30. 9. 2020  23:40 Jarolím
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 151

StavNázov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)2009
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
1999
2003
National Science FoundationOACh ÚACHTM FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
20102011
VEGA
J. Lokaj
OAM ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)V. Kuchtanin
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. Pogány
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
2013
2015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)
2009
2011OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012OP VaVOAT ÚACHTM FCHPT
Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009
NATO
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov
2017
2017
Mladý výskumník
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
20102011
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)
2019
2022
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)
2012
2014
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVV
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018
VEGA
ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)
2017
2020
VEGA
M. Janek
OAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
2012
2013
-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)
2004
2004
APVV
M. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia povrchov elektrolyticky vylúčených povlakov žiaruvzdorných kovov. (Ukr/SR/STU/08 )2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)20092009
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)20052007
VEGA
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív
2016
2016
Mladý výskumník
M. Žemlička
OAM ÚACHTM FCHPT
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19 (PP-COVID-20-0019)
2020
2021
PP-COVID 2020
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd
20192021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OAT ÚACHTM FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)
2003
2005
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)
2011
2015OP VaVJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)2008
2010
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami2018
2018
Mladý výskumníkOACh ÚACHTM FCHPT
2003
2005
Štátny program
OAT ÚACHTM FCHPT
Kooperativita systémov so spinovým prechodom. (DAAD/2012-13)
2012
2013
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperatívne interakcie v systémoch spinového prechodu tuhej fázy . (DAAD/2014-15)
20142015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)2013
2015
VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
20082008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)
20132016VEGAM. Koman
OACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)
20112013VEGAV. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)
2014
2016
VEGA
V. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)
2005
2007VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)
2002
2003
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa
2016
2016
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. (DAAD 3/2008)2008
2009
DAAD
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)2008
2011
APVV - Program VVCE
OACh ÚACHTM FCHPT
20022004VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli. (DAAD/2010-11)
2010
2011
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
2006
2007
DAADOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)2005
2007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)2005
2008
Dohoda STU
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)
20082010APVVR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)2006
2007
ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulová elektrónová multistabilita. (RE 1627/1-1)
2002
2007
-- Iný medzinárodný --OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami20182018
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
2011
2013
VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)
2014
2017
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)20072009
APVV
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)
2002
2004APVVOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka
2015
2015
Mladý výskumník
OAT ÚACHTM FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)2005
2007
VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)20182021VEGAI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spoluprácaOACh ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.
2014
2014
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019
APVV - Všeobecná výzva
M. Koman
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)
2010
2011
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)2008
2009
RAV MŠ SR
OAM ÚACHTM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Od mokekúl k molekulovým zariadeniam (COST D-35 (COST-0006-06))
20072009
COST
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín. (SK-UA-0034-09)
20102011Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Posilňovanie kompetencií vo vodíkových technológiách vo V4 (11520068)
2015
2016
International Visegrad Fund - Small grants
ÚACHTM FCHPT
2005
2006
-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)
2005
2007VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody. (EST.CLG 979931)2003
2005
NATO
J. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov
2018
2018
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)20202021Mladý výskumníkOACh ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVV
M. Melník
OACh ÚACHTM FCHPT
2007
2009
VEGA
M. Koman
OACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)
2002
2004
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2004
2006
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Príprava kompozitov na výrobu neoxidových keramických materiálov s použitím 3D tlače2020
2021
Mladý výskumník
M. Vozárová
OAM ÚACHTM FCHPT
Progresívna oxidová keramika pripravená technológiou 3D tlače20202021Mladý výskumníkM. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad
2015
2015
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
RTG difrakcia (29058)
2009
2009-- Iný domáci --E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014-- Iný domáci --P. Veteška
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)
2009
2009
-- Iný domáci --
P. Segľa
OACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)
2009
2009-- Iný domáci --OACh ÚACHTM FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)2011
2015
COST
OACh ÚACHTM FCHPT
20022004
VEGA
M. Jamnický
OAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách2017
2017
Mladý výskumník
B. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.
2014
2014
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity
2017
2017
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)
2014
2017
VEGA
J. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
20092009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Štúdium in vitro proteázového procesingu vybraných proteáz. (APVV-0119-12)
20132016
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.20122013-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium nanokryštalických zliatin na báze niklu ako dvojfunkčného katalyzátora pre tvorbu vodíka a kyslíka (1/0792/17)
20172020VEGAM. ZemanováOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.
2014
2014
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami. (č. 10)2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov
2016
2016
Mladý výskumník
M. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
2009
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOACh ÚACHTM FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov
2015
2017Excelentné tímy mladých výskumníkovOACh ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)
2009
2009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)
2015
2018VEGAK. Bodišová
OAM ÚACHTM FCHPT
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM (AO/1-8673/16/NL/NDE)2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Tvorba multimediálnych učebníc a internetových stránok pre výučbu anorganickej chémie na vysokých školách (018STU-4/2020)
2020
2022
KEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami. (SK-MAD-004-06)
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOACh ÚACHTM FCHPT
2008
2010VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
20032005
VEGA
M. T. Palou
OAM ÚACHTM FCHPT
Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín. (SK-UA-0012-07)
2008
2009Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)
2009
2009
-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu (28106)2008
2010
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý. (APVV-0203-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Výskum technológií výroby vysokočistých tuhých hnojivových komponentov pre závlahové a hydroponické aplikácie. (APVV-0387-10)
2011
2013
APVV - Všeobecná výzva
OAT ÚACHTM FCHPT
Výskumné centrum ALLEGRO. (ITMS 26220220198)
2014
2015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)
2015
2018
VEGA
Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Využitie elektrochemicky pripraveného zeleného oxidovadla železanu pre dočisťovanie odpadových vôd (APVV-17-0183)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie. (VMSP-P-0088-09)
2009
2011
APVV - Program VMSP
OAT ÚACHTM FCHPT
Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty (APVV-14-0217)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov (PP-COVID-20-0025)
2020
2021
PP-COVID 2020
OAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)2011
2013
VEGAM. T. Palou
OAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj nových molekulových magnetov: syntéza, štruktúrna charakterizácia a magnetické štúdie polynukleárnych komplexov prechodných kovov. (SK-GR-0022-11)
20132014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
J. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Zelený expresný systém pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis (APVV-17-0149)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Znižovanie kooperativity spinového prechodu v tuhej fáze metódou kovového zriedenia
2015
2015
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
2005
2007VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého
2018
2018
Mladý výskumníkM. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne