17. 10. 2019  0:24 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav biotechnológie (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 119

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29014)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Analysis of phenolic and flavour compounds of the mead varieties in South Africa and Slovakia. (SK-ZA-0010-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republikaD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov20152015Mladý výskumníkK. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)T. KlempováÚBT FCHPT
Bacteria ID (29061)20092009-- Iný domáci --M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass (ES581046)20172019-- Iný medzinárodný --M. ČertíkÚBT FCHPT
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)20122014VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)20122014VEGAM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)20082011APVV - Program VVCEM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie20172017Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)20102011VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)20072009VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts. (Gr/Slov/FCHPT/05)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)20022004VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)20192021VEGAM. ČertíkÚBT FCHPT
Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku. (1/1309/04)20042006VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/0747/08)20082010VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)20122014VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)20182021VEGAD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaF. MalíkOBT ÚBT FCHPT
Developing the next generation of biocatalysts for industrial chemical synthesis. (DO7RP-0042-11)20122014APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)20112014Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (CA17128)20182022COSTM. RebrošÚBT FCHPT
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136)20162020COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis (PP-H2020-18-0001)20182019APVV - PP H2020M. RebrošÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilization of Fats and Oils Using Catalysis20162016H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. RebrošÚBT FCHPT
For Safe and Healthy Food in Middle-Europe (CII-HU-0023-00-0506 – CIII-HR-0306-09-1617)20052017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (APVV-18-0201)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. RebrošÚBT FCHPT
Fytosteroly a deriváty mastných kyselín. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.)20042007Štátny programM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Glycerol biorefinery approach for the production of high quality products of industrial value (DO7RP-0045-12)20132017APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value. (FP7-613667)20132017Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Charakterizácia autochtónnych vínnych kvasiniek pomocou moderných molekulárnych metód20172017Mladý výskumníkT. DrtilováÚBT FCHPT
Charakterizácia kvasinkových kmeňov Saccharomyces cerevisiae na základe ich technologických vlastností20192019Mladý výskumníkT. DrtilováÚBT FCHPT
Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú prípravu prírodných aróm. (APVV-0302-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Implementácia in vitro metódy OECD pre hodnotenie dermálnej absorpcie pesticídov a jej modifikácia na posúdenie odolnosti pracovných rukavíc voči pesticídom. (1/0593/14)20142017VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín.20122013-- Iný domáci --S. MartiniakováOPT ÚBT FCHPT
In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok. (1/0438/08)20082010VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)20142017ERASMUS+J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Integrácia bakteriálneho metabolizmu a redukčnej sily nanočastíc železa na odstránenie chlórovaných kontaminantov20192019Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Integrácia progresívnych techník imobilizácie pre vývoj robustných oxido-redukčných biokatalyzátorov, umožňujúcich efektívnu produkciu bioaktívnych látok (1/0335/10)20102011VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Izolácia, selekcia a využitie mikroorganizmov na produkciu potravinársky a poľnohospodársky využiteľných metabolitov a na dekontamináciu pôdy. (1/9131/02)20022004VEGAJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata (APVV-14-0538)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov. (APVT-99-005002)20022005APVVV. ŠtefucaOBT ÚBT FCHPT
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup. (APVV-0681-07)20082010APVVM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča.20122013-- Iný domáci --K. ĎurčanskáOBT ÚBT FCHPT
Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia (1/2392/05)20052007VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch. (1/0560/14)20142017VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu mikrobiálnych pigmentov.20142014-- Iný domáci --J. TkáčováOBT ÚBT FCHPT
Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. (1/3546/06)20062008VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Možnosti zvýšenia obsahu výživovo dôležitých zložiek v cereálnych výrobkoch. (1/0453/13)20132015VEGAZ. KohajdováOPT ÚBT FCHPT
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom. (APVV-0294-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (CA18229)20192023COSTM. RebrošÚBT FCHPT
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby (357/2012-510/MPRV SR)20132015-- Iný domáci --M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií. (1/0229/12)20122015VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd (1/0295/15)20152018VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy (1/0574/15)20152017VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Predĺženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkov. (1/0570/08)20082010VEGAZ. KohajdováOPT ÚBT FCHPT
Príprava biokatalyzátorov z priemyselných vedľajších produktov a ich využitie v biorafinériách (APVV-18-0254)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. RebrošÚBT FCHPT
Príprava chirálnych zlúčenín pomocou rekombinantnej20192019Mladý výskumníkD. GyuranováÚBT FCHPT
Probiotické baktérie a netradičné suroviny pri výrobe funkčných potravín za účelom zvýšenia ich výživovej a senzorickej hodnoty. (1/0102/03)20032005VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Procesy a faktory vplývajúce na trvanlivosť a bezpečnosť potravín a predmetov denného užívania. (1/9132/02)20022004VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov. (APVV-0043-07)20082010APVVM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Produkcia senzoricky a biologicky aktívnych metabolitov kvasiniek. (1/0096/11)20112013VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov stredných škôl (LPP-0079-09)20092013APVV - Program LPPD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how (29023)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how :"Výroba biopalív 2.generácie...." (29037)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. (APVV-0248-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov (APVV-17-0262)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkÚBT FCHPT
Regulácia biotechnologickej prípravy konjugovaných mastných kyselín. (2003 SP 27)20042004Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Rekombinantná príprava nešpecifickej peroxygenázy ako univerzálneho biokatalyzátora pre modernú chémiu20192019Mladý výskumníkZ. RosenbergováÚBT FCHPT
Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses (CA18101)20192023COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Stanovenie amylázovej aktivity v tekutých a práškových preparátoch (29044)20092010-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Systems Biocatalysis (COST CM1303)20132017COSTM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Špeciálne sacharidy a komplexné využitie repných rezkov. (2003 SP 26/028 0C 05, VE 1.4.)20032005Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Špeciálne sacharidy a komplexné využitie repných rezkov. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE1.4.)20062007Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Štúdium antioxidačného účinku polyfenolov a iných zdraviu prospešných látok stromovej kôry20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovF. KrepsOPT ÚBT FCHPT
Štúdium mikrobiálnych sekundárnych metabolitov ako inhibítorov enzýmov patofyziologických mechanizmov.20122013-- Iný domáci --E. SchwarczováOBT ÚBT FCHPT
Štúdium vlastností vybraných potravín a ich vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zdravie obyvateľstva. (1/0234/09)20092011VEGAL. StaruchOPT ÚBT FCHPT
Štúdium vplyvu rizikových faktorov na bezpečnosť požívatín a kozmetických prípravkov. (1/0746/08)20082010VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Tvorba a degradácia histamínu a tyramínu kyslomliečnymi baktériami20152015Mladý výskumníkP. BodyOPT ÚBT FCHPT
Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms (CA18113)20192023COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Verifikácia izolačných postupov pri prípravesolí ketokyselín (29043)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Visegrad/V4EaP Scholarship - Katerina Krstevska (51701227)20172018International Visegrad Fund - ScholarshipsD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Vplyv fermentačných podmienok na antioxidačnú aktivitu a aromatické vlastnosti medoviny fermentovanej v laboratórnych podmienkach.20142014Mladý výskumníkI. BénesOBT ÚBT FCHPT
Vplyv repných rezkov na štruktúru a väzbový potenciál papiera. (APVV-99-007405)20062008APVVM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Vplyv terroir a technologických postupov na senzoriské vlastnosti slovenských vín (APVV-15-0333)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. FurdíkováÚBT FCHPT
Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií. (ITMS 26240220057)20102013OP VaVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)20112015OP VaVJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy (APVV-17-0333)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. ŠtefucaÚBT FCHPT
Výskum a vývoj funkčných potravín (APVV-0310-06)20072010APVVJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Výskum a vývoj priemyselných biokatalyzátorov na prípravu špeciálnych biochemikálií (APVV-16-0314)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. RosenbergÚBT FCHPT
Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnológie na rast inovácií pri výrobe zdraviu prospešných potravín (NFP313010P065)20192021OP VaIM. RosenbergÚBT FCHPT
Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. (2013-14486/39498:1-11)20142016Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Využitie mikroorganizmov žijúcich s vyššími rastlinami pre alternatívnu biotechnologickú produkciu protinádorových taxánov, fytochemikálií ihličnanu Taxus. (APVV-20-014105)20062009APVVM. ŠturdikováOBT ÚBT FCHPT
Využitie odpadových substrátov k biotechnologickej produkcii metabolitov a obohatenej kvasinkovej biomasy (SK-CZ-2013-0167)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Využitie potenciálu kyslomliečnych baktérií v ekosystéme syrov za účelom zvýšenia zdravotnej bezpečnosti. (APVV-0158-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
Využitie prírodných látok pri zlepšovaní kvality potravín obsahujúcich tuky. (ČÚ 13a)20032005Štátny programŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
VYužitie probiotických baktérií pri výrobe mliečne fermentovaných zeleninových štiav. (ČÚ 13b)20032005Štátny programJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Vývoj, kontrola nových potravinárskych technológií a aplikácia biologicky aktívnych zložiek do potravín s cieľom zvýšenia ich kvality so zreteľom na požiadavky kritérií uplatňovaných v EU. (1/2393/0)20052007VEGAA. DandárOPT ÚBT FCHPT
Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie (2/0090/16)20162019VEGAM. RosenbergÚBT FCHPT
Vývoj nových imobilizovaných biooxidačných systémov na báze hyperoxygenovaných celobunkových/enzýmových biokatalyzátorov pre nové biele biotechnológie. (1/4452/07)20072009VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Vývoj nových kmeňov mikroorganizmov a fermentačných systémov pre efektívnu produkciu bio-etanolu a fermentovaných nápojov špecifických vlastností. (1/0786/08)20082010VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Vývoj, optimalizácia a kontrola nových potravinárskych výrobkov so zameraním na moderné technologické trendy pre nové tisícročie, na aplikáciu biologicky akívnych zložiek a na zvýšenie kvality potravín. (1/9133/02)20022004VEGAA. DandárOPT ÚBT FCHPT
Vývoj postupov získavania a analytickej metódy stanovenia obsahu konjugovanej kyseliny linolovej (CLA). (2003 SP 27/028 0E 01/028 0E 01)20032003Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. (2003 SP 20/028 04 01)20032005Štátny programJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Yeast Flavour Production -- New Biocatalysts and Novel Molecular Mechanisms. (COST FA0907)20102014COSTD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Zabezpečenie pre PI výskum a technické služby (28035)20082012-- Iný domáci --M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Zhodnotenie agroindustriálnych materiálov biotechnologickými postupmi aplikáciou mikroorganizmov produkujúcich metabolity využiteľné v potravinárstve, poľnohospodárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/2390/05)20052007VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Zlepšovanie nutričných, senzorických a dietetických vlastností tukových výrobkov prírodnými látkami. (1/0860/13)20132015VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Zvýšenie nutričnej hodnoty rôznych druhov cereálnych surovín o polynenasýtené mastné kyseliny. Monitorovanie lipidického profilu semien olejnín. Identifikovanie donorov esenciálnych mastných kyselín v semenách obilnín. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 05, ČÚ 03 VE 01, VE O2)20032005Štátny programM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
24 hodinová biotransformácia (29069)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně