25. 5. 2020  1:29 Urban
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 134

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)20132014Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines. (SK-AT-00106)2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (F/00754/B)
2004
2007
-- Iný medzinárodný --
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015Mladý výskumníkZ. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062007-- Iný domáci --O. Holá
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. Fronc
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of coordination compounds (SK-AT-0018-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of the coordination compounds. (SK-AT-0018-10)
20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
2014
2016
VEGA
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019
VEGA
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)2011
2014
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20022004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)
20162019
VEGA
S. BiskupičÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)
2020
2023VEGAM. BrezaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
20172019
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)
2008
2010
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)2015
2017
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Free radical oxidation of cholesterol and PUFA on liquid-liquid interfaces. First insights. (2016-05-15-003)
2016
2017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20052007
APVV
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra (LPP-0230-09)
2009
2012
APVV - Program LPPO. Holá
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálne vlastnosti vodivých plymérov, vodivých polymérnych nanokompozitov a nových konjugovaných systémov. (1/2021/05)
2005
2007
VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok2015
2020
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)20032005VEGAOChF ÚFCHCHF FCHPT
High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening (685817)
2016
2019
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Charge density analysis of transition metal komplexes by accurate X-ray difraction methods. (NSF-CHE96155)
2004
2006
National Science Foundation
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain. (NMP3-CT-2004-500311)20042009
6. rámcový program
P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
20142016
VEGA
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032005
KEGA
V. Laurinc
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2007
2007
APVVOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
2019
2019
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)2011
2014
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv. ( APVT-20-004504)20052007
APVV
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)
2006
2009APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
20092011VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2005
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností (1/3567/06)2006
2008
VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Modelovanie štruktúrnych fragmentov obsahujúcich atómy prechodných prvkov v kryštálových štruktúrach metaloproteinov. (1/3572/06)
2006
2008
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)20202021
APVV - Dunajská stratégia
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania v oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany. (3/3062/05)
2005
2008
KEGA
O. Holá
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania vo fyzike. (Rozvojový projekt MŠ)2005
2006
RAV MŠ SR
O. Holá
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)2018
2020
VEGAV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)2018
2020
VEGAM. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium). (1/2450/05)
2005
2007
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)
2001
2003VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
2013
2015
VEGA
K. Lušpai
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets. (SK-GR-0020-11)
2013
2014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)20172018
APVV - Dunajská stratégia
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)2012
2015
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégiaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Reduction of CO2 to C1 organic species - approaching the edge where experiment and theory meet (2016-10-15-001)2017
2018
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019OChF ÚFCHCHF FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems (SK-AT-0002-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi2018
2018
Mladý výskumníkD. DarvasiováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)
2011
2013VEGAM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)
2008
2010APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2005
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2008
-- Iný domáci --
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)
20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)
2018
2019APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines (Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU)
2003
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2005
Bilaterálna spoluprácaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium stabilizátorov v polymérnych matriciach - vzťah medzi ich štruktúrou a stabilizačnými účinkami. (APVT-20-005004)2005
2007
APVVV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium elektrických a optických vlastností nových pí-konjugovaných aromatických a heteroaromatických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu oligomérov a nanoštruktúr. (1/0055/03)2003
2005
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011
VEGA
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20042005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.
20142014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny. (ČÚ 02 VE 08)20042004Štátny programP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov (1/0594/16)
2016
2018VEGAV. Lukeš
OChF ÚFCHCHF FCHPT
20092009Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)2012
2014
VEGA
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných látok a ich modelových analógov. (1/0735/13)
2013
2015
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
20032003Štátny programOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)
2004
2005
Štátny program
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii. (ČÚ 14a)
2003
2004Štátny programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov
2015
2015Mladý výskumníkS. Dorotíková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium elektrónovej štruktúry derivátov cirkulénu využiteľných v elektronike
20192019Mladý výskumník
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium nových organických materiálov s potenciálnym využitím v optoelektronike
2018
2018
Mladý výskumník
M. Michalík
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku fenolových látok.
2012
2013
-- Iný domáci --
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2002
2005
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
The extraction of microscopic information on electronic structure of molecules from experimental diffraction data. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008
Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods. (SK-AT-00506)
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. Lukeš
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Transport properties of selectively modified carbon nanotubes. (SK-FR-2013-0008)2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca P. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Transport Studies in Carbon Nanotube Networks (DAAD 4/2008)20082009
DAAD
P. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Transportné vlastnosti vysoko dopovaných vodivých polymérov a materiálov z jednostenných uhlíkových nanotrubíc (1/0601/15)20152018
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2007
2008-- Iný domáci --OChF ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques (PP-H2020-18-0003)
2018
2019
APVV - PP H2020P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2006
INTERREG III C
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20022005APVVOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum elektro-optických vlastností nových organických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu materiálov aplikovateľných v elektronike a v nanotechnológii. (1/3036/06)20062008
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín. (APVV-0415-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaK. Lušpai
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s duálnym protirakovinovým a antibakteriálnym efektom na báze tiosemikarbazónových hybridov (1/0504/20)
20202022VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov (28160)20082010
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. (APVV-0665-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
B. VasilkovováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Využitie opotrebovaných fritovacích olejov vo výrobe metylesterov mastných kyselín. (1/0091/09)2009
2010
VEGA
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia izokonverzných metód (1/0592/15)
2015
2018
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia metód na štúdium systémov s neobvyklou elektrónovou štruktúrou. (1/0127/09)2009
2011
VEGA
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov (1/3566/06)2006
2008
VEGA
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov. (1/0052/03)20032005
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji. (RF-1011/09/02)
2009
2009
-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj nových metód na elektrochemickú syntézu a aplikácia voltampérometrie na mikroelektródach na riešenie mechanizmov redox reakcií .20142014
-- Iný domáci --
K. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
KEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
KEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2004
2006
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně