Oct 18, 2019   5:41 a.m. Lukáš
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 691

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG FCE
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)20072008-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS FCE
A new and flexible approach to training for engineers in construction /NFATEC/ (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK FCE
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019ERASMUS+A. VargováKKPS FCE
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)20142018COSTJ. HraškaKKPS FCE
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)20132017COSTJ. HeftyKGZA FCE
Advanced methods of uncertainty modeling for decision problems and their applications (APVV-14-0013)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)20152019H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)V. ChmelíkKKPS FCE
Agenda 21 ? Sustainable development of rural areas (14130200075)20072008Interreg IIIA: SK - AustriaJ. HúsenicováKKPS FCE
Aggregate and Concrete Production (GIRT-CT-2002-05085)200220075. rámcový programA. BajzaKMTI FCE
Aggregation functions and their applications (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG FCE
Aggregation functions as a tool for information processing (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME FCE
Algebraic and topological methods in the study of combinatorial structures with high level of symmetry (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraic, topological, and combinatorial methods in discrete structures (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraic, topological and combinatorial methods in the study of discrete structures (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG FCE
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG FCE
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK FCE
Analyses of energy and environmental measures at the operation of sanitary and ventilation systems in low-energy buildings. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB FCE
Analysis and Interpretation of High-frequency Positioninig Using Global Satellite Navigation Systems (1/0569/10)20102011VEGAJ. HeftyKGZA FCE
Analysis and modelling of relativistic effects in Global Navigation Satellite Systems for increasing of positioning accuracy (1/1108/11)20112013VEGAL. HusárKGZA FCE
Analysis, generation and of hydrometeorological time series:nonstationary, heteroskedastic and nonlinear models. (1/2032/05)20052007VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Analysis of design models and effect of stocastic phenomena for setting of nationally determined parameters (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM FCE
Analysis of global data sources and possibilities of their application to refinement and testing of Earth gravity field models (1/0954/15)20152017VEGAJ. JanákKGZA FCE
Analysis of load-bearing structures subjected to accidental dynamic actions (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME FCE
Analysis of the Reliability Risks in the Design and Execution of the Concrete Structures (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Analysis of the sound propagation in double skin facades from the airborne sound insulation. Design,measurement methodology, assessment and criteria. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS FCE
Analysis of the thin-walled concrete precast elements for utilization of alternative energy sources (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM FCE
ANALYSISS OF SUBSOIL DEFORMATIONS OF BUILDING STRUCTURES IN DEFENDANCE ON THEIR MECHANICAL PROPERTIES (1/9060/02)20022004VEGAJ. KuzmaKGTE FCE
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK FCE
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003VEGAP. TomašovičKKPS FCE
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)20002002VEGAM. LukáčKGTE FCE
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG FCE
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG FCE
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME FCE
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK FCE
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM FCE
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020VEGAE. BednárováKGTE FCE
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK FCE
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)20192021VEGAM. KopeckýKGTE FCE
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)20032005VEGAJ. MalgotKGTE FCE
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020VEGAJ. JanákKGZA FCE
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE FCE
Aplication of admixtures based on zeolites and bentonites for modifying of pore structure of the roofing tile (1/0517/11)20112013VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006VEGAM. MojzešKGZA FCE
Application of precise navigating alghoritms and systems for monitoring of building structures. (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Application of Probabilistic Methods to Improve the Reliability of Concrete Structures (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)20112011-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE FCE
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003-- Iný medzinárodný --J. KrišFCE
ASIA Link (ASIA Link)20082010Asia Link ProgrammeA. ŠoltészKHTE FCE
Assessment of water supply distribution systems. (1/3313/06)20062008VEGAJ. KrišKZEI FCE
Automated system of mechanized construction process modelling with application of multi-criteria optimizing methods. (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE FCE
Awareness improving of Grammar school students and their preparation for study at Faculty od Civil engineering STU in Bratislava (JPD 3 2005/3-024 - 13120120242)20062008OP VzdelávanieJ. OláhDek FCE
Baltic University Programme (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK FCE
Basics of uncertainty modelling (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG FCE
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COSTJ. SandanusKKDK FCE
Better precision of processes and creation of new modules in hydrological modelling (LPP - 0254-07)20082011APVV - Program LPPK. HlavčováKVHK FCE
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003SK - ATJ. SzolgayKVHK FCE
BEZ NÁZVU (2922080050)200020035. rámcový programA. BezákFCE
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004Bilaterálna spoluprácaA. PuškárKKPS FCE
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM FCE
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM FCE
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG FCE
Biomechanical response of the lumbal part of the human spine in degenerative changes and after impementation of stabilizing instrumentaria and its clinical use (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME FCE
Building simulation in climate conditions of Slovak Republic (1/0647/09)20092011VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Building simulation in climate conditions of Slovak Republic (1/0320/12)20122014VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Building Simulation in Climatic Conditions of the Slovak Republic. (1/3324/06)20062008VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. BilčíkKBKM FCE
Cartographical Modeling of Geoinformation in GIS Environment (1/1032/04)20042006VEGAJ. ČižmárKMPÚ FCE
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB FCE
central european grasslands: conservation and suistanable use (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)20012005global environment facility projectK. HlavčováFCE
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)20042006SK - CZI. TurčekKKPS FCE
Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani) (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK FCE
Climate variability and land cover change impact on high and low flows (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )20052009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Climatic and hydrological extremes analysis using data mining methods and other hydroinformatic tools in terms of adaptation structures in the landscape (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK FCE
Combined deterministic- stochastic modeling framework for hydrological forecasting (1/0496/08)20082010VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Comparative analysis of natural and anthropogenic variability of hydrometeorologic series (2/0096/08)20082010VEGAK. HlavčováKVHK FCE
Competences in transport AT-SK (N_00170)20142014SK - ATB. BezákKDOS FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0559/10)20102011VEGAI. ŠkultétyováKZEI FCE
COMPLETION OF PARTIAL INFORMATION UNDER UNCERTAINTY (1/0198/09-SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG FCE
Complex hygrothermal performance of buildings. (APVT-51-030704)20052007APVVJ. VeselskýKFYZ FCE
Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling (JPD 3-082/2005 - 13120120271)20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG FCE
Computational simulations with multiagent systems. (1/8107/01)20012003VEGAJ. PospíchalKMDG FCE
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. RabenseiferKKPS FCE
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)20142018COSTJ. IlavskýKZEI FCE
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010-- Iný medzinárodný --J. SkalováKVHK FCE
Construction-technology Passport of the Ruins in Slovak Countryside (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES FCE
CONTENT PREPARATION OF LECTURE MATERIALS FOR ACCREDITED STUDY PROGRAM BUILDING SERVICES (3/4105/06)20062008KEGAO. LulkovičováKTZB FCE
Contribution to the solution of selected problems of roofs of buildings (1/0710/13)20132016VEGAJ. OláhKKPS FCE
Control of water losses in watwr distribution systems (APVT-20-031804)20052007APVVK. TóthováKZEI FCE
Copula based modelling of non-exchangeable random vector distributions and its applications (LPP - 0004-07)20082011APVV - Program LPPR. MesiarKMDG FCE
Correlation relations between the properties of autoclaved aerated concrete and its use in the process of quality (1/0472/11)20112013VEGAS. UnčíkKMTI FCE
Correspondence seminars in natural sciences. (3/3014/05)20052007KEGAB. RudolfKMDG FCE
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)20012003Bilaterálna spoluprácaI. TurčekKKPS FCE
Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava (JPD 3-083/2005 - 13120120281)20062008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM FCE
Creation and development of environmental technologies at flood protection of villages in Small Carpathian region ? case study (26240220019)20092010-- Iný domáci --A. ŠoltészKHTE FCE
Creation of effective integrated management system in building process planning and realization. (1/3322/06)20062008VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)20092012SK - ATB. BezákKDOS FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Degradation of alkali-resistant glass fibre reinforced cement composites by solutions of ammonium nitrate. (1/2157/05)20052007VEGAI. RousekováKMTI FCE
Design / Construction in Existing Contexts (D/06/B/F/PP 146 454)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováKERS FCE
Design and Analysis of Steel Hybrid Load-Bearing Systems for Buildings and Transmission Line Systems. (1/0929/12)20122014VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Design of heating systems and their regulation for accelerated concrete hardening using electric heating (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES FCE
Detailed virtual model of the Calvary in Banská Štiavnica as a base for preservation of world-wide sound culture monument. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE FCE
Detection of Surface and Discrete Displacements of Unstable Regions Based on the Low-Cost Photogrammetry, Terrestrial and Satellite Methods (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE FCE
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK FCE
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE FCE
Determination of Criteria for Energy and Fluid Recovery in Technical Energy Systems Considering Sustainable Indoor Environment Quality. (1/2140/05)20052007VEGAJ. PeráčkováKTZB FCE
Determination of critical parameters of activation of landslide areas that are threatening transport constructionand water works (1/0533/14)20142016VEGAM. KopeckýKGTE FCE
DETERMINATION OF DISPERSION PHENOMENON DEPENDENCIES ON PRINCIPAL HYDRAULIC (2/0101/08)20082010VEGAM. SokáčKZEI FCE
Determination of Physical Characteristics of Infiltration and Contaminant Transport with adsorption in Porous Media (APVV-0743-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ FCE
Determination of the Geoid, Quasigeoid and Physical Heights by Global Navigation Satellite System and Gravity Measurements. (1/0882/08)20082010VEGAM. MojzešKGZA FCE
Development and Improvement of Country-Settlement Infrastructure, as a Part of Restoration of their material Environment. (1/2145/05)20052007VEGAM. ČermákováKZEI FCE
Development of a method for assessment the ecological potential of (APVV-16-0253)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK FCE
Development of a regional system of climate and rainfall runoff models for the prediction of runoff under changed climate in the mountainous regions of Slovakia (APVV-0303-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HlavčováKVHK FCE
Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states (UK/06/B/F/PP-162_562)20062008Leonardo da VinciR. ÁrochKJAZ FCE
Development of method prepareting of anatomic implants into human skeleton (20-050702)20042006APVVM. ŽitňanskýKMTI FCE
Development of methods for the correct application of disinfectant for healthy safe drinking water (APVV-15-0379)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. IlavskýKZEI FCE
Development of methods for the Decision making aid (APVV-0012-07)20082011APVVR. MesiarKMDG FCE
Development of new numerical methods for engineering applications (1/0608/15)20152018VEGAK. MikulaKMDG FCE
Development of the efficient and relialable numerical methods for engineering applications (1/0269/09)20092012VEGAK. MikulaKMDG FCE
Development, theoretical and experimental research of buildings envelopes with integrated photovoltaic elements (1/0286/15)20152017VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Diagnosis of the oldest reinforced concrete bridges built in Slovakia (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM FCE
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)20072007-- Iný domáci --S. StasselováDek FCE
Dinamic effects influence on design and system identification of structural systems. (1/2142/05)20052007VEGAM. SokolKSME FCE
Dispositional Solution Optimalization of Navigational and Energetic Water Works and their operating characteristics with respect to Navigational Safety Using Numerical Methods (1/1134/04)20042006VEGAĽ. MožiešikKHTE FCE
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek FCE
Dsign of concrete structures for durability (1/3323/06)20062008VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006SK - ATO. LulkovičováKTZB FCE
Dynamic Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Structures (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME FCE
Dynamic Structural Soil Interaction Solution with Non,linear Parameters. Upgraded of Safety and Realiability of Nuclear Power Plant Buildings under Extremal Loads. Seismic Ressistant Analysis of Nuclear Power Plant Buildings (1/9355/02)20022004VEGAJ. KrálikKSME FCE
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)20052006MVTSK. BačováKDOS FCE
ECOCITY-Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable transport (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)K. BačováKDOS FCE
Ecology and Built Environment (SK-05/06-BA-015)20062007Podpora trvalej spolupráceA. VargováKKPS FCE
ECTS - European Credit Transfer System (48145_IC-SK-Erasmus)20012003ErasmusA. ŠoltészCIT FCE
Education in Hydrotecnics (2003)20012003CEEPUSA. ŠoltészKHTE FCE
Education inRhone Alpes (mira)20022004MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS FCE
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. LulkovičováKTZB FCE
EEGS (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE FCE
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME FCE
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG FCE
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG FCE
Effective numerical methods for the solution of geometric partial differential equations (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Efficient numerical methods and parallel computing in geodesy (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
Efficient numerical methods applied to the gravity field modelling of the Earth and the realization of the global vertical reference system (LPP-0216-06)20062009APVVK. MikulaKMDG FCE
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005VEGAD. PalušováKERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)20032005VEGAM. ZúbkováKERS FCE
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)20002002VEGAK. IvaničkaKERS FCE
E-learning method of teaching of selecting topics of study subjects in personal work of industrial factories in the frames of bachelor university study. (3/3114/05)20052007KEGAS. SawickiKHUV FCE
Elearning of Selected Subjects on Faculty of Civil Engineering (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME FCE
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ FCE
Elektronický monitorovací systém prítomnosti osôb (Rozvojovy projekt - 5e)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek FCE
EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG FCE
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB FCE
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAD. PetrášKTZB FCE
Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings (DS-2016-0030)20172018Multilaterálna spolupráca M. KrajčíkKTZB FCE
ENERGY EFFICIENT SYSTEMS OF TECHNOLOGY OF THE INDOOR ENVIRONMENT USING RENEWABLE (1/1052/11)20112013VEGAD. PetrášKTZB FCE
Energy in the Built Environment/Enter Build RTD/NAS-ENERBUILD RTD (ERK6CT1999-2001)200220035. rámcový programJ. HraškaKKPS FCE
Energy Performance of Buildings Directive and Comfort (060756)20082009-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS FCE
Energy saving, economical and environmentaly roads and traffic platforms (1/0401/10)20102011VEGAK. BačováKDOS FCE
Enhancement of durability and structural reliability of new and existing concrete bridges (APVV-17-0204)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM FCE
Environmentally acceptable materials and technologies for traffic areas (1/0501/17)20172019VEGAS. UnčíkKMTI FCE
Establishment of the measuring methods,assessment and criteria on acoustics for classrooms from the point of view,while more sound sources are present. (1/2146/05)20052007VEGAP. TomašovičKKPS FCE
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK FCE
EU Danube strategy -- to increase the operation safeness and the transport capacity of large ship locks by hydraulic filling and emptying systems optimization through the mathematical modeling research and heuristic optimization methods. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE FCE
EU Mobility Agreement Customizer (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)20082010Leonardo da VinciV. LesňákováDek FCE
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME FCE
European Dimension of Housing Policy and Housing Sector Development in Slovakia. (1/3781/06)20062008VEGAK. IvaničkaKERS FCE
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE FCE
European procedures for flood frequency estimation (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK FCE
European Real Estate Challenge (pedagogický_Netherlands_ERS)20052007SocratesK. IvaničkaKERS FCE
Evaluation of energy balance of building services that uses the renewable energy sources for energy audit, certification and building monitoring. (1/0734/08)20082010VEGAD. PetrášKTZB FCE
Evolutionary algorithms and data driven methods in water management of landscape (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK FCE
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME FCE
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE FCE
Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment. (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS FCE
Experimental research of combined and storm sewage - determined to the protection of receiving water and possibilities of alternative rainfall runoff regulation. (1/0631/15)20152017VEGAŠ. StankoOPVV Dek FCE
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI FCE
Exponents of Cayley maps (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Extremal problems in metric theory of graphs and discrete structures (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG FCE
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG FCE
Facade technology of intelligent buildings with the application of natural physical inter-spaces. (1/3319/06)20062008VEGAM. BielekKKPS FCE
Facility management method application in modeling cyclical and corrective building maintenance costs (1/0813/08)20082010VEGAV. SomorováKERS FCE
Factors influencing the surface layer properties of concrete elements from its execution and influence of surrounding environment point of view. (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM FCE
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013VEGAI. HudobaOPVV Dek FCE
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021APVV - Všeobecná výzvaB. BielekKKPS FCE
Finite volume methods for partial differential equations (1/1137/12)20122014VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Finite volume methods in image processing (LPP - 0020-07)20082010APVV - Program LPPK. MikulaKMDG FCE
Fire Safe Use of Bio_based Building Products (Akcia FP1404)20142018COSTJ. OlbřímekKKPS FCE
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)20182020VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Fuzzy decision-making and fractal geometry methods for object modelling in geographic information systems (1/0203/10)20102011VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Fuzzy integrals as tools for multicriteria decision making (SK-CN-0016-07)20082009APVVR. MesiarKMDG FCE
Fuzzy relations and conditioning (1/3014/06)20062008VEGAM. KalinaKMDG FCE
Fuzzy relations and evaluators (1/0500/09)20092011VEGAM. KalinaKMDG FCE
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ FCE
General Real estate Value Determination in Accession Conditions of the Slovak Republic into the European Union. (1/2600/05)20052005VEGAM. NičÚSZ FCE
Generalization of parametres of bioindication in modelling of the quality of aquatic habitat in mountain and submountain streams in Slovakia (AV_2009)20092011VTPV. MacuraKVHK FCE
Generalized convolutions and decomposition integrals (APVV-17-0066)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG FCE
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)20012003VEGAM. MojzešKGZA FCE
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Geographically oriented distributed runoff model (APVV-0378-07)20082010APVVJ. SzolgayKVHK FCE
Geometric aspects of modelling of landscape element and their applications in spatial geoinformation systems  (1/1034/04)20042006VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete (ESF-EC-0009-10)20112014EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Geometrical partial differential equations - numerical analysis and applications (APW-0184-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG FCE
Geotechnical audit of environmental structures and burdens (1/3311/06)20062008VEGAM. MasarovičováKGTE FCE
Geotechnical structures under extraordinary loading states. (1/2148/05)20052007VEGAJ. HullaKGTE FCE
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)20032005VEGAE. BednárováKGTE FCE
GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain (4000122230/17/NL/SC)20172019-- Iný medzinárodný --R. ČunderlíkKMDG FCE
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Graphs, group, surfaces und symmetries. (1/2004/05)20052007VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)20042004-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE FCE
Heuristic models for optimizationof water management intervention in a landscape (LPP-0319-09)20092012APVV - Program LPPM. ČistýKVHK FCE
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)20052008Európsky sociálny fondJ. LukovičováKFYZ FCE
Historic cemeteries in a context of cultural heritage ? protection and rehabilitation by an example of ?Zvonový vŕšok? cemetery in Banská Štiavnica. (3/6269/08-SvF)20082010KEGAŠ. SokolKGDE FCE
Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM FCE
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)20192022VEGAV. MacuraKVHK FCE
Holistic Design and Verification of Concrete Constructions (1/0784/12)20122014VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)20012003VEGAJ. RybárikKHUV FCE
Hybrid flood modelling and forecasting framework for the real time control of water resources systems and flood risk estimation. (1/4209/07)20072009VEGAR. MesiarKMDG FCE
Hybrid flow forecasting models (APVV-0443-07)20082011APVVJ. SzolgayKVHK FCE
Hybrid methods for the modeling and evaluation of hydrological extremes for risk analysis. (1/0908/11 )20112013VEGAK. HlavčováKVHK FCE
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsJ. SzolgayKVHK FCE
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting: (6RP/037024)20062008MVTSJ. SzolgayKVHK FCE
Hydraulic Laboratory ? Centre of Excellence For The Research of Water Structures (Rozvojovy projekt)20072008-- Iný domáci --P. DušičkaKHTE FCE
Hydraulic research of objects of an artificial water sport channel (physical model) (AV 4/0017/07)20072009VTPJ. KamenskýKHTE FCE
Hydraulic Research on Control Gates of Water Structures (APVV-15-0010)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. RumannKHTE FCE
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)20072009VTPA. ŠoltészKHTE FCE
Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení stabilitných problémov geotechnických konštrukcii (065/136)20022003SK - CZJ. HullaKGTE FCE
HYDRODYNAMICS PROCESSES IN THE BOREHOLES AND INFLUENCED HETEROGENEOUS MEDIUM AT THE SOLUTION OF THE STABILITY AND ECOLOGICAL PROBLEMS (1/9066/02)20022004VEGAJ. HullaKGTE FCE
Hydrogeological drought and its influence on usable groundwater amounts (APVV-0335-06)20072009APVVV. MacuraKVHK FCE
Hydroinformatics ? implement for simulation, information and comunication technologies in hydrology, hydraulics and water management (13120200033)20052008OP VzdelávanieA. ŠoltészKHTE FCE
Hydrological regionalisation - Towards a coherent framework (P 18993)20062009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Hydrological regionalization - Towards a coherent framework (Rak/SR/STU2/07)20072008MVTSJ. SzolgayKVHK FCE
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Hydrophysical characteristics regionalization of Slovak soils. (APVT-51-019804)20052007APVVJ. SkalováKVHK FCE
Hygric Deformation of Building Materials (1/0689/13)20132015VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Characteristics of quality of the aquatic zone of the flysch mountain streams by bioindication (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKVHK FCE
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)20032003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Identification and monitoring Natura 2000 habitats by dynamic segmentation of satellite images (APVV-16-0431)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Identification of changes in the hydrological regime of rivers in the Danube basin (APVV-0015-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK FCE
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGAM. SokolKSME FCE
Image analysis by nonlinear diffusion equations (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG FCE
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)20172020H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)K. MikulaKMDG FCE
Impact of natural hazards on forest ecosystems in Slovakia under conditions of future climate (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
Impact of the drought on water regime and biodiversity of lowalnd regions in Slovakia and design of counter-measures (APVT-51-044802 )20042006APVVA. ŠoltészKHTE FCE
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)20192021KEGAI. MedveďKFYZ FCE
Implementation of optical fiber cables in sewers. (1/2154/05)20052007VEGAŠ. StankoKZEI FCE
IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE METHODS BY REVIEWING OF SAFETY AND RELIABILITY OF (1/0704/09)20092012VEGAE. BednárováKGTE FCE
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics (JPD BA-3-2004/008)20052008Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ FCE
Increase of stormwater runoff retention and detention in urban catchments (1/0691/13)20132015VEGAM. SokáčKZEI FCE
Increase the Efficiency and Reliability of Precast Concrete Members (APVT-20-P03905)20052007APVVJ. BilčíkKBKM FCE
Indoor navigation of equipments (1/0445/13)20132015VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Influence of biotic and abiotic characteristics of the stream on ecosystem and water regime of soils (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKVHK FCE
Influence of boundary conditions to limit states of geotechnical structures (1/0882/16)20162018VEGAP. TurčekKGTE FCE
Influence of determination of geotechnical soils properties on proposal of effective remediation of landslides (1/0944/11)20112013VEGAM. KopeckýKGTE FCE
Influence of the background noise levels and the sound insolation of the partition walls on speeech intelligibility and changes in intensity of the vocal output of teacher in the classrooms. Measuring methods, proposal parameters, analysis, criteria. (1/0208/09)20092011VEGAP. TomašovičKKPS FCE
Information aggregation: models and applications (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG FCE
Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources e (HPRP - CT - 2001-00026)20022004Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. PetrášKTZB FCE
Innovative and traditional structural systems ? design and diagnostics regarding present ecological, architectural, (1/0256/10)20102011VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)20012003KEGAM. MišútováKMDG FCE
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)20182020VEGAR. ÁrochKKDK FCE
Integrated Sanitary Infrastructure Rehabilitation Solution, Reliability And Environmental Impact (1/1143/11)20112013VEGAJ. KrišKZEI FCE
Integration of new trends in brownfield areas of urbanized environment in underground construction (344-007STU-4/2010)20102011KEGAP. TurčekKGTE FCE
Integration of principles and procedures of ecological management in East-Slovak Lowlands (Laborec-Uh region) (0055927)20082011-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE FCE
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)20012003VEGAP. BartošKGDE FCE
Integrované simulácie energií a vnútorného prostredia v budovách v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/7120/20)20002002VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)20022003SK - CZM. SokáčFCE
Interaction between selected geotechnical structures and ground environment. (1/3320/06)20062008VEGAP. TurčekKGTE FCE
Interaction between the foundation structures and the subsoil considering the rheological characteristics of materials. (1/2147/05)20052007VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Interactive buckling of thin-walled structural elements (2/0101/09)20092011VEGAI. BalážKKDK FCE
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ FCE
Interdisciplinary transfer of knowledge for the enhancement of the cultural heritage safeguard and university education, respectively. (061 - 006STU-8/2008_SvF )20082009-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ FCE
International Sustainable Engineering Practices (21810098)20182019International Visegrad Fund - Grant programsR. RabenseiferKKPS FCE
Investigation of Hygrothermal and Mechanical Properties Linked to the Consistency and Structure of Porous Building Materials, Based on Mathematical Modeling (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ FCE
Investigation of material characteristics of historical and current construction materials from their compatibility (1/0591/10)20102011VEGAJ. VeselskýKFYZ FCE
Joint states and conditioning (APVV-0375-06)20072009APVVR. MesiarKMDG FCE
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)20032005Leonardo da VinciJ. GašparíkKTES FCE
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022VEGAB. BielekKKPS FCE
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)20012003VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)20012003VEGAO. ČermákKZEI FCE
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Koncepcia študijného programu pre projektové riadenie (3/1138/03)20032005KEGAI. TrávnikKERS FCE
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAM. ŽdímalováKMDG FCE
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)20032005VEGAK. BačováKDOS FCE
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)20042006Akcia Rakúsko - SlovenskoO. LulkovičováKTZB FCE
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)20032003SK - ATO. LulkovičováKTZB FCE
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)20032005VEGAI. BalážKKDK FCE
Landscape and water management cocept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogkoz area (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SK - UkraineA. ŠoltészKHTE FCE
Large graphs and communication networks of given degree and diameter. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Learning Sustainable Building Principles20132014Erasmus Mundus joint programmesR. RabenseiferKKPS FCE
Learning Sustainable Building Principles20132014ERASMUS+R. RabenseiferKKPS FCE
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)20192022VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Life-long education in building and geodesy (13120110065)20052007Európsky sociálny fondA. ŠoltészDek FCE
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data (1/0805/16)20162019VEGAM. SokáčKZEI FCE
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)20152017ERASMUS+E. JankovichováKTES FCE
MANAGEMENT WATER QUALITY IN WATER SUPPLY DISTRIBUTION SYSTEMS (1/4208/07)20072009VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)20032005VEGAJ. KrišKZEI FCE
Manažment rizika developerského procesu (1/0474/03)20032005VEGAK. IvaničkaKERS FCE
Maps, designs and groups. (APVT-20-000704)20052007APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Maps with a high level of symmetry (APVV-0104-07)20082011APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI FCE
Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))20052008-- Iný medzinárodný --Š. HuszárKHUV FCE
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)20122015VEGAP. SarkociKMDG FCE
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)20032005VEGAA. KolesárováKMDG FCE
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGAJ. DobrakovováKMDG FCE
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)20032006KEGAA. KolesárováKMDG FCE
Mathematical and computational methods in image processing (APVT-20-040902)20042006APVVK. MikulaKMDG FCE
Mathematics on-line: (web course) (3/1006/03)20032006KEGAĽ. MarkoKMDG FCE
Measuring system development for continual monitoring of the Bratislava bridges (1/0706/09)20092011VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. FraštiaKGDE FCE
Metodika systémového a ekologického prístupu v projektovaní objektov s nízkou energetickou náročnosťou vo vybraných lokalitách SR (1/9063/02)20022004VEGAE. DohňanskáKARCH FCE
Metric and spectral invariants of graphs and their applications in modeling networks, molecules and other structures (APVV-17-0428)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)20162018VEGAM. KnorKMDG FCE
Microstructure and physical propertis of chosen materials for optonics and superionics (1/2100/05)20052007VEGAV. TrnovcováKFYZ FCE
MIRA Enseignement Superieur-Double Diplome (pedagogický_France2_ERS)20052006MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS FCE
Mobility between higher education institutions (SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS FCE
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)20072007-- Iný domáci --M. PotočárCIT FCE
Model of Common Systems in Land Consolidation Project (1/4364/07)20072009VEGAR. GeisseKMPÚ FCE
Modeling by Computational Intelligence under Uncertainty in Information Systems (SK-SRB-01907)20082009APVVR. MesiarKMDG FCE
Modeling of the local and spatial dependence of multivariate characteristics of the hydrological and hydrometeorological extremes. (1/0103/10)20102011VEGAS. KohnováKVHK FCE
Modeling of the local and spatial properties of multivariate hydrometeorological extremes under nonstationarity (1/0776/13)20132016VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Modelling of joint states (1/0373/08)20082010VEGAO. NánásiováKMDG FCE
Modelling of time series for the design, optimisation and control of water resource systems and their application in selected civil engineering problems. (1/1145/04)20042006VEGAR. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)20132015VEGAO. HubováKSME FCE
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI FCE
Modern aggregation methods and their applications (1/0420/15)20152018VEGAR. MesiarKMDG FCE
Modern architecture as heritage:low energy renewal (APVV-0204-07)20082010APVVA. PuškárKKPS FCE
Modern e-learning CD room for teaching in 7 languages as a Virtual Placement Tool (IRL/03/B/F/LA-153180)20032006Leonardo da VinciA. ŠoltészDek FCE
Modern methods of mathematical and computational modelling in engineering applications. (1/3321/06)20062008VEGAK. MikulaKMDG FCE
Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. MikulaKMDG FCE
Modern methods of stochastic and non-stochastic uncertainty modelling and their applications in engineering. (APVT-20-003204)20052007APVVR. MesiarKMDG FCE
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Moderne metody matematického modelovania a numerickej simulacie technologickych a prirodnych procesov (124/159)20022003SK - CZK. MikulaFCE
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)20162018KEGAŠ. SokolKGDE FCE
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)20122015-- Iný medzinárodný --D. PetrášKTZB FCE
Monitoring and analysis of short-term variations or position using Global Navigation Satellite Systems (1/1033/04)20042006VEGAJ. HeftyKGZA FCE
Monitoring of Geodynamic Processes Using Automatized Measuring Systems. (1/4206/07)20072009VEGAŠ. SokolKSME FCE
Monitoring of geodynamic processes with integrated measurement systems (1/1153/04)20042006VEGAP. BartošKGDE FCE
Monitoring of pore structure of the brick body during freezing and thawing (1/0538/08 )20082010VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME FCE
Mountain floods ? regional joint probability estimation of extreme events (IHWRE2008)20082011-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Multi-criterion risk analysis of flooded areas in flood periods (1/4210/07)20072009VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)20012003VEGAR. MesiarKMDG FCE
Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe (EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2)200320085. rámcový programM. MojzešKGZA FCE
Multiregimes and multidimensional time series: models and application (1/0143/11)20112013VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Multivariate frequency analysis of hydrological extremes for water resources planning and design (APVV-0496-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
NAS (G1RT-CT01-05038/1)200220055. rámcový programR. RabenseiferKKPS FCE
Natural physical cavities of double-skin facades with geometrically undefined cross-section of air flow and its (1/0316/09)20092011VEGAM. BielekKKPS FCE
Nature Materials for Removal of Harmful Compounds from Environment (1/1243/12)20122014VEGAD. BarlokováKZEI FCE
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005KEGAO. LulkovičováKTZB FCE
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. SokolKSME FCE
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)20022004VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. BenkoKBKM FCE
Network for Master training in technologies of water resources management (NETWATER-159311)20102013-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735_SvF)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE FCE
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape (APVV-14-0735)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM FCE
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM FCE
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK FCE
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018VEGAD. PetrášKTZB FCE
Non - destructive methods for identification the quality of engineering constructions (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Non-linear analysis of concrete and composite structures (1/0456/17)20172019VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Non-linear behaviour of structures from reinforced and prestresss concrete and composite steel and concrete structures. (1/2132/05)20052007VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Non-linear methods for design of concrete and composite steel and concrete structures. (1/0651/08)20082010VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Nové hodnotenie prevádzkových vlastností asfaltových zmesí pre kryty vozoviekv laboratórnych podmienkach (1/7127/20)20002002VEGAK. GrünnerKDOS FCE
Nové možnosti využitia metód matematického a fyzikálneho modelovania pri výučbe hydrodynamiky (053STU-4/2017)20172019KEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)20092011APVVJ. DickýKSME FCE
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME FCE
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGAŠ. SokolKGDE FCE
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)20192022VEGAR. MesiarKMDG FCE
Novel structural skins (Akcia TU1303)20132017COSTM. RychtárikováKKPS FCE
Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemnkového vlastníctva a užívania (1/0213/03)20032005VEGAE. GeisseKMPÚ FCE
Numerical analysis of the foundation structures under various foundation conditions (1/0567/08)20082010VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Numerical methods for evolving curves and surfaces and their applications (APVV-15-0522)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Numerical methods for the Earth's gravity field modelling and nonlinear filtering of data in geodesy (1/0714/15)20152018VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
Numerical modelling in geodesy (APVV-0072-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Numerical solution and applications of the nonlinear partial differential equations (APVV-0351-07)20082011APVVK. MikulaKMDG FCE
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)20022004VEGAO. PalumbínyKMDG FCE
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)20032005VEGAA. PuškárKKPS FCE
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)20092011KEGAD. RusnákKZEI FCE
Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu (1/0574/19)20192022VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)20032005Štátny programO. MakýšKTES FCE
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVVJ. SzolgayKVHK FCE
Operation analysis of timber truss constructions in the short-term and long-term loading; spatial interaction with the reinforcement. Four-storey buildings with timber bearing structure. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK FCE
Optimal Design of Structures Having Unilateral Bonds with Respect of Non-linear Behaviour of Materials and Reliability and Serviceability Aspects (1/0692/09)20092011VEGAJ. DickýKSME FCE
Optimal structural design in terms of failure analysis with emphasis on aspects of reliability and durability of structures (1/1186/12)20122014VEGAO. IvánkováKSME FCE
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)20172020VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004VEGAE. KlementováKVHK FCE
Optimalization of water treatment processes in small surface water treatment plants for guarantee of supplies of safe drinking water (1/0400/15)20152017VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Optimálne postupy riadenia verejných prác (1/0472/03)20032005VEGAI. TrávnikKERS FCE
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)20002002VEGAJ. DickýKSME FCE
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005VEGAJ. DickýKSME FCE
Optimisation of internal water drainage on East-Slovakian Lowland. (AV 1119/2004)20042006VTPA. ŠoltészKHTE FCE
Optimisation of Physical Issues of Window Designs for the Buildings Energy Standard After 2020 (1/0685/16)20162018VEGAM. PalkoKKPS FCE
Optimisation of the Costs of the Buildings Administration by Method of Facility Managment. (1/2573/05)20052007VEGAV. SomorováKERS FCE
Optimization of Heat Production-Distribution-Delivery Process Based on Energy Audit. (1/2144/05)20052007VEGAD. PetrášKTZB FCE
Optimization of hydropower potential utilization by the small hydropower plants. (APVV-99-022505)20062007APVVP. DušičkaKHTE FCE
Optimization of the geomodeling processes using probabilistic and fuzzy data (1/0682/16)20162019VEGAA. StupňanováKKPS FCE
Optimizing hydropower plants operation using the hybrid optimization methods. (1/0361/17)20172019VEGAP. ŠulekKHTE FCE
Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky (1/0328/03)20032005VEGAP. DušičkaKHTE FCE
Parameterization of rainfall-runoff processes for extreme flow modelling in small catchments (1/0710/15)20152018VEGAS. KohnováKVHK FCE
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)20022004VEGAK. HlavčováKVHK FCE
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)200220055. rámcový programB. HermanskáKKPS FCE
PERFECTION (7RP-212998)201020127th Framework ProgrammeD. PetrášKTZB FCE
Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment20092011International cooperationD. PetrášKTZB FCE
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK FCE
Photo Exhibition ?Built Heritage at Restoring No.II? (MK-5810/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Photo Exhibition ?Built Heritage at Restoring No.III - Industrial? (MK-284/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Physical properties of organic two-dimensional systems and formation of nanostuctures for molecular electronics. (1/3038/06)20062008VEGAJ. CirákKFYZ FCE
Physical Research on Intake Structures of Small Hydropower Plants (1/0281/10)20102011VEGAP. DušičkaKHTE FCE
Physics in non-traditional way on the web - home motivation experiments. (3/1187/03)20032006KEGAI. BaníkKFYZ FCE
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS FCE
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS FCE
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)200020055. rámcový programA. BezákKDOS FCE
Possibilities of Increasing of Primary Hydroenergy Potential on the Vah Cascade?s Hydraulic Structures by the Assurance of Hydropower Plants Regulatory Functions. (AV 4/0014/05)20052007VTPP. DušičkaKHTE FCE
Possibilities of solution of flood situations on rivers by means of technical interference (1/1011/12)20122015VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)20032005VEGAD. RusnákKZEI FCE
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005VEGAS. KohnováKVHK FCE
Practical Placements for Slovak University Students/2 (401SK04AFPL/401223)20042006Leonardo da VinciV. LesňákováDek FCE
Practical Placements for slovak University Students/5 (SK/05/A/F/PL -502 2081)20052007Leonardo da VinciV. LesňákováDek FCE
Prediction of Archeological Sites (APVV-0249-07)20082011APVVJ. Faixová ChalachanováKGZA FCE
Prediction of deformation development of geotechnical structures depending on the state of stress (1/0241/13)20132015VEGAP. TurčekKGTE FCE
Prediction of Energy and Environmental Impact on Environmental Load Minimization via Utilization of Renewable of Renewable Energy Sources for Building Heating. (1/2143/05)20052007VEGAO. LulkovičováKTZB FCE
Prediction of the behavior of building structures under special dynamic loading (1/0544/15)20152017VEGAN. JendželovskýKSME FCE
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)20122014VEGAM. MasarovičováKGTE FCE
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)20012003VEGAJ. HeftyKGZA FCE
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003VEGAJ. VeselskýKFYZ FCE
Preparation of Postgraduate Study of Heritage Conservation (MK-7639/2006/1.3.1)20062006-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Preparation of students of water management and ecological specialization for university education in All-european territory. (SOP ĽZ 2005/3-067 - 11230100225)20062008Európsky sociálny fondA. ŠoltészKHTE FCE
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)20002002VEGAĽ. BolhaKBKM FCE
Printed Materials for Postgraduate Study of Architectural Heritage Conservation (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Probabilistic, Algebraic and Quantum-Mechanical Aspects of (APVV-16-0073)20172021APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE
Probabilistic Analysis of the Reliability of Structures under Extreme Climatic and Emergency Conditions. Safety and Reliability of the Nuclear Power Plants. (1/0265/16)20162019VEGAJ. KrálikKSME FCE
Probabilty damage of the reinforced structures considering the soil-structure interaction, effect of the extreme loads and degradation of material properties.Lifetime prediction of the structures.Safety and reliadility of the nuclear power plants. (1/2136/05)20052007VEGAJ. KrálikKSME FCE
Problems of water structure and environment interaction and ways to minimize them. (1/3315/06)20062008VEGAE. BednárováKGTE FCE
Prognosis of the impact of climate and morphological change on the ecosystem of mountain river basins using soft-computing techniques (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKVHK FCE
Prognosis of the land use change impact on stream water quantity and quality for the water management planning (APVT-51-017804)20052007APVVK. HlavčováKVHK FCE
Program of postgrauate students education as a allowance and preparation for business. (13120200051)20052008Európsky sociálny fondZ. PetrákováKERS FCE
Progressive solutions of sanitary installations and ventilation systems to create an internal enviroment in buildings (1/0511/11)20112013VEGAJ. PeráčkováKTZB FCE
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. ŠiráňKMDG FCE
Promoting risk, resource management and risk prevention (3B035)20032007INTERREG III B CadsesM. MojzešKGZA FCE
Promoting the take up of project by leading educational institutions (PORTAL)200020025. rámcový programB. BezákKDOS FCE
PROPOSITION AND PREPARATION OF A NEW INTERDISCIPLINARY SUBJECT OF STUDY CALLED INTELLIGENT BUILDINGS (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. PetrášKTZB FCE
Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (1/0894/10)20102011VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)20022004KEGAJ. DickýKSME FCE
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)20032005VEGAB. BezákKDOS FCE
Punching resistance of flat and foundation slabs and footings (1/0810/16)20162018VEGAJ. HalvonikKBKM FCE
QUALITY EVALUATION IN A CADASTRAL DOMAIN (1/4025/07)20072009VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA FCE
Quantification of input data and model parameters influences on correctness of outputs of dispersion simulation models for surface water (APW-0274-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI FCE
Rainfall-runoff modelling for water resources planning (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK FCE
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)20022004VEGAM. SokáčKZEI FCE
Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia (1/2538/05)20052007VEGAV. KorčekKTVY FCE
REBECCA Relationsships between ecological and chemical status of surface water (SSPI-CT-2003-502158)200320066. rámcový programJ. SzolgayKVHK FCE
Reconstruction of prefabricated buildings - comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems. (13120120137)20052008Európsky sociálny fondĽ. FilloKBKM FCE
Reducing energy demand of buildings during the use of secondary raw materials from the chemical and food industries in the manufacture of brick products (1/0045/15)20152017VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement (APVV-SK-85/CZ-107)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoB. BezákKDOS FCE
Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces (Bil/Nem/SR/STU/06)20062008Dohoda STUR. RabenseiferKKPS FCE
Refinement of the Earth gravity field models using gradiometric measurements (1/0775/08)20082010VEGAJ. JanákKGZA FCE
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009APVVĽ. FilloKBKM FCE
Región BRAtislava - WIen: Study of Mobility Behaviour (ITMS N00127)20112014SK - ATB. BezákKDOS FCE
Regionalization of quality of the aquatic part of streams (AV 4/011/06)20062008VTPV. MacuraKVHK FCE
Rehabilitation of Engineering Networks in Urban Areas, Their Alternative Exploitation (1/0854/08)20082010VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Reinforced and composite timber beams. Operation, effectiveness, rheology and serviceability (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Reliability and resistance of concrete and composite steel-concrete structures (1/0696/14)20142016VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Reliability and Serviceability Aspects in Optimal Design of Structures Having unilateral Bonds with Respect of Non-linear Behaviour of Materials. (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME FCE
Reliability of reinforced structures considering the soil-structure interaction, effect of the extreme loads and degradation of material properties. Safety and reliability of the nuclear power plants. (1/0849/08)20082010VEGAJ. KrálikKSME FCE
Reliability of the structures under the effects of the accidental loads. Improve the safety of the nuclear power plants. (1/1039/12)20122015VEGAJ. KrálikKSME FCE
Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)20062008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS FCE
Research and development of preparation of Ti alloy for implants (1/1081/04)20042006VEGAM. ŽitňanskýKMTI FCE
Research and Modelling of Water Works Operation Influence of Safety and transfer Capacity of Navigation.  (APVT-20-006704)20052007APVVĽ. MožiešikKHTE FCE
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. DickýKSME FCE
Research of Design Parameters and Functions of Biocorridors in Water Structures (APVV-20-003705)20062009APVVL. ČubanováKHTE FCE
Research of flood diversion through the hydropower plants of the Váh cascade. (1/3316/06)20062008VEGAP. DušičkaKHTE FCE
Research of indoor light environment based on chronobiology and circadian photometry (APW-0150-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS FCE
Research of kpossibilities of the semi-peak-load operation of a canal regulating water power plant (APVT-20-046602)20042006APVVP. ŠulekKHTE FCE
Research of roofing with integrated function of heat exchanger (APVV-17-0580)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. PuškárKKPS FCE
Research ofthe peak operation of channel hydro-electric power plants- hydrodynamic model (APVT-20-046302)20042006APVVP. DušičkaKHTE FCE
Research on utilization of heuristic optimization methods in the process of water management -- energetic plans (1/0578/11)20112013VEGAP. ŠulekKHTE FCE
Residue of the Load Caring Capacity and Mechanism of the Collapse of the Structures. (1/2149/05)20052007VEGAJ. RavingerKSME FCE
Resistance analysis of concrete, masonry and composite steel-concrete structures (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM FCE
Resistance of members made of various structural materials under excentric transverse and compression load (1/0603/17)20172019VEGAY. KolekováKSME FCE
Resistance of metal cross-sections and members under combination of internal forces and moments (1/0819/15)20152017VEGAI. BalážKKDK FCE
Resistance of metal girders with corrugated web, beams with non-uniform cross-sections and resistance of steel (1/0748/13)20132015VEGAY. KolekováKSME FCE
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)20022004VEGAA. BajzaKMTI FCE
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. SumecKSME FCE
Riadenie systémov techniky prostredia inteligentných budov s podporou prediktívnych modelov a počítačových simulácií (1/0807/17)20172019VEGAM. KrajčíkKTZB FCE
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)20192023APVV - Všeobecná výzvaD. BarlokováKZEI FCE
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Risk analyses of environmental structures and burdens. (1/0879/10)20102011VEGAM. MasarovičováKGTE FCE
Risks taken into account at design of Geotechnical constructions (1/0619/09)20092012VEGAP. TurčekKGTE FCE
Rozvoj možností využitia dreva, jeho kompozitov a kombinácií pre nosné konštrukcie (1/0326/03)20032005VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Rural settlement structure territorial development normatives compatibility of Vienna-Bratislava crossborder region (SR 0113.04)20032004PhareJ. HúsenicováKARCH FCE
Safety and reliability of modern load-bearing members and structures from metal, glass and membranes. (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Safety format for non-linear analysis of concrete structures (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008SK - CZĽ. FilloKBKM FCE
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK FCE
Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny (APVT-51-006502)20022005APVVJ. SzolgayKVHK FCE
Scenarios of the extreme hydrological events for the integrated management of Slovak rivers. (2/5056/25)20052007VEGAK. HlavčováKVHK FCE
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN GLOBALIZATION PROCESS AND HUMANIZATION OF EDUCATION AT UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY (1/0386/09)20092011VEGAJ. RybárikKHUV FCE
Semi-implicit methods for solution of partial differential equations (1/0728/15)20152018VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Sensitivity of flood generation to intensive precipitation and landuse in headwater catchments (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings ( ingREeS 649925)20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyR. RabenseiferKKPS FCE
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0308/03)20032005VEGAJ. HraškaKKPS FCE
Simulations of inner and outer buildings enviroment in field of aerodynamics, thermodynamics and acoustics (APVT-20-014904)20052007APVVM. PalkoKKPS FCE
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)20002002VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)20022004-- Iný medzinárodný --M. KyselaDek FCE
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. PetrášKTZB FCE
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI FCE
Social and Human Consequences of Globalization. (1/1299/04)20042006VEGAJ. RybárikKHUV FCE
Soil - structure interaction at high loading intensity (1/2135/05)20052007VEGAJ. KuzmaKGTE FCE
Soil Structure Interaction in Layered Subsoil (1/0578/08)20082010VEGAJ. KuzmaKGTE FCE
Soil water storage diagnosis and prognosis with aspect to optimal supply of vegetation by water (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK FCE
Spatial interpretation of soil hydrophysical characteristics in relation to their hydrological regime (APW-0139-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK FCE
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. RabenseiferKKPS FCE
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií (1/0320/03)20032005VEGAP. TurčekKGTE FCE
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)20062006SK - ATP. TurčekKGTE FCE
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAI. BalážKKDK FCE
Stability and dynamics of heterogeneous imperfect structures (1/0666/08)20082010VEGAJ. RavingerKSME FCE
Stability and dynamics of snap-through of slender web and shallow shell (1/0272/15)20152017VEGAJ. RavingerKSME FCE
Stability problems of columns, beams and orthotropic plates made from steel or aluminum alloys of different strength grades(including high strength ones). Evaluating and improving Eurocodes methods. (1/3310/06)20062008VEGAI. BalážKKDK FCE
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKSME FCE
Standardization and Interoperability of Geographical Information (1/1035/04)20042006VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA FCE
Stavba a oprava dreveníc - technológia (MK-3662/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Steel Sculpture - A Novel Didactic Tool for Engineering Students (065STU-4/2017)20172018KEGAR. ÁrochKKDK FCE
Stochastic processes (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPM. KomorníkováKMDG FCE
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)20002003VTPV. MacuraKVHK FCE
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004VTPV. MacuraKVHK FCE
Strategic management in buildung enterprise (SK-05/06-BA-001 )20062006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG FCE
Strength and stability of metal members, frames and arches (1/1101/12)20122014VEGAI. BalážKKDK FCE
Strength, stability and ductility of thinwalled members and plate elements used in metal bridges and other applications. (1/0652/09)20092011VEGAI. BalážKKDK FCE
Strengthening national research and innovation capacities in Vietnam (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)20152017ERASMUS+A. ŠoltészKHTE FCE
Structural health monitoring using dynamic tests and smart systems for the dynamic structural response control (1/1119/11)20112013VEGAM. SokolKSME FCE
Student Orientation and Language preparation for Vocational Experience (IRL/03/B/F/LA - 153180)20032007Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ FCE
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)20022004Leonardo da VinciV. LesňákováDek FCE
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)20032005-- Iný medzinárodný --V. LesňákováDek FCE
Students of Technical University at European Labour Market (SK/06/A/F/PL -601 2006)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováDek FCE
Study and modeling of heat and moisture properties of porous building materials (1/4204/07)20072009VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Study and numerical simulation of degradation processes in materials (1/2111/05)20052007VEGAM. HazlingerKMTI FCE
Study of algebraic and topological properties of quantum strictures and their sets of states. (1/3025/06)20062008VEGAZ. RiečanováKMDG FCE
Study of dependence and spatial properties of multivariate characteristics of hydrometeorological and hydrological extremes in the mountainous regions of Slovakia (1/4024/07)20072009VEGAS. KohnováKVHK FCE
Study of hardening processes of historical and current mortars (1/0534/13)20132015VEGAV. PavlíkKMTI FCE
Study of influence of plastic deformation on the corrosion resistance of the selected austenitic stainless steels. (1/2113/05)20052007VEGAM. DománkováKMTI FCE
Study of kinetic of grain boundary phases precipitation in unstabilized austenitic stainless steels with low content of interstitial (1/9105/02)20022004VEGAM. DománkováKMTI FCE
Study of properties of mortars made from lime and lime-pozzolan binders for renewal of cultural heritage structures (1/0621/08)20082010VEGAV. PavlíkKMTI FCE
Sumarizujúci pohľad na všetky druhy technických škôl v troch obdobiach: 1735-1918 (Uhorsko), 1918-1938 (ČSR), 1938-1945 (Slovenský štát). Učitelia a profesori. (3/107903)20032005KEGAM. PetrášKHUV FCE
Surface water disposal in integrated system of urban area drainage (1/1079/12)20122014VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Sustainable Development and Globalization (1/2598/05)20052007VEGAK. HeretikováKHUV FCE
Sustainable development of agriculture in Záhorská Lowland and Protection of Naturtal Resources (Jap/Slov/JICA)20012002-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE FCE
SUSTAINABLE ROOF EXTENSION RETROFIT FOR HIGH-RISE SOCIAL HOUSING IN EUROPE ? SURE-FIT (EIE/06/068/SI2.448123)20072008-- Iný medzinárodný --K. SzekeresKERS FCE
Symbiosis of interaction of renewable energy sources and system link building-climate-energy in the ecology of low-energy, green and sustainable architecture (APVV-0624-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. BielekKKPS FCE
Symetrie a extremálne vlastnosti grafov a máp (1/9176/02)20022004VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric maps (1/0007/14)20142016VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric representations of discrete structures on compact surfaces (1/0142/17)20172019VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetries of graphs and maps (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG FCE
System Analysis of Composition of Municipal Solid Waste. (1/2138/05)20052007VEGAO. ČermákKZEI FCE
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)20192021VEGAJ. HalvonikKBKM FCE
Štruktúrny kolaps geomateriálov (1/0330/03)20032005VEGAM. MasarovičováKGTE FCE
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE FCE
Teaching and Learning Cicil Engineering in European Context. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE FCE
Temporal development of the impact of water structure on groundwater level regime connected with a proposal of technical measures for solution of unfavourable groundwater level, their efficiency and durability. (1/1139/04)20042006VEGAA. ŠoltészKHTE FCE
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)20032005VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu. (xxxxxxxxxxxxxx)20102012Štátny programA. PuškárKKPS FCE
Teória, experiment a konštrukčná tvorba transparentnej fasádnej techniky ekologických, nízkoenergetických nových i modernizovaných budov (1/7119/20)20002002VEGAM. BielekKKPS FCE
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)20032005VEGAM. BielekKKPS FCE
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)20022004APVVR. MesiarKMDG FCE
The analysis of human activity on stability of slopes in Slovakia. (1/0599/08)20082010VEGAF. BaliakKGTE FCE
The creation of multimedia modular software for CNC machine tools programming (3/2382/04)20042006KEGAJ. PeterkaKMTI FCE
The Ecological Quality of the Built Environment (APVT-20-044202)20042006APVVI. ChmúrnyKKPS FCE
The effect of long-term loading of the embankments of hydraulic structures on their safety (1/0318/13)20132015VEGAE. BednárováKGTE FCE
The effect of pore structure of brick body on the size of reduction core. (1/2139/05)20052007VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
The environmental Capacity parameters of transport infrastructure. (1/3314/06)20062008VEGAB. BezákKDOS FCE
The Frame of Requirements for Conservation of Masonry at Ruins Resulting from Construction Standards (MK-2441/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES FCE
The Influence of Management and Marketing Globalization on Construction Enterprises in Slovakia (1/0683/08)20082010VEGAE. JankovichováKERS FCE
The Qualitative Aspects of Spatial Models Creation by Surveying and Photogrammetric Methods. (1/0142/10)20102011VEGAŠ. SokolKGDE FCE
The renewal of select rural contryside in Slovak republic (Nem/SR/STU3/07)20072008MVTSI. TurčekKKPS FCE
The risks of rising the public works costs. (1/3793/06)20062008VEGAZ. PetrákováKERS FCE
The strategic role of renewable energy sources in the project strategy in design of building technology for green and sustainable architecture (1/0067/16)20162018VEGAB. BielekOPVV Dek FCE
The Study programme for the Determination of the General Value of Property. (3/4104/06)20062008KEGAM. NičÚSZ FCE
The theory of designing intelligent facade elements with utilization of natural physical phenomena and its application in the modernization of light facades (APVV-20-044405)20062009APVVM. BielekKKPS FCE
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. ČermákKZEI FCE
Theoretical and experimental analysis of modern light steel, glass, membrane and cable structures.Diagnostics and refurbishments of important structures and pipe-line and energetic conducts and bridges. (1/3317/06)20062008VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
theory and application of relational structures as knowledge instruments (ID KIB: 27)20012005COSTR. MesiarKMDG FCE
Thermal and moisturw parameters of granulate and porous materials. (1/1133/04)20042006VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Thermal performance of nearly zero energy buildings (nZEB) (1/0087/16)20162018VEGAI. ChmúrnyKKPS FCE
Thermal protection for passive and low energy buildings (1/0281/12)20122014VEGAI. ChmúrnyKKPS FCE
Timber beam and composite beam-real behaviour, development, reconstruction. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoŠ. StankoKZEI FCE
Topological methods of study of discrete structures and their symmetry groups (1/0489/08)20082010VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsJ. KrišKZEI FCE
Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (Akcia TU1404)20142018COSTV. PavlíkKMTI FCE
Track constructions for corridor lines. (1/1144/04)20042006VEGAE. TomášikováKDOS FCE
Traditional Technology of Conservation of Wood (MK-1736/2010/1,3)20102010Štátny programO. MakýšKTES FCE
Traffic areas structures in integrated transport space (1/0351/13)20132015VEGAK. BačováKDOS FCE
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)20062010-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME FCE
Transferring of quality management models in KSTU functions and processes (SCM Kyrgystan T078A06)20062008-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME FCE
Transformation of How Waves at Sections Without Direct Hydraulic Bonding with Water Management and Power Systems (APVV-0680-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. DušičkaKHTE FCE
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)20162019ERASMUS+J. GašparíkKTES FCE
Transport Model AT -SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012SK - ATB. BezákKDOS FCE
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021VEGAI. MedveďKFYZ FCE
Triangular norms (18s,26s34)20032004Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG FCE
Troposphere Modeling on the Territory of Slovakia Using Permanent GNSS Observations for Near Real Time Applications (LPP-0176-06)20062009APVVM. Haque IgondováKGZA FCE
Troposphere modelling on the territory of Slovakia using permanent GNSS observations for near real tile applications (LPP - 0176-06)20062006APVVJ. HeftyKGZA FCE
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)20002002VEGAJ. KomrskaKDOS FCE
učiteľské mobility (50s08)20052006SK - ATO. LulkovičováKTZB FCE
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK FCE
Uncertainty from the point of view of probability theory, algebra, self-adjoint operators, and quantum structures (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE
Uncertainty in representation of landscape element in spatial modelling (1/4026/07)20072009VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Uncertainty modelling and decision making. (1/3006/06)20062008VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Unified system of sky luminance patterns characterizing daylight availability and conditions in urban spaces (APVV-0177-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. PrešinskýKARCH FCE
Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu (1/0321/03)20032005VEGAI. HudobaKBKM FCE
UNIGRACE (0080030)200220035. rámcový programM. MojzešKGZA FCE
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)20012003VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGAM. FraštiaKGDE FCE
Use of hydromelioration structures for mitigation of the negative extreme hydrological phenomena effects and their impacts on the quality of water bodies in agricultural landscapes (APVV-16-0278)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE FCE
USE OF NEW AND MODERNISED GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS FOR PRECISE POSITIONING AND DETERMINATION OF TEMPORAL CHANGES OF POSITION (1/4089/07)20072009VEGAJ. HeftyKGZA FCE
Use of recycled aggregate in production of cement composites. (1/0554/08)20082010VEGAS. UnčíkKMTI FCE
Use of the data of European satellite mission GOCE and its effective combination with the surface gravity data (1/1092/11)20112013VEGAJ. JanákKGZA FCE
Using of construction waste in building-up and maintenance of road communications (1/0551/10)20102011VEGAK. GrünnerLCVV KDOS FCE
Using of recycling materials into asphalt mixtures in order to reduce waste quantity and improvement of the environment. (1/3318/06)20062008VEGAK. GrünnerKDOS FCE
Utilisation of corelation functions amoung the physical properties of cellular concrete in quality control (AV 4/0021/08)20082010VTPS. UnčíkKMTI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (APVV-0379-07)20082011APVVD. BarlokováKZEI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (1/0510/09)20092011VEGAD. BarlokováKZEI FCE
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG FCE
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)20092010APVVT. BacigálKMDG FCE
Virtuálna univerzita (3/0038/02)20022004KEGAO. NánásiováKMDG FCE
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005-- Iný domáci --M. KováčováKMDG FCE
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004VEGAJ. ValášekKTZB FCE
Vocational Orientated Culture and Language (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)20072010Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ FCE
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGAJ. KrišKZEI FCE
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement (SK -05/06-BA-009)20062006-- Iný medzinárodný --I. TrávnikKERS FCE
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement. (SK-05/06-BA-009)20062007Podpora trvalej spolupráceI. TrávnikKERS FCE
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGAJ. BilčíkKBKM FCE
Vplyv materiálov a chemikálií používaných vo vodárenstve na zmenu kvality vody vo vodovodnývh systémoch (1/7135/20)20002002VEGAJ. KrišFCE
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)20022004VEGAM. ŠvedaKMTI FCE
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)20022004VEGAV. MacuraKVHK FCE
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)20002002VEGAP. DušičkaKHTE FCE
Vulnerability of water supply systems. (1/2137/05)20052007VEGAK. TóthováKZEI FCE
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013KEGAM. NičÚSZ FCE
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI FCE
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014KEGAJ. DickýKSME FCE
Výskum a realizácia metrologického sstému geodézie v SR. (1/7150/20)20002002VEGAE. BučkoKGZA FCE
Výskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budov (APVV-18-0174)20192023APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS FCE
Výskum činiteľov ovplyvňujúcich objem a kvalitu prác staníc pre tvorbu nákladných vlakov (1/8333/01)20012003VEGAE. TomášikováKDOS FCE
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)20182020VEGAJ. FrankovskáKGTE FCE
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)20022003VEGAI. HrivňákKMTI FCE
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002VEGAK. BačováKDOS FCE
Vytvorenie centrálneho dátového skladu (Rozvojovy projekt - e5)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek FCE
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ FCE
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)20182020VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003VEGAM. ŽitňanskýKMTI FCE
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. AgócsKKDK FCE
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. ČistýKVHK FCE
Vývoj plaveninového režimu na tokoch Malých Karpát v extrémnych situáciách (1/9157/02)20022004VEGAV. MosnýKVHK FCE
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ FCE
Water Management and Landscape-Ecological Evaluation of Water Bodies (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKVHK FCE
Water Quality Changes in Receiving Waters Caused by Urban Catchments Runoff (1/2158/05)20052007VEGAM. SokáčKZEI FCE
Water supply II ? Water treatment (3/5125/07)20072009KEGAJ. KrišKZEI FCE
Water-saving irrigation technology from the point of view of water protection against nitrate pollution coming from agricultural production (APVT-99-033204)20052007APVVE. KlementováKVHK FCE
Wiener index and symmetric maps (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoM. KnorKMDG FCE
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME FCE
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)20142018COSTO. HubováKSME FCE
Window constructions in low-energy and passive houses (1/0748/08)20082010VEGAA. PuškárKKPS FCE
Wood load bearing elements with fiber reinforcement. (APVV-99-015805)20062008APVVJ. DickýKSME FCE
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )20062008INTERREG IIIAĽ. MožiešikKHTE FCE
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát (APVV-18-0347)20192022APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK FCE
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)20192022VEGAJ. SzolgayKVHK FCE
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG FCE
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAM. KalužnáKFYZ FCE
Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám (1/0323/03)20032005VEGAK. GrünnerKDOS FCE
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)20032005APVVA. ŠoltészKHTE FCE
3D-geokinematics of Continental Europe Inferred from Combination of Long-term Geodetic Satellite Positioning (1/0642/13)20132015VEGAJ. HeftyKGZA FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed