Oct 31, 2020   7:42 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 709

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)
2006
2008
KEGA
Z. Študencová
KMDG FCE
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --K. Ivanička
KERS FCE
20012004
Leonardo da Vinci
R. Ároch
KKDK FCE
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019
ERASMUS+
A. VargováKKPS FCE
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)
2014
2018
COST
KKPS FCE
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)2013
2017
COST
J. Hefty
KGZA FCE
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
R. MesiarKMDG FCE
2015
2019
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
KKPS FCE
Agenda 21 ? Sustainable development of rural areas (14130200075)
2007
2008
Interreg IIIA: SK - Austria
J. HúsenicováKKPS FCE
20022007
5. rámcový program
A. BajzaKMTI FCE
2012
2014
VEGA
KMDG FCE
Aggregation functions as a tool for information processing (APVV-0073-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
2019
2021
KEGA
KSME FCE
2011
2013
VEGA
J. Širáň
KMDG FCE
Algebraic, topological, and combinatorial methods in discrete structures (APVV-0223-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
Algebraic, topological and combinatorial methods in the study of discrete structures (APVV-15-0220)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaKMDG FCE
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)
2002
2004
APVV
KMDG FCE
2003
2005
VEGA
Z. Riečanová
KMDG FCE
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)2016
2019
VEGAKMDG FCE
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)2002
2004
5. rámcový programKVHK FCE
2008
2010VEGAJ. PeráčkováKTZB FCE
2010
2011
VEGA
KGZA FCE
2011
2013
VEGAL. HusárKGZA FCE
Analysis, generation and of hydrometeorological time series:nonstationary, heteroskedastic and nonlinear models. (1/2032/05)20052007VEGAJ. Szolgay
KVHK FCE
Analysis of design models and effect of stocastic phenomena for setting of nationally determined parameters (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM FCE
20152017VEGAKGZA FCE
Analysis of load-bearing structures subjected to accidental dynamic actions (1/0573/08)
2008
2010
VEGA
KSME FCE
Analysis of the Reliability Risks in the Design and Execution of the Concrete Structures (1/0583/15)20152017
VEGA
KBKM FCE
Analysis of the sound propagation in double skin facades from the airborne sound insulation. Design,measurement methodology, assessment and criteria. (1/0358/13)
2013
2015
VEGA
KKPS FCE
Analysis of the thin-walled concrete precast elements for utilization of alternative energy sources (AV 4/0016/07)
2007
2009VTPKBKM FCE
20022004
VEGA
KGTE FCE
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)2019
2021
VEGAJ. Brodniansky
KKDK FCE
2003
2005
VEGAKKDK FCE
2001
2003
VEGA
KKPS FCE
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)
2000
2002VEGA
KGTE FCE
2002
2003
VEGAR. VrábeľKMDG FCE
2004
2005
VEGA
R. Vrábeľ
KMDG FCE
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)2002
2004
VEGA
J. SumecKSME FCE
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KKDK FCE
20012003
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM FCE
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)
2017
2020
VEGA
E. BednárováKGTE FCE
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021
VEGA
N. JendželovskýKSME FCE
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. Čistý
KVHK FCE
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)
2019
2021VEGAM. KopeckýKGTE FCE
2003
2005
VEGA
J. MalgotKGTE FCE
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)
2018
2020
VEGA
KGZA FCE
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)2003
2004
Akcia Rakúsko - SlovenskoKGDE FCE
Aplication of admixtures based on zeolites and bentonites for modifying of pore structure of the roofing tile (1/0517/11)
2011
2013
VEGA
KMTI FCE
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)
2004
2006
VEGA
M. MojzešKGZA FCE
20202023VEGAA. Stupňanová
KMDG FCE
20062008VEGA
KGDE FCE
2009
2011VEGAJ. Bilčík
KBKM FCE
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)
2011
2011-- Iný medzinárodný --A. Kopáčik
KGDE FCE
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003
-- Iný medzinárodný --
FCE
ASIA Link (ASIA Link)2008
2010
Asia Link Programme
KHTE FCE
Assessment of water supply distribution systems. (1/3313/06)
2006
2008VEGAKZEI FCE
20202022
KEGA
KMDG FCE
Automated system of mechanized construction process modelling with application of multi-criteria optimizing methods. (1/0184/12)
2012
2014
VEGA
J. Gašparík
KTES FCE
20192023APVV - Všeobecná výzva
KGDE FCE
Awareness improving of Grammar school students and their preparation for study at Faculty od Civil engineering STU in Bratislava (JPD 3 2005/3-024 - 13120120242)2006
2008
OP Vzdelávanie
Dek FCE
Baltic University Programme (mobility)2003
2020
Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK FCE
2004
2006APVV
KMDG FCE
20142018
COST
KKDK FCE
2008
2011
APVV - Program LPPK. Hlavčová
KVHK FCE
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
SK - ATKVHK FCE
BEZ NÁZVU (2922080050)
2000
2003
5. rámcový programFCE
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
A. Puškár
KKPS FCE
BEZ NÁZVU (624/02)
2004
2005-- Iný medzinárodný --
KBKM FCE
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
2007
2007
Erasmus
LBK KBKM FCE
BioEMERGENCIES (028892)20062010
-- Iný medzinárodný --
K. Mikula
KMDG FCE
Biomechanical response of the lumbal part of the human spine in degenerative changes and after impementation of stabilizing instrumentaria and its clinical use (1/2156/05)20052007VEGAJ. Sumec
KSME FCE
Building simulation in climate conditions of Slovak Republic (1/0647/09)
2009
2011VEGAKKPS FCE
20122014VEGA
KKPS FCE
Building Simulation in Climatic Conditions of the Slovak Republic. (1/3324/06)
2006
2008
VEGA
J. HraškaKKPS FCE
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)
2005
2007
Európsky sociálny fond
KBKM FCE
20042006VEGA
KMPÚ FCE
CEEDES (6545003)
20002003
-- Iný medzinárodný --
KTZB FCE
2001
2005global environment facility projectK. HlavčováFCE
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006
SK - CZ
I. TurčekKKPS FCE
2020
2022
VEGA
KFYZ FCE
20142018
COST
KVHK FCE
Climate variability and land cover change impact on high and low flows (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )
2005
2009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Climatic and hydrological extremes analysis using data mining methods and other hydroinformatic tools in terms of adaptation structures in the landscape (1/0665/15)
2015
2018
VEGA
M. Čistý
KVHK FCE
20082010
VEGA
KVHK FCE
Comparative analysis of natural and anthropogenic variability of hydrometeorologic series (2/0096/08)
2008
2010
VEGA
KVHK FCE
Competences in transport AT-SK (N_00170)
2014
2014
SK - AT
B. Bezák
KDOS FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0280/10)2010
2011
VEGAJ. ŠiagiováKMDG FCE
2010
2011
VEGA
I. Škultétyová
KZEI FCE
COMPLETION OF PARTIAL INFORMATION UNDER UNCERTAINTY (1/0198/09-SvF)
2009
2011
VEGA
KMDG FCE
Complex hygrothermal performance of buildings. (APVT-51-030704)
2005
2007
APVV
KFYZ FCE
20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG FCE
2001
2003
VEGA
KMDG FCE
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
KKPS FCE
2014
2018COSTJ. Ilavský
KZEI FCE
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
S. Kohnová
KVHK FCE
2005
2010
-- Iný medzinárodný --
J. Skalová
KVHK FCE
Construction-technology Passport of the Ruins in Slovak Countryside (MK-2443/2009/1.3)2009
2009
Štátny program
KTES FCE
2006
2008
KEGAKTZB FCE
Contribution to the solution of selected problems of roofs of buildings (1/0710/13)2013
2016
VEGAJ. OláhKKPS FCE
Control of water losses in watwr distribution systems (APVT-20-031804)2005
2007
APVV
KZEI FCE
Copula based modelling of non-exchangeable random vector distributions and its applications (LPP - 0004-07)
2008
2011APVV - Program LPP
KMDG FCE
2011
2013
VEGA
S. Unčík
KMTI FCE
Correspondence seminars in natural sciences. (3/3014/05)20052007KEGAKMDG FCE
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)2001
2003
Bilaterálna spolupráca
KKPS FCE
2006
2008OP Vzdelávanie
KBKM FCE
2009
2010
-- Iný domáci --KHTE FCE
Creation of effective integrated management system in building process planning and realization. (1/3322/06)20062008
VEGA
KTES FCE
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)2009
2012
SK - ATB. BezákKDOS FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-285/2008/1.3)
2008
2008
Štátny programO. Makýš
KTES FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-283/2008/1.3)
2008
2008
Štátny programO. MakýšKTES FCE
Degradation of alkali-resistant glass fibre reinforced cement composites by solutions of ammonium nitrate. (1/2157/05)
2005
2007
VEGA
KMTI FCE
Design / Construction in Existing Contexts (D/06/B/F/PP 146 454)2006
2008
Leonardo da Vinci
KERS FCE
2012
2014
VEGA
J. Brodniansky
KKDK FCE
2020
2022
VEGA
V. Borzovič
KBKM FCE
20052007
VEGA
KTES FCE
2010
2011
VEGA
KGDE FCE
Detection of Surface and Discrete Displacements of Unstable Regions Based on the Low-Cost Photogrammetry, Terrestrial and Satellite Methods (1/0133/14)20142016
VEGA
KGDE FCE
20172020VEGAKVHK FCE
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. Sokol
KGDE FCE
Determination of Criteria for Energy and Fluid Recovery in Technical Energy Systems Considering Sustainable Indoor Environment Quality. (1/2140/05)
2005
2007
VEGA
KTZB FCE
20142016
VEGA
KGTE FCE
DETERMINATION OF DISPERSION PHENOMENON DEPENDENCIES ON PRINCIPAL HYDRAULIC (2/0101/08)20082010VEGAM. Sokáč
KZEI FCE
20112014
APVV - Všeobecná výzva
J. KačurKFYZ FCE
2008
2010
VEGA
KGZA FCE
Development and Improvement of Country-Settlement Infrastructure, as a Part of Restoration of their material Environment. (1/2145/05)
2005
2007
VEGAM. Čermáková
KZEI FCE
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states (UK/06/B/F/PP-162_562)2006
2008
Leonardo da Vinci
KJAZ FCE
2004
2006
APVV
KMTI FCE
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaKZEI FCE
Development of methods for the Decision making aid (APVV-0012-07)2008
2011
APVV
KMDG FCE
2015
2018
VEGAKMDG FCE
Development of the efficient and relialable numerical methods for engineering applications (1/0269/09)20092012
VEGA
KMDG FCE
Development, theoretical and experimental research of buildings envelopes with integrated photovoltaic elements (1/0286/15)2015
2017
VEGA
J. HraškaKKPS FCE
Diagnosis of the oldest reinforced concrete bridges built in Slovakia (1/0690/13)20132015
VEGA
KBKM FCE
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)2007
2007
-- Iný domáci --S. Stasselová
Dek FCE
Dinamic effects influence on design and system identification of structural systems. (1/2142/05)
2005
2007
VEGA
M. SokolKSME FCE
2020
2022
VEGA
KMDG FCE
Dispositional Solution Optimalization of Navigational and Energetic Water Works and their operating characteristics with respect to Navigational Safety Using Numerical Methods (1/1134/04)2004
2006
VEGAKHTE FCE
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)
2007
2007
Štátny program
KTES FCE
2012
2012
-- Iný domáci --
KTES FCE
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)
2011
2014Structural MeasuresE. Jankovichová
OPVV Dek FCE
Dsign of concrete structures for durability (1/3323/06)2006
2008
VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)2013
2013
-- Iný domáci --
KTES FCE
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --KTES FCE
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006
SK - AT
O. Lulkovičová
KTZB FCE
2002
2004
VEGA
KSME FCE
2002
2004
VEGA
J. KrálikKSME FCE
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)
2005
2006
MVTS
K. BačováKDOS FCE
ECOCITY-Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable transport (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)
KDOS FCE
20062007
Podpora trvalej spolupráce
A. VargováKKPS FCE
20012003
Erasmus
CIT FCE
2001
2003
CEEPUS
A. ŠoltészKHTE FCE
Education inRhone Alpes (mira)2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone AlpesKERS FCE
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)
2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)KTZB FCE
EEGS (Thematic Networks)
2003
2006
thematic network
KGDE FCE
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)
2001
2003
VEGA
KSME FCE
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)
2002
2003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG FCE
2003
2005
VEGAK. Mikula
KMDG FCE
2010
2011
VEGA
KMDG FCE
Efficient numerical methods and parallel computing in geodesy (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
Efficient numerical methods applied to the gravity field modelling of the Earth and the realization of the global vertical reference system (LPP-0216-06)20062009APVVKMDG FCE
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005
VEGA
KERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)
2003
2005
VEGA
KERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)
2000
2002
VEGA
KERS FCE
2005
2007
KEGAS. SawickiKHUV FCE
2007
2007
-- Iný domáci --
M. Sokol
KSME FCE
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)2001
2003
VEGAV. Trnovcová
KFYZ FCE
Elektronický monitorovací systém prítomnosti osôb (Rozvojovy projekt - 5e)
2006
2007-- Iný domáci --M. PotočárDek FCE
2005
2009
New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG FCE
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)
2018
2020KEGA
KTZB FCE
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)
2002
2004
VEGA
KTZB FCE
20172018
Multilaterálna spolupráca
KTZB FCE
2011
2013
VEGA
D. Petráš
KTZB FCE
2002
2003
5. rámcový program
J. Hraška
KKPS FCE
Energy Performance of Buildings Directive and Comfort (060756)
2008
2009-- Iný medzinárodný --
KKPS FCE
Energy saving, economical and environmentaly roads and traffic platforms (1/0401/10)
2010
2011
VEGA
KDOS FCE
Enhancement of durability and structural reliability of new and existing concrete bridges (APVV-17-0204)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaJ. Halvonik
KBKM FCE
Environmentally acceptable materials and technologies for traffic areas (1/0501/17)
2017
2019VEGA
KMTI FCE
Establishment of the measuring methods,assessment and criteria on acoustics for classrooms from the point of view,while more sound sources are present. (1/2146/05)
2005
2007VEGA
KKPS FCE
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)
2000
2005
Socrates
KVHK FCE
2012
2015
VEGA
Ľ. MožiešikKHTE FCE
EU Mobility Agreement Customizer (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)
2008
2010
Leonardo da VinciV. Lesňáková
Dek FCE
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)2006
2010
thematic networkKSME FCE
European Dimension of Housing Policy and Housing Sector Development in Slovakia. (1/3781/06)
2006
2008VEGAK. IvaničkaKERS FCE
2003
2003
-- Iný medzinárodný --KGDE FCE
European procedures for flood frequency estimation (ESSEM Action ES0901)
2009
2013
COST
J. Szolgay
KVHK FCE
European Real Estate Challenge (pedagogický_Netherlands_ERS)2005
2007
Socrates
K. Ivanička
KERS FCE
Evaluation of energy balance of building services that uses the renewable energy sources for energy audit, certification and building monitoring. (1/0734/08)2008
2010
VEGA
D. PetrášKTZB FCE
20112014
VEGA
M. ČistýKVHK FCE
2001
2003
VEGA
J. MurínKSME FCE
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013
Erasmus Mundus joint programmes
KGDE FCE
Exceptional structures in discrete mathematics (APVV-19-0308)20202024APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKKPS FCE
Experimental research of combined and storm sewage - determined to the protection of receiving water and possibilities of alternative rainfall runoff regulation. (1/0631/15)
2015
2017
VEGAOPVV Dek FCE
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
KZEI FCE
Exponents of Cayley maps (LPP-0145-06)20062009APVV
KMDG FCE
2013
2015
VEGAKMDG FCE
2019
2021
VEGAM. Knor
KMDG FCE
2006
2008
VEGA
KKPS FCE
Facility management method application in modeling cyclical and corrective building maintenance costs (1/0813/08)
2008
2010
VEGA
V. Somorová
KERS FCE
2008
2010
VEGA
I. HudobaKBKM FCE
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013
VEGA
OPVV Dek FCE
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
2012
2014
VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
2008
2010
APVV - Program LPPKMDG FCE
20142018COSTJ. Olbřímek
KKPS FCE
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)
2018
2020
VEGA
J. HraškaKKPS FCE
Fuzzy decision-making and fractal geometry methods for object modelling in geographic information systems (1/0203/10)
2010
2011
VEGA
M. VajsáblováKMDG FCE
2008
2009APVVR. MesiarKMDG FCE
2006
2008
VEGA
M. Kalina
KMDG FCE
2009
2011
VEGA
M. Kalina
KMDG FCE
2003
2005
KEGA
J. DillingerKFYZ FCE
2005
2005
VEGA
M. NičÚSZ FCE
Generalization of parametres of bioindication in modelling of the quality of aquatic habitat in mountain and submountain streams in Slovakia (AV_2009)20092011
VTP
V. MacuraKVHK FCE
Generalized convolutions and decomposition integrals (APVV-17-0066)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG FCE
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)2001
2003
VEGAM. Mojzeš
KGZA FCE
20012002VEGAA. KopáčikKGDE FCE
2008
2010APVV
KVHK FCE
2004
2006
VEGAM. Vajsáblová
KMDG FCE
Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete (ESF-EC-0009-10)2011
2014
EuroGIGA
KMDG FCE
20112014APVV - Všeobecná výzvaK. Mikula
KMDG FCE
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. ŠiráňKMDG FCE
2006
2008
VEGA
M. Masarovičová
KGTE FCE
Geotechnical structures under extraordinary loading states. (1/2148/05)2005
2007
VEGA
KGTE FCE
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)
2003
2005
VEGA
KGTE FCE
GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain (4000122230/17/NL/SC)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
R. Čunderlík
KMDG FCE
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
Graphs, group, surfaces und symmetries. (1/2004/05)
2005
2007
VEGA
KMDG FCE
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)
2004
2004
-- Iný medzinárodný --
A. Šoltész
KHTE FCE
Heuristic models for optimizationof water management intervention in a landscape (LPP-0319-09)2009
2012
APVV - Program LPPKVHK FCE
Higher Education Package for Nearly Zero Energy and Smart Building Design (2019-1-HU01-KA203-060975)20192022ERASMUS+
KKPS FCE
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)2005
2008
Európsky sociálny fond
J. Lukovičová
KFYZ FCE
20202023VEGAR. Čunderlík
KMDG FCE
2008
2010
KEGA
Š. Sokol
KGDE FCE
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaJ. Halvonik
KBKM FCE
2019
2022
VEGA
V. MacuraKVHK FCE
2012
2014
VEGA
J. Bilčík
KBKM FCE
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)20012003VEGA
KHUV FCE
20072009VEGAR. MesiarKMDG FCE
2008
2011
APVVKVHK FCE
2011
2013
VEGAK. Hlavčová
KVHK FCE
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting (N° 037024)2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
J. Szolgay
KVHK FCE
2006
2008
MVTS
J. SzolgayKVHK FCE
Hydraulic Laboratory ? Centre of Excellence For The Research of Water Structures (Rozvojovy projekt)
2007
2008
-- Iný domáci --
KHTE FCE
Hydraulic research of objects of an artificial water sport channel (physical model) (AV 4/0017/07)
2007
2009VTPJ. KamenskýKHTE FCE
Hydraulic Research on Control Gates of Water Structures (APVV-15-0010)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. Rumann
KHTE FCE
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)
2007
2009
VTP
A. ŠoltészKHTE FCE
2002
2003
SK - CZ
J. HullaKGTE FCE
20022004
VEGA
KGTE FCE
Hydrogeological drought and its influence on usable groundwater amounts (APVV-0335-06)20072009APVV
KVHK FCE
2005
2008
OP Vzdelávanie
A. ŠoltészKHTE FCE
20062009-- Iný medzinárodný --
KVHK FCE
Hydrological regionalization - Towards a coherent framework (Rak/SR/STU2/07)2007
2008
MVTS
KVHK FCE
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003
VEGA
KHTE FCE
2005
2007
APVV
J. Skalová
KVHK FCE
Hygric Deformation of Building Materials (1/0689/13)
2013
2015
VEGA
KFYZ FCE
20082010
VEGA
KVHK FCE
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
KVHK FCE
20172021APVV - Všeobecná výzvaK. Mikula
KMDG FCE
Identification of changes in the hydrological regime of rivers in the Danube basin (APVV-0015-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaS. Kohnová
KVHK FCE
2019
2021VEGAM. Sokol
KSME FCE
Image analysis by nonlinear diffusion equations (RPEU-004-06)20072009APVVKMDG FCE
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)
2017
2020
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
KMDG FCE
20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
2004
2006APVV
KHTE FCE
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)
2019
2021
KEGAI. MedveďKFYZ FCE
2005
2007VEGA
KZEI FCE
IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE METHODS BY REVIEWING OF SAFETY AND RELIABILITY OF (1/0704/09)2009
2012
VEGA
KGTE FCE
2005
2008Európsky sociálny fondI. Baník
KFYZ FCE
2013
2015VEGAKZEI FCE
2005
2007
APVV
J. Bilčík
KBKM FCE
Indoor navigation of equipments (1/0445/13)
2013
2015
VEGA
A. KopáčikKGDE FCE
2011
2014
VEGA
V. Macura
KVHK FCE
20162018VEGAP. Turček
KGTE FCE
2011
2013
VEGA
KGTE FCE
Influence of technological parameters on the properties of using alternative raw material sources (MN-2.4/3064)
2019
2020-- Iný medzinárodný --Š. Stanko
KZEI FCE
2009
2011
VEGA
KKPS FCE
Information aggregation: models and applications (1/0080/10)
2010
2011
VEGA
KMDG FCE
2002
2004
Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. Petráš
KTZB FCE
Innovative and traditional structural systems ? design and diagnostics regarding present ecological, architectural, (1/0256/10)2010
2011
VEGA
KKDK FCE
2001
2003
KEGA
KMDG FCE
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)
2018
2020
VEGA
R. ÁrochKKDK FCE
20112013
VEGA
KZEI FCE
Integration of new trends in brownfield areas of urbanized environment in underground construction (344-007STU-4/2010)
2010
2011
KEGA
P. TurčekKGTE FCE
2008
2011
-- Iný medzinárodný --
A. Šoltész
KHTE FCE
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)
2001
2003VEGA
KGDE FCE
2000
2002
VEGA
KKPS FCE
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)2002
2003
SK - CZ
M. Sokáč
FCE
Interaction between selected geotechnical structures and ground environment. (1/3320/06)20062008VEGAP. TurčekKGTE FCE
2005
2007
VEGA
KSME FCE
20092011
VEGA
I. Baláž
KKDK FCE
2003
2005KEGAKFYZ FCE
Interdisciplinary transfer of knowledge for the enhancement of the cultural heritage safeguard and university education, respectively. (061 - 006STU-8/2008_SvF )
2008
2009
-- Iný domáci --
KFYZ FCE
International Sustainable Engineering Practices (21810098)
20182019International Visegrad Fund - Grant programs
KKPS FCE
Investigation of Hygrothermal and Mechanical Properties Linked to the Consistency and Structure of Porous Building Materials, Based on Mathematical Modeling (APVV-15-0681)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KFYZ FCE
Investigation of material characteristics of historical and current construction materials from their compatibility (1/0591/10)
2010
2011
VEGA
KFYZ FCE
Joint states and conditioning (APVV-0375-06)
2007
2009
APVV
KMDG FCE
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)
2003
2005Leonardo da Vinci
KTES FCE
2019
2022
VEGAB. Bielek
KKPS FCE
20012003
VEGA
KVHK FCE
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)
2001
2003
VEGA
KZEI FCE
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013
VEGA
F. Draškovič
KKDK FCE
2003
2005
KEGAKERS FCE
2019
2020
KEGA
E. JankovichováKTES FCE
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)20032005VEGAKDOS FCE
2004
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
KTZB FCE
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)2003
2003
SK - AT
KTZB FCE
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)2003
2005
VEGA
KKDK FCE
Landscape and water management cocept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogkoz area (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)2006
2008
Interreg IIIA: SK - Ukraine
KHTE FCE
Large graphs and communication networks of given degree and diameter. (APVV-0040-06)2007
2009
APVVKMDG FCE
Learning Sustainable Building Principles20132014Erasmus Mundus joint programmesKKPS FCE
Learning Sustainable Building Principles2013
2014
ERASMUS+
R. Rabenseifer
KKPS FCE
20192022VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
2005
2007
Európsky sociálny fondA. ŠoltészDek FCE
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data (1/0805/16)
2016
2019
VEGA
KZEI FCE
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)
2015
2017
ERASMUS+
KTES FCE
2007
2009VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)
2003
2005
VEGA
KZEI FCE
Manažment rizika developerského procesu (1/0474/03)2003
2005
VEGAK. IvaničkaKERS FCE
Maps, designs and groups. (APVT-20-000704)2005
2007
APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Maps with a high level of symmetry (APVV-0104-07)2008
2011
APVVKMDG FCE
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)
2015
2017ERASMUS+
KZEI FCE
Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))
2005
2008-- Iný medzinárodný --Š. HuszárKHUV FCE
Matematické modely neklasických javov a neurčitosti (2/0142/20)
2020
2023
VEGA
KMDG FCE
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)2012
2015
VEGA
KMDG FCE
2003
2005
VEGA
KMDG FCE
2003
2005KEGAJ. DobrakovováKMDG FCE
2003
2006
KEGA
KMDG FCE
Mathematical and computational methods in image processing (APVT-20-040902)2004
2006
APVV
KMDG FCE
Mathematics on-line: (web course) (3/1006/03)20032006
KEGA
KMDG FCE
Measuring system development for continual monitoring of the Bratislava bridges (1/0706/09)
2009
2011VEGAKGDE FCE
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023
APVV - Všeobecná výzva
M. Fraštia
KGDE FCE
Metodika systémového a ekologického prístupu v projektovaní objektov s nízkou energetickou náročnosťou vo vybraných lokalitách SR (1/9063/02)2002
2004
VEGA
KARCH FCE
Metric and spectral invariants of graphs and their applications in modeling networks, molecules and other structures (APVV-17-0428)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)
2016
2018
VEGA
M. Knor
KMDG FCE
2005
2007
VEGA
KFYZ FCE
MIRA Enseignement Superieur-Double Diplome (pedagogický_France2_ERS)2005
2006
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
KERS FCE
2015
2016
-- Iný medzinárodný --
R. RabenseiferKKPS FCE
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)
20072007
-- Iný domáci --
M. PotočárCIT FCE
2007
2009
VEGA
KMPÚ FCE
Modeling by Computational Intelligence under Uncertainty in Information Systems (SK-SRB-01907)
2008
2009
APVV
KMDG FCE
2010
2011
VEGA
S. KohnováKVHK FCE
Modeling of the local and spatial properties of multivariate hydrometeorological extremes under nonstationarity (1/0776/13)
2013
2016
VEGA
KVHK FCE
20082010VEGA
KMDG FCE
2004
2006
VEGA
R. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005
VEGA
M. KomorníkováKMDG FCE
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)2013
2015
VEGAKSME FCE
20162016
-- Iný domáci --
O. Makýš
KZEI FCE
Modern aggregation methods and their applications (1/0420/15)2015
2018
VEGA
R. Mesiar
KMDG FCE
Modern architecture as heritage:low energy renewal (APVV-0204-07)
2008
2010
APVVKKPS FCE
2003
2006
Leonardo da Vinci
A. Šoltész
Dek FCE
Modern methods of mathematical and computational modelling in engineering applications. (1/3321/06)
2006
2008
VEGA
KMDG FCE
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKMDG FCE
20052007APVVKMDG FCE
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGA
KMDG FCE
2002
2003
SK - CZ
FCE
2016
2018
KEGA
KGDE FCE
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
KTZB FCE
2004
2006VEGAKGZA FCE
20072009VEGAŠ. SokolKSME FCE
Monitoring of geodynamic processes with integrated measurement systems (1/1153/04)20042006
VEGA
KGDE FCE
2008
2010
VEGA
M. Šveda
KMTI FCE
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME FCE
2008
2011-- Iný medzinárodný --KVHK FCE
20072009
VEGA
KHTE FCE
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)2001
2003
VEGAR. MesiarKMDG FCE
2003
2008
5. rámcový program
M. MojzešKGZA FCE
Multiregimes and multidimensional time series: models and application (1/0143/11)
2011
2013
VEGA
M. KomorníkováKMDG FCE
20112014
APVV - Všeobecná výzva
J. SzolgayKVHK FCE
NAS (G1RT-CT01-05038/1)
2002
20055. rámcový programR. Rabenseifer
KKPS FCE
Natural and technical measures oriented to water retention in submountain watersheds of Slovakia (APVV-19-0383)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
KHTE FCE
2009
2011
VEGAM. BielekKKPS FCE
Nature Materials for Removal of Harmful Compounds from Environment (1/1243/12)2012
2014
VEGA
KZEI FCE
20192021
VEGA
J. GašparíkKTES FCE
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)2003
2005
KEGAKTZB FCE
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)
2002
2004VEGAM. SokolKSME FCE
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)2002
2004
VEGA
KSME FCE
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KBKM FCE
Network for Master training in technologies of water resources management (NETWATER-159311)
2010
2013
-- Iný medzinárodný --
KZEI FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735_SvF)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaKHTE FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠoltészKHTE FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)
2013
2017
COST
J. BilčíkKBKM FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)
2013
2017
COSTKBKM FCE
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)2002
2006
Leonardo da Vinci
R. Ároch
KKDK FCE
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)
2018
2018
VEGA
KTZB FCE
Non - destructive methods for identification the quality of engineering constructions (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Non-linear analysis of concrete and composite structures (1/0456/17)2017
2019
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM FCE
2020
2022
VEGAKBKM FCE
Non-linear behaviour of structures from reinforced and prestresss concrete and composite steel and concrete structures. (1/2132/05)
2005
2007
VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Non-linear methods for design of concrete and composite steel and concrete structures. (1/0651/08)
2008
2010
VEGA
KBKM FCE
Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie (APVV-19-0150)20202024APVV - Všeobecná výzvaJ. Papčo
KGZA FCE
2000
2002
VEGAK. Grünner
KDOS FCE
2017
2019
KEGA
KHTE FCE
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)
2009
2011
APVVJ. Dický
KSME FCE
20102011APVV - Všeobecná výzvaKSME FCE
2011
2013
KEGAŠ. Sokol
KGDE FCE
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)
2019
2022
VEGAR. Mesiar
KMDG FCE
Novel structural skins (Akcia TU1303)
20132017
COST
KKPS FCE
Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemnkového vlastníctva a užívania (1/0213/03)
2003
2005
VEGAE. GeisseKMPÚ FCE
2008
2010VEGAKSME FCE
20162020
APVV - Všeobecná výzva
K. MikulaKMDG FCE
2020
2023
VEGAK. MikulaKMDG FCE
2015
2018
VEGAR. Čunderlík
KMDG FCE
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
K. Mikula
KMDG FCE
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
2008
2011APVVK. Mikula
KMDG FCE
2002
2004
VEGAO. PalumbínyKMDG FCE
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)
2003
2005
VEGA
KKPS FCE
20092011
KEGA
KZEI FCE
20192022VEGAKZEI FCE
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)
2003
2005Štátny programO. MakýšKTES FCE
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)
2002
2005
APVVJ. Szolgay
KVHK FCE
Operation analysis of timber truss constructions in the short-term and long-term loading; spatial interaction with the reinforcement. Four-storey buildings with timber bearing structure. (1/0947/12)2012
2014
VEGAJ. Sandanus
KKDK FCE
Optimal Design of Structures Having Unilateral Bonds with Respect of Non-linear Behaviour of Materials and Reliability and Serviceability Aspects (1/0692/09)
2009
2011
VEGAKSME FCE
20122014
VEGA
KSME FCE
2017
2020
VEGA
KHTE FCE
2002
2004
VEGAE. Klementová
KVHK FCE
2015
2017
VEGA
KZEI FCE
2003
2005
VEGA
I. Trávnik
KERS FCE
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)
2000
2002
VEGA
J. DickýKSME FCE
2003
2005
VEGA
J. Dický
KSME FCE
Optimisation of internal water drainage on East-Slovakian Lowland. (AV 1119/2004)
2004
2006
VTP
KHTE FCE
Optimisation of Physical Issues of Window Designs for the Buildings Energy Standard After 2020 (1/0685/16)
2016
2018
VEGAM. PalkoKKPS FCE
Optimisation of the Costs of the Buildings Administration by Method of Facility Managment. (1/2573/05)2005
2007
VEGA
KERS FCE
Optimization of Heat Production-Distribution-Delivery Process Based on Energy Audit. (1/2144/05)
2005
2007
VEGA
KTZB FCE
Optimization of hydropower potential utilization by the small hydropower plants. (APVV-99-022505)
2006
2007
APVV
KHTE FCE
2016
2019
VEGA
KKPS FCE
Optimizing hydropower plants operation using the hybrid optimization methods. (1/0361/17)
2017
2019
VEGA
KHTE FCE
20032005
VEGA
KHTE FCE
2015
2018
VEGA
S. KohnováKVHK FCE
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)2002
2004
VEGA
KVHK FCE
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)
2002
2005
5. rámcový program
KKPS FCE
PERFECTION (7RP-212998)
20102012
7th Framework Programme
D. Petráš
KTZB FCE
Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment
2009
2011
International cooperation
KTZB FCE
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. Szolgay
KVHK FCE
2007
2007
Štátny programO. MakýšKTES FCE
2008
2008
Štátny program
KTES FCE
2006
2008
VEGAJ. CirákKFYZ FCE
Physical Research on Intake Structures of Small Hydropower Plants (1/0281/10)
2010
2011
VEGAP. Dušička
KHTE FCE
Physics in non-traditional way on the web - home motivation experiments. (3/1187/03)
2003
2006KEGAI. Baník
KFYZ FCE
2007
2007Štátna objednávkaKKPS FCE
20072007
Štátna objednávka
A. PuškárKKPS FCE
2000
20055. rámcový program
KDOS FCE
Possibilities of Increasing of Primary Hydroenergy Potential on the Vah Cascade?s Hydraulic Structures by the Assurance of Hydropower Plants Regulatory Functions. (AV 4/0014/05)2005
2007
VTPP. DušičkaKHTE FCE
2012
2015VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)2007
2007
Štátny program
KTES FCE
2003
2005
VEGA
KZEI FCE
2003
2005
VEGA
KVHK FCE
Practical Placements for Slovak University Students/2 (401SK04AFPL/401223)2004
2006
Leonardo da Vinci
V. Lesňáková
Dek FCE
Practical Placements for slovak University Students/5 (SK/05/A/F/PL -502 2081)
2005
2007Leonardo da Vinci
Dek FCE
Prediction of Archeological Sites (APVV-0249-07)
2008
2011APVVJ. Faixová Chalachanová
KGZA FCE
Prediction of deformation development of geotechnical structures depending on the state of stress (1/0241/13)
2013
2015
VEGA
KGTE FCE
Prediction of Energy and Environmental Impact on Environmental Load Minimization via Utilization of Renewable of Renewable Energy Sources for Building Heating. (1/2143/05)20052007
VEGA
KTZB FCE
Prediction of the behavior of building structures under special dynamic loading (1/0544/15)
2015
2017
VEGAN. Jendželovský
KSME FCE
20122014VEGA
KGTE FCE
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)20012003
VEGA
J. HeftyKGZA FCE
20012003
VEGA
J. Veselský
KFYZ FCE
Preparation of Postgraduate Study of Heritage Conservation (MK-7639/2006/1.3.1)
2006
2006
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES FCE
2006
2008
Európsky sociálny fond
A. ŠoltészKHTE FCE
20002002
VEGA
Ľ. BolhaKBKM FCE
Printed Materials for Postgraduate Study of Architectural Heritage Conservation (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny program
KTES FCE
Probabilistic, Algebraic and Quantum-Mechanical Aspects of (APVV-16-0073)
2017
2021APVV - Všeobecná výzva
KMDG FCE
Probabilistic Analysis of the Reliability of Structures under Extreme Climatic and Emergency Conditions. Safety and Reliability of the Nuclear Power Plants. (1/0265/16)
2016
2019
VEGA
J. Králik
KSME FCE
20052007
VEGA
J. KrálikKSME FCE
Problems of water structure and environment interaction and ways to minimize them. (1/3315/06)20062008VEGA
KGTE FCE
Prognosis of the impact of climate and morphological change on the ecosystem of mountain river basins using soft-computing techniques (1/0625/15)2015
2018
VEGA
KVHK FCE
Prognosis of the land use change impact on stream water quantity and quality for the water management planning (APVT-51-017804)20052007
APVV
KVHK FCE
Program of postgrauate students education as a allowance and preparation for business. (13120200051)20052008Európsky sociálny fondKERS FCE
2011
2013
VEGAKTZB FCE
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKMDG FCE
2003
2007
INTERREG III B CadsesM. MojzešKGZA FCE
Promoting the take up of project by leading educational institutions (PORTAL)2000
2002
5. rámcový program
B. Bezák
KDOS FCE
PROPOSITION AND PREPARATION OF A NEW INTERDISCIPLINARY SUBJECT OF STUDY CALLED INTELLIGENT BUILDINGS (IB) (3/5179/07)20072009
KEGA
D. Petráš
KTZB FCE
2010
2011
VEGA
KHTE FCE
20022004KEGAJ. Dický
KSME FCE
2003
2005
VEGA
KDOS FCE
Punching resistance of flat and foundation slabs and footings (1/0810/16)20162018
VEGA
KBKM FCE
QUALITY EVALUATION IN A CADASTRAL DOMAIN (1/4025/07)
2007
2009
VEGAJ. Faixová Chalachanová
KGZA FCE
Quantification of input data and model parameters influences on correctness of outputs of dispersion simulation models for surface water (APW-0274-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KZEI FCE
Rainfall-runoff modelling for water resources planning (Maď/Slov/TO29749/1)
2001
2002Bilaterálna spoluprácaK. Hlavčová
KVHK FCE
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)
2002
2004
VEGA
KZEI FCE
20052007
VEGA
V. Korček
KTVY FCE
2003
20066. rámcový programJ. SzolgayKVHK FCE
20052008
Európsky sociálny fond
Ľ. FilloKBKM FCE
2015
2017
VEGA
KMTI FCE
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KDOS FCE
Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces (Bil/Nem/SR/STU/06)
2006
2008
Dohoda STU
R. RabenseiferKKPS FCE
20082010
VEGA
J. Janák
KGZA FCE
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)
2009
2009
APVVĽ. Fillo
KBKM FCE
2011
2014SK - ATKDOS FCE
Regionalization of quality of the aquatic part of streams (AV 4/011/06)20062008
VTP
KVHK FCE
Rehabilitation of Engineering Networks in Urban Areas, Their Alternative Exploitation (1/0854/08)
2008
2010
VEGA
KZEI FCE
Reinforced and composite timber beams. Operation, effectiveness, rheology and serviceability (1/0539/09)2009
2011
VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Reliability and resistance of concrete and composite steel-concrete structures (1/0696/14)2014
2016
VEGAKBKM FCE
2006
2008
VEGAJ. Dický
KSME FCE
20082010VEGAJ. Králik
KSME FCE
2012
2015
VEGAJ. Králik
KSME FCE
2006
2008
Euratom (Nuclear Energy)
KDOS FCE
2004
2006
VEGA
M. Žitňanský
KMTI FCE
Research and Modelling of Water Works Operation Influence of Safety and transfer Capacity of Navigation.  (APVT-20-006704)20052007APVVKHTE FCE
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobilityKSME FCE
Research of Design Parameters and Functions of Biocorridors in Water Structures (APVV-20-003705)
2006
2009APVVKHTE FCE
20062008VEGAP. Dušička
KHTE FCE
Research of indoor light environment based on chronobiology and circadian photometry (APW-0150-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
20042006
APVV
P. Šulek
KHTE FCE
Research of roofing with integrated function of heat exchanger (APVV-17-0580)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
Research ofthe peak operation of channel hydro-electric power plants- hydrodynamic model (APVT-20-046302)
2004
2006APVVKHTE FCE
Research on transformation of the storm water runoff process by surface materials and the spatial arrangement of urbanized areas. (1/0727/20)
2020
2022
VEGA
KZEI FCE
Research on utilization of heuristic optimization methods in the process of water management -- energetic plans (1/0578/11)
2011
2013
VEGAP. ŠulekKHTE FCE
Residue of the Load Caring Capacity and Mechanism of the Collapse of the Structures. (1/2149/05)20052007
VEGA
KSME FCE
20112013
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM FCE
Resistance of members made of various structural materials under excentric transverse and compression load (1/0603/17)20172019
VEGA
Y. KolekováKSME FCE
Resistance of metal cross-sections and members under combination of internal forces and moments (1/0819/15)
2015
2017
VEGA
I. BalážKKDK FCE
2013
2015
VEGAY. KolekováKSME FCE
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)
2002
2004
VEGAA. BajzaKMTI FCE
2001
2003
VEGA
J. Sumec
KSME FCE
2017
2019
VEGAM. KrajčíkKTZB FCE
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KZEI FCE
2019
2021
VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Risk analyses of environmental structures and burdens. (1/0879/10)2010
2011
VEGAM. MasarovičováKGTE FCE
Risk analysis of the structures under extreme climatic and accident situations, earthquake and the simulation ofthe terroristic attacks. Safety and reliability of the nuclear power plants. (1/0453/20)20202023VEGAJ. KrálikKSME FCE
20092012VEGAP. Turček
KGTE FCE
2003
2005
VEGA
F. DraškovičKKDK FCE
2003
2004PhareKARCH FCE
2016
2018VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Safety format for non-linear analysis of concrete structures (MVTS - ČR/SR/STU07)2007
2008
SK - CZĽ. FilloKBKM FCE
2000
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. SzolgayKVHK FCE
20022005APVVKVHK FCE
2005
2007
VEGA
KVHK FCE
2009
2011
VEGA
KHUV FCE
Semi-implicit methods for solution of partial differential equations (1/0728/15)
2015
2018
VEGA
P. FrolkovičKMDG FCE
Sensitivity of flood generation to intensive precipitation and landuse in headwater catchments (APVV-15-0497)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings ( ingREeS 649925)
2015
2018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energy
KKPS FCE
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0308/03)
2003
2005
VEGAKKPS FCE
Simulations of inner and outer buildings enviroment in field of aerodynamics, thermodynamics and acoustics (APVT-20-014904)
2005
2007
APVVM. Palko
KKPS FCE
2000
2002
VEGAF. Draškovič
KKDK FCE
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)20022004
-- Iný medzinárodný --
Dek FCE
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KTZB FCE
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KZEI FCE
Social and Human Consequences of Globalization. (1/1299/04)
2004
2006VEGAJ. RybárikKHUV FCE
Soil - structure interaction at high loading intensity (1/2135/05)2005
2007
VEGAJ. KuzmaKGTE FCE
2008
2010
VEGA
KGTE FCE
Soil water storage diagnosis and prognosis with aspect to optimal supply of vegetation by water (APVV-0271-07)
2008
2010
APVV
J. Skalová
KVHK FCE
Spatial interpretation of soil hydrophysical characteristics in relation to their hydrological regime (APW-0139-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. Skalová
KVHK FCE
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KKPS FCE
2003
2005
VEGA
KGTE FCE
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)
2006
2006
SK - AT
P. Turček
KGTE FCE
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAKKDK FCE
Stability and dynamics of heterogeneous imperfect structures (1/0666/08)2008
2010
VEGA
KSME FCE
2015
2017
VEGAJ. Ravinger
KSME FCE
2006
2008
VEGA
I. BalážKKDK FCE
2001
2003
VEGA
I. Bock
KSME FCE
2004
2006
VEGA
KGZA FCE
20122012
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES FCE
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)
2014
2014-- Iný domáci --KTES FCE
Steel Sculpture - A Novel Didactic Tool for Engineering Students (065STU-4/2017)20172018KEGAKKDK FCE
Stochastic processes (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPKMDG FCE
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)
2000
2003
VTP
KVHK FCE
2000
2004
VTP
KVHK FCE
2006
2006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoKMDG FCE
Strength and stability of metal members, frames and arches (1/1101/12)
2012
2014
VEGA
I. Baláž
KKDK FCE
Strength, stability and ductility of thinwalled members and plate elements used in metal bridges and other applications. (1/0652/09)
2009
2011VEGA
KKDK FCE
2015
2017
ERASMUS+
KHTE FCE
Structural health monitoring using dynamic tests and smart systems for the dynamic structural response control (1/1119/11)20112013
VEGA
KSME FCE
Student Orientation and Language preparation for Vocational Experience (IRL/03/B/F/LA - 153180)
2003
2007
Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ FCE
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)
2002
2004
Leonardo da Vinci
Dek FCE
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)
2003
2005
-- Iný medzinárodný --
V. Lesňáková
Dek FCE
Students of Technical University at European Labour Market (SK/06/A/F/PL -601 2006)
2006
2008
Leonardo da Vinci
Dek FCE
2007
2009
VEGA
KFYZ FCE
2005
2007VEGAM. HazlingerKMTI FCE
2006
2008
VEGAZ. RiečanováKMDG FCE
2007
2009
VEGAS. KohnováKVHK FCE
20132015VEGA
KMTI FCE
2005
2007
VEGA
M. DománkováKMTI FCE
2002
2004
VEGA
KMTI FCE
2008
2010
VEGA
V. Pavlík
KMTI FCE
2003
2005
KEGA
M. Petráš
KHUV FCE
Surface water disposal in integrated system of urban area drainage (1/1079/12)2012
2014
VEGA
KZEI FCE
Sustainable Development and Globalization (1/2598/05)2005
2007
VEGA
KHUV FCE
Sustainable development of agriculture in Záhorská Lowland and Protection of Naturtal Resources (Jap/Slov/JICA)2001
2002
-- Iný medzinárodný --KHTE FCE
SUSTAINABLE ROOF EXTENSION RETROFIT FOR HIGH-RISE SOCIAL HOUSING IN EUROPE ? SURE-FIT (EIE/06/068/SI2.448123)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
K. Szekeres
KERS FCE
Symbiosis of interaction of renewable energy sources and system link building-climate-energy in the ecology of low-energy, green and sustainable architecture (APVV-0624-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. BielekKKPS FCE
2002
2004
VEGA
J. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric maps (1/0007/14)
2014
2016
VEGA
J. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric representations of discrete structures on compact surfaces (1/0142/17)
2017
2019
VEGA
J. Širáň
KMDG FCE
Symmetries of graphs and maps (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. Širáň
KMDG FCE
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)
2002
2005
Bilaterálna spolupráca
J. ŠiráňKMDG FCE
2005
2007VEGA
KZEI FCE
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)
2019
2021
VEGA
J. HalvonikKBKM FCE
2003
2005
VEGA
KGTE FCE
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. Šoltész
KHTE FCE
Teaching and Learning Cicil Engineering in European Context. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. Šoltész
KHTE FCE
20042006VEGA
KHTE FCE
2003
2005
VEGA
J. BilčíkKBKM FCE
Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu. (xxxxxxxxxxxxxx)
2010
2012
Štátny program
KKPS FCE
Teória, experiment a konštrukčná tvorba transparentnej fasádnej techniky ekologických, nízkoenergetických nových i modernizovaných budov (1/7119/20)
2000
2002
VEGA
KKPS FCE
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)
2003
2005
VEGAM. Bielek
KKPS FCE
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)
2002
2004APVVKMDG FCE
2008
2010
VEGA
F. Baliak
KGTE FCE
The creation of multimedia modular software for CNC machine tools programming (3/2382/04)20042006KEGAKMTI FCE
20042006APVV
KKPS FCE
2013
2015
VEGA
KGTE FCE
2005
2007VEGAM. Šveda
KMTI FCE
The environmental Capacity parameters of transport infrastructure. (1/3314/06)2006
2008
VEGAB. BezákKDOS FCE
The Frame of Requirements for Conservation of Masonry at Ruins Resulting from Construction Standards (MK-2441/2009/1.3)
2009
2009
Štátny program
KTES FCE
2008
2010
VEGA
KERS FCE
2010
2011
VEGA
KGDE FCE
The renewal of select rural contryside in Slovak republic (Nem/SR/STU3/07)2007
2008
MVTS
KKPS FCE
The risks of rising the public works costs. (1/3793/06)2006
2008
VEGAKERS FCE
2016
2018
VEGA
B. BielekOPVV Dek FCE
20062008
KEGA
ÚSZ FCE
The theory of designing intelligent facade elements with utilization of natural physical phenomena and its application in the modernization of light facades (APVV-20-044405)2006
2009
APVV
M. BielekKKPS FCE
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)
2002
2004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. Čermák
KZEI FCE
Theoretical and experimental analysis of modern light steel, glass, membrane and cable structures.Diagnostics and refurbishments of important structures and pipe-line and energetic conducts and bridges. (1/3317/06)
2006
2008VEGA
KKDK FCE
theory and application of relational structures as knowledge instruments (ID KIB: 27)
2001
2005
COST
R. MesiarKMDG FCE
Thermal and moisturw parameters of granulate and porous materials. (1/1133/04)
2004
2006VEGA
KFYZ FCE
Thermal performance of nearly zero energy buildings (nZEB) (1/0087/16)
2016
2018VEGAI. Chmúrny
KKPS FCE
Thermal protection for passive and low energy buildings (1/0281/12)
2012
2014
VEGA
KKPS FCE
20062008VEGA
KKDK FCE
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KZEI FCE
2008
2010
VEGAKMDG FCE
2010
2013
Joint Projects
KZEI FCE
Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (Akcia TU1404)
2014
2018
COST
V. PavlíkKMTI FCE
2004
2006
VEGA
KDOS FCE
Traditional Technology of Conservation of Wood (MK-1736/2010/1,3)
2010
2010Štátny programKTES FCE
Traffic areas structures in integrated transport space (1/0351/13)
2013
2015
VEGAKDOS FCE
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)2006
2010
-- Iný medzinárodný --J. Dický
KSME FCE
Transferring of quality management models in KSTU functions and processes (SCM Kyrgystan T078A06)
2006
2008
-- Iný medzinárodný --
KSME FCE
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaP. Dušička
KHTE FCE
2016
2019
ERASMUS+
J. Gašparík
KTES FCE
Transport Model AT -SK (VKM AT-SK - N 00043)2009
2012
SK - AT
B. Bezák
KDOS FCE
2019
2021
VEGAI. MedveďKFYZ FCE
Triangular norms (18s,26s34)2003
2004
Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG FCE
20062009APVV
KGZA FCE
20062006
APVV
J. Hefty
KGZA FCE
2000
2002
VEGAJ. Komrska
KDOS FCE
2005
2006SK - ATO. Lulkovičová
KTZB FCE
2000
2002
VEGA
J. Lapos
KKDK FCE
Uncertainty from the point of view of probability theory, algebra, self-adjoint operators, and quantum structures (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. Jenča
KMDG FCE
Uncertainty in representation of landscape element in spatial modelling (1/4026/07)
2007
2009
VEGA
M. VajsáblováKMDG FCE
2006
2008
VEGA
KMDG FCE
Unified system of sky luminance patterns characterizing daylight availability and conditions in urban spaces (APVV-0177-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. Prešinský
KARCH FCE
2003
2005VEGAI. Hudoba
KBKM FCE
UNIGRACE (0080030)
2002
20035. rámcový programKGZA FCE
20012003VEGA
KTES FCE
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)
2019
2021
VEGA
M. Fraštia
KGDE FCE
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠoltészKHTE FCE
2007
2009
VEGA
KGZA FCE
Use of recycled aggregate in production of cement composites. (1/0554/08)
2008
2010
VEGA
S. UnčíkKMTI FCE
Use of the data of European satellite mission GOCE and its effective combination with the surface gravity data (1/1092/11)20112013VEGAJ. Janák
KGZA FCE
2010
2011VEGA
LCVV KDOS FCE
Using of recycling materials into asphalt mixtures in order to reduce waste quantity and improvement of the environment. (1/3318/06)2006
2008
VEGA
KDOS FCE
Utilisation of corelation functions amoung the physical properties of cellular concrete in quality control (AV 4/0021/08)20082010
VTP
KMTI FCE
2008
2011
APVV
KZEI FCE
2009
2011
VEGA
KZEI FCE
2002
2005-- Iný medzinárodný --
KMDG FCE
20092010
APVV
T. Bacigál
KMDG FCE
Virtuálna univerzita (3/0038/02)2002
2004
KEGA
O. Nánásiová
KMDG FCE
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)
2005
2005
-- Iný domáci --KMDG FCE
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004
VEGA
KTZB FCE
Vocational Orientated Culture and Language (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)20072010
Leonardo da Vinci
D. ŠpildováKJAZ FCE
Vodárenstvo I. (3/1140/03)2003
2005
KEGA
KZEI FCE
2006
2006
-- Iný medzinárodný --KERS FCE
20062007Podpora trvalej spolupráceKERS FCE
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGA
KBKM FCE
2000
2002
VEGA
J. Kriš
FCE
2002
2004VEGAKMTI FCE
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)
2002
2004VEGAV. Macura
KVHK FCE
2000
2002
VEGAP. Dušička
KHTE FCE
2005
2007
VEGA
K. Tóthová
KZEI FCE
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013
KEGA
ÚSZ FCE
20162016-- Iný domáci --
KZEI FCE
2013
2013
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES FCE
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014
KEGA
J. DickýKSME FCE
20002002
VEGA
E. BučkoKGZA FCE
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KKPS FCE
2001
2003
VEGA
KDOS FCE
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)
2018
2020
VEGAJ. Frankovská
KGTE FCE
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)
2002
2003
VEGA
KMTI FCE
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)
2000
2002VEGAK. BačováKDOS FCE
Vytvorenie centrálneho dátového skladu (Rozvojovy projekt - e5)20062007
-- Iný domáci --
Dek FCE
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)
2011
2011
-- Iný domáci --
KTES FCE
2005
2005
-- Iný domáci --
J. DillingerKFYZ FCE
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)
2018
2020
VEGA
A. KopáčikKGDE FCE
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)2003
2005
VEGAKGDE FCE
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003VEGA
KMTI FCE
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. Agócs
KKDK FCE
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022
VEGA
KVHK FCE
2002
2004
VEGA
KVHK FCE
2002
2004
VEGA
M. Ožvoldová
KFYZ FCE
Water Management and Landscape-Ecological Evaluation of Water Bodies (1/2141/05)
2005
2007
VEGA
KVHK FCE
2005
2007
VEGA
KZEI FCE
Water supply II ? Water treatment (3/5125/07)
2007
2009
KEGAJ. Kriš
KZEI FCE
2005
2007
APVV
KVHK FCE
Wiener index and symmetric maps (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoKMDG FCE
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (AKCIA TU1304)20142018
COST
O. HubováKSME FCE
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)
2014
2018COSTO. Hubová
KSME FCE
Window constructions in low-energy and passive houses (1/0748/08)2008
2010
VEGA
A. PuškárKKPS FCE
2006
2008
APVV
J. DickýKSME FCE
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )
2006
2008
INTERREG IIIA
Ľ. MožiešikKHTE FCE
2019
2022APVV - Všeobecná výzva
KVHK FCE
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)2019
2022
VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
2009
2011
VEGAA. Stupňanová
KMDG FCE
2004
2006
KEGA
KFYZ FCE
Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám (1/0323/03)
2003
2005
VEGA
K. GrünnerKDOS FCE
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)20032005
APVV
A. Šoltész
KHTE FCE
20132015VEGAJ. HeftyKGZA FCEKey:
Active states:
approved
in progresssubmitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed