20. 10. 2020  6:01 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 91

Stav
NázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
Afinitná chromatografia rastlinných β-tioglykozidáz pomocou sulforafanu chemicky viazaného na celulózovú matricu
2020
2021
Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)
2009
2009
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)
2009
2009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
20202021Mladý výskumníkJ. VíglašÚBM FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)2018
2021
VEGA
ÚBM FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
20182018Mladý výskumníkV. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010
VEGA
E. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
2008
2010
VEGA
H. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚBM FCHPT
2006
2009
APVV
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)2005
2007
APVV
B. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
2004
2006
VEGAS. Jantová
OBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015
OP VaV
A. BreierOBaM ÚBM FCHPT
20072007-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)
2012
2014
VEGA
S. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Health and environment network. (HENVINET No 037019)2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
OBaM ÚBM FCHPT
Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06)2003
2005
Štátny programE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)
2015
2017VEGAOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)
2010
2013OP VaVE. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma2017
2017
Mladý výskumníkL. Hoppanová
ÚBM FCHPT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)
2003
2005VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)
2011
2012
APVV - Program VMSPOVaHP ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)20032005VEGAE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.
2012
2013-- Iný domáci --L. ŽemličkaOVaHP ÚBM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov
2018
2018
Mladý výskumníkZ. KočibálováÚBM FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)
2010
2011
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
2008
2010VEGAM. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)
2009
2011VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť20152015Mladý výskumníkK. ElefantováOBaM ÚBM FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. HudecováÚBM FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)
20102011
VEGA
H. Paulíková
OBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.
2012
2013-- Iný domáci --L. Krajňáková
OBaM ÚBM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)
2011
2013
VEGA
M. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)
2014
2016
VEGA
S. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
2007
2009
RAV MŠ SRE. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
OBaM ÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)
20182021
VEGA
P. Olejníková
ÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny
20192019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Názov projektu Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. (APVV-19-0093)
20202024APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
ÚBM FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Guzyová
ÚBM FCHPT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)
2001
2003
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)
20142016
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny (APVV-19-0094)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)
2010
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov. (LPP-0092-06)
2006
2009
APVV
Ľ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.
2014
2015Pokračujúci mladý výskumníkR. KlepochováOBaM ÚBM FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5´-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)2008
2010
VEGA
B. Lakatoš
OBaM ÚBM FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.2012
2013
-- Iný domáci --M. PetrulákováOVaHP ÚBM FCHPT
20012003
VTP
Ľ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011
VEGA
S. Jantová
OBaM ÚBM FCHPT
20052007
-- Iný domáci --
V. Frank
OVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.2014
2014
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovK. Elefantová
ÚBM FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách20152015Mladý výskumníkM. Koňuchová
OVaHP ÚBM FCHPT
2006
2008
-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopickej hube Trichoderma atroviride.
2014
2014
-- Iný domáci --
OBaM ÚBM FCHPT
Štúdium cytotoxicity a mechanizmu účinku nových xenobiotík (1/4305/07)
2007
2009VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium GABA skratu v askomycétnych vláknitých hubách
2018
2018
Mladý výskumník
K. ĎurišováÚBM FCHPT
Štúdium, matematický popis a predikcia správania sa technologicky a hygienicky relevantnej mikroflóry v opracovaných a originálnych slovenských fermentovaných potravinách s cieľom zvýšiť ich hygienickú bezchybnosť, funkčné vlastnosti a trvanlivosť (1/3488/06)
2006
2008
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium mechanizmu účinku nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby
2016
2016
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov. (1/0471/11)20112013
VEGA
B. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
2003
2004
Štátny program
OVaHP ÚBM FCHPT
Transportné procesy vo vláknitých hubách a ich adaptívne mechanizmy. (1/0109/03)
2003
2005VEGAĽ. Varečka
OBaM ÚBM FCHPT
2006
2008
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2005
2007
VEGA
M. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb.
20142014-- Iný domáci --V. PaluškováOBaM ÚBM FCHPT
Vlastnosti latrofilínu-1 ako markeru hematoonkologických ochorení spojených s defektnou diferenciáciou myeloidnej vetvy krvotvorby
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Vplyv environmentálnych faktorov na tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.
2018
2018
Mladý výskumníkH. GaládováÚBM FCHPT
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu (2/0156/16)
2016
2018
VEGAB. Lakatoš
ÚBM FCHPT
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na sekundárny metabolizmus vláknitých húb
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie (VMSP-P-0073-09)
20092011APVV - Program VMSPE. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)
2011
2015
OP VaV
OBT ÚBT FCHPT
Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík. (26240220022)
2009
2012
OP VaV
L. BírošováOVaHP ÚBM FCHPT
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1 (2/0070/19)2019
2022
VEGAB. Lakatoš
ÚBM FCHPT
Výskyt a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách
20152015
Mladý výskumník
OBaM ÚBM FCHPT
Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov. (APVV-0642-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení (APVV-16-0439)
20172021APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičÚBM FCHPT
2008
2008
APVV
OVaHP ÚBM FCHPT
Vzájomné vzťahy medzi nežiadúcimi a zdraviu prospešnými mikroorganizmami v cereálnych a mliečnych matriciach fermentovaných kyslomliečnymi baktériami: kvantitatívna analýza smerujúca k vývoju fermentovaných produktov pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov. (1/0495/13)
2013
2015
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov (2/0028/15)
2015
2018
VEGA
ÚBM FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně