27. 5. 2020  12:16 Iveta
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 695

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2006
2008KEGAKMDG SvF
20062008
KEGA
ÚSZ SvF
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )
2016
2019
ERASMUS+
A. VargováKKPS SvF
2015
2019
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)V. Chmelík
KKPS SvF
2007
2008
Interreg IIIA: SR - Rakúsko
KKPS SvF
2012
2014VEGAKMDG SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG SvF
2019
2021
KEGAO. Ivánková
KSME SvF
Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti (1/0871/11)
2011
2013
VEGA
KMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. Širáň
KMDG SvF
2003
2005VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
2016
2019
VEGAP. SarkociKMDG SvF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAKGZA SvF
20112013VEGAL. Husár
KGZA SvF
2019
2021VEGAKKDK SvF
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)
2003
2005
VEGA
Z. Agócs
KKDK SvF
2001
2003
VEGA
P. Tomašovič
KKPS SvF
2000
2002
VEGA
M. LukáčKGTE SvF
Analýza deformácií podložia stavebných konštrukcií v závislosti od ich mechanických vlastností (1/9060/02)
2002
2004
VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)
2002
2003
VEGAR. Vrábeľ
KMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)
2004
2005
VEGA
R. VrábeľKMDG SvF
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)
2008
2010VEGA
KTZB SvF
2015
2017VEGAJ. JanákKGZA SvF
2015
2018VEGA
KVHK SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)
2002
2004
VEGA
J. Sumec
KSME SvF
20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. BalážKKDK SvF
2001
2003VEGA
KBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)
2007
2009
VTP
KBKM SvF
2005
2007
APVVĽ. FilloKBKM SvF
20082010VEGAM. SokolKSME SvF
20072009APVVK. MikulaKMDG SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAKBKM SvF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)
2012
2014
VEGA
J. SandanusKKDK SvF
2017
2020VEGAE. Bednárová
KGTE SvF
20152017
VEGA
J. Bilčík
KBKM SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. Čistý
KVHK SvF
2013
2015
VEGA
KKPS SvF
20192021VEGAKGTE SvF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)
2008
2010
VEGA
F. Baliak
KGTE SvF
2003
2005
VEGA
KGTE SvF
2018
2020VEGA
KGZA SvF
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)
2003
2004
Akcia Rakúsko - Slovensko
A. Kopáčik
KGDE SvF
2006
2008
VEGA
J. DickýKSME SvF
2004
2006
VEGA
KGZA SvF
2009
2011
VEGA
J. Bilčík
KBKM SvF
2006
2008
VEGAKGDE SvF
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)
2001
2003
-- Iný medzinárodný --SvF
ASIA Link (ASIA Link)2008
2010
Asia Link Programme
KHTE SvF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
A. Kopáčik
KGDE SvF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)
2012
2014VEGAKTES SvF
Baltický Univerzitný program (mobility)2003
2020
Baltic University ProgrammeKVHK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
20002003
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)2000
2003
5. rámcový program
A. Bezák
SvF
2003
2004Bilaterálna spoluprácaKKPS SvF
BEZ NÁZVU (624/02)2004
2005
-- Iný medzinárodný --
KBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
20072007ErasmusĽ. Fillo
LBK KBKM SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)20162018
VEGA
KKDK SvF
2006
2010
-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
2005
2007VEGA
KSME SvF
CEEDES (6545003)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --KTZB SvF
Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii (13120110065)2005
2007
Európsky sociálny fond
A. ŠoltészDek SvF
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
KKPS SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)20042006
VEGA
KHTE SvF
2005
2007
VEGA
KMTI SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)
2010
2011
VEGA
KGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)
2017
2020
VEGA
KVHK SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)
2014
2016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
2014
2016
VEGA
KGDE SvF
2008
2010
APVV
KVHK SvF
2013
2015VEGA
KBKM SvF
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)
2007
2007
-- Iný domáci --
Dek SvF
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
2012
2012
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
2008
2008
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)
2013
2013
Erasmus Mundus joint programmes
KGDE SvF
Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)
2011
2014
Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
2008
2008
Štátny program
KTES SvF
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015VEGAKDOS SvF
Dopravný model AT ? SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
B. BezákKDOS SvF
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)2006
2008
VEGA
F. Draškovič
KKDK SvF
20092011
VEGA
F. Draškovič
KKDK SvF
2013
2013
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)
2014
2014
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)
2012
2015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KTZB SvF
2002
2004
VEGA
KSME SvF
2002
2004MIRA - Mobilité International Rhone AlpesKERS SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)
2001
2003
VEGAP. Roško
KSME SvF
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
2011
2014
VEGA
R. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011VEGAP. Frolkovič
KMDG SvF
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAKMDG SvF
2006
2007
Podpora trvalej spolupráceA. Vargová
KKPS SvF
2003
2005
VEGA
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)
2003
2005
VEGA
M. Zúbková
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)
2000
2002VEGAKERS SvF
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)2005
2007
KEGAKHUV SvF
2001
2003
VEGA
KFYZ SvF
2006
2007
-- Iný domáci --
M. Potočár
Dek SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007
-- Iný domáci --
KSME SvF
EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa (012916-2)2005
2009
New and Emerging Science and Technology (NEST)
KMDG SvF
20172018
APVV - Multilaterálna spolupráca
M. KrajčíkKTZB SvF
Energetická efektívnosť budov a komfort (060756)2008
2009
-- Iný medzinárodný --
KKPS SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
KTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)2002
2004
VEGAD. Petráš
KTZB SvF
2011
2013
VEGA
KTZB SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)
2010
2011VEGAKDOS SvF
2002
20035. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)2017
2019
VEGA
KMTI SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
EU mobilitné zmluvy (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)
20082010
Leonardo da Vinci
V. LesňákováDek SvF
2006
2010thematic networkJ. DickýKSME SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
A. KopáčikKGDE SvF
Europská realitná výzva (pedagogický_Netherlands_ERS)
2005
2007
Socrates
K. IvaničkaKERS SvF
2009
2013
COST
KVHK SvF
Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii (Thematic Networks)20032006
thematic network
KGDE SvF
Európsky protipovodňový predpovedný systém (EVG1-CT-1999-00011)
2002
20045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Európsky realitný konzultačný projekt (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)
20072008
-- Iný medzinárodný --
KERS SvF
Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku (1/3781/06)20062008VEGAKERS SvF
Európsky systém prenosu kreditov (48145_IC-SK-Erasmus)20012003
Erasmus
A. ŠoltészCIT SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)2011
2014
VEGAKVHK SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS SvF
20152017VEGAOPVV Dek SvF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaKZEI SvF
2014
2018COSTS. Kohnová
KVHK SvF
2006
2009
APVV
KMDG SvF
Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie (1/0280/10)
2010
2011
VEGA
J. Šiagiová
KMDG SvF
20192021VEGAM. KnorKMDG SvF
Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr (1/0065/13)2013
2015
VEGA
M. KnorKMDG SvF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)2011
2013
VEGAOPVV Dek SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)
2008
2010
VEGA
KBKM SvF
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
B. Bielek
KKPS SvF
2006
2008VEGAM. Bielek
KKPS SvF
2007
2007Štátny programO. Makýš
KTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove III. ? industriál (MK-284/2008/1.3)
2008
2008
Štátny programO. Makýš
KTES SvF
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)20182020
VEGA
KKPS SvF
2008
2009
APVVR. Mesiar
KMDG SvF
Fuzzy relácie a evaluátory (1/0500/09)20092011
VEGA
M. KalinaKMDG SvF
Fuzzy relácie a podmieňovanie (1/3014/06)
2006
2008
VEGA
KMDG SvF
2003
2005
KEGAJ. Dillinger
KFYZ SvF
20032006KEGAKFYZ SvF
20062008VEGAKFYZ SvF
Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární (1/0281/10)2010
2011
VEGAP. DušičkaKHTE SvF
2001
2003
VEGAM. MojzešKGZA SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)
2001
2002VEGAA. KopáčikKGDE SvF
2008
2010
APVV
J. Szolgay
KVHK SvF
Geometria máp na plochách (APVV- SK?SI/01906)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. Širáň
KMDG SvF
Geometrické aspekty modelovania prvkov krajiny a ich použitie v priestorových geoinformačných systémoch (1/1034/04)
2004
2006
VEGAM. Vajsáblová
KMDG SvF
Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie (APW-0184-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20112014
EuroGIGA
J. Širáň
KMDG SvF
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)
2003
2005
VEGA
KGTE SvF
20052007VEGAKGTE SvF
Geotechnický audit environmentálnych stavieb a záťaží (1/3311/06)20062008VEGAM. Masarovičová
KGTE SvF
GNSS4SWEC -- Navigačný globálny satelitný systém na monitorovanie klímy (Akcia ES1206)
2013
2017
COSTJ. HeftyKGZA SvF
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20052007VEGAKMDG SvF
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)2004
2004
-- Iný medzinárodný --
KHTE SvF
2009
2012
APVV - Program LPP
KVHK SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)20082010
KEGA
Š. Sokol
KGDE SvF
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaKBKM SvF
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019
2022
VEGA
V. MacuraKVHK SvF
2007
2009
VEGA
KGZA SvF
Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. (1/3313/06)
2006
2008VEGA
KZEI SvF
2008
2010
VEGAV. MacuraKVHK SvF
2012
2014
VEGA
KBKM SvF
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)
2001
2003VEGA
KHUV SvF
20082011
APVV
J. SzolgayKVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )2011
2013
VEGAK. HlavčováKVHK SvF
2007
2009
VEGA
KMDG SvF
20072009
VTP
A. ŠoltészKHTE SvF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. Rumann
KHTE SvF
20072009VTP
KHTE SvF
2002
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
KGTE SvF
2002
2004
VEGA
J. HullaKGTE SvF
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej (APVV-0335-06)
2007
2009APVVV. Macura
KVHK SvF
Hydroinformatika-nástroj na modelovanie v hydraulike, hydrológii a vodnom hospodárstve (13120200033)2005
2008
OP Vzdelávanie
KHTE SvF
2006
2009
-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
2007
2008
MVTS
KVHK SvF
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGA
KHTE SvF
Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní (N° 037024)
2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
J. Szolgay
KVHK SvF
2006
2008
MVTS
KVHK SvF
Hydrotechnické laboratórium ? centrum excelentnosti pre výskum vodných stavieb (Rozvojovy projekt)20072008
-- Iný domáci --
KHTE SvF
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)
2003
2003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (APVV-16-0431)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)
2019
2021
VEGAKSME SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
S. Kohnová
KVHK SvF
ImageInLife – Tréning európskych expertov v tvorbe viacúrovňového biologického obrazu, jeho analýze a modelovaní vývoja stavovcov a ich ochorení (721537)
2017
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
KMDG SvF
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)
2019
2021KEGAI. MedveďKFYZ SvF
Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch. (1/2154/05)
2005
2007
VEGA
Š. StankoKZEI SvF
IMPLEMENTÁCIA PROGRESÍVNYCH METÓD PRI POSUDZOVANÍ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI (1/0704/09)20092012
VEGA
KGTE SvF
2005
2008
Európsky sociálny fond
KFYZ SvF
Indikátory zdravia, pohody a bezpečnosti vo vnútornom prostredí
2009
2011
International cooperationD. PetrášKTZB SvF
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)
2001
2003
KEGAM. Mišútová
KMDG SvF
20102011
VEGA
KKDK SvF
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)
2018
2020VEGAR. Ároch
KKDK SvF
Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva: (344-007STU-4/2010)20102011
KEGA
KGTE SvF
Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec ? Uh) (0055927)
2008
2011
-- Iný medzinárodný --A. Šoltész
KHTE SvF
20012003VEGAP. BartošKGDE SvF
Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na (1/1143/11)
2011
2013
VEGAJ. KrišKZEI SvF
Integrované simulácie energií a vnútorného prostredia v budovách v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/7120/20)
2000
2002VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)
2002
2003Cezhraničná spolupráca - SK - CZSvF
20082010
VEGA
KGTE SvF
2005
2007
VEGAJ. Kuzma
KGTE SvF
Interakcia vybratých geotechnických konštrukcií s horninovým prostredím (1/3320/06)
2006
2008
VEGAP. Turček
KGTE SvF
20052007
VEGA
KSME SvF
Interaktívna strata stability tenkostenných prvkov konštrukcií (2/0101/09)2009
2011
VEGA
KKDK SvF
20032005
KEGA
KFYZ SvF
2008
2009
-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ SvF
2003
2007Leonardo da VinciKJAZ SvF
Kartografické modelovanie geoúdajov v prostredí GIS (1/1032/04)
2004
2006
VEGA
J. Čižmár
KMPÚ SvF
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022VEGAB. BielekKKPS SvF
2004
2006
VEGA
KDOS SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)
2008
2010
VEGA
J. Szolgay
KVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)
2001
2003
VEGA
KVHK SvF
2008
2010
VEGAKVHK SvF
2003
2004
Phare
KARCH SvF
Kompetencie v doprave AT-SK (N_00170)2014
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
2006
2008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG SvF
2001
2003
VEGA
KZEI SvF
2011
2013
VEGA
KKDK SvF
Koncepcia študijného programu pre projektové riadenie (3/1138/03)
2003
2005
KEGA
I. TrávnikKERS SvF
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020
KEGA
KTES SvF
2010
2011
VEGA
KZEI SvF
20052007APVVJ. Veselský
KFYZ SvF
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)
2003
2005
VEGA
KDOS SvF
2016
2018
VEGA
KKPS SvF
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)2004
2006
Akcia Rakúsko - SlovenskoKTZB SvF
2003
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe (1/0472/11)2011
2013
VEGA
KMTI SvF
Korešpondenčné prírodovedné semináre. (3/3014/05)2005
2007
KEGA
B. RudolfKMDG SvF
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)
2003
2005
VEGA
I. Baláž
KKDK SvF
Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami. (1/0142/10)
2010
2011
VEGAKGDE SvF
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (APW-0274-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI SvF
2019
2022
VEGA
KMDG SvF
2016
2019
VEGAKZEI SvF
Management kvality vody vo vodárenských systémoch. (1/4208/07)20072009VEGA
KZEI SvF
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)
2003
2005
VEGA
KZEI SvF
Manažment – Inovácia- Vývoj (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)
2015
2017
ERASMUS+
KTES SvF
2009
2012
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KDOS SvF
2003
2005
VEGA
KERS SvF
Mapy, dizajny a grupy. (APVT-20-000704)
2005
2007
APVV
KMDG SvF
2008
2011
APVV
KMDG SvF
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+KZEI SvF
Masterský kurz v Environmentalistike v Ruskej republike (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))
2005
2008-- Iný medzinárodný --KHUV SvF
Matematické a počítačové metódy spracovania obrazu (APVT-20-040902)
2004
2006
APVV
KMDG SvF
2012
2015
VEGA
KMDG SvF
20032005VEGAKMDG SvF
2003
2006
KEGAKMDG SvF
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGA
KMDG SvF
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)2003
2006
KEGA
A. KolesárováKMDG SvF
Medzinárodné postupy trvalo udržateľného inžinierstva (21810098)
2018
2019
International Visegrad Fund - Grant programs
R. Rabenseifer
KKPS SvF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu (LPP - 0020-07)
2008
2010
APVV - Program LPPKMDG SvF
Metodika systémového a ekologického prístupu v projektovaní objektov s nízkou energetickou náročnosťou vo vybraných lokalitách SR (1/9063/02)20022004VEGAKARCH SvF
Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných (1/0203/10)
2010
2011
VEGA
KMDG SvF
20122014VEGA
KMDG SvF
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (APVV-17-0428)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
J. Širáň
KMDG SvF
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)
2016
2018
VEGAKMDG SvF
2005
2007
VEGA
V. TrnovcováKFYZ SvF
Mobilita mladých (F/01/B/P/PP-118060)20032005
Leonardo da Vinci
KTES SvF
Mobilitný projekt medzi vysokými školami (SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --R. Rabenseifer
KKPS SvF
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)
2007
2007
-- Iný domáci --
M. PotočárCIT SvF
2007
2009
VEGA
KMPÚ SvF
2011
2013
VEGA
KMDG SvF
2008
2009
APVV
KMDG SvF
2008
2011APVV - Program LPP
KMDG SvF
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania (1/3006/06)2006
2008
VEGA
M. Komorníková
KMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)
2003
2005
VEGA
M. KomorníkováKMDG SvF
modelovanie odtoku zrážok pre plánovanie vovodnom hospodárstve (Maď/Slov/TO29749/1)
2001
2002
Bilaterálna spolupráca
K. Hlavčová
KVHK SvF
2006
2006
APVVJ. HeftyKGZA SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP-0176-06)
2006
2009
APVV
KGZA SvF
20042006VEGA
KMDG SvF
2013
2015VEGAO. HubováKSME SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)20102011
VEGA
KVHK SvF
Modelovanie združených stavov (1/0373/08)
2008
2010
VEGA
KMDG SvF
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016
-- Iný domáci --
O. MakýšKZEI SvF
2008
2010APVVA. PuškárKKPS SvF
Moderné e-learnigove CD v 7 jazykoch ako nástroj na virtuálnu prípravu študentov pred stážou (IRL/03/B/F/LA-153180)
2003
2006
Leonardo da Vinci
Dek SvF
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)
2000
2002
VEGA
M. KomorníkováKMDG SvF
2015
2018
VEGAR. MesiarKMDG SvF
2006
2008
VEGA
K. MikulaKMDG SvF
20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZK. Mikula
SvF
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
K. Mikula
KMDG SvF
20052007APVV
KMDG SvF
20162018KEGA
KGDE SvF
Modernizácia správy a riadenia vysokých škôl v Líbyi (TEMPUS 2011)2012
2015
-- Iný medzinárodný --D. Petráš
KTZB SvF
2011
2013
VEGA
KMTI SvF
2011
2013VEGAKSME SvF
2004
2006
VEGAJ. Hefty
KGZA SvF
Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami. (1/1153/04)
2004
2006
VEGA
KGDE SvF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
KSME SvF
Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania (1/0538/08 )
2008
2010
VEGA
KMTI SvF
2007
2009
VEGAŠ. SokolKSME SvF
20122015
VEGA
KHTE SvF
Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potencialu... (AV 4/0014/05)
2005
2007
VTP
KHTE SvF
Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (1/4210/07)2007
2009
VEGA
KHTE SvF
20012003
VEGA
R. MesiarKMDG SvF
Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia (1/1079/12)
2012
2014
VEGA
KZEI SvF
2002
2005
5. rámcový program
KKPS SvF
2013
2015
VEGA
KGDE SvF
2012
2014
VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. PetrášKTZB SvF
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021
VEGA
KTES SvF
2006
2008
VEGAJ. Gašparík
KTES SvF
20032005
KEGA
O. LulkovičováKTZB SvF
Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES SvF
2020
2022
VEGA
KBKM SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)2006
2008
VEGAKBKM SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)2012
2014
VEGA
KSME SvF
2017
2019
VEGA
KBKM SvF
Nelineárna analýza betónových konštrukcií vystužených betonárskou, predpínacou výstužou a FRP (1/0522/20)20202022VEGA
KBKM SvF
Nelineárne pôsobenie konštrukcií vyrobených z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/2132/05)
2005
2007
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM SvF
2002
2004
VEGAM. Sokol
KSME SvF
2002
2004
VEGA
N. JendželovskýKSME SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)
2008
2010
VEGA
KBKM SvF
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020
APVV - Všeobecná výzva
V. Benko
KBKM SvF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
2002
2006
Leonardo da Vinci
R. ÁrochKKDK SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)
20182018VEGA
KTZB SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (Action 1207)
2013
2017COSTKBKM SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (A 1207)
2013
2017
COST
J. Bilčík
KBKM SvF
2014
2018
COSTV. Pavlík
KMTI SvF
2000
2002
VEGAK. Grünner
KDOS SvF
Nové konštrukcie obvodových plášťov (Akcia TU1303)
20132017
COST
M. RychtárikováKKPS SvF
2017
2019
KEGA
KHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735_SvF)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaKHTE SvF
2009
2011
APVV
KSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011
APVV - Všeobecná výzva
J. Dický
KSME SvF
2011
2013
KEGA
Š. SokolKGDE SvF
2019
2022VEGAKMDG SvF
Nový a flexibilný prístup k školeniu inžinierov v stavebníctve (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. Ároch
KKDK SvF
Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemnkového vlastníctva a užívania (1/0213/03)
2003
2005
VEGA
KMPÚ SvF
2008
2010
VEGA
N. JendželovskýKSME SvF
Numerické metódy na modelovanie tiažového poľa Zeme a nelineárnu filtráciu dát v geodézii (1/0714/15)
2015
2018
VEGA
KMDG SvF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
K. MikulaKMDG SvF
Numerické modelovanie v geodézii (APVV-0072-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc (APVV-0351-07)
2008
2011
APVV
KMDG SvF
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)
2002
2004
VEGA
KMDG SvF
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)20032005
VEGA
KKPS SvF
2005
2008
Európsky sociálny fond
KBKM SvF
Obnova sociálnych bytových domov s využitím energeticky úsporných technológií a nadstavieb na základe európskych skúseností (EIE/06/068/SI2.448123)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
K. Szekeres
KERS SvF
Obnova vybraných vidieckych sídiel v Slovenskej republike (Nem/SR/STU3/07)
2007
2008MVTS
KKPS SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)
2006
2008KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Oceľová skulptúra - inovatívna didaktická (065STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
R. ÁrochKKDK SvF
Odborné zameranie na kultúru a jazyk (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)2007
2010
Leonardo da VinciKJAZ SvF
2009
2011
KEGA
KZEI SvF
20192022
VEGA
KZEI SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)20172019
VEGA
KSME SvF
20132015
VEGA
Y. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných kombináciou vnútorných síl (1/0819/15)20152017VEGAKKDK SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)
2016
2018
VEGAKBKM SvF
Ochrana a revitalizácia mokradných systémov na Slovensku (SLO/03/G35/A/1G/72)
2005
2010-- Iný medzinárodný --J. Skalová
KVHK SvF
ochrana a trvaloudržateľné využívanie travinných ekosystémov strednej Európy (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)
2001
2005global environment facility projectK. Hlavčová
SvF
2003
2005
Štátny program
KTES SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVV
KVHK SvF
20082010
VEGA
A. Puškár
KKPS SvF
2016
2018
VEGAKGTE SvF
2004
2006
VEGA
KHTE SvF
Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódouFacility managementu. (1/2573/05)2005
2007
VEGA
KERS SvF
Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie (1/0854/08)2008
2010
VEGA
KZEI SvF
2009
2011
VEGAKSME SvF
2004
2006
VTP
A. ŠoltészKHTE SvF
2017
2019
VEGAP. Šulek
KHTE SvF
2016
2019
VEGA
A. Stupňanová
KKPS SvF
Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody (1/0400/15)
2015
2017VEGAKZEI SvF
Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov. (1/2144/05)20052007VEGAD. PetrášKTZB SvF
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)
2017
2020
VEGA
A. Šoltész
KHTE SvF
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)
2002
2004VEGAE. KlementováKVHK SvF
20062007
APVV
KHTE SvF
Optimálne postupy riadenia verejných prác (1/0472/03)2003
2005
VEGAKERS SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)
2000
2002
VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)
2003
2005
VEGA
KSME SvF
20122014VEGAO. Ivánková
KSME SvF
20032005
VEGA
KHTE SvF
Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb (1/3314/06)
2006
2008
VEGA
B. BezákKDOS SvF
2002
2004VEGAKVHK SvF
2015
2018
VEGA
KVHK SvF
PERFECTION (7RP-212998)
2010
20127. rámcový programKTZB SvF
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)2013
2018
-- Iný medzinárodný --J. Szolgay
KVHK SvF
2012
2014VEGAI. Baláž
KKDK SvF
20092011
VEGA
KKDK SvF
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)
2007
2007
Štátna objednávka
A. PuškárKKPS SvF
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)2007
2007
Štátna objednávka
A. PuškárKKPS SvF
Plánovanie a výstavba v kontexte (D/06/B/F/PP 146 454)
2006
2008
Leonardo da Vinci
KERS SvF
Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. RabenseiferKKPS SvF
2015
2017
ERASMUS+
A. Šoltész
KHTE SvF
2000
2002
5. rámcový program
B. BezákKDOS SvF
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)200020055. rámcový programKDOS SvF
Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám (3B035)
2003
2007
INTERREG III B CadsesKGZA SvF
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
20072007
Štátny program
KTES SvF
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)2003
2005
VEGA
D. RusnákKZEI SvF
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)O. Čermák
KZEI SvF
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)
2003
2005VEGA
KVHK SvF
Požiarna bezpečnosť používania biologických materiálov v stavebných výrobkov. (Akcia FP1404)20142018
COST
KKPS SvF
2004
2006
Leonardo da Vinci
V. Lesňáková
Dek SvF
20052007
Leonardo da Vinci
V. LesňákováDek SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)
2005
2007
VEGA
KSME SvF
2016
2019
VEGA
J. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (APVV-16-0073)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
G. JenčaKMDG SvF
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)
2012
2014
VEGA
M. Masarovičová
KGTE SvF
2008
2011
APVV
J. Faixová Chalachanová
KGZA SvF
Predikcia energetických a ekologických dopadov na minimalizá-ciu zaťaženia životného prostredia využívaním obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní budov teplom (1/2143/05)
2005
2007
VEGA
KTZB SvF
Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení (1/0544/15)2015
2017
VEGA
N. JendželovskýKSME SvF
Prehodnotenie technológie veternej energie na pozdvihnutie konceptu malých miest (AKCIA TU1304)20142018COSTO. Hubová
KSME SvF
20012003VEGA
KGZA SvF
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)2001
2003
VEGAJ. Veselský
KFYZ SvF
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)2000
2002
VEGA
Ľ. BolhaKBKM SvF
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
2006
2006
-- Iný domáci --
KTES SvF
Príprava spolupráce v projektovom riadení (SK-05/06-BA-009)2006
2007
Podpora trvalej spolupráce
KERS SvF
2006
2008
Európsky sociálny fond
A. ŠoltészKHTE SvF
Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia (1/1243/12)
2012
2014
VEGA
KZEI SvF
Prirodzené fyzikálne medzipriestory dvojitých fasád s geometricky nedefinovaným prierezom prietoku vzduchu a (1/0316/09)
2009
2011
VEGA
M. BielekKKPS SvF
2013
2016
VEGA
J. OláhKKPS SvF
2006
2008
VEGA
KGTE SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií (1/0625/15)
2015
2018VEGAV. Macura
KVHK SvF
20132015VEGAP. TurčekKGTE SvF
2005
2007
APVV
KVHK SvF
Program vyššieho vzdelávania doktor. a mladých výskum.prac.v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy v kontexte najnovších poznatkov vedy a vyskumu. (13120200041)
2005
2008
Európsky sociálny fond
KFYZ SvF
2005
2008
Európsky sociálny fond
KERS SvF
Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v (1/0511/11)
2011
2013
VEGA
KTZB SvF
20012004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. Širáň
KMDG SvF
20102011VEGA
KHTE SvF
2002
2004
KEGAKSME SvF
2003
2005VEGA
KDOS SvF
QM - KSTU (SCM Kyrgystan T078A06)
2006
2008-- Iný medzinárodný --
KSME SvF
QM - KSTU (SCM Kazakhstan T045A06)2006
2010
-- Iný medzinárodný --
KSME SvF
Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín (MK-2441/2009/1.3)
2009
2009
Štátny program
KTES SvF
2002
2004
VEGA
M. SokáčKZEI SvF
Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia (1/2538/05)20052007VEGA
KTVY SvF
2009
2009
APVV
Ľ. FilloKBKM SvF
2011
2014Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KDOS SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)
2005
2007APVV
KVHK SvF
20062008
VTP
KVHK SvF
Regionálny odhad združených rozdelení pravdepodobností extrémnych javov. (IHWRE2008)2008
2011
-- Iný medzinárodný --
J. Szolgay
KVHK SvF
2002
2004
VEGA
A. Bajza
KMTI SvF
2001
2003
VEGAJ. Sumec
KSME SvF
2005
2007
APVV
K. TóthováKZEI SvF
2017
2019
VEGA
KTZB SvF
Riesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smernice EU iesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smern (SSPI-CT-2003-502158)2003
2006
6. rámcový program
KVHK SvF
2002
2004
VEGA
J. KrálikKSME SvF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KZEI SvF
20192021VEGA
KZEI SvF
Riziká zvyšovania rozpočtových nákladov verejných prác (1/3793/06)
2006
2008
VEGA
Z. PetrákováKERS SvF
Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží. (1/0879/10)
2010
2011VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
2005
2007
VEGA
KZEI SvF
2003
2005
VEGAF. Draškovič
KKDK SvF
2000
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. Szolgay
KVHK SvF
2005
2007
VEGA
K. HlavčováKVHK SvF
2002
2005
APVV
KVHK SvF
Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0728/15)
2015
2018VEGAP. Frolkovič
KMDG SvF
Sieť pracovísk zaoberajúcich sa prispôsobiteľnými ľahkými obvodovými plášťami budov (Action TU 1403)2014
2018
COST
KKPS SvF
2003
2005
VEGA
KKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/3324/06)2006
2008
VEGA
J. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0647/09)
2009
2011
VEGA
KKPS SvF
2012
2014
VEGAJ. Hraška
KKPS SvF
Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky (APVT-20-014904)
2005
2007
APVV
KKPS SvF
2001
2003
VEGA
KMDG SvF
2010
2011
VEGA
J. Veselský
KFYZ SvF
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)
2000
2002VEGAF. Draškovič
KKDK SvF
2002
2004
-- Iný medzinárodný --
Dek SvF
2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KTZB SvF
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaKZEI SvF
SNOWBALL - Metódy integrovaného plánovania, environmentálnej bezpečnosti a úspor energií v doprave miest EU (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)
2006
2008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS SvF
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. RabenseiferKKPS SvF
20142018COST
KZEI SvF
2014
2016
VEGA
Ľ. FilloKBKM SvF
2003
2005
VEGA
P. TurčekKGTE SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)20122015
VEGA
KSME SvF
2008
2010
VEGA
J. KrálikKSME SvF
2007
2009
VEGA
KMDG SvF
Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008Cezhraničná spolupráca - SK - CZĽ. Fillo
KBKM SvF
20042006VEGA
KHUV SvF
2001
2003
CEEPUS
A. Šoltész
KHTE SvF
Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní (1/0775/08)
2008
2010
VEGAJ. Janák
KGZA SvF
2008
2011
APVV - Program LPP
KVHK SvF
2008
2010VEGAKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)
2015
2017
VEGAKSME SvF
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)
2006
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - ATP. Turček
KGTE SvF
2000
2002
VEGA
I. Baláž
KKDK SvF
2006
2008
VEGA
I. BalážKKDK SvF
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)
2001
2003
VEGAI. Bock
KSME SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)2008
2010
VEGA
KTZB SvF
2005
2007
VEGA
KTZB SvF
Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby (1/0533/14)20142016
VEGA
KGTE SvF
20052007VEGA
KKPS SvF
2004
2006APVVI. ChmúrnyKKPS SvF
2012
2012
-- Iný domáci --
KTES SvF
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)
2014
2014
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES SvF
Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine (MK-2443/2009/1.3)
2009
2009
Štátny programO. MakýšKTES SvF
2005
2007
VEGA
J. Szolgay
KVHK SvF
2009
2012
APVV - Program LPP
KMDG SvF
2000
2003
VTPV. Macura
KVHK SvF
2000
2004
VTP
KVHK SvF
20162018VEGA
OPVV Dek SvF
Strategický manažment stavebného podniku (SK-05/06-BA-001 )
2006
2006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG SvF
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)
20022004
Leonardo da Vinci
V. Lesňáková
Dek SvF
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)
2003
2005-- Iný medzinárodný --V. LesňákováDek SvF
20032005
KEGA
M. PetrášKHUV SvF
SUSEDSTVO 21 - centrum pre obnovu vidieka (Rak/Maď/Slov/2001)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca
I. Turček
KKPS SvF
Symbióza interakcie obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry (APVV-0624-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KKPS SvF
Symetrické mapy (1/0007/14)
2014
2016
VEGA
KMDG SvF
Symetrické reprezentácie diskrétnych štruktúr na kompaktných plochách (1/0142/17)2017
2019
VEGA
J. ŠiráňKMDG SvF
2002
2004
VEGA
J. Širáň
KMDG SvF
Symetrie grafov a máp (LPP - 0203-06)
2006
2009
APVV
J. Širáň
KMDG SvF
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)
2002
2005
Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG SvF
Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi (NETWATER-159311)
2010
2013
-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI SvF
Systémová analýza skladby komunálneho odpadu. (1/2138/05)
2005
2007
VEGAO. ČermákKZEI SvF
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)2019
2021
VEGA
J. HalvonikKBKM SvF
2004
2006
VEGA
KGZA SvF
Štruktúrny kolaps geomateriálov (1/0330/03)2003
2005
VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Študenti technickej univerzity na európskom trhu práce (SK/06/A/F/PL -601 2006)
2006
2008
Leonardo da Vinci
V. LesňákováDek SvF
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)
2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KHTE SvF
2007
2009VEGAKFYZ SvF
2005
2007
VEGAM. HazlingerKMTI SvF
2006
2008
VEGA
KMDG SvF
2002
2004
VEGA
M. DománkováKMTI SvF
2013
2016
VEGA
KVHK SvF
2013
2015
VEGA
KMTI SvF
Štúdium vlastností mált na báze vápenných a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov (1/0621/08)
2008
2010
VEGA
V. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vplyvu plastickej deformácie na koróznu odolnosť vybaných typov austenitických nehrdzavejúcich ocelí (1/2113/05)20052007
VEGA
KMTI SvF
2007
2009
VEGA
S. KohnováKVHK SvF
Teoretická a experimentálna analýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, skla, membrán a lán. Diagnostika a rekonštrukcia exponovaných konštrukcií a potrubných vedení. (1/3317/06)20062008VEGA
KKDK SvF
2003
2005
VEGA
KBKM SvF
2010
2012
Štátny program
A. PuškárKKPS SvF
teoria a aplikácie relačných štruktúr ako nástrojov poznania (ID KIB: 27)
2001
2005
COST
R. MesiarKMDG SvF
2000
2002
VEGA
KKPS SvF
2003
2005
VEGA
KKPS SvF
Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov (APVV-20-044405)
2006
2009
APVV
KKPS SvF
20022004
APVV
R. MesiarKMDG SvF
Tepelná ochrana pre nízkoenergetické a pasívne budovy (1/0281/12)
2012
2014VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov (1/1133/04)
2004
2006
VEGAJ. Lukovičová
KFYZ SvF
Tepelnotechnické vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0087/16)
2016
2018
VEGA
KKPS SvF
Tlačoviny pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-286/2008/1.3)
2008
2008
Štátny programO. Makýš
KTES SvF
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
Š. StankoKZEI SvF
Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií (1/0489/08)
2008
2010
VEGA
J. Širáň
KMDG SvF
Tradičné technológie konzervovania dreva (MK-1736/2010/1,3)
2010
2010
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KHTE SvF
2016
2019
ERASMUS+KTES SvF
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)
2019
2021
VEGA
I. MedveďKFYZ SvF
Triangular norms (18s,26s34)
2003
2004
Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. Mesiar
KMDG SvF
Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií. (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsKZEI SvF
Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia (1/2598/05)
2005
2007
VEGA
KHUV SvF
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)
2000
2002
VEGA
KDOS SvF
Tvorba a vývoj environmen-tálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti ? prípadová štúdia (26240220019)
2009
2010
-- Iný domáci --
KHTE SvF
Tvorba výučbového multimediálneho modulárneho software pre programovanie CNC strojov (3/2382/04)2004
2006
KEGA
KMTI SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. Lulkovičová
KTZB SvF
2002
2004Energy, environment and sustainable development (EESD)
KDOS SvF
20052006
MVTS
KDOS SvF
2001
2002-- Iný medzinárodný --
KHTE SvF
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)2000
2002
VEGA
KKDK SvF
2003
2005
VEGA
KBKM SvF
UNIGRACE (0080030)2002
2003
5. rámcový program
KGZA SvF
20082010
VEGA
V. Somorová
KERS SvF
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)
2001
2003
VEGA
KTES SvF
URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV (2/0101/08)20082010VEGAKZEI SvF
Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU (1/2600/05)
2005
2005
VEGA
ÚSZ SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
KFYZ SvF
Určovanie tiažového poľa Zeme z meraní družice GOCE v priestorovej oblasti s vysokým rozlíšením (4000122230/17/NL/SC)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
R. ČunderlíkKMDG SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)
2019
2021
VEGA
KGDE SvF
Úsporné technologie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičinanmi z poínohospodárskej výroby (APVT-99-033204)20052007APVVKVHK SvF
Utlmenie extenzívneho rastu vidieckych sídel aktiváciou možností poskytovaných ich intravilánmi (Bil/Nem/SR/STU/06)2006
2008
Dohoda STU
KKPS SvF
2009
2011
VEGAJ. RybárikKHUV SvF
20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG SvF
Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. Širáň
KMDG SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. Szolgay
KVHK SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)2009
2010
APVVT. Bacigál
KMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-07)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
M. Knor
KMDG SvF
2003
2008
5. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Virtuálna univerzita (3/0038/02)
2002
2004KEGAKMDG SvF
2005
2005
-- Iný domáci --
KMDG SvF
Vlhkostné deformácie stavebných materiálov (1/0689/13)
2013
2015
VEGA
J. Lukovičová
KFYZ SvF
20022004VEGA
KTZB SvF
Vodárenstvo I. (3/1140/03)
2003
2005
KEGA
J. Kriš
KZEI SvF
Vodárenstvo II (3/5125/07)20072009KEGAJ. Kriš
KZEI SvF
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov (1/2141/05)2005
2007
VEGA
V. Macura
KVHK SvF
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement (SK -05/06-BA-009)
2006
2006-- Iný medzinárodný --KERS SvF
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)2011
2014
VEGA
KVHK SvF
2000
2002
VEGAKBKM SvF
20132015VEGAE. Bednárová
KGTE SvF
Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií (1/2142/05)2005
2007
VEGA
M. Sokol
KSME SvF
Vplyv globalizácie na manažment a marketing stavebných firiem na Slovensku (1/0683/08)20082010VEGAE. Jankovichová
KERS SvF
Vplyv hladiny hluku pozadia a zvukovej izolácie deliacich konštrukcií v učebniach na zmenu akustického výkonu zdroja (reč) a zrozumiteľnosť. Metódy merania, návrh veličín pre posúdenie, analýza, vyhodnotenie a kritériá. (1/0208/09)
2009
2011VEGAP. TomašovičKKPS SvF
2000
2002
VEGA
J. KrišSvF
2005
2009
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)2002
2004
VEGA
KMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčnéhojadra. (1/2139/05)
2005
2007
VEGA
KMTI SvF
Vplyv stanovenia geotechnických vlastnosti zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov (1/0944/11)2011
2013
VEGAM. Kopecký
KGTE SvF
2004
2006APVVKHTE SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)
2002
2004
VEGAV. Macura
KVHK SvF
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti využívania alternatívnych zdrojov surovín (MN-2.4/3064)20192020-- Iný medzinárodný --KZEI SvF
2000
2002
VEGA
P. DušičkaKHTE SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. PrešinskýKARCH SvF
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013
KEGA
ÚSZ SvF
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)
2016
2016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. Makýš
KTES SvF
Výkonné Budovy (G1RT-CT-2001-05038)
2002
2005
5. rámcový program
B. HermanskáKKPS SvF
20122014KEGAJ. Dický
KSME SvF
2006
2008Interreg IIIA: SR - UkrajinaA. ŠoltészKHTE SvF
Výroba kameniva a betónu (GIRT-CT-2002-05085)200220075. rámcový programA. BajzaKMTI SvF
2005
2007
APVV
Ľ. Možiešik
KHTE SvF
2000
2002
VEGA
KGZA SvF
20042006VEGA
KMTI SvF
2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. Dický
KSME SvF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KKPS SvF
2001
2003VEGAE. Tomášiková
KDOS SvF
2018
2020
VEGA
KGTE SvF
Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. (APVT-20-046602)2004
2006
APVVP. ŠulekKHTE SvF
Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády (1/3316/06)
2006
2008
VEGA
KHTE SvF
2006
2009
APVV
KHTE SvF
2004
2006
APVVP. DušičkaKHTE SvF
Výskum spôsobu prípravy anatomických implantátov do ľudského skeletu. (20-050702)
2004
2006
APVV
M. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (APVV-17-0580)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
KKPS SvF
Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaný na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APW-0150-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. Hraška
KKPS SvF
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)
2002
2003VEGAKMTI SvF
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002
VEGA
KDOS SvF
Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov (1/0578/11)20112013
VEGA
P. Šulek
KHTE SvF
Vysokoškolské vzdelávanie-dvojitý diplom (pedagogický_France2_ERS)
2005
2006MIRA - Mobilité International Rhone AlpesKERS SvF
Vysokoškolský vzdelávací balík zameraný na navrhovanie inteligentných budov a budov s takmer nulovou potrebou energiou (2019-1-HU01-KA203-060975)
2019
2022ERASMUS+
KKPS SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)
2006
2008
APVV
KSME SvF
Vyšetrovanie hydrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. Kačur
KFYZ SvF
2006
2007
-- Iný domáci --
Dek SvF
20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaR. Rabenseifer
KKPS SvF
Vytvornie a poskytovanie študijného programu magisterského študia-konštrukcie a dopravné stavby v anglickom jazyku. (JPD 3-083/2005 - 13120120281)
2006
2008
OP Vzdelávanie
Ľ. Fillo
KBKM SvF
Výučba odboru stavebníctvo v Európskom kontexte. (C II-BG-0022-04-0809 )2008
2010
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby
2013
2014
Erasmus Mundus joint programmesR. RabenseiferKKPS SvF
Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby
2013
2014ERASMUS+KKPS SvF
2008
2010
VEGAKGZA SvF
Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému. (LPP-0216-06)
2006
2009
APVV
K. MikulaKMDG SvF
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
KHTE SvF
20082010
VTP
S. Unčík
KMTI SvF
Využitie nových a modernizovaných globálnych navigačných družicových systémov na určovanie presnej polohy a jej zmien v čase. (1/4089/07)20072009VEGA
KGZA SvF
20082011APVVKZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (1/0510/09)20092011VEGAKZEI SvF
2008
2010
VEGAS. Unčík
KMTI SvF
2006
2008
VEGA
KDOS SvF
Využitie stavebného odpadu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií (1/0551/10)
2010
2011VEGAK. Grünner
LCVV KDOS SvF
Využitie terestrického laserového skenovania pre environmentálne procesy a ich zmeny (10/0242-E/4005)
2011
2011
-- Iný medzinárodný --
A. KopáčikKGDE SvF
2011
2011
-- Iný domáci --
KTES SvF
Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými (1/1092/11)20112013
VEGA
J. JanákKGZA SvF
20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ SvF
Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi (1/0286/15)2015
2017
VEGA
KKPS SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)2018
2020
VEGA
KGDE SvF
20092012
VEGA
K. Mikula
KMDG SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)2003
2005
VEGA
KGDE SvF
2009
2011VEGAA. Kopáčik
KGDE SvF
20162019
APVV - Všeobecná výzva
KZEI SvF
20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)
2000
2003
VEGA
M. Žitňanský
KMTI SvF
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. Agócs
KKDK SvF
Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie (1/0608/15)
2015
2018VEGAK. Mikula
KMDG SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. Čistý
KVHK SvF
2002
2004
VEGAKVHK SvF
Vývoj počítačovo podporovaného, flexibilného vzdelávania, ktoré umožní projektantom používať Eurokódy v súlade s národnými predpismi jednotlivých členských štátov (UK/06/B/F/PP-162_562)20062008Leonardo da Vinci
KJAZ SvF
20082011APVVR. Mesiar
KMDG SvF
Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (APVV-0303-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
Vzdelávanie bez hraníc (CII-AT-0050-02-0607)2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. Lulkovičová
KTZB SvF
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004
VEGA
M. Ožvoldová
KFYZ SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)
2014
2018
COST
KSME SvF
20042006APVVA. StupňanováKMDG SvF
20142018COSTKKDK SvF
Združené stavy a podmieňovanie (APVV-0375-06)
2007
2009APVVKMDG SvF
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )
2006
2008
INTERREG IIIA
Ľ. MožiešikKHTE SvF
2002
2004
Improving human research potential and the socio-economic knowledge base
KTZB SvF
20062008
OP Vzdelávanie
Dek SvF
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
2019
2022
VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí (1/2158/05)2005
2007
VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zníženie energetickej náročnosti budov aplikáciou druhotných surovín z chemického a potravinárskeho priemyslu pri výrobe tehliarskych výrobkov (1/0045/15)2015
2017
VEGA
M. Šveda
KMTI SvF
20062007Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KDOS SvF
2009
2012
VEGAKGTE SvF
Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály (APVV-17-0066)20182022
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
20092011VTPV. Macura
KVHK SvF
2005
2007VEGAKZEI SvF
2009
2011
VEGA
A. StupňanováKMDG SvF
2009
2011
VEGA
A. Stupňanová
KMDG SvF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006
KEGA
KFYZ SvF
2005
2007
APVVJ. Bilčík
KBKM SvF
2003
2005
VEGA
KDOS SvF
2013
2015
VEGA
M. SokáčKZEI SvF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)
2003
2005
APVV
A. ŠoltészKHTE SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)2005
2007
VEGAJ. Ravinger
KSME SvF
Zvyšovanie konkurencieschopnosti pracovníkov v stavebníctve na európskom trhu práce (13120120015)20052007
Európsky sociálny fond
KBKM SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)
20182021
APVV - Všeobecná výzva
KBKM SvF
2013
2015
VEGA
KGZA SvFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne