Aug 26, 2019   1:17 a.m. Samuel
Academic information system

Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 129

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines. (SK-AT-00106)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. BrezováDPC IPC FCFT
Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (F/00754/B)20042007-- Iný medzinárodný --M. ValkoDPC IPC FCFT
Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (An Electron Paramagnetic Resonance study). (1/2450/05)20052007VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015Mladý výskumníkZ. BarbierikováDPC IPC FCFT
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007-- Iný domáci --O. HoláDCP IPC FCFT
Basic Characteristics of Horizontal Evaporator with Wiped Film. (1/1384/04)20042006VEGAJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Biologically active compounds in different charge states and their consecutive reactions in solutions followed by simultaneous spectroelectrochemical techniques. (1/0307/14)20142016VEGAP. RaptaDPC IPC FCFT
Conductivity of conducting polymers and conducting nanotube networks. (1/1072/11)20112014VEGAP. FedorkoDCP IPC FCFT
Creation of nultimedia tools and their application in education of physics. (IT-5c)20072008-- Iný domáci --O. HoláDCP IPC FCFT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Development and application of isoconversional methods (1/0592/15)20152018VEGAP. ŠimonDPC IPC FCFT
Development and applications of computational methods of the study of the electronic structure of molecular systems. (1/3566/06)20062008VEGAS. BiskupičDPC IPC FCFT
Development and applications of the methods for the study of the systems with unusual electron structure. (1/0127/09)20092011VEGAS. BiskupičDPC IPC FCFT
Development of new methods for electrochemical synthesis and application of voltammetry on microelectrodes on the solving of redox mechanisms.20142014-- Iný domáci --K. LušpaiDPC IPC FCFT
Diagnostics method for the state of motor oils from operation on pure plant oils and its regeneration. (P 7191/07)20082008-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Electrochemically and photochemically induced reaction of metallocomplexes with biologically active ligands (APVV-15-0053)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. RaptaDPC IPC FCFT
Electrochemically and photochemically initiated redox reactions of new metal complexes for selective catalytic oxidation of hydrocarbons (1/0416/17)20172019VEGAP. RaptaDPC IPC FCFT
Electron structure and properties of materials in solid phase. (1/9255/02)20022004VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Electronic structure - the mean of understanding chemical and physicochemical properties. (1/0679/11)20112014VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncDPC IPC FCFT
Electronic structure of 3d-coordination compounds in solid state. (1/2449/05)20052007VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Electronic structure of circulene derivatives with potential application in electronics: A theoretical study20192019Mladý výskumníkD. CagardováDCP IPC FCFT
Electronic structure of coordination compounds. (SK-AT-0018-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Electronic structure of the coordination compounds. (SK-AT-0018-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncDPC IPC FCFT
Electron-transfer induced processes in technology and biology. Reactivity and structural aspects. (SK-AT-0016-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoD. DvoranováDPC IPC FCFT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)20162019VEGAS. BiskupičIPC FCFT
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. FedorkoDCP IPC FCFT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičDPC IPC FCFT
Evaporation performance and separation efficiency at molecular distillation. (1/8110/01)20012003VEGAJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Experimental and theoretical study of molecular structure, electron properties, reactivity and biological activity of complex compounds of redox-active metals (1/0686/17)20172019VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
Expermental and theoretical studies of the molecular structures, electronic properties, reactivities and biological activities of redoxactive metal complexes (APVV-15-0079)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ValkoDPC IPC FCFT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Floating photocatalyst with synergic adsorption function (DS-2016-0016)20172018APVV - Dunajská stratégiaV. BrezováDPC IPC FCFT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Free radical oxidation of cholesterol and PUFA on liquid-liquid interfaces. First insights. (2016-05-15-003)20162017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019M. ZaliberaDPC IPC FCFT
Functional supramolecular surface nanostructure based on cyclodextrins. (APVT-20-029804)20052007APVVT. PálszegiDCP IPC FCFT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)20032005VEGAF. ValachDCP IPC FCFT
Goal-directed examination of electronic structure with the impact on chemical and physico-chemical properties (1/0871/16)20162018VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Goal-directed examination of electronic structure with the impact on chemical and physico-chemical properties II. (1/0718/19)20192022VEGAJ. KožíšekDPC IPC FCFT
High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening (685817)20162019H2020: Excellence: Future and Emerging Technologies (FET)P. ŠimonDPC IPC FCFT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.20142014-- Iný domáci --Z. BarbierikováDPC IPC FCFT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešDCP IPC FCFT
Charge and spin density distributions of organometallic complexes (SK-FR-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. KožíšekDPC IPC FCFT
Charge density analysis of transition metal komplexes by accurate X-ray difraction methods. (NSF-CHE96155)20042006National Science FoundationJ. KožíšekDPC IPC FCFT
In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis. (3 Fokoop DEU/1063827)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaDPC IPC FCFT
Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain. (NMP3-CT-2004-500311)200420096. rámcový programP. ŠimonDPC IPC FCFT
Interaction of redox active metals with neuro-protective agents: a way to combat oxidative stress in neurological disease ? (1/0765/14)20142016VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)20032005KEGAV. LaurincDCP IPC FCFT
Isoconversional methods - theory and applications (APVV-15-0124)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimonDPC IPC FCFT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)20072007APVVZ. CibulkováDPC IPC FCFT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Light-activated multifunctional rare-earths and noble metals modified TiO2 for environmental remediation (SK-PT-18-0007)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca D. DvoranováDPC IPC FCFT
Liquid fuels based on vegetable oils and animal fats for transport and energetics. (APVV-20-037105)20062009APVVJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Magnetoactivity, electroactivity and photoactivity of coordination compounds. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaDIC IICTM FCFT
MATERIALS -- physicochemical methods for the study of their stability and degradation. (1/0660/09)20092011VEGAP. ŠimonDPC IPC FCFT
Materials ? physico-chemical methods of thier study. (1/3567/06)20062008VEGAP. ŠimonDPC IPC FCFT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)20032005VEGAP. ŠimonDPC IPC FCFT
Metal complexes with redox cycling mechanism as potential anticancer drugs20192019Mladý výskumníkM. ŠimunkováDPC IPC FCFT
Molecular design of blue copper protein model systems as power resources. (APVV-0093-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičDPC IPC FCFT
Molecular modelling of the structural fragments containing the transition element atoms in the crystal structures of metalloproteins. (1/3572/06)20062008VEGAF. ValachDCP IPC FCFT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)20142014-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Multimedia program of physics education (Rozvojový projekt MŠ)20052006RAV MŠ SRO. HoláDCP IPC FCFT
Multimedia program of education in ionizing radiation and radiation protection. (3/3062/05)20052008KEGAO. HoláDCP IPC FCFT
Nanocrystalline metal oxide photocatalysts: photoinduced charge transfer and reactivity (1/0026/18)20182020VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
New catalysts for production of energetically rich materials (1/0466/18)20182020VEGAM. ZaliberaDPC IPC FCFT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)20082008Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets. (SK-GR-0020-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoD. DvoranováDPC IPC FCFT
Photoinduced Processes of Natural and Synthetic Heterocyclic Compounds with Biological Impact. (APVV-0339-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováDPC IPC FCFT
Physical properties of conducting polymers, conducting polymer nanocomposites and new conjugated systems. (1/2021/05)20052007VEGAP. FedorkoDCP IPC FCFT
Physico-chemical properties and structure of materials20152020-- Iný domáci --M. ValkoDPC IPC FCFT
Physics and chemistry in our life today and tomorow. (LPP-0230-09)20092012APVV - Program LPPO. HoláDCP IPC FCFT
Quality and safety of the foods and drugs. ( APVT-20-004504)20052007APVVS. BiskupičDPC IPC FCFT
Redox reactions of coordination compounds for catalysis and pharmacological applications (SK-AT-2017-0017)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca P. RaptaDPC IPC FCFT
Reduction of CO2 to C1 organic species - approaching the edge where experiment and theory meet (2016-10-15-001)20172018Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019L. BučinskýDCP IPC FCFT
Renewable Energy & Efficiency Action. (ATMOS Code N00149)20132014SK - ATK. LušpaiDPC IPC FCFT
Research and development of biogenic ecological fuels and lubricants from domestic renewable resources. (APVT-20-014702)20022005APVVJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Research of CO2 utilization with algae and fuels production. (APVV-0665-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaB. VasilkovováDPC IPC FCFT
Research of elektro-optical properties of novel organic materials as precursors with potential application in electronic and nanotechnology. (1/3036/06)20062008VEGAV. LukešDCP IPC FCFT
Research of integrated technologies of production second generation biofuels from bioliquids. (APVV-0415-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. LušpaiDPC IPC FCFT
Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems (SK-AT-0002-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešDCP IPC FCFT
Spectroelectrochemical study of metal complexes with biologically active ligands20182018Mladý výskumníkD. DarvasiováDPC IPC FCFT
Spectroscopic analysis of natural and synthetic quinoline derivatives with photochemical and photobiological properties. (APVV-0055-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováDPC IPC FCFT
Spectroscopic analysis of the antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (1/0856/11)20112013VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
Spectroscopical analysis of structure and reactivity of radicals and transition metals complexes in chemical, biological and photochemical systems. (1/3579/06)20062008VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/0053/03)20032005VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
Study of stabilisers in polymer matrices ? relation between their structure and stabilising effects. (APVT-20-005004)20052007APVVV. LukešDCP IPC FCFT
Study of the antioxidant effect thermodynamics of natural compounds and their model analogs. (1/0735/13)20132015VEGAV. LukešDCP IPC FCFT
Study on electron transfer processes in natural and synthetic systems: structure-reactivity relationship. (1/0289/12)20122014VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
Study on induced electron transfer in natural and synthetic systems. (1/0018/09)20092011VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
Synergy of experiment and theory: antioxidative action of phenolic compounds derivatives (SK-SRB-18-0016)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca V. LukešDPC IPC FCFT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)20082010VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
Syntheses, crystal structures, spectroscopic properties and biochemical studies of novel copper(II) and chromium(III) complexes with potential medicinal applications (SK-KR-18-0010)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca M. ValkoDPC IPC FCFT
Synthesis and characterization of nanostructured anatase (TiO2) with lamellar morphology (SK-CZ-2013-0140)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. BrezováDPC IPC FCFT
Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines (Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU)20032006Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines. (Mexico/Slov)20032005Bilaterálna spoluprácaJ. KožíšekDPC IPC FCFT
Štúdium elektrických a optických vlastností nových pí-konjugovaných aromatických a heteroaromatických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu oligomérov a nanoštruktúr. (1/0055/03)20032005VEGAV. LaurincDCP IPC FCFT
Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy. (037 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoP. ŠimonDPC IPC FCFT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.20142014-- Iný domáci --L. KuckováDPC IPC FCFT
Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny. (ČÚ 02 VE 08)20042004Štátny programP. ŠimonDPC IPC FCFT
Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov. (SK-AU/2009)20092009Bilaterálna spoluprácaJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07)20032003Štátny programV. BrezováDPC IPC FCFT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)20042005Štátny programV. BrezováDPC IPC FCFT
Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii. (ČÚ 14a)20032004Štátny programP. ŠimonDPC IPC FCFT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov20152015Mladý výskumníkS. DorotíkováDPC IPC FCFT
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku fenolových látok.20122013-- Iný domáci --J. RimarčíkDCP IPC FCFT
The extraction of microscopic information on electronic structure of molecules from experimental diffraction data. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008Bilaterálna spoluprácaS. BiskupičDPC IPC FCFT
The photoinduced processes of N-heterocycles in the homogeneous and heterogeneous systems: structure versus reactivity (1/0041/15)20152017VEGAV. BrezováDPC IPC FCFT
The role of trace metals and light in camptothecin - serum albumin interactions. (NMR and EPR studies). (1/9256/02)20022004VEGAM. ValkoDPC IPC FCFT
The study of free radical scavenging capability of naturally occurring and model compounds (1/0594/16)20162018VEGAV. LukešDCP IPC FCFT
The study of relationships between the physical properties, energetics and structure of aromatic compounds with potential antioxidant action. (1/0137/09)20092011VEGAV. LukešDCP IPC FCFT
Theoretical study of new organic materials with potential application in optoelectronics20182018Mladý výskumníkM. MichalíkDCP IPC FCFT
Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods.Fotofyzika aromáo (SK-AT-00506)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešDCP IPC FCFT
Thermooxidation and photooxidation processes in chemical and biological systems and their influence on the quality of life. (APVT-20-005702)20022005APVVS. BiskupičDPC IPC FCFT
Through understanding of electron structure to the interpretation and prediction of physico-chemical properties of materials. (1/0327/12)20122015VEGAS. BiskupičDPC IPC FCFT
Transport properties of highly doped conducting polymers and single-walled carbon nanotube materials (1/0601/15)20152018VEGAP. FedorkoDCP IPC FCFT
Transport properties of selectively modified carbon nanotubes. (SK-FR-2013-0008)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca P. FedorkoDCP IPC FCFT
Transport Studies in Carbon Nanotube Networks (DAAD 4/2008)20082009DAADP. FedorkoDCP IPC FCFT
Transportné vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/0774/08)20082010VEGAP. FedorkoDCP IPC FCFT
Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques (PP-H2020-18-0003)20182019APVV - PP H2020P. RaptaDPC IPC FCFT
Understanding the electronic structure -- the way of preparation the prospective medicaments. (APVV-0202-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičDPC IPC FCFT
Used frying oils/fats as a source of fuels for diesel engines. (1/0539/13)20132015VEGAK. LušpaiDPC IPC FCFT
Utilization of used frying oils for production of fatty acid methyl esters. (1/0091/09)20092010VEGAJ. CvengrošDPC IPC FCFT
Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok. (č. 14140200001)20052006INTERREG III CS. BiskupičDPC IPC FCFT
Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov (28160)20082010-- Iný domáci --P. ŠimonDPC IPC FCFT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov. (1/0052/03)20032005VEGAS. BiskupičDPC IPC FCFT
Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji. (RF-1011/09/02)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošDPC IPC FCFT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný (3/6285/08)20082010KEGAP. KovaříkDPC IPC FCFT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii. (3/3019/05)20052007KEGAP. KovaříkDPC IPC FCFT
8.letná škola termickej analýzy a kalorimetrie (29028)20092009-- Iný domáci --P. ŠimonDPC IPC FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed