16. 9. 2019  14:22 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 142

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)20172021APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)20092009-- Iný domáci --M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (CHE-96155)19992003National Science FoundationJ. KožíšekOACh ÚACHTM FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)20132015OP VaVV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)20102012OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov20172017Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)20102011VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)20192022VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)20082009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)20052007APVVM. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)20082010VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)20172020VEGAM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)20042004APVVM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia povrchov elektrolyticky vylúčených povlakov žiaruvzdorných kovov. (Ukr/SR/STU/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizovanie povrchov a rezov voriek granúl (29035)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza odpraškov (29025)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)20052007VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkM. ŽemličkaOAM ÚACHTM FCHPT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachOAM ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)20112015OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)20082010VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)20182021VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami20182018Mladý výskumníkF. JozefíkováOACh ÚACHTM FCHPT
Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)20032005Štátny programP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Kooperativita systémov so spinovým prechodom. (DAAD/2012-13)20122013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperatívne interakcie v systémoch spinového prechodu tuhej fázy . (DAAD/2014-15)20142015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)20132015VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty. (Nem/SR/FCHPT1/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)20132016VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)20112013VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)20142016VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)20022003APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa20162016Mladý výskumníkL. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. (DAAD 3/2008)20082009DAADB. PapánkováOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)20022004VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli. (DAAD/2010-11)20102011Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v molekulovom magnetizme. (DAAD 2/2005)20062007DAADR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)20052007APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)20052008Dohoda STUR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)20082010APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)20062007ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulová elektrónová multistabilita. (RE 1627/1-1)20022007-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami20182018Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)20112013VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)20142017VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)20072009APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)20022004VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)20022004APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka20152015Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)20052007VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)20182021VEGAI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Nové kryštálové, molekulové, elektronické a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami. (6/2002)20032004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály. (Nem/Slov/DAAD/CH)20022004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)20082010VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.20142014-- Iný domáci --P. AugustínOACh ÚACHTM FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)20102011VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)20082009RAV MŠ SRJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Od mokekúl k molekulovým zariadeniam (COST D-35 (COST-0006-06))20072009COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín. (SK-UA-0034-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Posilňovanie kompetencií vo vodíkových technológiách vo V4 (11520068)20152016International Visegrad Fund - Small grantsJ. HívešÚACHTM FCHPT
Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami. (ECONET, N° 10217UL)20052006-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)20052007VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody. (EST.CLG 979931)20032005NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumníkS. MatejováOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)20052007APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)20072009VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)20022004VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)20022004VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)20042006VEGAV. KovárOAM ÚACHTM FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
RTG difrakcia (29058)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)20112015COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)20022004VEGAM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách20172017Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.20142014-- Iný domáci --L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity20172017Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)20142017VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Štúdium in vitro proteázového procesingu vybraných proteáz. (APVV-0119-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.20122013-- Iný domáci --D. ČechováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium nanokryštalických zliatin na báze niklu ako dvojfunkčného katalyzátora pre tvorbu vodíka a kyslíka (1/0792/17)20172020VEGAM. ZemanováOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.20142014-- Iný domáci --V. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami. (č. 10)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov20162016Mladý výskumníkM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch. (SK-HU-0001-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)20152018VEGAK. BodišováOAM ÚACHTM FCHPT
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM (AO/1-8673/16/NL/NDE)20172019-- Iný medzinárodný --Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami. (SK-MAD-004-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)20082010VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)20032005VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín. (SK-UA-0012-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu (28106)20082010-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý. (APVV-0203-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií výroby vysokočistých tuhých hnojivových komponentov pre závlahové a hydroponické aplikácie. (APVV-0387-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskumné centrum ALLEGRO. (ITMS 26220220198)20142015OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)20152018VEGAĽ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Využitie elektrochemicky pripraveného zeleného oxidovadla železanu pre dočisťovanie odpadových vôd (APVV-17-0183)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie. (VMSP-P-0088-09)20092011APVV - Program VMSPP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty (APVV-14-0217)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)20112013VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj nových molekulových magnetov: syntéza, štruktúrna charakterizácia a magnetické štúdie polynukleárnych komplexov prechodných kovov. (SK-GR-0022-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Zelený expresný systém pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis (APVV-17-0149)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Znižovanie kooperativity spinového prechodu v tuhej fáze metódou kovového zriedenia20152015Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Železany ? termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v tavenine a na fázovom rozhraní elektróda-elektrolyt (1/2476/05)20052007VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého20182018Mladý výskumníkM. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne