4. 6. 2020  14:35 Lenka
Akademický informační systém

Stavebná fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 695

StavNázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)
2006
2008KEGA
KMDG SvF
2006
2008
KEGA
ÚSZ SvF
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)
20072008
-- Iný medzinárodný --
K. IvaničkaKERS SvF
2001
2004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )
2016
2019
ERASMUS+
KKPS SvF
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)
2014
2018
COSTJ. Hraška
KKPS SvF
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)
20132017COSTKGZA SvF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)
2015
2019
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
KKPS SvF
Agenda 21 ? Sustainable development of rural areas (14130200075)2007
2008
Interreg IIIA: SR - RakúskoKKPS SvF
2002
2007
5. rámcový programA. BajzaKMTI SvF
20122014VEGAR. Mesiar
KMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
2010
2011
VEGA
KMDG SvF
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)2019
2021
KEGAKSME SvF
2011
2013VEGAKMDG SvF
2002
2004
APVV
KMDG SvF
2003
2005
VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
J. Širáň
KMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. Širáň
KMDG SvF
2016
2019
VEGA
KMDG SvF
2002
2004
5. rámcový program
KVHK SvF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)
2011
2013
VEGAL. Husár
KGZA SvF
2019
2021
VEGA
KKDK SvF
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)
2003
2005VEGAZ. AgócsKKDK SvF
2001
2003
VEGAP. TomašovičKKPS SvF
20002002VEGAM. LukáčKGTE SvF
2002
2004
VEGAKGTE SvF
2002
2003VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)2004
2005
VEGA
KMDG SvF
20082010VEGAKTZB SvF
2015
2017
VEGA
J. Janák
KGZA SvF
20152018
VEGA
M. ČistýKVHK SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)2002
2004
VEGA
KSME SvF
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KKDK SvF
2001
2003
VEGA
KBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)
2007
2009
VTP
KBKM SvF
2005
2007
APVV
KBKM SvF
20082010
VEGA
M. SokolKSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)
2007
2009
APVV
KMDG SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAKBKM SvF
2012
2014
VEGA
J. Sandanus
KKDK SvF
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)2017
2020
VEGA
KGTE SvF
2015
2017
VEGAJ. Bilčík
KBKM SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021VEGAKSME SvF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
2013
2015
VEGA
KKPS SvF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)
2019
2021
VEGA
KGTE SvF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)20082010
VEGA
KGTE SvF
20032005VEGAJ. Malgot
KGTE SvF
20182020
VEGA
J. JanákKGZA SvF
2003
2004
Akcia Rakúsko - Slovensko
A. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)2006
2008
VEGA
KSME SvF
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006
VEGA
KGZA SvF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)
2009
2011
VEGA
J. BilčíkKBKM SvF
20062008VEGAKGDE SvF
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)
2011
2011
-- Iný medzinárodný --KGDE SvF
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)
20012003
-- Iný medzinárodný --
SvF
ASIA Link (ASIA Link)
2008
2010
Asia Link Programme
KHTE SvF
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaA. Kopáčik
KGDE SvF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)20122014VEGA
KTES SvF
2006
2008OP VzdelávanieJ. OláhDek SvF
Baltic University Programme (mobility)20032020
Baltic University Programme
S. KohnováKVHK SvF
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COSTKKDK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)
2000
2003
5. rámcový program
A. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)2003
2004
Bilaterálna spolupráca
A. Puškár
KKPS SvF
BEZ NÁZVU (624/02)2004
2005
-- Iný medzinárodný --
J. Šoltész
KBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)2007
2007
ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
2016
2018
VEGA
J. Brodniansky
KKDK SvF
20062010-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)
2005
2007
VEGA
KSME SvF
2005
2007
Európsky sociálny fond
KBKM SvF
CEEDES (6545003)20002003
-- Iný medzinárodný --
KTZB SvF
2001
2005global environment facility project
SvF
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
I. TurčekKKPS SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
2014
2018
COST
KVHK SvF
2005
2009
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling (JPD 3-082/2005 - 13120120271)2006
2008
OP Vzdelávanie
KMDG SvF
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
2006
2009Marie Curie Actions - Human resources and mobility
KKPS SvF
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)2014
2018
COST
KZEI SvF
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)
2005
2010-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)
2001
2003
Bilaterálna spoluprácaI. Turček
KKPS SvF
Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava (JPD 3-083/2005 - 13120120281)
2006
2008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)
2009
2012
Cezhraničná spolupráca - SK - ATKDOS SvF
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)
2004
2006
VEGA
KHTE SvF
2005
2007
VEGAI. RousekováKMTI SvF
Design / Construction in Existing Contexts (D/06/B/F/PP 146 454)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováKERS SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)
2010
2011VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)
2017
2020
VEGA
KVHK SvF
2014
2016
VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)20142016VEGAKGDE SvF
Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states (UK/06/B/F/PP-162_562)2006
2008
Leonardo da Vinci
KJAZ SvF
20082010
APVV
J. SkalováKVHK SvF
2013
2015
VEGA
KBKM SvF
2007
2007
-- Iný domáci --
S. StasselováDek SvF
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)
2007
2007Štátny program
KTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)
2012
2012
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)
2008
2008
Štátny programKTES SvF
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)
2011
2014
Structural Measures
OPVV Dek SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaJ. Szolgay
KVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)2008
2008
Štátny program
KTES SvF
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015
VEGA
K. Bačová
KDOS SvF
2006
2008
VEGA
F. DraškovičKKDK SvF
Drevené vystužené a spriahnuté nosníky. Pôsobenie, efektívnosť, reológia a použiteľnosť (1/0539/09)
2009
2011
VEGA
KKDK SvF
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. Makýš
KTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)2014
2014
-- Iný domáci --O. Makýš
KTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)
2012
2015
VEGA
Ľ. MožiešikKHTE SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
O. Lulkovičová
KTZB SvF
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004
VEGA
KSME SvF
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)
2005
2006
MVTS
KDOS SvF
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)
K. Bačová
KDOS SvF
Ecology and Built Environment (SK-05/06-BA-015)2006
2007
Podpora trvalej spolupráce
A. VargováKKPS SvF
20012003ErasmusA. Šoltész
CIT SvF
Education in Hydrotecnics (2003)
2001
2003CEEPUSA. Šoltész
KHTE SvF
Education inRhone Alpes (mira)2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
M. ZúbkováKERS SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)KTZB SvF
EEGS (Thematic Networks)2003
2006
thematic network
KGDE SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)2001
2003
VEGA
P. Roško
KSME SvF
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
2011
2014
VEGA
KMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011
VEGA
KMDG SvF
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)
2003
2005
VEGAKMDG SvF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005VEGAKERS SvF
2003
2005
VEGA
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)
2000
2002VEGA
KERS SvF
2005
2007
KEGA
KHUV SvF
2001
2003VEGA
KFYZ SvF
2006
2007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
2007
2007
-- Iný domáci --
M. Sokol
KSME SvF
20052009
New and Emerging Science and Technology (NEST)
KMDG SvF
2017
2018
APVV - Multilaterálna spolupráca
KTZB SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)2018
2020
KEGAD. Petráš
KTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAKTZB SvF
2011
2013
VEGAD. Petráš
KTZB SvF
20102011
VEGA
KDOS SvF
Energy in the Built Environment/Enter Build RTD/NAS-ENERBUILD RTD (ERK6CT1999-2001)
2002
2003
5. rámcový program
KKPS SvF
2008
2009
-- Iný medzinárodný --
KKPS SvF
20172019
VEGA
S. Unčík
KMTI SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)
2000
2005
Socrates
S. Kohnová
KVHK SvF
EU Mobility Agreement Customizer (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)
2008
2010
Leonardo da Vinci
Dek SvF
2006
2010
thematic network
J. DickýKSME SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
A. KopáčikKGDE SvF
2009
2013
COSTJ. Szolgay
KVHK SvF
European Real Estate Challenge (pedagogický_Netherlands_ERS)
20052007SocratesK. Ivanička
KERS SvF
Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku (1/3781/06)
2006
2008
VEGA
KERS SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAKVHK SvF
2001
2003
VEGA
J. MurínKSME SvF
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)
2013
2013
Erasmus Mundus joint programmes
KGDE SvF
Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment. (APVV-SK-65/CZ-65)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KKPS SvF
2015
2017
VEGA
OPVV Dek SvF
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaŠ. Stanko
KZEI SvF
Exponenty Cayleyho máp (LPP-0145-06)20062009
APVV
J. Širáň
KMDG SvF
2010
2011
VEGA
KMDG SvF
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)2019
2021
VEGA
M. Knor
KMDG SvF
20132015VEGA
KMDG SvF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)2011
2013
VEGA
OPVV Dek SvF
2008
2010
VEGAI. Hudoba
KBKM SvF
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS SvF
20062008
VEGA
KKPS SvF
Fire Safe Use of Bio_based Building Products (Akcia FP1404)20142018COSTJ. OlbřímekKKPS SvF
2007
2007
Štátny program
KTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove III. ? industriál (MK-284/2008/1.3)
2008
2008
Štátny program
KTES SvF
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)2018
2020
VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Fuzzy integrály ako nástroje pre multikriteriálne rozhodovanie (SK-CN-0016-07)20082009APVVKMDG SvF
2009
2011VEGA
KMDG SvF
Fuzzy relácie a podmieňovanie (1/3014/06)20062008VEGAKMDG SvF
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)
2003
2005
KEGA
J. Dillinger
KFYZ SvF
2003
2006
KEGA
KFYZ SvF
2006
2008
VEGA
KFYZ SvF
2010
2011
VEGAKHTE SvF
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)2001
2003
VEGA
M. MojzešKGZA SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)
2001
2002
VEGA
KGDE SvF
Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku (APVV-0378-07)
2008
2010APVVJ. SzolgayKVHK SvF
2004
2006
VEGA
KMDG SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
Geometrické reprezenácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede (ESF-EC-0009-10)2011
2014
EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG SvF
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)20032005VEGAKGTE SvF
2005
2007
VEGA
KGTE SvF
Geotechnický audit environmentálnych stavieb a záťaží (1/3311/06)20062008VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain (4000122230/17/NL/SC)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --KMDG SvF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
2005
2007
VEGA
KMDG SvF
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)
2004
2004
-- Iný medzinárodný --
A. ŠoltészKHTE SvF
2009
2012
APVV - Program LPP
M. Čistý
KVHK SvF
Higher Education Package for Nearly Zero Energy and Smart Building Design (2019-1-HU01-KA203-060975)2019
2022
ERASMUS+
KKPS SvF
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)
2005
2008
Európsky sociálny fond
KFYZ SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)
2008
2010KEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
20192022
VEGA
KVHK SvF
2007
2009
VEGA
J. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. (1/3313/06)
2006
2008VEGA
KZEI SvF
2008
2010
VEGA
KVHK SvF
Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií (1/0784/12)
2012
2014
VEGAKBKM SvF
2001
2003
VEGA
J. RybárikKHUV SvF
2008
2011APVVJ. Szolgay
KVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )2011
2013
VEGA
KVHK SvF
2007
2009
VEGA
KMDG SvF
2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
J. SzolgayKVHK SvF
2006
2008
MVTS
J. SzolgayKVHK SvF
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)
2007
2009
VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Hydraulický výskum kapacity pohyblivých uzáverov vodných stavieb (APVV-15-0010)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. Rumann
KHTE SvF
20072009VTPKHTE SvF
2002
2003Cezhraničná spolupráca - SK - CZJ. Hulla
KGTE SvF
2002
2004
VEGAKGTE SvF
2007
2009
APVV
KVHK SvF
Hydroinformatics ? implement for simulation, information and comunication technologies in hydrology, hydraulics and water management (13120200033)20052008OP VzdelávanieA. ŠoltészKHTE SvF
2006
2009-- Iný medzinárodný --KVHK SvF
2007
2008
MVTS
KVHK SvF
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)
2001
2003VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
20072008-- Iný domáci --
KHTE SvF
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (APVV-16-0431)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaK. Mikula
KMDG SvF
2019
2021
VEGA
M. Sokol
KSME SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
S. KohnováKVHK SvF
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)2017
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
K. Mikula
KMDG SvF
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
I. MedveďKFYZ SvF
2005
2007
VEGA
Š. StankoKZEI SvF
2009
2012
VEGA
KGTE SvF
2005
2008
Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ SvF
Influence of technological parameters on the properties of using alternative raw material sources (MN-2.4/3064)2019
2020
-- Iný medzinárodný --KZEI SvF
2002
2004Improving human research potential and the socio-economic knowledge base
KTZB SvF
20012003
KEGA
KMDG SvF
Inovatívne a tradičné konštrukčné systémy ? návrh a diagnostika s ohľadom na súčasné ekologické, (1/0256/10)
2010
2011VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)
2018
2020
VEGAR. ÁrochKKDK SvF
2010
2011KEGAP. Turček
KGTE SvF
20082011-- Iný medzinárodný --KHTE SvF
2001
2003
VEGAP. Bartoš
KGDE SvF
2011
2013
VEGA
KZEI SvF
2000
2002
VEGA
KKPS SvF
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)20022003
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
M. SokáčSvF
Interakcia nespojite nehomogénneho podložia so stavebnou konštrukciou (1/0578/08)20082010
VEGA
KGTE SvF
2005
2007
VEGAJ. Kuzma
KGTE SvF
2006
2008
VEGA
KGTE SvF
2005
2007
VEGA
KSME SvF
2009
2011VEGAI. Baláž
KKDK SvF
2003
2005
KEGAKFYZ SvF
20082009
-- Iný domáci --
KFYZ SvF
International Sustainable Engineering Practices (21810098)2018
2019
International Visegrad Fund - Grant programs
R. RabenseiferKKPS SvF
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)2003
2005
Leonardo da VinciJ. Gašparík
KTES SvF
2004
2006
VEGA
J. Čižmár
KMPÚ SvF
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)2019
2022
VEGAB. BielekKKPS SvF
Koľajové konštrukcie na koridorových tratiach. (1/1144/04)2004
2006
VEGA
KDOS SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)
2008
2010VEGA
KVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)
2001
2003
VEGA
J. Szolgay
KVHK SvF
Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov. (2/0096/08)
2008
2010
VEGA
KVHK SvF
Kompetencie v doprave AT-SK (N_00170)20142014Cezhraničná spolupráca - SK - ATKDOS SvF
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)
2001
2003VEGAO. ČermákKZEI SvF
2011
2013
VEGA
F. DraškovičKKDK SvF
Koncepcia študijného programu pre projektové riadenie (3/1138/03)
2003
2005KEGAI. TrávnikKERS SvF
2019
2020KEGA
KTES SvF
Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi (1/0559/10)20102011
VEGA
KZEI SvF
Konplexné tepelnovlhkostné správanie sa budov (APVT-51-030704)20052007APVV
KFYZ SvF
2003
2005
VEGA
K. BačováKDOS SvF
Konštrukčno-fyzikálna optimalizácia okenných konštrukcií pre energetický štandard budov po roku 2020 (1/0685/16)20162018VEGAM. PalkoKKPS SvF
2004
2006Akcia Rakúsko - SlovenskoKTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)
2003
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KTZB SvF
2011
2013
VEGA
S. Unčík
KMTI SvF
2005
2007
KEGA
B. RudolfKMDG SvF
20032005
VEGA
KKDK SvF
2010
2011
VEGA
Š. Sokol
KGDE SvF
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (APW-0274-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaKZEI SvF
Landscape and water management cocept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogkoz area (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SR - Ukrajina
KHTE SvF
Learning Sustainable Building Principles
2013
2014
Erasmus Mundus joint programmes
R. Rabenseifer
KKPS SvF
Learning Sustainable Building Principles
2013
2014
ERASMUS+
KKPS SvF
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)2019
2022
VEGA
KMDG SvF
Life-long education in building and geodesy (13120110065)20052007Európsky sociálny fondDek SvF
2016
2019
VEGA
KZEI SvF
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)2015
2017
ERASMUS+E. JankovichováKTES SvF
2007
2009VEGA
KZEI SvF
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)
2003
2005
VEGA
KZEI SvF
Manažment rizika developerského procesu (1/0474/03)2003
2005
VEGA
KERS SvF
Mapy, dizajny a grupy. (APVT-20-000704)
2005
2007
APVV
KMDG SvF
Mapy s vysokým stupňom súmernosti (APVV-0104-07)
2008
2011
APVV
KMDG SvF
20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI SvF
Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))2005
2008
-- Iný medzinárodný --
Š. HuszárKHUV SvF
2004
2006
APVV
K. Mikula
KMDG SvF
2012
2015
VEGAKMDG SvF
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)
2003
2005
VEGAA. Kolesárová
KMDG SvF
MATEMATIKA ON-LINE: Internetový kurz (3/1006/03)
2003
2006KEGAKMDG SvF
2003
2005
KEGA
KMDG SvF
2003
2006KEGA
KMDG SvF
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
2008
2010
APVV - Program LPP
KMDG SvF
2002
2004
VEGAE. Dohňanská
KARCH SvF
Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných (1/0203/10)
2010
2011
VEGA
KMDG SvF
2012
2014
VEGA
P. FrolkovičKMDG SvF
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (APVV-17-0428)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20162018
VEGA
KMDG SvF
20052007
VEGA
V. TrnovcováKFYZ SvF
2005
2006MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. Zúbková
KERS SvF
2015
2016
-- Iný medzinárodný --KKPS SvF
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)20072007
-- Iný domáci --
M. Potočár
CIT SvF
Model spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemných úprav. (1/4364/07)
2007
2009
VEGA
R. Geisse
KMPÚ SvF
Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov (1/0143/11)2011
2013
VEGAM. Komorníková
KMDG SvF
20082009
APVV
R. Mesiar
KMDG SvF
20082011APVV - Program LPPR. Mesiar
KMDG SvF
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania (1/3006/06)
2006
2008
VEGA
M. Komorníková
KMDG SvF
2019
2023APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20032005VEGA
KMDG SvF
20062006
APVV
J. HeftyKGZA SvF
2006
2009APVVKGZA SvF
2004
2006
VEGAR. Mesiar
KMDG SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)2013
2015
VEGA
O. HubováKSME SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)
2010
2011
VEGA
S. Kohnová
KVHK SvF
20082010VEGAO. Nánásiová
KMDG SvF
2016
2016
-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
2003
2006
Leonardo da Vinci
A. Šoltész
Dek SvF
Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. Mikula
KMDG SvF
Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova (APVV-0204-07)
2008
2010
APVV
A. Puškár
KKPS SvF
20002002VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Moderné metódy agregácie informácií a ich aplikácie (1/0420/15)
2015
2018
VEGAKMDG SvF
2006
2008
VEGA
K. Mikula
KMDG SvF
2002
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
SvF
2005
2007
APVV
KMDG SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)
2016
2018
KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
KTZB SvF
2011
2013VEGAM. Šveda
KMTI SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)2011
2013
VEGAM. SokolKSME SvF
2004
2006
VEGA
J. HeftyKGZA SvF
20042006
VEGA
KGDE SvF
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
M. SokolKSME SvF
Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania (1/0538/08 )2008
2010
VEGA
KMTI SvF
2007
2009
VEGA
Š. Sokol
KSME SvF
Mountain floods ? regional joint probability estimation of extreme events (IHWRE2008)20082011
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi (1/1011/12)20122015VEGAA. Šoltész
KHTE SvF
Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potencialu... (AV 4/0014/05)
2005
2007VTPP. DušičkaKHTE SvF
Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (1/4210/07)20072009
VEGA
A. Šoltész
KHTE SvF
20012003VEGAKMDG SvF
200320085. rámcový programKGZA SvF
2012
2014
VEGA
Š. StankoKZEI SvF
NAS (G1RT-CT01-05038/1)
2002
2005
5. rámcový programR. RabenseiferKKPS SvF
2013
2015
VEGAA. Kopáčik
KGDE SvF
2012
2014
VEGA
KKDK SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)
2007
2009
KEGA
D. PetrášKTZB SvF
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021
VEGA
KTES SvF
Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému v procese prípravy a realizácie stavby (1/3322/06)20062008VEGAKTES SvF
2003
2005
KEGA
KTZB SvF
Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom (1/2155/05)
2005
2007
VEGA
KTES SvF
Navrhovanie a zosilňovanie betónových konštrukcií na trvanlivosť (1/0645/20)
2020
2022
VEGA
KBKM SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)20062008
VEGA
J. Bilčík
KBKM SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)
2012
2014VEGAN. Jendželovský
KSME SvF
2017
2019VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárna analýza betónových konštrukcií vystužených betonárskou, predpínacou výstužou a FRP (1/0522/20)20202022
VEGA
KBKM SvF
2005
2007
VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. Sokol
KSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)2002
2004
VEGA
N. JendželovskýKSME SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)2008
2010
VEGA
KBKM SvF
20162020
APVV - Všeobecná výzva
KBKM SvF
2010
2013
-- Iný medzinárodný --KZEI SvF
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaG. Jenča
KMDG SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)
2013
2017COSTJ. Bilčík
KBKM SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)
2013
2017
COSTJ. Bilčík
KBKM SvF
2002
2006
Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)
2018
2018
VEGAKTZB SvF
2000
2002
VEGA
KDOS SvF
2017
2019
KEGA
A. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735_SvF)20152019
APVV - Všeobecná výzva
A. Šoltész
KHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
A. Šoltész
KHTE SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)
2009
2011APVVKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)
2010
2011
APVV - Všeobecná výzva
KSME SvF
2011
2013
KEGA
KGDE SvF
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)2019
2022
VEGA
KMDG SvF
Novel structural skins (Akcia TU1303)2013
2017
COST
KKPS SvF
2003
2005
VEGA
E. GeisseKMPÚ SvF
2008
2010VEGAN. JendželovskýKSME SvF
20152018VEGA
KMDG SvF
Numerické metódy pre vývoj kriviek a plôch a ich aplikácie (APVV-15-0522)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaK. Mikula
KMDG SvF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
K. Mikula
KMDG SvF
20082011
APVV
KMDG SvF
20022004VEGA
KMDG SvF
2003
2005
VEGA
A. Puškár
KKPS SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)
2006
2008
KEGA
O. LulkovičováKTZB SvF
2017
2018
KEGAR. ÁrochKKDK SvF
2009
2011
KEGA
KZEI SvF
2019
2022
VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)
2017
2019VEGAKSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)2013
2015
VEGA
KSME SvF
Odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných kombináciou vnútorných síl (1/0819/15)20152017
VEGA
I. Baláž
KKDK SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)20162018VEGAJ. Halvonik
KBKM SvF
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)
2003
2005
Štátny program
KTES SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)
2002
2005
APVV
J. Szolgay
KVHK SvF
2008
2010
VEGA
KKPS SvF
Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií (1/0882/16)
2016
2018
VEGA
P. TurčekKGTE SvF
2004
2006
VEGAĽ. Možiešik
KHTE SvF
Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódouFacility managementu. (1/2573/05)20052007
VEGA
V. SomorováKERS SvF
20082010VEGA
KZEI SvF
Optimalizácia návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov s dôrazom na aspekty ich spoľahlivosti a životnosti (1/0692/09)20092011
VEGA
KSME SvF
2004
2006VTPA. Šoltész
KHTE SvF
Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární pomocou metód hybridnej optimalizácie. (1/0361/17)
2017
2019VEGAP. ŠulekKHTE SvF
2016
2019
VEGAA. Stupňanová
KKPS SvF
Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody (1/0400/15)
2015
2017
VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
2005
2007
VEGA
D. PetrášKTZB SvF
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)2017
2020
VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
20022004
VEGA
E. Klementová
KVHK SvF
20062007
APVV
P. DušičkaKHTE SvF
2003
2005
VEGAI. Trávnik
KERS SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)
2000
2002VEGA
KSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)
2003
2005
VEGA
J. Dický
KSME SvF
2012
2014
VEGA
KSME SvF
2003
2005
VEGA
P. Dušička
KHTE SvF
2006
2008
VEGA
KDOS SvF
2002
2004
VEGAK. Hlavčová
KVHK SvF
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach (1/0710/15)
2015
2018
VEGA
S. Kohnová
KVHK SvF
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)200220055. rámcový program
KKPS SvF
PERFECTION (7RP-212998)
2010
2012
7. rámcový programKTZB SvF
Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment
2009
2011
International cooperationD. PetrášKTZB SvF
2013
2018
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
2012
2014
VEGA
I. BalážKKDK SvF
20092011VEGA
KKDK SvF
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)2007
2007
Štátna objednávka
A. PuškárKKPS SvF
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)2007
2007
Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)2000
2005
5. rámcový program
A. BezákKDOS SvF
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)
2007
2007
Štátny program
O. MakýšKTES SvF
2003
2005
VEGA
D. RusnákKZEI SvF
20032005
VEGA
KVHK SvF
Practical Placements for Slovak University Students/2 (401SK04AFPL/401223)
2004
2006
Leonardo da Vinci
V. LesňákováDek SvF
2005
2007
Leonardo da Vinci
Dek SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)
2005
2007
VEGA
J. Králik
KSME SvF
2016
2019
VEGAKSME SvF
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (APVV-16-0073)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)
2012
2014
VEGA
KGTE SvF
2008
2011
APVVJ. Faixová Chalachanová
KGZA SvF
2005
2007
VEGA
O. LulkovičováKTZB SvF
2015
2017
VEGA
KSME SvF
2001
2003
VEGA
KGZA SvF
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003
VEGA
J. VeselskýKFYZ SvF
Preparation of students of water management and ecological specialization for university education in All-european territory. (SOP ĽZ 2005/3-067 - 11230100225)20062008
Európsky sociálny fond
KHTE SvF
20002002VEGAĽ. BolhaKBKM SvF
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu (APW-0139-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. SkalováKVHK SvF
Príprava postgraduálneho štúdia pamiatkovej obnovy (MK-7639/2006/1.3.1)20062006
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
20122014VEGAKZEI SvF
2009
2011
VEGA
KKPS SvF
2013
2016
VEGA
KKPS SvF
20062008VEGAE. Bednárová
KGTE SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)
2015
2018
VEGA
KVHK SvF
20132015
VEGA
KGTE SvF
20052007APVVK. Hlavčová
KVHK SvF
Program of postgrauate students education as a allowance and preparation for business. (13120200051)
2005
2008
Európsky sociálny fond
KERS SvF
20112013
VEGA
J. Peráčková
KTZB SvF
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)
2001
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. ŠiráňKMDG SvF
2003
2007
INTERREG III B Cadses
KGZA SvF
Promoting the take up of project by leading educational institutions (PORTAL)2000
2002
5. rámcový program
KDOS SvF
2010
2011VEGA
KHTE SvF
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)2002
2004
KEGA
KSME SvF
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)20032005
VEGA
B. Bezák
KDOS SvF
Rainfall-runoff modelling for water resources planning (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK SvF
20092009
Štátny program
KTES SvF
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)2002
2004
VEGAKZEI SvF
Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia (1/2538/05)
2005
2007
VEGA
V. KorčekKTVY SvF
REBECCA Relationsships between ecological and chemical status of surface water  (SSPI-CT-2003-502158)
2003
20066. rámcový programJ. Szolgay
KVHK SvF
2005
2008
Európsky sociálny fond
Ľ. Fillo
KBKM SvF
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
B. Bezák
KDOS SvF
2006
2008
Dohoda STU
R. RabenseiferKKPS SvF
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009
APVV
Ľ. FilloKBKM SvF
Región BRAtislava - WIen: StúdIe MObilitného správania (ITMS N00127)
2011
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KDOS SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)20052007
APVV
KVHK SvF
2006
2008
VTP
V. Macura
KVHK SvF
Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)20062008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS SvF
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)
2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
J. DickýKSME SvF
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)
2002
2004
VEGA
KMTI SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)
2001
2003
VEGA
J. Sumec
KSME SvF
20052007
APVV
K. Tóthová
KZEI SvF
2017
2019
VEGAM. Krajčík
KTZB SvF
2002
2004
VEGAJ. Králik
KSME SvF
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaKZEI SvF
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Riziká zvyšovania rozpočtových nákladov verejných prác (1/3793/06)
2006
2008VEGA
KERS SvF
Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží. (1/0879/10)2010
2011
VEGA
KGTE SvF
Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia. (1/2145/05)2005
2007
VEGA
KZEI SvF
2003
2005VEGAF. Draškovič
KKDK SvF
Rural settlement structure territorial development normatives compatibility of Vienna-Bratislava crossborder region (SR 0113.04)20032004Phare
KARCH SvF
2007
2008
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
KBKM SvF
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK SvF
2005
2007
VEGA
K. Hlavčová
KVHK SvF
2002
2005APVV
KVHK SvF
Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0728/15)2015
2018
VEGA
KMDG SvF
Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings ( ingREeS 649925)
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaR. Rabenseifer
KKPS SvF
20032005VEGAJ. HraškaKKPS SvF
20062008
VEGA
KKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0647/09)
2009
2011
VEGA
KKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0320/12)2012
2014
VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky (APVT-20-014904)
2005
2007
APVV
M. Palko
KKPS SvF
2001
2003
VEGAJ. Pospíchal
KMDG SvF
Skúmanie materiálových charakteristík historických a súčasných stavebných materiálov z hľadiska ich (1/0591/10)2010
2011
VEGA
KFYZ SvF
2000
2002
VEGA
KKDK SvF
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)
2002
2004-- Iný medzinárodný --
Dek SvF
2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. Petráš
KTZB SvF
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023
APVV - Všeobecná výzva
KZEI SvF
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
R. Rabenseifer
KKPS SvF
2014
2016
VEGA
Ľ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií (1/0320/03)
2003
2005
VEGA
KGTE SvF
20122015VEGAJ. KrálikKSME SvF
2008
2010
VEGAKSME SvF
Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní. (1/4026/07)
2007
2009VEGAKMDG SvF
2004
2006
VEGA
KHUV SvF
2008
2010
VEGA
J. JanákKGZA SvF
Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní (LPP - 0254-07)
2008
2011APVV - Program LPP
KVHK SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)2008
2010
VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017VEGAJ. Ravinger
KSME SvF
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)
2006
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KGTE SvF
2000
2002
VEGAI. Baláž
KKDK SvF
2006
2008VEGAI. Baláž
KKDK SvF
2001
2003
VEGA
KSME SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)2008
2010
VEGAD. PetrášKTZB SvF
Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie a kvapalín v tech-nických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľ-nú kvalitu vnútorného prostredia. (1/2140/05)
2005
2007
VEGA
J. Peráčková
KTZB SvF
Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby (1/0533/14)20142016
VEGA
M. Kopecký
KGTE SvF
Stanovenie metodiky merania, vyhodnotenie a kritériá na učebne z hľadiska zrozumiteľnosti reči pri časove súbežnom pôsobení viacerých zdrojov zvuku. (1/2146/05)20052007VEGAP. TomašovičKKPS SvF
2004
2006
APVV
I. Chmúrny
KKPS SvF
2012
2012-- Iný domáci --
KTES SvF
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)2014
2014
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
2005
2007VEGA
KVHK SvF
2009
2012
APVV - Program LPP
M. KomorníkováKMDG SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)
2000
2003
VTP
V. Macura
KVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004
VTP
V. Macura
KVHK SvF
Strategic management in buildung enterprise (SK-05/06-BA-001 )2006
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoKMDG SvF
2016
2018
VEGA
OPVV Dek SvF
Strengthening national research and innovation capacities in Vietnam (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)
2015
2017
ERASMUS+
A. ŠoltészKHTE SvF
2003
2007
Leonardo da VinciD. Špildová
KJAZ SvF
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)
2002
2004Leonardo da Vinci
Dek SvF
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)
20032005
-- Iný medzinárodný --
Dek SvF
Students of Technical University at European Labour Market (SK/06/A/F/PL -601 2006)20062008Leonardo da Vinci
Dek SvF
Sumarizujúci pohľad na všetky druhy technických škôl v troch obdobiach: 1735-1918 (Uhorsko), 1918-1938 (ČSR), 1938-1945 (Slovenský štát). Učitelia a profesori. (3/107903)20032005KEGAM. PetrášKHUV SvF
Sustainable development of agriculture in Záhorská Lowland and Protection of Naturtal Resources (Jap/Slov/JICA)
2001
2002
-- Iný medzinárodný --
A. Šoltész
KHTE SvF
2007
2008-- Iný medzinárodný --
KERS SvF
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaM. BielekKKPS SvF
Symetrické mapy (1/0007/14)
2014
2016
VEGA
J. ŠiráňKMDG SvF
20172019
VEGA
J. ŠiráňKMDG SvF
20022004
VEGA
KMDG SvF
Symetrie grafov a máp (LPP - 0203-06)
2006
2009
APVV
J. ŠiráňKMDG SvF
2002
2005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG SvF
20052007
VEGA
KZEI SvF
2019
2021
VEGA
J. Halvonik
KBKM SvF
2004
2006
VEGA
J. Faixová ChalachanováKGZA SvF
2003
2005
VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)
2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Štúdium a modelovanie vlhkostných a tepelných vlastnosti stavebných materiálov. (1/4204/07)
2007
2009
VEGAKFYZ SvF
2005
2007
VEGAKMTI SvF
20062008
VEGA
Z. Riečanová
KMDG SvF
Štúdium kinetiky pricipitácie fáz zŕn v austenitických oceliach s malým obsahom intersticiálnych prvkov (1/9105/02)
2002
2004
VEGA
M. Dománková
KMTI SvF
Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach (1/0776/13)
2013
2016
VEGAJ. Szolgay
KVHK SvF
2013
2015
VEGAV. Pavlík
KMTI SvF
2008
2010
VEGA
V. Pavlík
KMTI SvF
2005
2007
VEGA
M. Dománková
KMTI SvF
Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. (1/4024/07)20072009VEGAS. Kohnová
KVHK SvF
Teaching and  Learning Cicil Engineering in European Context. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. Šoltész
KHTE SvF
2006
2008
VEGA
J. BrodnianskyKKDK SvF
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)
2003
2005
VEGA
KBKM SvF
2010
2012
Štátny programA. PuškárKKPS SvF
20002002
VEGA
KKPS SvF
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)
2003
2005VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov (APVV-20-044405)
2006
2009
APVV
KKPS SvF
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)
2002
2004
APVV
KMDG SvF
2012
2014VEGAI. Chmúrny
KKPS SvF
Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov (1/1133/04)20042006
VEGA
J. LukovičováKFYZ SvF
2016
2018VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
2007
2008
MVTS
KKPS SvF
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)
KZEI SvF
2001
2005COSTR. MesiarKMDG SvF
2008
2008
Štátny program
O. MakýšKTES SvF
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
Š. Stanko
KZEI SvF
Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií (1/0489/08)2008
2010
VEGA
KMDG SvF
2010
2013
Joint Projects
KZEI SvF
Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (Akcia TU1404)20142018COST
KMTI SvF
Tradičné technológie konzervovania dreva (MK-1736/2010/1,3)
2010
2010Štátny programO. Makýš
KTES SvF
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)20062010
-- Iný medzinárodný --
J. Dický
KSME SvF
2006
2008
-- Iný medzinárodný --
KSME SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KHTE SvF
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)
2016
2019
ERASMUS+J. Gašparík
KTES SvF
Transport Model AT -SK (VKM AT-SK - N 00043)
2009
2012
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KDOS SvF
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021
VEGA
KFYZ SvF
Triangular norms (18s,26s34)20032004
Spolupraca v hospodarstve a vzdelávani
KMDG SvF
Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia (1/2598/05)2005
2007
VEGA
K. Heretiková
KHUV SvF
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)2000
2002
VEGA
KDOS SvF
Tvorba a vývoj environmen-tálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti ? prípadová štúdia (26240220019)
2009
2010-- Iný domáci --A. Šoltész
KHTE SvF
20042006KEGAKMTI SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KTZB SvF
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK SvF
2003
2005
VEGA
I. HudobaKBKM SvF
UNIGRACE (0080030)2002
2003
5. rámcový program
M. Mojzeš
KGZA SvF
Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv (1/0813/08)20082010
VEGA
KERS SvF
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)2001
2003
VEGAJ. Gašparík
KTES SvF
URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV (2/0101/08)20082010VEGAKZEI SvF
2005
2005
VEGA
M. Nič
ÚSZ SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KFYZ SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)2019
2021
VEGAM. Fraštia
KGDE SvF
2005
2007
APVV
KVHK SvF
2009
2011
VEGA
KHUV SvF
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)
2002
2005
-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom. (APVV-0040-06)2007
2009
APVV
J. Širáň
KMDG SvF
Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie (APVV-0496-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
J. SzolgayKVHK SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)
2009
2010
APVV
T. BacigálKMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-07)20112012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
KMDG SvF
20022004
KEGA
O. NánásiováKMDG SvF
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005
-- Iný domáci --
KMDG SvF
20132015VEGA
KFYZ SvF
2002
2004
VEGA
KTZB SvF
Vocational Orientated Culture and Language (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)2007
2010
Leonardo da VinciD. Špildová
KJAZ SvF
Vodárenstvo I. (3/1140/03)
2003
2005
KEGA
KZEI SvF
Vodárenstvo II (3/5125/07)
2007
2009
KEGAJ. KrišKZEI SvF
20052007
VEGA
KVHK SvF
2006
2006-- Iný medzinárodný --
KERS SvF
2006
2007
Podpora trvalej spolupráceKERS SvF
2011
2014VEGAV. Macura
KVHK SvF
2000
2002VEGAKBKM SvF
20132015VEGA
KGTE SvF
2005
2007
VEGA
KSME SvF
Vplyv globalizácie na manažment a marketing stavebných firiem na Slovensku (1/0683/08)
2008
2010
VEGAE. Jankovichová
KERS SvF
2009
2011
VEGA
KKPS SvF
2000
2002VEGAJ. Kriš
SvF
2002
2004
VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčnéhojadra. (1/2139/05)2005
2007
VEGA
M. Šveda
KMTI SvF
Vplyv stanovenia geotechnických vlastnosti zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov (1/0944/11)
2011
2013
VEGA
KGTE SvF
2004
2006
APVV
KHTE SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)2002
2004
VEGA
KVHK SvF
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)
2000
2002
VEGAKHTE SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
KARCH SvF
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)
2011
2013
KEGA
M. NičÚSZ SvF
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)
2016
2016
-- Iný domáci --
KZEI SvF
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)
2013
2013
-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014
KEGA
J. Dický
KSME SvF
2005
2007APVVĽ. MožiešikKHTE SvF
2000
2002
VEGA
KGZA SvF
Výskum a vývoj prípravy titánovej zliatiny pre implantáty (1/1081/04)
2004
2006
VEGA
KMTI SvF
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaJ. Hraška
KKPS SvF
Výskum činiteľov ovplyvňujúcich objem a kvalitu prác staníc pre tvorbu nákladných vlakov (1/8333/01)20012003VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)
2018
2020
VEGA
KGTE SvF
Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. (APVT-20-046602)20042006APVVKHTE SvF
Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády (1/3316/06)2006
2008
VEGAP. DušičkaKHTE SvF
2006
2009
APVVKHTE SvF
Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model (APVT-20-046302)2004
2006
APVV
P. DušičkaKHTE SvF
2004
2006
APVVM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (APVV-17-0580)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS SvF
Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaný na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APW-0150-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)
2002
2003VEGA
KMTI SvF
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002VEGAK. BačováKDOS SvF
Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov (1/0578/11)
2011
2013
VEGA
KHTE SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)
2006
2008
APVV
KSME SvF
Vyšetrovanie hydrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania (APVV-15-0681)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KFYZ SvF
2006
2007
-- Iný domáci --M. Potočár
Dek SvF
Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok (1/0882/08)20082010VEGAM. MojzešKGZA SvF
2006
2009
APVV
K. MikulaKMDG SvF
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠoltészKHTE SvF
2008
2010
VTP
S. Unčík
KMTI SvF
2007
2009
VEGA
J. HeftyKGZA SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (APVV-0379-07)20082011APVV
KZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (1/0510/09)
2009
2011VEGA
KZEI SvF
Využitie recyklovaného kameniva pri výrobe cementových kompozitov (1/0554/08)20082010VEGAS. Unčík
KMTI SvF
Využitie recyklovaných materiálov do asfaltových zmesí za účelom zníženia množstva odpadov a zlepšenia životného prostredia (1/3318/06)2006
2008
VEGA
K. GrünnerKDOS SvF
20102011VEGAK. GrünnerLCVV KDOS SvF
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --
KTES SvF
2011
2013
VEGA
J. JanákKGZA SvF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)2005
2005
-- Iný domáci --
KFYZ SvF
20152017VEGAJ. Hraška
KKPS SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)
2018
2020
VEGA
KGDE SvF
2009
2012
VEGA
KMDG SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005
VEGA
KGDE SvF
2009
2011
VEGA
KGDE SvF
Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu (APVV-15-0379)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
KZEI SvF
Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (APVV-16-0253)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003
VEGA
M. ŽitňanskýKMTI SvF
2000
2002
VEGAKKDK SvF
2015
2018
VEGA
KMDG SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)
2019
2022
VEGA
M. ČistýKVHK SvF
2002
2004
VEGA
V. MosnýKVHK SvF
Vývoj podporných metód pre rozhodovanie. (APVV-0012-07)2008
2011
APVV
KMDG SvF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
K. HlavčováKVHK SvF
20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)
2014
2018
COST
KSME SvF
Základy modelovania neurčitosti (APVT-20-046402)2004
2006
APVV
KMDG SvF
20072009APVVR. Mesiar
KMDG SvF
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )
2006
2008
INTERREG IIIA
KHTE SvF
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
J. Szolgay
KVHK SvF
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)2019
2022
VEGA
KVHK SvF
Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí (1/2158/05)20052007VEGAM. Sokáč
KZEI SvF
2015
2017
VEGA
KMTI SvF
Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií (1/0619/09)20092012VEGAP. Turček
KGTE SvF
Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály (APVV-17-0066)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20092011VTPV. Macura
KVHK SvF
Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou. (1/2137/05)
2005
2007
VEGA
KZEI SvF
2009
2011
VEGA
KMDG SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)
2009
2011
VEGA
KMDG SvF
2004
2006KEGA
KFYZ SvF
Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov (APVT-20-P03905)2005
2007
APVVJ. BilčíkKBKM SvF
2003
2005
VEGA
KDOS SvF
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach (1/0691/13)
2013
2015
VEGA
M. Sokáč
KZEI SvF
20032005
APVV
KHTE SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)2005
2007
VEGA
J. Ravinger
KSME SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)20182021
APVV - Všeobecná výzva
KBKM SvF
3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie dlhodobých geodetických meraní družicovými (1/0642/13)
2013
2015
VEGA
J. HeftyKGZA SvFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešenýschválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně