30. 10. 2020  11:55 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 166

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)
2018
2019APVV - PP H2020I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
2018
2018
Mladý výskumník
V. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie
2019
2019
Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)2006
2008
APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --
K. Tomanová
OPKV ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou. (NMP2-CT-2003-505567)
2004
2007
6. rámcový programA. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)
2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
2004
2006
APVV
OPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019
Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
2001
2003
VEGA
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov. (NMP3-CT-2005-516972)200520096. rámcový programA. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008
EUREKA
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)20202023
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.2012
2013
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
20172020APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
2017
2017-- Iný domáci --V. DvonkaOPAF ÚPSP FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)
20162020APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien. (1/2451/05)
2005
2007
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. Butor Škulcová
ODCP ÚPSP FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)
2005
2007VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
2016
2019
VEGA
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)
2007
2009
KEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )
2008
2010
COST
OPAF ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel
2017
2017
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
20012003VEGAI. Šurina
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov20192019Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ODCP ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
D. Bakoš
ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch. (Nem/SR/STU07)
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami
2018
2018
Mladý výskumník
A. Kvasničáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna a textílie. (APVT 20-011404)20052008APVVOVT ÚPSP FCHPT
20052007VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna na báze polypropylénu a vláknitých nanoplnív. (1/0444/09)
2009
2011
VEGA
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaK. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012
VEGA
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog
2020
2021
Mladý výskumníkA. Kvasničáková
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
2012
2015OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov
20162016Mladý výskumníkM. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)2007
2009
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2011KEGAM. Vrška
ODCP ÚPSP FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)2002
2005
APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)
2005
2007
APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
20082009-- Iný domáci --D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)
2002
2005
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov (2-3-5 CHN)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
APVVS. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programOPKV ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385/dodatok)2005
2005
5. rámcový program
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)
20142015
-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)2005
2007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie2017
2017
Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
20032003Štátny programODCP ÚPSP FCHPT
2008
2009-- Iný domáci --S. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)
2005
2006
APVV
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov. (Nem/SR/STU1/07)20072008
MVTS
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGAE. BorsigOVT ÚPSP FCHPT
Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov. (SK-CN-00106)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
2015
2015
Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
20092009-- Iný domáci --A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2009
VEGAĽ. Černáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)
2008
2010VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)
20032006
5. rámcový program
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)20102011
VEGA
S. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2013
2014
-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov
20172017Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)20022004VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
2019
2022
VEGA
M. RehákováOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.
2012
2013
-- Iný domáci --OVT ÚPSP FCHPT
Príprava a vyhodnotenie syntetických vlákien (29052)
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Príprava polovodivých štruktúr na báze TiO2 a ich aplikácia v tlačených perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
2020
2021
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)2009
2011
APVV - Program VMSPA. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Progresívne typy polypropylénových vlákien. (E02)
2003
2005
Štátny program
A. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)
2010
2013
OP VaV
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve (CE1237)
2017
2020Interreg Central EuropeOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe. (3CE368P1)
2011
2014
Central Europe
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry
2016
2016
Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)20192021VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)
20152018
VEGA
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Stanovenie merného povrchu vzoriek kremičitého úletu (29070)2009
2009
-- Iný domáci --P. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005
Štátny program
ODCP ÚPSP FCHPT
20082010VEGAM. KrištofičOVT ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium a charakterizácia zloženia náplní písacích prostriedkov pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
20202021Mladý výskumníkS. StaškováOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)
20132015
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium morfologických, chemických a fyzikálno-mechanických zmien lignocelulózových materiálov pri recyklácii. (1/0770/08)
2008
2010
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia2015
2015
Mladý výskumník
A. Sládková
ODCP ÚPSP FCHPT
20032005VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007APVVODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium účinku nízkoteplotnej plazmy na reálne historické želatínové fotografie
2020
2021Mladý výskumníkK. Haberová
OPAF ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGAD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
20082010VEGAM. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruktúrach grafických zobrazení. (1/2455/05)2005
2007
VEGAM. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)
2011
2013
VEGAM. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy
2018
2018
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča
2019
2019Mladý výskumníkI. VajováODCP ÚPSP FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)2013
2015
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)20192022
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPAF ÚPSP FCHPT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)
2013
2015
Leonardo da Vinci
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Trvaloudržateľné nízkoteplotné plazmové technológie pre čistenie historických a archeologických artefaktov z prírodných polymérov (E!9975)20182019
EUREKA Network Projects
R. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Vlastnosti materiálov, zložiek a štruktúr grafických zobrazení na polymérnych podložkách. (1/9145/02)
2002
2004
VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2012
2013-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv obsahu plniva na identifikáciu kancelárskeho papiera pre kriminalistické účely
2015
2015
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.
2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Vypracovanie odborného posudku (29063)20092009-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Výskum a inovácia technologických procesov za účelom zlepšenia kvality a výroby inovovaných textilných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. (VMSP-P-0014-09)
2009
2011
APVV - Program VMSP
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Výskum a vzdelávanie v oblasti grafického inžinierstva a dizajnu (CIII-RS-0704-04-1516)
2015
2030Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlV. Jančovičová
OPAF ÚPSP FCHPT
2004
2006APVVJ. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum multifunkčných polymérnych nanokompozitov na báze halloyzitu (1/0486/19)
20192021VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Výskum optických, štrukturálnych a elektrických vlastností amorfných polovodičov po ich interakcii s časticami pochádzajúcimi z plazmy a/alebo iónových zväzkov. (2/1119/21)
2001
2003
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Vysoká produktivita a nízke náklady v technológii zapuzdrenia tenkovrstvových solárnych článkov. (ENK5-CT-2000-00325)
2002
2007
Energy, environment and sustainable development (EESD)
M. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
2007
2009APVVA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Vytvorenie výskumnej a tréningovej platformy na vytvorenie inovatívnej gumovej zmesi pomocou bionicky inšpirovaných funkcionalizovaných polymérov a silikátov (PP-H2020-18-0009)
2018
2019
APVV - PP H2020
OPKV ÚPSP FCHPT
Využitie alternatívnych materiálov pri príprave hybridných perovskitových solárnych článkov za použitia tlačových techník
2016
2016
Mladý výskumník
M. Hatala
OPAF ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave biomasy
2017
2017
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia
2019
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie chromatografických metód pri identifikácii historických voskových artefaktov
2016
2016
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj a optimalizácia zloženia biomateriálov pre 3D inkjetovú biotlač2020
2021
Mladý výskumník
P. Hájovská
OPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj bioaktívnych vlákien so zameraním na vývoj bioaktívnych polypropylénových vlákien (28071)20082009
-- Iný domáci --
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Vývoj inovačného hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Strednej Európe. (3CE368 P1)
2011
2015
Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nového bezrozpúšťadlového náterového procesu na drevené fasády. (SME-2008-1-232296)
20092011Research for the benefit of SMEsR. Tiňo
ODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj nových biodegradovateľných polymérnych materiálov pre aplikáciu v 3D tlači
20182018Mladý výskumníkP. JurkovičOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych nanokompozitov na báze prírodných nanomateriálov. (1/0662/08)
2008
2010
VEGAV. Khunová
OPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych zmesí na báze biodegradovateľných polyesterov určených pre tkanivové inžinierstvo
2018
2018
Mladý výskumník
I. Bírová
OPKV ÚPSP FCHPT
Záchrana sochy sv. Uršule. (ST2013_76)
2013
2013
-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
2003
2009Štátny programOPKV ÚPSP FCHPT
Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom priemysle. (4/0003/05)20052007RAV MŠ SROPKV ÚPSP FCHPT
Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera
20182021
-- Iný medzinárodný --
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
20072009VEGAOVT ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne