17. 9. 2019  2:28 Olympia
Akademický informační systém

Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 86

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)20182021VEGAL. MessingerováÚBM FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkV. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)20082010VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment) (APVV-20-005605)20062009APVVĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)20052007APVVB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)20042006VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)20152015OP VaVA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )20072007-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)20122014VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Health and environment network. (HENVINET No 037019)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsA. ŠovčíkováOBaM ÚBM FCHPT
Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06)20032005Štátny programE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)20152017VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)20102013OP VaVE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma20172017Mladý výskumníkL. HoppanováÚBM FCHPT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)20032005VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)20112012APVV - Program VMSPE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)20032005VEGAE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)20162020APVV - Všeobecná výzvaB. LakatošÚBM FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.20122013-- Iný domáci --L. ŽemličkaOVaHP ÚBM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov20182018Mladý výskumníkZ. KočibálováÚBM FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)20102011VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Mechanizmy sekrécie extracelulárnych proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. (1/0434/08)20082010VEGAM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)20092011VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť20152015Mladý výskumníkK. ElefantováOBaM ÚBM FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)20082010VEGAD. HudecováOBaM ÚBM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)20172021APVV - Všeobecná výzvaD. HudecováÚBM FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)20102011VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.20122013-- Iný domáci --L. KrajňákováOBaM ÚBM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)20112013VEGAM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)20142016VEGAS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Monitoring, frakcionácia a využitie cereálií pre produkciu zdraviu prospešných potravinárskych výrobkov. (4/0013/07)20072009RAV MŠ SRE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)20182021VEGAP. OlejníkováÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny20192019Mladý výskumníkZ. JežíkováÚBM FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GuzyováÚBM FCHPT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)20012003VEGAM. MikulášováOBaM ÚBM FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)20142016VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. BreierÚBM FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)20102011VEGAS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov. (LPP-0092-06)20062009APVVĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.20142015Pokračujúci mladý výskumníkR. KlepochováOBaM ÚBM FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5´-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)20082010VEGAB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.20122013-- Iný domáci --M. PetrulákováOVaHP ÚBM FCHPT
Preparáty pre biologickú ochranu rastlín na báze huby Trichoderma. (VTR č. 2/9012/21)20012003VTPĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí. (ESF/DP 37/04-I/32)20052007-- Iný domáci --V. FrankOVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.20142014-- Iný domáci --T. MančuškováOVaHP ÚBM FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovK. ElefantováÚBM FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách20152015Mladý výskumníkM. KoňuchováOVaHP ÚBM FCHPT
Školenie podnikateľských zručností pre priemysel s biotechnologickou orientáciou. (ESF/DP 161/05-I/32-2.1)20062008-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopickej hube Trichoderma atroviride.20142014-- Iný domáci --T. MolnárOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium cytotoxicity a mechanizmu účinku nových xenobiotík (1/4305/07)20072009VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium GABA skratu v askomycétnych vláknitých hubách20182018Mladý výskumníkK. ĎurišováÚBM FCHPT
Štúdium, matematický popis a predikcia správania sa technologicky a hygienicky relevantnej mikroflóry v opracovaných a originálnych slovenských fermentovaných potravinách s cieľom zvýšiť ich hygienickú bezchybnosť, funkčné vlastnosti a trvanlivosť (1/3488/06)20062008VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium mechanizmu účinku nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby20162016Mladý výskumníkJ. DylíkováÚBM FCHPT
Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov. (1/0471/11)20112013VEGAB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium vplyvu faktorov prostredia na rozvoj technologicky a zdravotne nežiadúcej mikroflóry v potravinách a vo výrobných priestoroch. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/06)20032004Štátny programĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Transportné procesy vo vláknitých hubách a ich adaptívne mechanizmy. (1/0109/03)20032005VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Úloha homeostázy H+ pri adaptívnych odpovediach transportu živín vo vláknitých hubách. (1/3251/06)20062008VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Úloha protónmotívnej sily v homeostáze Ca2+ iónov vo vláknitých hubách. (1/2335/05)20052007VEGAM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb.20142014-- Iný domáci --V. PaluškováOBaM ÚBM FCHPT
Vlastnosti latrofilínu-1 ako markeru hematoonkologických ochorení spojených s defektnou diferenciáciou myeloidnej vetvy krvotvorby20192019Mladý výskumníkZ. KočibálováÚBM FCHPT
Vplyv environmentálnych faktorov na tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkH. GaládováÚBM FCHPT
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu (2/0156/16)20162018VEGAB. LakatošÚBM FCHPT
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na sekundárny metabolizmus vláknitých húb20192019Mladý výskumníkL. HoppanováÚBM FCHPT
Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie (VMSP-P-0073-09)20092011APVV - Program VMSPE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)20112015OP VaVJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík. (26240220022)20092012OP VaVL. BírošováOVaHP ÚBM FCHPT
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1 (2/0070/19)20192022VEGAB. LakatošÚBM FCHPT
Výskyt a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách20152015Mladý výskumníkK. LépesováOBaM ÚBM FCHPT
Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov. (APVV-0642-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení (APVV-16-0439)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičÚBM FCHPT
Vývoj prípravkov s obsahom štartovacích kultúr a ďalších zložiek pre výrobu funkčných cereálnych výrobkov. (VMSP-P-0040-07)20082008APVVL. DodokOVaHP ÚBM FCHPT
Vzájomné vzťahy medzi nežiadúcimi a zdraviu prospešnými mikroorganizmami v cereálnych a mliečnych matriciach fermentovaných kyslomliečnymi baktériami: kvantitatívna analýza smerujúca k vývoju fermentovaných produktov pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov. (1/0495/13)20132015VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov (2/0028/15)20152018VEGAB. LakatošÚBM FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně