16. 10. 2019  14:12 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 143

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)20172019-- Iný medzinárodný --Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)20172021APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)20092009-- Iný domáci --M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)20132015OP VaVV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)20102012OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)20122013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. (Nem/SR/FCHPT1/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. (DAAD 3/2008)20082009DAADB. PapánkováOACh ÚACHTM FCHPT
Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Electrodeposition of refractory metals and their compounds synthesis: from melts structure to mechanism of their synthesis and its practical implementation. (SK-UA-01206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov20172017Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)20102011VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)20192022VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)20082009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)20052007APVVM. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)20082010VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Etude par méthode FORC du comportement hystérétique de solides moléculaires commutables. (ECONET, N° 10217UL)20052006-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
FROM MOLECULES TO MOLECULAR DEVICES (COST D-35 (COST-0006-06))20072009COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)20172020VEGAM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Characterization of Surfaces of Electrodeposited Layers of Refractory Metals. (Ukr/SR/STU/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)20042004APVVM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizovanie povrchov a rezov voriek granúl (29035)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Charge Density Analysis of Transition Metal Komplexes by Accurate X-Ray Difraction Methods. (CHE-96155)19992003National Science FoundationJ. KožíšekOACh ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza odpraškov (29025)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)20052007VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkM. ŽemličkaOAM ÚACHTM FCHPT
In search for new molecular nanomagnets: synthesis, structural characterization and magnetic studies of polynuclear transition metal complexes. (SK-GR-0022-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Investigation of the preparation, composition, structure and speciation of copper(II) complexes with therapeutically active ligands of quinolone types. (č. 10)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachOAM ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)20112015OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)20082010VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)20182021VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami20182018Mladý výskumníkF. JozefíkováOACh ÚACHTM FCHPT
Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)20032005Štátny programP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)20132015VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)20132016VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)20112013VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)20142016VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)20022003APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa20162016Mladý výskumníkL. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)20022004VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetostructural correlations for the zero-field splitting parameters. (DAAD/2010-11)20102011Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural correlations in molecular magnetism. (DAAD 2/2005)20062007DAADR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural relationships for novel substances and materials. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)20052008Dohoda STUR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)20052007APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)20082010APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Metallization of nature and synthetic diamonds by molybdenum, tungsten and their carbides from ionic melts. (SK-UA-0034-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Modeling of the photoswitchable molecular magnetic materials. (SK-FR-00906)20062007ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Molecular Electronic Multistability. (RE 1627/1-1)20022007-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami20182018Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)20112013VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)20142017VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)20072009APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)20022004VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
New crystal, molecular, electronic and magnetic structures with functional properties. (6/2002)20032004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
New Magnetic Materials. (Nem/Slov/DAAD/CH)20022004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)20022004APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka20152015Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)20052007VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)20182021VEGAI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)20082010VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.20142014-- Iný domáci --P. AugustínOACh ÚACHTM FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)20102011VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)20082009RAV MŠ SRJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)20052007VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumníkS. MatejováOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)20052007APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)20072009VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)20022004VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)20022004VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)20042006VEGAV. KovárOAM ÚACHTM FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
RTG difrakcia (29058)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
Solid-state cooperative interactions in spin crossover systems . (DAAD/2014-15)20142015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Strengthening competencies in Hydrogen Technologies in V4 (11520068)20152016International Visegrad Fund - Small grantsJ. HívešÚACHTM FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)20112015COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Study of composition, structure and properties of Cu(II) and Fe(III) complexes with fluoroderivatives of biomolecules in the solid state and solutions. (SK-HU-0001-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)20022004VEGAM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách20172017Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.20142014-- Iný domáci --L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Synthesis and application of iron (VI) in water quality security. (EST.CLG 979931)20032005NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity20172017Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)20142017VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Štúdium in vitro proteázového procesingu vybraných proteáz. (APVV-0119-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.20122013-- Iný domáci --D. ČechováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium nanokryštalických zliatin na báze niklu ako dvojfunkčného katalyzátora pre tvorbu vodíka a kyslíka (1/0792/17)20172020VEGAM. ZemanováOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.20142014-- Iný domáci --V. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov20162016Mladý výskumníkM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)20152018VEGAK. BodišováOAM ÚACHTM FCHPT
Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami. (SK-MAD-004-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)20082010VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)20032005VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín. (SK-UA-0012-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu (28106)20082010-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý. (APVV-0203-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií výroby vysokočistých tuhých hnojivových komponentov pre závlahové a hydroponické aplikácie. (APVV-0387-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskumné centrum ALLEGRO. (ITMS 26220220198)20142015OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)20152018VEGAĽ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Využitie elektrochemicky pripraveného zeleného oxidovadla železanu pre dočisťovanie odpadových vôd (APVV-17-0183)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie. (VMSP-P-0088-09)20092011APVV - Program VMSPP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty (APVV-14-0217)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)20112013VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Zelený expresný systém pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis (APVV-17-0149)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Znižovanie kooperativity spinového prechodu v tuhej fáze metódou kovového zriedenia20152015Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Železany ? termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v tavenine a na fázovom rozhraní elektróda-elektrolyt (1/2476/05)20052007VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého20182018Mladý výskumníkM. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně