15. 10. 2019  13:27 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 159

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy20182018Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumníkA. JedrusikOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)A. HázODCP ÚPSP FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.20142014-- Iný domáci --K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou. (NMP2-CT-2003-505567)200420076. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)20092011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)20042006APVVM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita20192019Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Digitálna kriminalistika20172018-- Iný domáci --M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)20012003VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov. (NMP3-CT-2005-516972)200520096. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)20172017-- Iný domáci --V. DvonkaOPAF ÚPSP FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien. (1/2451/05)20052007VEGAA. MurárováOVT ÚPSP FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)20052007VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)20162019VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)20072009KEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )20082010COSTM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel20172017Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Interakcie neprocesových látok v podmienkach výroby buničín. (1/8100/01)20012003VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov20192019Mladý výskumníkA. LisýODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovA. HázODCP ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)20152019APVV - Všeobecná výzvaD. BakošÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch. (Nem/SR/STU07)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami20182018Mladý výskumníkA. KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna a textílie. (APVT 20-011404)20052008APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna na báze polymérnych zmesí s fibrilárnou fázovou štruktúrou. (1/2475/05)20052007VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna na báze polypropylénu a vláknitých nanoplnív. (1/0444/09)20092011VEGAA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)20112012VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)20092009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)20122015OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov20162016Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)20072009VEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)20092011KEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)20022005APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)20052007APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)20022005APVVŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. FerancOPKV ÚPSP FCHPT
Nové materiály, technológie a postupy povrchovej úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov. (17/2001 GER)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív. (1/0283/03)20032005VEGAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385/dodatok)200520055. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015-- Iný domáci --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)20052007VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie20172017Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)20032003Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008 (063-004STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.20142014-- Iný domáci --R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)20052006APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív. (1/2110/05)20052007VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov. (Nem/SR/STU1/07)20072008MVTSP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérové kompozitné vlákna. (1/9147/02)20022004VEGAE. BorsigOVT ÚPSP FCHPT
Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov. (SK-CN-00106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb (29042)20092009-- Iný domáci --J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov20152015Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností (29057)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)20072009VEGAĽ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)20082010VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)200320065. rámcový programM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20132014-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov20172017Mladý výskumníkM. HatalaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)20022004VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)20192022VEGAM. RehákováOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.20122013-- Iný domáci --J. RybaOVT ÚPSP FCHPT
Príprava a vyhodnotenie syntetických vlákien (29052)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)20092009-- Iný domáci --P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)20092011APVV - Program VMSPA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Progresívne typy polypropylénových vlákien. (E02)20032005Štátny programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)20102013OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Reologické vlastnosti tavenín PP koncentrátov (29060)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve (CE1237)20172020Interreg Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe. (3CE368P1)20112014Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania (064-013STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry20162016Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)20192021VEGAM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)20152018VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Stanovenie merného povrchu vzoriek kremičitého úletu (29070)20092009-- Iný domáci --P. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Štruktúra povrchu a kvalita tlače nenatieraných a natieraných papierov. (2003 SP 26/028 0C 03, K1)20032005Štátny programŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Štrukturalizácia a funkcionalizácia povrchov vláknitých materiálov. (1/0406/08)20082010VEGAM. KrištofičOVT ÚPSP FCHPT
Štúdia o využití varne živíc a možnosti spracovania odpadu z plastov (29004)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)20132015VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium morfologických, chemických a fyzikálno-mechanických zmien lignocelulózových materiálov pri recyklácii. (1/0770/08)20082010VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia20152015Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva s využitím nových separačných a analytických metód. (1/0061/03)20032005VEGAS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov. (1/0059/03)20032005VEGAG. KyseláOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosferickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov. (APVT-20-033004)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium viacfázových systémov na báze environmentálne akceptovateľných polymérov. (2/3054/23)20032005VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva. (1/0800/08)20082010VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruktúrach grafických zobrazení. (1/2455/05)20052007VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)20112013VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy20182018Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča20192019Mladý výskumníkI. VajováODCP ÚPSP FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)20132015VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)20192022VEGAP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)20132015Leonardo da VinciI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Trvaloudržateľné nízkoteplotné plazmové technológie pre čistenie historických a archeologických artefaktov z prírodných polymérov (E!9975)20182019EUREKA Network ProjectsR. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Úprava polymérnych materiálov-posudok (29003)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Vlastnosti materiálov, zložiek a štruktúr grafických zobrazení na polymérnych podložkách. (1/9145/02)20022004VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20122013-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv obsahu plniva na identifikáciu kancelárskeho papiera pre kriminalistické účely20152015Mladý výskumníkJ. ProvazníkováOPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.20142014-- Iný domáci --R. PlavecOPKV ÚPSP FCHPT
Vyhodnotenie typu vláknitej vzorky v PNL (29039)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Vypracovanie odborného posudku (29063)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Výskum a inovácia technologických procesov za účelom zlepšenia kvality a výroby inovovaných textilných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. (VMSP-P-0014-09)20092011APVV - Program VMSPA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Výskum a vzdelávanie v oblasti grafického inžinierstva a dizajnu (CIII-RS-0704-04-1516)20152030Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlV. JančovičováOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum hodnotenia kvality tlače (APVT-26-038602, E6)20042006APVVJ. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum multifunkčných polymérnych nanokompozitov na báze halloyzitu (1/0486/19)20192021VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Výskum optických, štrukturálnych a elektrických vlastností amorfných polovodičov po ich interakcii s časticami pochádzajúcimi z plazmy a/alebo iónových zväzkov. (2/1119/21)20012003VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Vysoká produktivita a nízke náklady v technológii zapuzdrenia tenkovrstvových solárnych článkov. (ENK5-CT-2000-00325)20022007Energy, environment and sustainable development (EESD)M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Vysokopevné a termopojivé polyolefínové vlákna. (APVV-0226-06)20072009APVVA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Vytvorenie výskumnej a tréningovej platformy na vytvorenie inovatívnej gumovej zmesi pomocou bionicky inšpirovaných funkcionalizovaných polymérov a silikátov (PP-H2020-18-0009)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Využitie alternatívnych materiálov pri príprave hybridných perovskitových solárnych článkov za použitia tlačových techník20162016Mladý výskumníkM. HatalaOPAF ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave biomasy20172017Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Využitie chromatografických metód pri identifikácii historických voskových artefaktov20162016Mladý výskumníkK. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK (061-006STU-8/2008/FCHPT)20092009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj bioaktívnych vlákien so zameraním na vývoj bioaktívnych polypropylénových vlákien (28071)20082009-- Iný domáci --A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Vývoj inovačného hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Strednej Európe. (3CE368 P1)20112015Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nového bezrozpúšťadlového náterového procesu na drevené fasády. (SME-2008-1-232296)20092011Research for the benefit of SMEsR. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj nových biodegradovateľných polymérnych materiálov pre aplikáciu v 3D tlači20182018Mladý výskumníkP. JurkovičOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych nanokompozitov na báze prírodných nanomateriálov. (1/0662/08)20082010VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych zmesí na báze biodegradovateľných polyesterov určených pre tkanivové inžinierstvo20182018Mladý výskumníkI. GálisováOPKV ÚPSP FCHPT
Záchrana sochy sv. Uršule. (ST2013_76)20132013-- Iný domáci --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike. (2003 SP 20/028 03 01)20032009Štátny programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom priemysle. (4/0003/05)20052007RAV MŠ SRI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera20182021-- Iný medzinárodný --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Zmesné nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (1/4456/07)20072009VEGAA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne