEGAKKPS FCE
2012
2014
VEGA
KKPS FCE
Building Simulation in Climatic Conditions of the Slovak Republic. (1/3324/06)
2006
2008
VEGA
KKPS FCE
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. Bilčík
KBKM FCE
2004
2006VEGAKMPÚ FCE
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --KTZB FCE
central european grasslands: conservation and suistanable use (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)
2001
2005
global environment facility project
K. Hlavčová
FCE
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006
SK - CZ
KKPS FCE
2014
2018
COSTKVHK FCE
2005
2009
-- Iný medzinárodný --
J. Szolgay
KVHK FCE
2015
2018
VEGA
M. Čistý
KVHK FCE
2008
2010
VEGA
KVHK FCE
Comparative analysis of natural and anthropogenic variability of hydrometeorologic series (2/0096/08)
2008
2010VEGA
KVHK FCE
Competences in transport AT-SK (N_00170)
2014
2014SK - ATB. BezákKDOS FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0280/10)
2010
2011
VEGA
J. ŠiagiováKMDG FCE
2010
2011
VEGAI. Škultétyová
KZEI FCE
COMPLETION OF PARTIAL INFORMATION UNDER UNCERTAINTY (1/0198/09-SvF)
2009
2011
VEGA
KMDG FCE
2005
2007
APVV
J. VeselskýKFYZ FCE
2006
2008
OP Vzdelávanie
KMDG FCE
Computational simulations with multiagent systems. (1/8107/01)20012003VEGA
KMDG FCE
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
R. RabenseiferKKPS FCE
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)
2014
2018COSTJ. IlavskýKZEI FCE
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010
-- Iný medzinárodný --
J. Skalová
KVHK FCE
Construction-technology Passport of the Ruins in Slovak Countryside (MK-2443/2009/1.3)
2009
2009
Štátny program
KTES FCE
CONTENT PREPARATION OF LECTURE MATERIALS FOR ACCREDITED STUDY PROGRAM BUILDING SERVICES (3/4105/06)
2006
2008
KEGAO. Lulkovičová
KTZB FCE
20132016
VEGA
J. OláhKKPS FCE
2005
2007APVVK. Tóthová
KZEI FCE
2008
2011
APVV - Program LPP
KMDG FCE
Correlation relations between the properties of autoclaved aerated concrete and its use in the process of quality (1/0472/11)2011
2013
VEGA
S. Unčík
KMTI FCE
2005
2007
KEGA
KMDG FCE
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)2001
2003
Bilaterálna spolupráca
KKPS FCE
2006
2008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM FCE
20092010-- Iný domáci --A. Šoltész
KHTE FCE
Creation of effective integrated management system in building process planning and realization. (1/3322/06)
2006
2008VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)2009
2012
SK - AT
KDOS FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008
Štátny program
KTES FCE
2008
2008
Štátny program
O. Makýš
KTES FCE
20052007
VEGA
I. RousekováKMTI FCE
20062008Leonardo da VinciV. LesňákováKERS FCE
2012
2014
VEGA
KKDK FCE
Design and strengthening of concrete structures for durability (1/0645/20)2020
2022
VEGA
KBKM FCE
Design of heating systems and their regulation for accelerated concrete hardening using electric heating (1/2155/05)2005
2007
VEGA
I. Juríček
KTES FCE
Detailed virtual model of the Calvary in Banská Štiavnica as a base for preservation of world-wide sound culture monument. (1/0680/10)2010
2011
VEGAKGDE FCE
2014
2016
VEGA
KGDE FCE
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGA
KVHK FCE
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)2014
2016
VEGAKGDE FCE
2005
2007
VEGA
KTZB FCE
Determination of critical parameters of activation of landslide areas that are threatening transport constructionand water works (1/0533/14)
2014
2016VEGAM. KopeckýKGTE FCE
2008
2010
VEGA
KZEI FCE
20112014
APVV - Všeobecná výzva
KFYZ FCE
2008
2010
VEGA
KGZA FCE
Development and Improvement of Country-Settlement Infrastructure, as a Part of Restoration of their material Environment. (1/2145/05)2005
2007
VEGAM. ČermákováKZEI FCE
Development of a method for assessment the ecological potential of (APVV-16-0253)
2017
2021APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaKVHK FCE
Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states (UK/06/B/F/PP-162_562)
2006
2008Leonardo da Vinci
KJAZ FCE
2004
2006
APVV
M. ŽitňanskýKMTI FCE
Development of methods for the correct application of disinfectant for healthy safe drinking water (APVV-15-0379)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. Ilavský
KZEI FCE
2008
2011
APVV
R. Mesiar
KMDG FCE
2015
2018
VEGA
K. MikulaKMDG FCE
2009
2012
VEGAK. Mikula
KMDG FCE
2015
2017
VEGA
KKPS FCE
2013
2015
VEGAKBKM FCE
2007
2007-- Iný domáci --S. Stasselová
Dek FCE
Dinamic effects influence on design and system identification of structural systems. (1/2142/05)
2005
2007VEGAM. Sokol
KSME FCE
Dispositional Solution Optimalization of Navigational and Energetic Water Works and their operating characteristics with respect to Navigational Safety Using Numerical Methods (1/1134/04)20042006
VEGA
Ľ. MožiešikKHTE FCE
20072007
Štátny program
KTES FCE
2012
2012
-- Iný domáci --O. Makýš
KTES FCE
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)
2011
2014
Structural Measures
OPVV Dek FCE
Dsign of concrete structures for durability (1/3323/06)20062008VEGA
KBKM FCE
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)
2013
2013
-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)
20142014
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES FCE
20052006SK - ATO. Lulkovičová
KTZB FCE
Dynamic Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Structures (1/9059/02)
2002
2004
VEGA
KSME FCE
2002
2004
VEGAKSME FCE
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)
2005
2006
MVTSKDOS FCE
ECOCITY-Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable transport (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)K. BačováKDOS FCE
Ecology and Built Environment (SK-05/06-BA-015)2006
2007
Podpora trvalej spolupráce
A. VargováKKPS FCE
ECTS - European Credit Transfer System (48145_IC-SK-Erasmus)2001
2003
Erasmus
CIT FCE
Education in Hydrotecnics (2003)
2001
2003
CEEPUS
KHTE FCE
Education inRhone Alpes (mira)
2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
KERS FCE
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)20052007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
O. Lulkovičová
KTZB FCE
EEGS (Thematic Networks)
2003
2006
thematic network
A. Kopáčik
KGDE FCE
2001
2003
VEGAP. RoškoKSME FCE
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)
2002
2003-- Iný medzinárodný --KMDG FCE
2003
2005
VEGA
KMDG FCE
2010
2011
VEGA
KMDG FCE
2011
2014
VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
2006
2009APVVK. MikulaKMDG FCE
2003
2005
VEGA
KERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)2003
2005
VEGA
M. Zúbková
KERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)
2000
2002
VEGA
KERS FCE
2005
2007
KEGA
KHUV FCE
Elearning of Selected Subjects on Faculty of Civil Engineering (Rozvojovy projekt - 5c)
2007
2007
-- Iný domáci --M. Sokol
KSME FCE
20012003
VEGA
V. TrnovcováKFYZ FCE
2006
2007
-- Iný domáci --M. Potočár
Dek FCE
EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree (012916-2)2005
2009
New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG FCE
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)
2018
2020
KEGAKTZB FCE
2002
2004
VEGA
KTZB FCE
Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings (DS-2016-0030)
2017
2018Multilaterálna spolupráca M. Krajčík
KTZB FCE
ENERGY EFFICIENT SYSTEMS OF TECHNOLOGY OF THE INDOOR ENVIRONMENT USING RENEWABLE (1/1052/11)
2011
2013
VEGA
D. Petráš
KTZB FCE
Energy in the Built Environment/Enter Build RTD/NAS-ENERBUILD RTD (ERK6CT1999-2001)
2002
2003
5. rámcový program
KKPS FCE
2008
2009
-- Iný medzinárodný --
KKPS FCE
Energy saving, economical and environmentaly roads and traffic platforms (1/0401/10)
2010
2011
VEGA
KDOS FCE
Enhancement of durability and structural reliability of new and existing concrete bridges (APVV-17-0204)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaJ. Halvonik
KBKM FCE
2017
2019
VEGA
S. UnčíkKMTI FCE
Establishment of the measuring methods,assessment and criteria on acoustics for classrooms from the point of view,while more sound sources are present. (1/2146/05)20052007
VEGA
P. Tomašovič
KKPS FCE
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)
2000
2005
Socrates
KVHK FCE
EU Danube strategy -- to increase the operation safeness and the transport capacity of large ship locks by hydraulic filling and emptying systems optimization through the mathematical modeling research and heuristic optimization methods. (1/0660/12)2012
2015
VEGA
Ľ. Možiešik
KHTE FCE
EU Mobility Agreement Customizer (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)
20082010
Leonardo da Vinci
V. Lesňáková
Dek FCE
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)2006
2010
thematic network
KSME FCE
European Dimension of Housing Policy and Housing Sector Development in Slovakia. (1/3781/06)2006
2008
VEGA
K. Ivanička
KERS FCE
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
KGDE FCE
European procedures for flood frequency estimation (ESSEM Action ES0901)
2009
2013
COST
KVHK FCE
European Real Estate Challenge (pedagogický_Netherlands_ERS)
2005
2007SocratesK. IvaničkaKERS FCE
Evaluation of energy balance of building services that uses the renewable energy sources for energy audit, certification and building monitoring. (1/0734/08)2008
2010
VEGAKTZB FCE
Evolutionary algorithms and data driven methods in water management of landscape (1/1044/11)2011
2014
VEGA
KVHK FCE
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)
2001
2003
VEGA
KSME FCE
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)
20132013
Erasmus Mundus joint programmes
KGDE FCE
Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment. (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KKPS FCE
2015
2017
VEGA
OPVV Dek FCE
20132017
APVV - Všeobecná výzva
Š. Stanko
KZEI FCE
2006
2009
APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Extremal problems in metric theory of graphs and discrete structures (1/0065/13)20132015
VEGA
M. Knor
KMDG FCE
2019
2021
VEGA
M. KnorKMDG FCE
Facade technology of intelligent buildings with the application of natural physical inter-spaces. (1/3319/06)2006
2008
VEGA
KKPS FCE
20082010
VEGA
KERS FCE
20082010
VEGA
I. HudobaKBKM FCE
2011
2013VEGA
OPVV Dek FCE
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaB. Bielek
KKPS FCE
2012
2014
VEGAKMDG FCE
2008
2010APVV - Program LPP
KMDG FCE
Fire Safe Use of Bio_based Building Products (Akcia FP1404)
2014
2018
COST
KKPS FCE
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)
2018
2020
VEGA
KKPS FCE
Fuzzy decision-making and fractal geometry methods for object modelling in geographic information systems (1/0203/10)2010
2011
VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
2008
2009
APVV
R. MesiarKMDG FCE
2006
2008
VEGA
KMDG FCE
2009
2011
VEGAKMDG FCE
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)
2003
2005KEGAJ. DillingerKFYZ FCE
2005
2005
VEGA
ÚSZ FCE
20092011
VTP
V. Macura
KVHK FCE
Generalized convolutions and decomposition integrals (APVV-17-0066)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG FCE
2001
2003
VEGA
M. Mojzeš
KGZA FCE
20012002VEGAA. Kopáčik
KGDE FCE
2008
2010
APVV
J. Szolgay
KVHK FCE
Geometric aspects of modelling of landscape element and their applications in spatial geoinformation systems  (1/1034/04)2004
2006
VEGAM. Vajsáblová
KMDG FCE
Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete (ESF-EC-0009-10)2011
2014
EuroGIGA
KMDG FCE
Geometrical partial differential equations - numerical analysis and applications (APW-0184-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. Širáň
KMDG FCE
2006
2008
VEGA
KGTE FCE
2005
2007VEGAJ. Hulla
KGTE FCE
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)2003
2005
VEGAE. BednárováKGTE FCE
GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain (4000122230/17/NL/SC)
2017
2019-- Iný medzinárodný --
KMDG FCE
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠiráňKMDG FCE
Graphs, group, surfaces und symmetries. (1/2004/05)
2005
2007
VEGAKMDG FCE
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)
2004
2004
-- Iný medzinárodný --
A. ŠoltészKHTE FCE
Heuristic models for optimizationof water management intervention in a landscape (LPP-0319-09)
2009
2012APVV - Program LPPKVHK FCE
2019
2022
ERASMUS+R. RabenseiferKKPS FCE
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)
2005
2008
Európsky sociálny fond
KFYZ FCE
2008
2010
KEGA
Š. Sokol
KGDE FCE
20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM FCE
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019
2022
VEGA
KVHK FCE
Holistic Design and Verification of Concrete Constructions (1/0784/12)
2012
2014
VEGA
KBKM FCE
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)
2001
2003
VEGA
KHUV FCE
20072009
VEGA
KMDG FCE
Hybrid flow forecasting models (APVV-0443-07)
2008
2011APVV
KVHK FCE
Hybrid methods for the modeling and evaluation of hydrological extremes for risk analysis. (1/0908/11 )
2011
2013VEGAK. Hlavčová
KVHK FCE
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsKVHK FCE
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting: (6RP/037024)
2006
2008
MVTSKVHK FCE
Hydraulic Laboratory ? Centre of Excellence For The Research of Water Structures (Rozvojovy projekt)
2007
2008
-- Iný domáci --
KHTE FCE
2007
2009
VTP
J. KamenskýKHTE FCE
Hydraulic Research on Control Gates of Water Structures (APVV-15-0010)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. RumannKHTE FCE
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)20072009VTPKHTE FCE
2002
2003
SK - CZKGTE FCE
2002
2004
VEGA
J. Hulla
KGTE FCE
Hydrogeological drought and its influence on usable groundwater amounts (APVV-0335-06)
2007
2009
APVVV. Macura
KVHK FCE
Hydroinformatics ? implement for simulation, information and comunication technologies in hydrology, hydraulics and water management (13120200033)
2005
2008
OP Vzdelávanie
KHTE FCE
2006
2009-- Iný medzinárodný --J. Szolgay
KVHK FCE
Hydrological regionalization - Towards a coherent framework (Rak/SR/STU2/07)20072008
MVTS
KVHK FCE
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGAKHTE FCE
Hydrophysical characteristics regionalization of Slovak soils. (APVT-51-019804)
2005
2007
APVV
J. Skalová
KVHK FCE
2013
2015
VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
20082010VEGAKVHK FCE
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
KVHK FCE
Identification and monitoring Natura 2000 habitats by dynamic segmentation of satellite images (APVV-16-0431)20172021
APVV - Všeobecná výzva
K. MikulaKMDG FCE
Identification of changes in the hydrological regime of rivers in the Danube basin (APVV-0015-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK FCE
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGA
KSME FCE
2007
2009
APVV
KMDG FCE
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)20172020H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)KMDG FCE
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
Impact of the drought on water regime and biodiversity of lowalnd regions in Slovakia and design of counter-measures (APVT-51-044802 )2004
2006
APVVKHTE FCE
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
KFYZ FCE
2005
2007
VEGA
Š. StankoKZEI FCE
IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE METHODS BY REVIEWING OF SAFETY AND RELIABILITY OF (1/0704/09)
2009
2012VEGA
KGTE FCE
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics (JPD BA-3-2004/008)20052008
Európsky sociálny fond
KFYZ FCE
2013
2015
VEGA
KZEI FCE
Increase the Efficiency and Reliability of Precast Concrete Members (APVT-20-P03905)
2005
2007APVVKBKM FCE
20132015
VEGA
A. KopáčikKGDE FCE
Influence of biotic and abiotic characteristics of the stream on ecosystem and water regime of soils (1/0243/11)
2011
2014
VEGAV. Macura
KVHK FCE
2016
2018
VEGA
KGTE FCE
2011
2013
VEGA
KGTE FCE
2019
2020
-- Iný medzinárodný --
Š. StankoKZEI FCE
Influence of the background noise levels and the sound insolation of the partition walls on speeech intelligibility and changes in intensity of the vocal output of teacher in the classrooms. Measuring methods, proposal parameters, analysis, criteria. (1/0208/09)
2009
2011
VEGAP. Tomašovič
KKPS FCE
2010
2011VEGAR. Mesiar
KMDG FCE
Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources e (HPRP - CT - 2001-00026)
2002
2004Improving human research potential and the socio-economic knowledge base
KTZB FCE
Innovative and traditional structural systems ? design and diagnostics regarding present ecological, architectural, (1/0256/10)2010
2011
VEGAKKDK FCE
2001
2003
KEGAM. MišútováKMDG FCE
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)
2018
2020
VEGA
R. ÁrochKKDK FCE
2011
2013VEGAJ. Kriš
KZEI FCE
2010
2011
KEGA
P. TurčekKGTE FCE
Integration of principles and procedures of ecological management in East-Slovak Lowlands (Laborec-Uh region) (0055927)20082011-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE FCE
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)
2001
2003
VEGA
KGDE FCE
2000
2002VEGA
KKPS FCE
2002
2003
SK - CZ
FCE
Interaction between selected geotechnical structures and ground environment. (1/3320/06)
2006
2008
VEGA
KGTE FCE
2005
2007
VEGA
KSME FCE
Interactive buckling of thin-walled structural elements (2/0101/09)
2009
2011
VEGAKKDK FCE
20032005KEGAKFYZ FCE
2008
2009
-- Iný domáci --KFYZ FCE
International Sustainable Engineering Practices (21810098)
2018
2019
International Visegrad Fund - Grant programs
KKPS FCE
Investigation of Hygrothermal and Mechanical Properties Linked to the Consistency and Structure of Porous Building Materials, Based on Mathematical Modeling (APVV-15-0681)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. Kačur
KFYZ FCE
2010
2011
VEGA
J. Veselský
KFYZ FCE
Joint states and conditioning (APVV-0375-06)2007
2009
APVVKMDG FCE
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)2003
2005
Leonardo da Vinci
J. GašparíkKTES FCE
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022
VEGA
KKPS FCE
2001
2003VEGAKVHK FCE
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)
2001
2003VEGAO. Čermák
KZEI FCE
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)2011
2013
VEGA
F. Draškovič
KKDK FCE
20032005KEGAKERS FCE
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)2019
2020
KEGAE. Jankovichová
KTES FCE
20032005VEGAK. Bačová
KDOS FCE
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)
2004
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
KTZB FCE
2003
2003
SK - AT
O. Lulkovičová
KTZB FCE
20032005
VEGA
KKDK FCE
Landscape and water management cocept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogkoz area (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SK - UkraineKHTE FCE
Large graphs and communication networks of given degree and diameter. (APVV-0040-06)
2007
2009
APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Learning Sustainable Building Principles20132014
Erasmus Mundus joint programmes
R. Rabenseifer
KKPS FCE
Learning Sustainable Building Principles
2013
2014
ERASMUS+
R. RabenseiferKKPS FCE
20192022
VEGA
KMDG FCE
Life-long education in building and geodesy (13120110065)2005
2007
Európsky sociálny fond
Dek FCE
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data (1/0805/16)
2016
2019
VEGA
M. Sokáč
KZEI FCE
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)
2015
2017
ERASMUS+E. JankovichováKTES FCE
MANAGEMENT WATER QUALITY IN WATER SUPPLY DISTRIBUTION SYSTEMS (1/4208/07)
2007
2009VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)
2003
2005
VEGA
J. Kriš
KZEI FCE
20032005
VEGA
KERS FCE
Maps, designs and groups. (APVT-20-000704)
2005
2007
APVV
J. ŠiráňKMDG FCE
Maps with a high level of symmetry (APVV-0104-07)2008
2011
APVV
KMDG FCE
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017
ERASMUS+
KZEI FCE
Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))
2005
2008-- Iný medzinárodný --Š. Huszár
KHUV FCE
2012
2015
VEGA
KMDG FCE
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)
2003
2005VEGAKMDG FCE
2003
2005
KEGA
KMDG FCE
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)
2003
2006
KEGA
A. Kolesárová
KMDG FCE
Mathematical and computational methods in image processing (APVT-20-040902)20042006
APVV
KMDG FCE
Mathematics on-line: (web course) (3/1006/03)2003
2006
KEGA
KMDG FCE
Measuring system development for continual monitoring of the Bratislava bridges (1/0706/09)
2009
2011
VEGA
A. Kopáčik
KGDE FCE
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaKGDE FCE
2002
2004
VEGA
KARCH FCE
Metric and spectral invariants of graphs and their applications in modeling networks, molecules and other structures (APVV-17-0428)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
2016
2018
VEGA
M. Knor
KMDG FCE
Microstructure and physical propertis of chosen materials for optonics and superionics (1/2100/05)
2005
2007
VEGA
KFYZ FCE
2005
2006
MIRA - Mobilité International Rhone AlpesKERS FCE
Mobility between higher education institutions (SK06-II-01-004)
2015
2016
-- Iný medzinárodný --
KKPS FCE
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)
2007
2007
-- Iný domáci --
CIT FCE
Model of Common Systems in Land Consolidation Project (1/4364/07)
2007
2009
VEGA
R. GeisseKMPÚ FCE
2008
2009APVVR. MesiarKMDG FCE
2010
2011
VEGA
KVHK FCE
2013
2016
VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Modelling of joint states (1/0373/08)
2008
2010
VEGAO. Nánásiová
KMDG FCE
Modelling of time series for the design, optimisation and control of water resource systems and their application in selected civil engineering problems. (1/1145/04)
2004
2006VEGAR. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)
2003
2005
VEGAKMDG FCE
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)
2013
2015
VEGAKSME FCE
2016
2016
-- Iný domáci --
KZEI FCE
2015
2018
VEGA
KMDG FCE
2008
2010
APVVKKPS FCE
2003
2006
Leonardo da Vinci
A. ŠoltészDek FCE
2006
2008
VEGAKMDG FCE
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
K. MikulaKMDG FCE
Modern methods of stochastic and non-stochastic uncertainty modelling and their applications in engineering. (APVT-20-003204)2005
2007
APVV
R. Mesiar
KMDG FCE
20002002
VEGA
M. KomorníkováKMDG FCE
Moderne metody matematického modelovania a numerickej simulacie technologickych a prirodnych procesov (124/159)20022003
SK - CZ
K. MikulaFCE
2016
2018
KEGA
KGDE FCE
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)20122015
-- Iný medzinárodný --
KTZB FCE
Monitoring and analysis of short-term variations or position using Global Navigation Satellite Systems (1/1033/04)2004
2006
VEGA
KGZA FCE
20072009
VEGA
KSME FCE
20042006
VEGA
P. BartošKGDE FCE
2008
2010
VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. Sokol
KSME FCE
Mountain floods ? regional joint probability estimation of extreme events (IHWRE2008)20082011
-- Iný medzinárodný --
KVHK FCE
Multi-criterion risk analysis of flooded areas in flood periods (1/4210/07)
2007
2009
VEGAKHTE FCE
2001
2003
VEGA
KMDG FCE
Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe (EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2)
2003
2008
5. rámcový program
M. Mojzeš
KGZA FCE
Multiregimes and multidimensional time series: models and application (1/0143/11)20112013VEGAM. Komorníková
KMDG FCE
20112014APVV - Všeobecná výzvaKVHK FCE
NAS (G1RT-CT01-05038/1)
20022005
5. rámcový program
KKPS FCE
2009
2011VEGAM. BielekKKPS FCE
Nature Materials for Removal of Harmful Compounds from Environment (1/1243/12)
2012
2014VEGAD. BarlokováKZEI FCE
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)
2019
2021
VEGA
KTES FCE
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005
KEGA
O. LulkovičováKTZB FCE
2002
2004
VEGA
KSME FCE
2002
2004
VEGA
KSME FCE
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. Benko
KBKM FCE
2010
2013
-- Iný medzinárodný --J. Kriš
KZEI FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735_SvF)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
KHTE FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaA. Šoltész
KHTE FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)
20132017COSTJ. Bilčík
KBKM FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)20132017COSTKBKM FCE
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da Vinci
KKDK FCE
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018
VEGA
D. PetrášKTZB FCE
20122014
VEGA
N. Jendželovský
KSME FCE
Non-linear analysis of concrete and composite structures (1/0456/17)
2017
2019VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Non-linear analysis of prestressed and reinforced concrete structures with steel rebars and FRP (1/0522/20)
2020
2022
VEGA
KBKM FCE
Non-linear behaviour of structures from reinforced and prestresss concrete and composite steel and concrete structures. (1/2132/05)20052007
VEGA
Ľ. FilloKBKM FCE
Non-linear methods for design of concrete and composite steel and concrete structures. (1/0651/08)20082010
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM FCE
2000
2002
VEGAK. Grünner
KDOS FCE
Nové možnosti využitia metód matematického a fyzikálneho modelovania pri výučbe hydrodynamiky (053STU-4/2017)20172019KEGA
KHTE FCE
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)2009
2011
APVV
KSME FCE
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)2010
2011
APVV - Všeobecná výzvaKSME FCE
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)2011
2013
KEGA
KGDE FCE
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)
2019
2022VEGAR. MesiarKMDG FCE
Novel structural skins (Akcia TU1303)
2013
2017
COSTM. Rychtáriková
KKPS FCE
2003
2005VEGA
KMPÚ FCE
20082010VEGAKSME FCE
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaKMDG FCE
20152018VEGA
KMDG FCE
20122015
APVV - Všeobecná výzva
K. MikulaKMDG FCE
Numerical solution and applications of the nonlinear partial differential equations (APVV-0351-07)
2008
2011
APVV
K. Mikula
KMDG FCE
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)
2002
2004
VEGA
O. PalumbínyKMDG FCE
20032005
VEGA
KKPS FCE
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)
2009
2011
KEGA
KZEI FCE
2019
2022
VEGA
KZEI FCE
2003
2005Štátny programKTES FCE
20022005
APVV
J. SzolgayKVHK FCE
20122014
VEGA
KKDK FCE
20092011VEGAJ. DickýKSME FCE
Optimal structural design in terms of failure analysis with emphasis on aspects of reliability and durability of structures (1/1186/12)2012
2014
VEGA
O. IvánkováKSME FCE
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)2017
2020
VEGA
KHTE FCE
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004
VEGA
KVHK FCE
20152017
VEGA
J. IlavskýKZEI FCE
Optimálne postupy riadenia verejných prác (1/0472/03)
2003
2005VEGAI. TrávnikKERS FCE
2000
2002VEGA
KSME FCE
2003
2005
VEGAJ. DickýKSME FCE
Optimisation of internal water drainage on East-Slovakian Lowland. (AV 1119/2004)2004
2006
VTP
A. Šoltész
KHTE FCE
2016
2018
VEGA
KKPS FCE
2005
2007
VEGA
V. Somorová
KERS FCE
Optimization of Heat Production-Distribution-Delivery Process Based on Energy Audit. (1/2144/05)20052007VEGAKTZB FCE
2006
2007APVVKHTE FCE
Optimization of the geomodeling processes using probabilistic and fuzzy data (1/0682/16)
2016
2019VEGAA. StupňanováKKPS FCE
2017
2019
VEGA
KHTE FCE
2003
2005
VEGAP. Dušička
KHTE FCE
2015
2018
VEGA
S. Kohnová
KVHK FCE
2002
2004VEGA
KVHK FCE
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)
2002
2005
5. rámcový program
KKPS FCE
PERFECTION (7RP-212998)
2010
2012
7th Framework ProgrammeKTZB FCE
2009
2011
International cooperation
KTZB FCE
2013
2018
-- Iný medzinárodný --
J. Szolgay
KVHK FCE
2007
2007
Štátny programO. MakýšKTES FCE
2008
2008
Štátny program
O. MakýšKTES FCE
Physical properties of organic two-dimensional systems and formation of nanostuctures for molecular electronics. (1/3038/06)2006
2008
VEGA
J. CirákKFYZ FCE
Physical Research on Intake Structures of Small Hydropower Plants (1/0281/10)20102011VEGA
KHTE FCE
Physics in non-traditional way on the web - home motivation experiments. (3/1187/03)2003
2006
KEGAKFYZ FCE
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)2007
2007
Štátna objednávkaKKPS FCE
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)
2007
2007
Štátna objednávkaKKPS FCE
200020055. rámcový programA. BezákKDOS FCE
20052007
VTP
KHTE FCE
Possibilities of solution of flood situations on rivers by means of technical interference (1/1011/12)
2012
2015
VEGAA. Šoltész
KHTE FCE
20072007
Štátny program
KTES FCE
20032005
VEGA
KZEI FCE
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005
VEGA
KVHK FCE
Practical Placements for Slovak University Students/2 (401SK04AFPL/401223)20042006
Leonardo da Vinci
Dek FCE
Practical Placements for slovak University Students/5 (SK/05/A/F/PL -502 2081)
2005
2007
Leonardo da VinciDek FCE
2008
2011
APVVJ. Faixová Chalachanová
KGZA FCE
Prediction of deformation development of geotechnical structures depending on the state of stress (1/0241/13)2013
2015
VEGA
P. TurčekKGTE FCE
20052007VEGA
KTZB FCE
2015
2017
VEGAN. JendželovskýKSME FCE
2012
2014
VEGAM. Masarovičová
KGTE FCE
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)
2001
2003
VEGA
J. HeftyKGZA FCE
2001
2003
VEGA
KFYZ FCE
Preparation of Postgraduate Study of Heritage Conservation (MK-7639/2006/1.3.1)
2006
2006-- Iný domáci --
KTES FCE
20062008
Európsky sociálny fond
KHTE FCE
2000
2002
VEGA
KBKM FCE
Printed Materials for Postgraduate Study of Architectural Heritage Conservation (MK-286/2008/1.3)
2008
2008
Štátny program
KTES FCE
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
2016
2019
VEGAJ. Králik
KSME FCE
2005
2007
VEGAJ. KrálikKSME FCE
2006
2008
VEGA
KGTE FCE
2015
2018
VEGA
KVHK FCE
2005
2007
APVVKVHK FCE
2005
2008
Európsky sociálny fond
KERS FCE
2011
2013
VEGA
KTZB FCE
2001
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. ŠiráňKMDG FCE
2003
2007
INTERREG III B Cadses
KGZA FCE
2000
20025. rámcový programB. BezákKDOS FCE
PROPOSITION AND PREPARATION OF A NEW INTERDISCIPLINARY SUBJECT OF STUDY CALLED INTELLIGENT BUILDINGS (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. Petráš
KTZB FCE
Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (1/0894/10)
2010
2011
VEGA
KHTE FCE
2002
2004
KEGA
KSME FCE
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)2003
2005
VEGAB. BezákKDOS FCE
Punching resistance of flat and foundation slabs and footings (1/0810/16)
2016
2018
VEGA
J. Halvonik
KBKM FCE
2007
2009
VEGA
KGZA FCE
Quantification of input data and model parameters influences on correctness of outputs of dispersion simulation models for surface water (APW-0274-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. Sokáč
KZEI FCE
2001
2002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK FCE
20022004VEGAM. SokáčKZEI FCE
2005
2007
VEGAV. Korček
KTVY FCE
200320066. rámcový program
KVHK FCE
20052008
Európsky sociálny fond
Ľ. Fillo
KBKM FCE
2015
2017
VEGA
M. ŠvedaKMTI FCE
Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement (APVV-SK-85/CZ-107)20062007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KDOS FCE
Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces (Bil/Nem/SR/STU/06)
2006
2008
Dohoda STU
R. RabenseiferKKPS FCE
20082010
VEGA
J. Janák
KGZA FCE
2009
2009
APVV
KBKM FCE
2011
2014
SK - AT
B. BezákKDOS FCE
2006
2008
VTP
V. Macura
KVHK FCE
2008
2010
VEGA
Š. Stanko
KZEI FCE
Reinforced and composite timber beams. Operation, effectiveness, rheology and serviceability (1/0539/09)20092011VEGAKKDK FCE
Reliability and resistance of concrete and composite steel-concrete structures (1/0696/14)
2014
2016
VEGA
KBKM FCE
20062008
VEGA
J. DickýKSME FCE
2008
2010
VEGA
KSME FCE
2012
2015
VEGA
J. Králik
KSME FCE
Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)
2006
2008
Euratom (Nuclear Energy)
P. Rakšányi
KDOS FCE
Research and development of preparation of Ti alloy for implants (1/1081/04)
2004
2006
VEGAM. ŽitňanskýKMTI FCE
2005
2007
APVV
KHTE FCE
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)
2005
2008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. Dický
KSME FCE
2006
2009
APVVKHTE FCE
Research of flood diversion through the hydropower plants of the Váh cascade. (1/3316/06)
2006
2008VEGAP. DušičkaKHTE FCE
Research of indoor light environment based on chronobiology and circadian photometry (APW-0150-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
2004
2006
APVV
KHTE FCE
Research of roofing with integrated function of heat exchanger (APVV-17-0580)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
2004
2006
APVV
KHTE FCE
2011
2013
VEGAP. Šulek
KHTE FCE
2005
2007
VEGAKSME FCE
Resistance analysis of concrete, masonry and composite steel-concrete structures (1/0857/11)20112013
VEGA
KBKM FCE
Resistance of members made of various structural materials under excentric transverse and compression load (1/0603/17)20172019VEGAKSME FCE
Resistance of metal cross-sections and members under combination of internal forces and moments (1/0819/15)
2015
2017
VEGA
I. BalážKKDK FCE
2013
2015
VEGAY. Koleková
KSME FCE
2002
2004
VEGA
KMTI FCE
20012003VEGA
KSME FCE
2017
2019
VEGA
KTZB FCE
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KZEI FCE
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)2019
2021
VEGA
KZEI FCE
Risk analyses of environmental structures and burdens. (1/0879/10)2010
2011
VEGAM. Masarovičová
KGTE FCE
2009
2012
VEGA
P. Turček
KGTE FCE
20032005VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Rural settlement structure territorial development normatives compatibility of Vienna-Bratislava crossborder region (SR 0113.04)20032004PhareKARCH FCE
Safety and reliability of modern load-bearing members and structures from metal, glass and membranes. (1/0747/16)2016
2018
VEGA
KKDK FCE
Safety format for non-linear analysis of concrete structures (MVTS - ČR/SR/STU07)
2007
2008SK - CZĽ. Fillo
KBKM FCE
2000
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK FCE
20022005
APVV
KVHK FCE
Scenarios of the extreme hydrological events for the integrated management of Slovak rivers. (2/5056/25)20052007
VEGA
KVHK FCE
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN GLOBALIZATION PROCESS AND HUMANIZATION OF EDUCATION AT UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY (1/0386/09)
2009
2011
VEGAKHUV FCE
20152018VEGAKMDG FCE
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. Szolgay
KVHK FCE
2015
2018
H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energy
R. Rabenseifer
KKPS FCE
20032005
VEGA
KKPS FCE
2005
2007
APVV
KKPS FCE
20002002VEGA
KKDK FCE
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)2002
2004
-- Iný medzinárodný --
Dek FCE
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KTZB FCE
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
Š. Stanko
KZEI FCE
Social and Human Consequences of Globalization. (1/1299/04)20042006
VEGA
J. RybárikKHUV FCE
2005
2007VEGAKGTE FCE
2008
2010
VEGA
KGTE FCE
Soil water storage diagnosis and prognosis with aspect to optimal supply of vegetation by water (APVV-0271-07)
2008
2010APVVJ. Skalová
KVHK FCE
20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK FCE
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. Rabenseifer
KKPS FCE
2003
2005
VEGA
P. TurčekKGTE FCE
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)
2006
2006
SK - ATKGTE FCE
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)
2000
2002
VEGA
KKDK FCE
Stability and dynamics of heterogeneous imperfect structures (1/0666/08)
2008
2010
VEGA
J. RavingerKSME FCE
Stability and dynamics of snap-through of slender web and shallow shell (1/0272/15)2015
2017
VEGA
KSME FCE
2006
2008
VEGA
I. BalážKKDK FCE
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGA
KSME FCE
2004
2006
VEGA
KGZA FCE
2012
2012
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES FCE
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)
2014
2014-- Iný domáci --
KTES FCE
2017
2018KEGAR. ÁrochKKDK FCE
Stochastic processes (LPP-0111-09)
2009
2012
APVV - Program LPP
KMDG FCE
2000
2003VTPV. Macura
KVHK FCE
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)2000
2004
VTPV. MacuraKVHK FCE
Strategic management in buildung enterprise (SK-05/06-BA-001 )2006
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KMDG FCE
Strength and stability of metal members, frames and arches (1/1101/12)20122014VEGAI. Baláž
KKDK FCE
2009
2011
VEGA
KKDK FCE
Strengthening national research and innovation capacities in Vietnam (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)
2015
2017
ERASMUS+
KHTE FCE
Structural health monitoring using dynamic tests and smart systems for the dynamic structural response control (1/1119/11)2011
2013
VEGAM. Sokol
KSME FCE
Student Orientation and Language preparation for Vocational Experience (IRL/03/B/F/LA - 153180)
2003
2007
Leonardo da Vinci
KJAZ FCE
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)20022004
Leonardo da Vinci
Dek FCE
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)
2003
2005
-- Iný medzinárodný --
V. LesňákováDek FCE
2006
2008Leonardo da VinciDek FCE
Study and modeling of heat and moisture properties of porous building materials (1/4204/07)20072009
VEGA
J. Lukovičová
KFYZ FCE
2005
2007
VEGAM. Hazlinger
KMTI FCE
2006
2008
VEGA
KMDG FCE
Study of dependence and spatial properties of multivariate characteristics of hydrometeorological and hydrological extremes in the mountainous regions of Slovakia (1/4024/07)
2007
2009
VEGA
KVHK FCE
20132015
VEGA
KMTI FCE
2005
2007
VEGAKMTI FCE
Study of kinetic of grain boundary phases precipitation in unstabilized austenitic stainless steels with low content of interstitial (1/9105/02)
2002
2004
VEGA
KMTI FCE
Study of properties of mortars made from lime and lime-pozzolan binders for renewal of cultural heritage structures (1/0621/08)
2008
2010
VEGAKMTI FCE
Sumarizujúci pohľad na všetky druhy technických škôl v troch obdobiach: 1735-1918 (Uhorsko), 1918-1938 (ČSR), 1938-1945 (Slovenský štát). Učitelia a profesori. (3/107903)
2003
2005
KEGA
KHUV FCE
20122014
VEGA
Š. Stanko
KZEI FCE
2005
2007
VEGA
KHUV FCE
2001
2002
-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE FCE
SUSTAINABLE ROOF EXTENSION RETROFIT FOR HIGH-RISE SOCIAL HOUSING IN EUROPE ? SURE-FIT (EIE/06/068/SI2.448123)
2007
2008-- Iný medzinárodný --
KERS FCE
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
2002
2004
VEGA
J. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric maps (1/0007/14)2014
2016
VEGA
KMDG FCE
2017
2019VEGAJ. Širáň
KMDG FCE
20062009
APVV
J. Širáň
KMDG FCE
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)
2002
2005
Bilaterálna spolupráca
J. ŠiráňKMDG FCE
System Analysis of Composition of Municipal Solid Waste. (1/2138/05)20052007
VEGA
KZEI FCE
2019
2021
VEGAJ. Halvonik
KBKM FCE
2003
2005
VEGA
M. Masarovičová
KGTE FCE
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
A. Šoltész
KHTE FCE
2008
2010
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KHTE FCE
Temporal development of the impact of water structure on groundwater level regime connected with a proposal of technical measures for solution of unfavourable groundwater level, their efficiency and durability. (1/1139/04)
2004
2006
VEGA
KHTE FCE
2003
2005
VEGA
KBKM FCE
2010
2012
Štátny program
A. PuškárKKPS FCE
2000
2002
VEGA
M. BielekKKPS FCE
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)20032005
VEGA
KKPS FCE
2002
2004
APVV
KMDG FCE
The analysis of human activity on stability of slopes in Slovakia. (1/0599/08)2008
2010
VEGA
F. BaliakKGTE FCE
2004
2006
KEGA
KMTI FCE
The Ecological Quality of the Built Environment (APVT-20-044202)
2004
2006APVV
KKPS FCE
2013
2015
VEGA
KGTE FCE
The effect of pore structure of brick body on the size of reduction core. (1/2139/05)
2005
2007
VEGA
M. ŠvedaKMTI FCE
The environmental Capacity parameters of transport infrastructure. (1/3314/06)20062008VEGAKDOS FCE
The Frame of Requirements for Conservation of Masonry at Ruins Resulting from Construction Standards (MK-2441/2009/1.3)
2009
2009
Štátny program
KTES FCE
20082010
VEGA
KERS FCE
The Qualitative Aspects of Spatial Models Creation by Surveying and Photogrammetric Methods. (1/0142/10)2010
2011
VEGA
KGDE FCE
2007
2008MVTS
KKPS FCE
The risks of rising the public works costs. (1/3793/06)2006
2008
VEGA
Z. PetrákováKERS FCE
2016
2018
VEGAB. BielekOPVV Dek FCE
20062008
KEGA
ÚSZ FCE
The theory of designing intelligent facade elements with utilization of natural physical phenomena and its application in the modernization of light facades (APVV-20-044405)
2006
2009
APVV
KKPS FCE
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)O. Čermák
KZEI FCE
2006
2008
VEGA
J. BrodnianskyKKDK FCE
theory and application of relational structures as knowledge instruments (ID KIB: 27)
2001
2005
COST
R. MesiarKMDG FCE
2004
2006
VEGAKFYZ FCE
Thermal performance of nearly zero energy buildings (nZEB) (1/0087/16)
2016
2018
VEGAKKPS FCE
Thermal protection for passive and low energy buildings (1/0281/12)
2012
2014VEGAKKPS FCE
2006
2008
VEGAF. Draškovič
KKDK FCE
20092011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
Š. StankoKZEI FCE
2008
2010
VEGA
KMDG FCE
Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia (SWAN 158982)
2010
2013
Joint ProjectsKZEI FCE
2014
2018
COST
V. Pavlík
KMTI FCE
Track constructions for corridor lines. (1/1144/04)2004
2006
VEGA
KDOS FCE
Traditional Technology of Conservation of Wood (MK-1736/2010/1,3)2010
2010
Štátny program
O. Makýš
KTES FCE
2013
2015VEGAK. BačováKDOS FCE
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)20062010
-- Iný medzinárodný --
KSME FCE
2006
2008-- Iný medzinárodný --J. Dický
KSME FCE
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KHTE FCE
2016
2019
ERASMUS+KTES FCE
Transport Model AT -SK (VKM AT-SK - N 00043)
2009
2012
SK - AT
B. BezákKDOS FCE
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)
2019
2021
VEGA
I. Medveď
KFYZ FCE
Triangular norms (18s,26s34)
2003
2004
Spolupraca v hospodarstve a vzdelávani
KMDG FCE
Troposphere Modeling on the Territory of Slovakia Using Permanent GNSS Observations for Near Real Time Applications (LPP-0176-06)
2006
2009
APVVM. Haque Igondová
KGZA FCE
20062006
APVV
KGZA FCE
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)
2000
2002
VEGA
J. KomrskaKDOS FCE
2005
2006
SK - AT
O. Lulkovičová
KTZB FCE
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)2000
2002
VEGA
KKDK FCE
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
G. Jenča
KMDG FCE
2007
2009
VEGA
KMDG FCE
Uncertainty modelling and decision making. (1/3006/06)
2006
2008
VEGA
KMDG FCE
Unified system of sky luminance patterns characterizing daylight availability and conditions in urban spaces (APVV-0177-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaM. PrešinskýKARCH FCE
2003
2005
VEGA
KBKM FCE
UNIGRACE (0080030)
20022003
5. rámcový program
M. MojzešKGZA FCE
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)
2001
2003
VEGAJ. Gašparík
KTES FCE
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)2019
2021
VEGA
M. Fraštia
KGDE FCE
Use of hydromelioration structures for mitigation of the negative extreme hydrological phenomena effects and their impacts on the quality of water bodies in agricultural landscapes (APVV-16-0278)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaKHTE FCE
20072009VEGAJ. HeftyKGZA FCE
2008
2010
VEGA
KMTI FCE
2011
2013VEGA
KGZA FCE
2010
2011
VEGA
K. Grünner
LCVV KDOS FCE
2006
2008
VEGA
KDOS FCE
2008
2010
VTP
KMTI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (APVV-0379-07)2008
2011
APVV
KZEI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (1/0510/09)
2009
2011VEGAKZEI FCE
2002
2005
-- Iný medzinárodný --
M. Knor
KMDG FCE
2009
2010
APVV
KMDG FCE
2002
2004
KEGA
O. NánásiováKMDG FCE
2005
2005
-- Iný domáci --M. KováčováKMDG FCE
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)
2002
2004
VEGA
KTZB FCE
Vocational Orientated Culture and Language (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)2007
2010
Leonardo da VinciKJAZ FCE
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGA
KZEI FCE
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement (SK -05/06-BA-009)2006
2006
-- Iný medzinárodný --
KERS FCE
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement. (SK-05/06-BA-009)
2006
2007Podpora trvalej spolupráce
KERS FCE
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)
2000
2002
VEGA
KBKM FCE
Vplyv materiálov a chemikálií používaných vo vodárenstve na zmenu kvality vody vo vodovodnývh systémoch (1/7135/20)20002002VEGA
FCE
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)
2002
2004
VEGAKMTI FCE
2002
2004
VEGA
KVHK FCE
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)
2000
2002
VEGA
P. DušičkaKHTE FCE
2005
2007
VEGA
K. TóthováKZEI FCE
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)
2011
2013KEGAM. NičÚSZ FCE
2016
2016
-- Iný domáci --O. Makýš
KZEI FCE
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)
2013
2013
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES FCE
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)2012
2014
KEGAJ. Dický
KSME FCE
Výskum a realizácia metrologického sstému geodézie v SR. (1/7150/20)
2000
2002
VEGAE. BučkoKGZA FCE
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
J. Hraška
KKPS FCE
2001
2003VEGAE. Tomášiková
KDOS FCE
2018
2020
VEGA
KGTE FCE
2002
2003VEGA
KMTI FCE
20002002
VEGA
KDOS FCE
2006
2007-- Iný domáci --M. Potočár
Dek FCE
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011
-- Iný domáci --
KTES FCE
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)2005
2005
-- Iný domáci --
KFYZ FCE
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)
2018
2020
VEGA
A. Kopáčik
KGDE FCE
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)
2003
2005
VEGAA. KopáčikKGDE FCE
2000
2003
VEGA
KMTI FCE
2000
2002VEGAKKDK FCE
2019
2022VEGAM. Čistý
KVHK FCE
2002
2004
VEGAV. Mosný
KVHK FCE
2002
2004
VEGA
KFYZ FCE
2005
2007VEGAV. MacuraKVHK FCE
Water Quality Changes in Receiving Waters Caused by Urban Catchments Runoff (1/2158/05)
2005
2007VEGAKZEI FCE
Water supply II ? Water treatment (3/5125/07)2007
2009
KEGA
KZEI FCE
Water-saving irrigation technology from the point of view of water protection against nitrate pollution coming from agricultural production (APVT-99-033204)
2005
2007APVVE. KlementováKVHK FCE
Wiener index and symmetric maps (SK-AT-0020-07)2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoKMDG FCE
2014
2018
COSTO. Hubová
KSME FCE
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)
2014
2018
COSTKSME FCE
Window constructions in low-energy and passive houses (1/0748/08)
2008
2010
VEGAA. PuškárKKPS FCE
Wood load bearing elements with fiber reinforcement. (APVV-99-015805)
2006
2008
APVV
KSME FCE
2006
2008
INTERREG IIIA
KHTE FCE
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
J. Szolgay
KVHK FCE
2019
2022
VEGA
J. Szolgay
KVHK FCE
2009
2011
VEGAKMDG FCE
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)
2004
2006
KEGA
KFYZ FCE
2003
2005VEGA
KDOS FCE
2003
2005
APVVKHTE FCE
2013
2015
VEGAJ. HeftyKGZA FCEKey:
Active states:approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed