3. 6. 2020  9:29 Karolína
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 121

Stav
NázevOdDoDruhGarant
Pracoviště
20062008VEGAM. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)2009
2009
-- Iný domáci --
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009
APVV
Ľ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGA
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
2018
2021
VEGA
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)
2005
2007
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)
2003
2005VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015
OP VaV
L. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)2009
2011
OP VaV
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
20112015OP VaVŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGA
P. KoóšOOCh ÚOCHKP FCHPT
20012003
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
2019
2020
Interreg VA: SR - MaďarskoA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe. (NMP2-CT-2004-505834)
2004
2009
6. rámcový program
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.
2014
2014
-- Iný domáci --
K. VelebnáOTRP ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
20132015
VEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
2010
2012
OP VaVT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )
20092011
APVV - Program VMSP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)
2002
2004
VEGAM. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemical processes of utilization of biomass from Slovak-Hungarian frontier region. (HUSK/1101/1.2.1/0318)
2012
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - HU
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20062009APVVA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
2010
2011
KEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)20112013VEGAD. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov2018
2018
Mladý výskumníkL. DikošováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)2019
2022
APVV - Všeobecná výzvaOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická konverzia rastlinných olejov a alternatívnych olejových frakcií s vysokým obsahom kyslíka na motorové palivá v procese fluidného katalytického krakovania.20142014-- Iný domáci --OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)
2018
2020
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytické a termické premeny uhľovodíkov z ropy a zemného plynu na petrochemikálie. (1/9143/02)
2002
2004
VEGA
M. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)
20132016APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory pre chemické špeciality. (1/2459/05)
2005
2007VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20102011
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov
2015
2015
Mladý výskumník
T. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)2002
2004
VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách
2016
2016
Mladý výskumníkP. Lopatka
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
P. ŠafařOOCh ÚOCHKP FCHPT
20022004VEGAP. Hudec
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Možnosti spracovania kvapalných a pevných uhľovodíkových odpadov v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií ?fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní na palivá. Modifikácia a charakterizácia zeolitov a zeolitových katalyzátoro (1/3575/06)2006
2008
VEGAA. Smiešková
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.
2014
2014-- Iný domáci --
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaP. Szolcsányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)2019
2022
VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové stratégie pre stereoselektívne a asymetrické syntézy biologicky aktívnych prírodných látok. (APVV-20-000305)
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch
2019
2019
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2011
VEGA
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách
2017
2017
Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti. (1/2448/05)
2005
2007
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín
20192019
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)
2011
2013VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
2014
2014
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely.
2012
2013
-- Iný domáci --
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava automobilových palív z odpadných plastov. (039/13_RT)
2013
2014
-- Iný domáci --
OTRP ÚOCHKP FCHPT
20082010VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava, vlastnosti a reaktivita dusíkových heterocyklov s prikondenzovaným O, S, Se alebo N obsahujúcim kruhom. (1/9254/02)2002
2004
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. Kolarovič
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)
20132013VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Pyrolýzne a katalytické premeny biomasy a organických odpadov na palivá druhej generácie. (1/0228/12)
20122014VEGAM. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -Fyzikálno-chemické charakteristiky (29019)
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)20092009-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)2013
2015
VEGAOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívne procesy pre chemické špeciality. (1/0768/08)20082010
VEGA
M. ŠtolcováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)
20182022
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Sphingolipids: a novel target in the treatment of Alzheimer Disease? (733050105)
2014
2019
-- Iný medzinárodný --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))
2019
2022APVV - Všeobecná výzvaOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2003
2007
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20082010
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)2014
2017
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok (1/0115/10)
2010
2011
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok (LPP-0071-09)
2009
2013
APVV - Program LPP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)
2011
2013VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)20162018VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy, reaktivita a vlastnosti hydroxyindolizidínov a substituovaných indolizínov. (1/9249/02)2002
2004
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntetické štúdie modifikovaných oxoaminokyselín a ich derivátov. (1/0629/08)
2008
2010
VEGA
D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov. (1/0236/09)
2009
2012
VEGAĽ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza, kompatibilizácia a transport komponentov multifunkčných systémov vhodných na stabilizáciu celulózových materiálov (APVV-18-0155)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2002
2005APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium syntézy nových pi-konjugovaných heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/4453/07)
2007
2009VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium stereoselektívnych transformácií neproteinogénnych gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín (1/2469/05)20052007VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza Dekarestriktínu L.
2012
2013-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza heterokornólu C a D
2019
2019
Mladý výskumníkT. Čarný
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza prírodného polyhydroxylovaného pyrolizidínového alkaloidu Pochonicínu ako významného inhibítora β-N-acetylglukozaminidáz.
2012
2013
-- Iný domáci --D. BeňadikováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Učebnica APLIKOVANÁ MOLEKULOVÁ SPEKTROSKOPIA. (3/3161/05)
2005
2008
KEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
-- Iný domáci --M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum efektívnych a ekologických technológií výroby sulfenamidov. (APVV-0168-07)
20082010
APVV - Všeobecná výzva
M. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum technológie prípravy derivátov difenylamínu ako stabilizátorov polymérov a olejov a postupy na dosiahnutie ich vyššieho účinku. (APVV-0446-07)2008
2010
APVVD. MravecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín. (APVT-99-P00405)20062007APVVOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vysoko účinné katalyzátory pre polyuretány. (APVV-99-003105)20062008
APVV
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Využitie énovej reakcie v syntéze nových senzorických molekúl.
2014
2014
-- Iný domáci --P. ŠiškaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie izoxazolidínových oxiránov v syntéze liečiv
2018
2018
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20062009
APVV
P. Daučík
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Využitie Pd-katalyzovanej minokarbonylácie v syntéze benzopyrokolínových alkaloido20182018Mladý výskumníkT. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok
2015
2015
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok20162016Mladý výskumníkB. SlatkovskáOOCh ÚOCHKP FCHPT
2003
2005VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov
2019
2019
Mladý výskumník
L. Ďurina
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín (APVV-16-0097)20172021
APVV - Všeobecná výzva
E. Hájeková
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně