Oct 14, 2019   8:30 a.m. Boris
Academic information system

Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 87

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
ABC transport proteins in yeast multidrug resistance and in the physiology of filamentous fungi. (APVV-0282-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KryštofováDBM IBM FCFT
Advanced plasma technology for ecological agriculture and food industry (APVV-16-0216)20172021APVV - Všeobecná výzvaD. HudecováIBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkDNFA IBM FCFT
Analysis of allele-specific regulation of CD33 expression (2/0057/18)20182021VEGAL. MessingerováIBM FCFT
Analysis of gene cluster required for conidial pigment synthesis in Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkV. PaluškováIBM FCFT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010VEGAE. HybenováDNFA IBM FCFT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ElefantováIBM FCFT
Assessment of bioactive natural substances and their use in foods with preventive and medicinal purposes (1/0980/15)20152017VEGAE. HybenováDNFA IBM FCFT
Biochemical and genetic aspects of senescence and cell death of filamentous fungi. (APVT- 20-003904)20052007APVVB. LakatošDBM IBM FCFT
Broadening of scientific knowledge on quality and safety of Slovakian bryndza cheese using modern molecular, microbiological and chromatographic methods. (APVV-0590-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
Ca2+ homeostasis and signallization in physiology and development of Trichoderma spp. (APVV-0719-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičDBM IBM FCFT
Completion of infrastructure for a modern lifestyle diseases research (ITMS26230120006)20152015OP VaVA. BreierDBM IBM FCFT
Cytotoxicity of novel xenobiotics and their mode of action. (1/1173/04)20042006VEGAS. JantováDBM IBM FCFT
Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress (APVV-15-0303)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. BreierIBM FCFT
Effect of environmental factors on the production of proteases in Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkH. GaládováIBM FCFT
Effect of low-temperature plasma on the secondary metabolism of filamentous fungus20192019Mladý výskumníkL. HoppanováIBM FCFT
Enzymatic transformation of flavonoids and their natural concentrates in order to increase their stability and efficiency in food matrix. (08W031 ČU090 )20072007-- Iný domáci --E. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
Establishment of Competence centre for research and development in the field of molecular medicine. (ITMS 26240220071)20112015OP VaVJ. ŠajbidorDBT IBT FCFT
Evaluation of natural substances and their selection for prevention and treatment of lifestyle diseases. (26240220040)20102013OP VaVE. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
Exploitation of complex organic materials (CNOM) by means of non-traditional micro-organisms for energetic purposes. (APVV-0642-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Health and environment network. (HENVINET No 037019)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsA. ŠovčíkováDBM IBM FCFT
Health effects of plant food and the possibility of reduction of health risks. (26240220022)20092012OP VaVL. BírošováDNFA IBM FCFT
Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06)20032005Štátny programE. HybenováDNFA IBM FCFT
Changes of leukemia cells drug sensitivity induced by changes of membrane drug transporters expression profile (2/0028/15)20152018VEGAB. LakatošIBM FCFT
Characterization of secondary metabolism genes in Trichoderma spp.20172017Mladý výskumníkL. HoppanováIBM FCFT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)20032005VEGAĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Chemical, biological and engineering aspects of research and development of cereal products with health-beneficial properties and with prolonged shelf-life. (VMSP-II-0024-09)20112012APVV - Program VMSPE. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)20032005VEGAE. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
Influence of substances causing stress of the endoplasmic reticulum and proteosome inhibitors (2/0156/16)20162018VEGAB. LakatošIBM FCFT
In-vivo antioxidant gene transfer in the therapy of hypertension. (2/066/08)20082010VEGAH. PaulíkováDBM IBM FCFT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.20122013-- Iný domáci --L. ŽemličkaDNFA IBM FCFT
Latrophilin-1 as a novel biomarker of leukemic myeloid blast cells20182018Mladý výskumníkZ. KočibálováIBM FCFT
Mathematical description of growth dynamics of microbial contaminants in cheeses produced from raw milk and their interaction with lactic acid bacteria (1/0094/10)20102011VEGAĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
Mechanisms granting the specificity and diversification of Ca2+ signals in human erythrocytes as models. (1/0650/09)20092011VEGAĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Mechanizmy sekrécie extracelulárnych proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. (1/0434/08)20082010VEGAM. ŠimkovičDBM IBM FCFT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť20152015Mladý výskumníkK. ElefantováDBM IBM FCFT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)20082010VEGAD. HudecováDBM IBM FCFT
Modulators of cellular thiols with DNA-binding activity - preparation and screening of new multitarget substances possessing anticancer properties (1/0097/10)20102011VEGAH. PaulíkováDBM IBM FCFT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.20122013-- Iný domáci --L. KrajňákováDBM IBM FCFT
Molecular and biological functions of indolic compounds in interspecies interaction of filamentous fungi Trichoderma spp. (1/0870/14)20142016VEGAS. KryštofováDBM IBM FCFT
Molecular mechanisms of production of extracellular proteases in filamentous fungus Trichoderma viride. (1/0854/11)20112013VEGAM. ŠimkovičDBM IBM FCFT
Monitoring, fractionation and cereals utilization for healthy foods production. (4/0013/07)20072009RAV MŠ SRE. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
New photosensitizers for oncologic photodynamic therapy: photocytotoxicity of proflavine derivatives. (1/0790/14)20142016VEGAH. PaulíkováDBM IBM FCFT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)20012003VEGAM. MikulášováDBM IBM FCFT
PDR transporters from Trichoderma atroviride and their function during mycoparasitism. (1/0687/10)20102011VEGAS. KryštofováDBM IBM FCFT
Photobiological properties of the selected heterocyclic compounds. (1/0191/12)20122014VEGAS. JantováDBM IBM FCFT
Pilot program for the development of experimental skills in high school students in biology and chemistry. (LPP-0092-06)20062009APVVĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Pocket analytical system for easy and rapid analysis in food and diagnostics based on disposable biosensors using nanotechnology. (VMSP-P-0073-09)20092011APVV - Program VMSPE. HybenováDNFA IBM FCFT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.20142015Pokračujúci mladý výskumníkR. KlepochováDBM IBM FCFT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5'-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)20082010VEGAB. LakatošDBM IBM FCFT
Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein (APVV-14-0334)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. BreierDBM IBM FCFT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.20122013-- Iný domáci --M. PetrulákováDNFA IBM FCFT
Preparation and biological activity of new biomaterials used in reconstructive medicine (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováDBM IBM FCFT
Preparáty pre biologickú ochranu rastlín na báze huby Trichoderma. (VTR č. 2/9012/21)20012003VTPĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí. (ESF/DP 37/04-I/32)20052007-- Iný domáci --V. FrankDNFA IBM FCFT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.20142014-- Iný domáci --T. MančuškováDNFA IBM FCFT
Properties of latrophilin-1 as a marker of hemato-oncological diseases associated with defective differentiation of myeloid hematopoietic lineage20192019Mladý výskumníkZ. KočibálováIBM FCFT
Safety and originality of cheeses produced artisanally from raw milk-aplication of predictive microbiology and PCR methods in risk assessment (APVV-20-005605)20062009APVVĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách20152015Mladý výskumníkM. KoňuchováDNFA IBM FCFT
Several phenotypical changes in protein expression induced by multidrug resistance in leukemia cells20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GuzyováIBM FCFT
Smart MoS2 platform for cancer diagnosis snd targeted treatment (APVV-15-0641)20162020APVV - Všeobecná výzvaB. LakatošIBM FCFT
Study, mathematical description and prediction of behaviour of technologically and hygienically relevant microflora in treated and original Slovak fermented food with the aim enhance their safety, functional properties and shelf-life (1/3488/06)20062008VEGAĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter (2/0070/19)20192022VEGAB. LakatošIBM FCFT
Study of autophagy process in animal cells in relationship to the changes in Ca2+ homeostasis and the metabolism of complex lipids. (1/0471/11)20112013VEGAB. LakatošDBM IBM FCFT
Study of cytotoxicity and mode of action of novel xenobiotics (1/4305/07)20072009VEGAS. JantováDBM IBM FCFT
Štúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopickej hube Trichoderma atroviride.20142014-- Iný domáci --T. MolnárDBM IBM FCFT
Štúdium mechanizmu účinku nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby20162016Mladý výskumníkJ. DylíkováIBM FCFT
Štúdium vplyvu faktorov prostredia na rozvoj technologicky a zdravotne nežiadúcej mikroflóry v potravinách a vo výrobných priestoroch. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/06)20032004Štátny programĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects (APVV-16-0439)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičIBM FCFT
The development of multidrug resistance to drugs used in the treatment of myelodysplastic syndrome and acute myelogenous leukemia20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovK. ElefantováIBM FCFT
The mutual relations among undesirable and healts promoting microorganisms in cereal and milk matrices fermented by lactic acid bacteria: the quantitative analysis leading to the development of fermented products for people with nutritional handicaps. (1/0495/13)20132015VEGAĽ. ValíkDNFA IBM FCFT
The possibilities of new potential target sides for new antifungal active agents (1/0697/18)20182021VEGAP. OlejníkováIBM FCFT
The role of H+ homeostasis in adaptive responses of nutrient transport in filamentous fungi. (1/3251/06)20062008VEGAĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
The role of proton-motive force in the Ca2+ homeostasis in filamentous fungi. (1/2335/05)20052007VEGAM. ŠimkovičDBM IBM FCFT
The search of new specific targets for antifungal agents20192019Mladý výskumníkZ. JežíkováIBM FCFT
The study of GABA shunt in ascomycetes filamentous fungi20182018Mladý výskumníkK. ĎurišováIBM FCFT
Training of enterprise skill for biotechnological industry. (ESF/DP 161/05-I/32-2.1)20062008-- Iný domáci --E. ŠturdíkDNFA IBM FCFT
Transportné procesy vo vláknitých hubách a ich adaptívne mechanizmy. (1/0109/03)20032005VEGAĽ. VarečkaDBM IBM FCFT
Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb.20142014-- Iný domáci --V. PaluškováDBM IBM FCFT
Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. BerkešDOC IOCP FCFT
Výskyt a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách20152015Mladý výskumníkK. LépesováDBM IBM FCFT
Vývoj prípravkov s obsahom štartovacích kultúr a ďalších zložiek pre výrobu funkčných cereálnych výrobkov. (VMSP-P-0040-07)20082008APVVL. DodokDNFA IBM FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed