24. 10. 2020  20:13 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 151

Stav
Název
OdDoDruh
Garant
Pracoviště
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Bača
OAM ÚACHTM FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)
2009
2009-- Iný domáci --M. Chovancová
OAT ÚACHTM FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
20102011
VEGA
J. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
V. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. Pogány
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
I. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
2013
2015
OP VaVOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)2009
2011
OP VaV
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)
2012
2013
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. (Nem/SR/FCHPT1/08 )
2008
2008Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OACh ÚACHTM FCHPT
D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. (DAAD 3/2008)
2008
2009
DAAD
B. Papánková
OACh ÚACHTM FCHPT
Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)
2008
2009NATOJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Electrodeposition of refractory metals and their compounds synthesis: from melts structure to mechanism of their synthesis and its practical implementation. (SK-UA-01206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov
2017
2017
Mladý výskumník
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
2010
2011
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)2019
2022
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)
2005
2007
APVV
M. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)
2015
2018VEGAJ. Híveš
ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGAP. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
20052006-- Iný medzinárodný --
OACh ÚACHTM FCHPT
20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
FROM MOLECULES TO MOLECULAR DEVICES (COST D-35 (COST-0006-06))
2007
2009
COST
OACh ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)20172020VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
2012
2013
-- Iný domáci --
Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Janek
OAM ÚACHTM FCHPT
20082008Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaOAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)
2004
2004
APVV
OAM ÚACHTM FCHPT
20092009-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
1999
2003
National Science Foundation
OACh ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)2009
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)
2009
2009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
2005
2007
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016
Mladý výskumník
M. Žemlička
OAM ÚACHTM FCHPT
In search for new molecular nanomagnets: synthesis, structural characterization and magnetic studies of polynuclear transition metal complexes. (SK-GR-0022-11)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19 (PP-COVID-20-0019)
2020
2021
PP-COVID 2020
OAT ÚACHTM FCHPT
Investigation of the preparation, composition, structure and speciation of copper(II) complexes with therapeutically active ligands of quinolone types. (č. 10)
2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
20092009-- Iný domáci --E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OAT ÚACHTM FCHPT
2003
2005
VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)
2011
2015OP VaVJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)20082010VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)20182021
VEGA
J. Moncoľ
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami20182018Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)
2003
2005
Štátny program
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)
2013
2015
VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)
2013
2016
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)
20112013VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)
20142016VEGAV. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)
2009
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)2002
2003
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa
2016
2016
Mladý výskumník
L. Pogány
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCE
OACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
I. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetostructural correlations for the zero-field splitting parameters. (DAAD/2010-11)
2010
2011
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
2006
2007
DAADR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural relationships for novel substances and materials. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)2005
2008
Dohoda STU
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)20052007
APVV
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)
20082010
APVV
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Metallization of nature and synthetic diamonds by molybdenum, tungsten and their carbides from ionic melts. (SK-UA-0034-09)
20102011Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Modeling of the photoswitchable molecular magnetic materials. (SK-FR-00906)
2006
2007ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Molecular Electronic Multistability. (RE 1627/1-1)
2002
2007-- Iný medzinárodný --R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami
2018
2018
Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
2011
2013
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)20142017
VEGA
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
2007
2009APVVR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)2002
2004
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
20032004Bilaterálna spoluprácaR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
New Magnetic Materials. (Nem/Slov/DAAD/CH)
2002
2004
Bilaterálna spoluprácaR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)20022004
APVV
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka
2015
2015
Mladý výskumník
E. Mališová
OAT ÚACHTM FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)
2005
2007
VEGA
M. Melník
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)
2008
2010
VEGA
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.
2014
2014
-- Iný domáci --
P. Augustín
OACh ÚACHTM FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
M. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)20102011VEGAM. Koman
OACh ÚACHTM FCHPT
20082009
RAV MŠ SR
J. Lokaj
OAM ÚACHTM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)
2005
2007
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov
2018
2018
Mladý výskumníkS. Matejová
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)
2020
2021
Mladý výskumník
M. BrezovanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)
2005
2007
APVVOACh ÚACHTM FCHPT
2007
2009VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)20022004
VEGA
M. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2004
2006
VEGAV. Kovár
OAM ÚACHTM FCHPT
Príprava kompozitov na výrobu neoxidových keramických materiálov s použitím 3D tlače
20202021Mladý výskumníkM. Vozárová
OAM ÚACHTM FCHPT
Progresívna oxidová keramika pripravená technológiou 3D tlače
2020
2021
Mladý výskumníkM. Orlovská
OAM ÚACHTM FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023APVV - Všeobecná výzvaI. Šalitroš
OACh ÚACHTM FCHPT
RTG difrakcia (29058)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Solid-state cooperative interactions in spin crossover systems . (DAAD/2014-15)
2014
2015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
20092009-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009
-- Iný domáci --
P. Segľa
OACh ÚACHTM FCHPT
Strengthening competencies in Hydrogen Technologies in V4 (11520068)
20152016International Visegrad Fund - Small grantsÚACHTM FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)
20112015COST
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. Melník
OACh ÚACHTM FCHPT
20022004
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách
2017
2017
Mladý výskumník
B. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.2014
2014
-- Iný domáci --OACh ÚACHTM FCHPT
Synthesis and application of iron (VI) in water quality security. (EST.CLG 979931)20032005NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity2017
2017
Mladý výskumníkOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)
2014
2017
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Štúdium in vitro proteázového procesingu vybraných proteáz. (APVV-0119-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.
2012
2013
-- Iný domáci --D. ČechováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium nanokryštalických zliatin na báze niklu ako dvojfunkčného katalyzátora pre tvorbu vodíka a kyslíka (1/0792/17)
20172020
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.
2014
2014-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov20162016
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov
20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OACh ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)
2015
2018
VEGA
K. Bodišová
OAM ÚACHTM FCHPT
Tvorba multimediálnych učebníc a internetových stránok pre výučbu anorganickej chémie na vysokých školách (018STU-4/2020)2020
2022
KEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami. (SK-MAD-004-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)
2008
2010
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)20032005VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín. (SK-UA-0012-07)20082009
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu (28106)2008
2010
-- Iný domáci --
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý. (APVV-0203-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzvaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií výroby vysokočistých tuhých hnojivových komponentov pre závlahové a hydroponické aplikácie. (APVV-0387-10)
20112013
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Výskumné centrum ALLEGRO. (ITMS 26220220198)
2014
2015
OP VaVJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)
2015
2018
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Využitie elektrochemicky pripraveného zeleného oxidovadla železanu pre dočisťovanie odpadových vôd (APVV-17-0183)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie. (VMSP-P-0088-09)20092011APVV - Program VMSPOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty (APVV-14-0217)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaOAT ÚACHTM FCHPT
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov (PP-COVID-20-0025)
2020
2021
PP-COVID 2020
OAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)
2011
2013
VEGA
M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Zelený expresný systém pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis (APVV-17-0149)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Znižovanie kooperativity spinového prechodu v tuhej fáze metódou kovového zriedenia
2015
2015Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
20052007VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého
2018
2018
Mladý výskumníkM. Orlovská
OAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně