30. 9. 2020  23:55 Jarolím
Akademický informační systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 81

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2001
2003
VEGA
A. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
A. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)
20132015VEGAA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Algorithms for control of processes with mass and heat transfer. (SK-CZ-0042-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzvaOIaRP ÚIAM FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov20172017
Mladý výskumník
J. DrgoňaOIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovOIaRP ÚIAM FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)20092011
KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (37 FRN)2004
2005
Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Embedded Optimal Control (AvH-1065182-SVK)
2017
2020
-- Iný medzinárodný --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)
2017
2020
VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Full-Authority Vehicle Control Strategy (DS-FR-19-0031)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
M. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely
2018
2018
Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese
20162016Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)
2014
2017
ERASMUS+J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie (047STU-4/2016)
20162017
KEGA
OM ÚIAM FCHPT
Konjunktívne agregačné operátory. (1/3012/06)
2006
2008VEGAA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Kurz - matemtiky, chémie a fyziky (29045)
2009
2009-- Iný domáci --OM ÚIAM FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)
2019
2022
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelling and control of modern processes with heat and mass transfer. (č. 21)
2005
2006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky. (SK-MAD-001-06)
2007
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)20062009APVVJ. MarkošOIaRP ÚIAM FCHPT
Modern control methods for chemical and food technological processes. (SK-CZ-11106)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
2007
2009VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
New Directions in Guaranteed Estimation of Nonlinear Dynamic Systems and Their Applications to Chemical Engineering Problems (790017)
2018
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2008
VEGA
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov
20182018
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne a prediktívne procesné riadenie20192021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)
2013
2016
VEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálny návrh a riadenie procesov (SK-FR-19-0004)
2020
2021
Slovensko - FrancúzskoOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)
2015
2018
VEGA
M. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)
2009
2011
OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)
2010
2013
OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov. (1/0071/09)
2009
2011
VEGAM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
20172017
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov20162016
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (1/0545/20)
20202023
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií (010ŽU-4/2015)
2015
2017
KEGA
N. KrivoňákováOM ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)
2008
2011
APVV - Program LPPOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)
2011
2014
VEGA
M. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou
20152015Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
2005
2008
-- Iný domáci --
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie. (1/1046/04)20042006
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Progressive methods of robust and adaptive control of processes with heat and mass transfer. (SK-CZ-11206)20062007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Reliable and Real-time Feasible Estimation and Control of Chemical Plants
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Reliable Predictive Control Exploiting Operational Data with Real-time Applications (895377)
20202022H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. Paulen
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách (1/0112/16)
2016
2019VEGA
ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)
20102011
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)
2012
2015VEGAM. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania (1/0062/18)
2018
2021VEGAS. Pavlíková
OM ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)
2016
2017APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.
2014
2014
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05/FCHPT)
2005
2005
KEGA
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Sum of Squares Programming for System Design and Analysis (PP-H2020-18-0002)
20182019
APVV - PP H2020
OIaRP ÚIAM FCHPT
Teória čísel a jej aplikácie (SK-CZ-2013-0040)2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. BalážOM ÚIAM FCHPT
Teória čísiel a jej aplikácie. (SK-CZ-0075-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OM ÚIAM FCHPT
Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments. (274/2)20012005
COST
A. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Training in Embedded Predictive Control and Optimization. (FP7-PEOPLE-2013-607957)
2014
2018
Initial training
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu. (26240220018)
2009
2012OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (SK-CN-2017-0026)
20182019APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
20052007
VEGA
OM ÚIAM FCHPT
Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch. (1/0374/08)20082010VEGAOM ÚIAM FCHPT
Vývoj a implementácia smart senzorov pre chemicko-technologické procesy
2019
2019Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj laboratórneho simulátora automobilovej dopravy
2015
2015
Mladý výskumník
M. KalúzOIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj metód optimálneho a dozeracieho riadenia procesov prestupov látky. (1/0135/03)2003
2005
VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Zdokonalené drážkovanie metalových vrstiev.
2014
2014
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Zovšeobecnená teória agregácie a jej aplikácie (1/0614/18)
2018
2020
VEGAA. Kolesárová
OM ÚIAM FCHPT
2009
2011
VEGA
OM ÚIAM FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně