23. 9. 2020  18:06 Zdenka
Akademický informační systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 166

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)
2018
2019
APVV - PP H2020OPKV ÚPSP FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
2018
2018
Mladý výskumník
V. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
2006
2008
APVV
P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)A. HázODCP ÚPSP FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --
K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
Biotechnological process for manufacturing cellulosic products with added value. (NMP2-CT-2003-505567)2004
2007
6. rámcový program
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
20102015OP VaVL. Štibrányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)
2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385/dodatok)20052005
5. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
2001
2004
5. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)2004
2006
APVV
OPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita2019
2019
Mladý výskumníkK. Haberová
OPAF ÚPSP FCHPT
2005
2009
6. rámcový program
OVT ÚPSP FCHPT
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)
2017
2020
Interreg Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)
2009
2011Research for the benefit of SMEsODCP ÚPSP FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
2001
2003
VEGAA. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )
2007
2008
EUREKAI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2009EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013
-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas (PP-H2020-18-0009)20182019APVV - PP H2020I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
20172017
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Jablonský
ODCP ÚPSP FCHPT
Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien. (1/2451/05)
2005
2007VEGAOVT ÚPSP FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2007
Energy, environment and sustainable development (EESD)
OPAF ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy
2016
2016
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
2016
2019
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
2007
2009KEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment (ENVIART) - Deterioration of Historical Documents Containing Iron Gall Inks in Polluted Atmosphere (COST D42/08 )
2008
2010
COST
OPAF ÚPSP FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)
2008
2009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368 P1)
2011
2015
Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368P1)
2011
2014Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel2017
2017
Mladý výskumník
V. MajováODCP ÚPSP FCHPT
20012003
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov
2019
2019Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. HázODCP ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami2018
2018
Mladý výskumníkA. Kvasničáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna a textílie. (APVT 20-011404)20052008APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
2009
2011
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)20162019
APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012VEGAD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog
2020
2021Mladý výskumníkA. KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAODCP ÚPSP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
20122015
OP VaV
OPKV ÚPSP FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov2016
2016
Mladý výskumník
M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)
2007
2009
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)
2009
2011
KEGAODCP ÚPSP FCHPT
2002
2005
APVV
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
20052007APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)
2002
2005APVVODCP ÚPSP FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
New biomaterials based on chitosan complexes. (2-3-5 CHN)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
20182021APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
20032005
VEGA
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
APVV
S. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)
2014
2015
-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)
2005
2007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie
20172017Mladý výskumníkP. Strižincová
ODCP ÚPSP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)20032003Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)2009
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers. (Nem/SR/STU1/07)
2007
2008
MVTS
P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.
2014
2014
-- Iný domáci --
R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STUI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)2005
2006
APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGAOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérové kompozitné vlákna. (1/9147/02)2002
2004
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
J. Panák
OPAF ÚPSP FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov2015
2015
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností (29057)
2009
2009
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2009VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)20082010
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2013
2014
-- Iný domáci --OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov
2017
2017
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)20022004
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
2019
2022
VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.
2012
2013
-- Iný domáci --
J. RybaOVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
Príprava polovodivých štruktúr na báze TiO2 a ich aplikácia v tlačených perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
2020
2021
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)
20092011
APVV - Program VMSP
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
2003
2005
Štátny program
OVT ÚPSP FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)
20102013
OP VaV
OPKV ÚPSP FCHPT
Reologické vlastnosti tavenín PP koncentrátov (29060)
2009
2009
-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design (CIII-RS-0704-04-1516)
20152030
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
OPAF ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry
2016
2016
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)
2019
2021
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)
2015
2018
VEGA
M. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Sustainable low-temperature plasma technologies for cleaning historical and archaeological artefacts from natural polymers (E!9975)
2018
2019
EUREKA Network Projects
R. Tiňo
ODCP ÚPSP FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
A. Ujhelyiová
OPKV ÚPSP FCHPT
20032005
Štátny program
Š. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Štrukturalizácia a funkcionalizácia povrchov vláknitých materiálov. (1/0406/08)
2008
2010
VEGA
M. Krištofič
OVT ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium a charakterizácia zloženia náplní písacích prostriedkov pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
2020
2021Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)
2013
2015
VEGA
M. Vrška
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium morfologických, chemických a fyzikálno-mechanických zmien lignocelulózových materiálov pri recyklácii. (1/0770/08)2008
2010
VEGAODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia
2015
2015
Mladý výskumníkA. Sládková
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva s využitím nových separačných a analytických metód. (1/0061/03)
2003
2005VEGAS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov. (1/0059/03)20032005
VEGA
G. KyseláOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosferickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov. (APVT-20-033004)20052007APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium účinku nízkoteplotnej plazmy na reálne historické želatínové fotografie20202021
Mladý výskumník
K. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
20032005
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva. (1/0800/08)20082010
VEGA
M. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)
2011
2013
VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy
2018
2018Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča
2019
2019Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)
2013
2015
VEGA
M. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)20192022
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články
2015
2017Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPAF ÚPSP FCHPT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)
2013
2015
Leonardo da Vinci
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Transitional metals in paper. (EVK4-CT-2002-20010)
2003
2006
5. rámcový program
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Vlastnosti materiálov, zložiek a štruktúr grafických zobrazení na polymérnych podložkách. (1/9145/02)20022004VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.2012
2013
-- Iný domáci --P. Gemeiner
OPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv obsahu plniva na identifikáciu kancelárskeho papiera pre kriminalistické účely
2015
2015
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.
2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
Vypracovanie odborného posudku (29063)20092009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Výskum a inovácia technologických procesov za účelom zlepšenia kvality a výroby inovovaných textilných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. (VMSP-P-0014-09)20092011
APVV - Program VMSP
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Výskum hodnotenia kvality tlače (APVT-26-038602, E6)
2004
2006
APVV
J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum multifunkčných polymérnych nanokompozitov na báze halloyzitu (1/0486/19)
20192021VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Výskum optických, štrukturálnych a elektrických vlastností amorfných polovodičov po ich interakcii s časticami pochádzajúcimi z plazmy a/alebo iónových zväzkov. (2/1119/21)20012003VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Vysokopevné a termopojivé polyolefínové vlákna. (APVV-0226-06)2007
2009
APVVA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Využitie alternatívnych materiálov pri príprave hybridných perovskitových solárnych článkov za použitia tlačových techník
2016
2016
Mladý výskumník
M. Hatala
OPAF ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave biomasy
2017
2017
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie chromatografických metód pri identifikácii historických voskových artefaktov
20162016
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj a optimalizácia zloženia biomateriálov pre 3D inkjetovú biotlač
2020
2021
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK (061-006STU-8/2008/FCHPT)2009
2009
-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj bioaktívnych vlákien so zameraním na vývoj bioaktívnych polypropylénových vlákien (28071)
2008
2009
-- Iný domáci --A. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Vývoj nových biodegradovateľných polymérnych materiálov pre aplikáciu v 3D tlači
2018
2018
Mladý výskumník
OPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych nanokompozitov na báze prírodných nanomateriálov. (1/0662/08)20082010VEGAV. Khunová
OPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych zmesí na báze biodegradovateľných polyesterov určených pre tkanivové inžinierstvo20182018Mladý výskumníkI. Gálisová
OPKV ÚPSP FCHPT
Záchrana sochy sv. Uršule. (ST2013_76)
2013
2013
-- Iný domáci --
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
2003
2009
Štátny program
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom priemysle. (4/0003/05)
2005
2007
RAV MŠ SR
OPKV ÚPSP FCHPT
Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera
2018
2021
-- Iný medzinárodný --
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
Zmesné nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (1/4456/07)2007
2009
VEGA
OVT ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně