Aug 26, 2019   0:08 a.m. Samuel
Academic information system

Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 32

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)20172019-- Iný medzinárodný --Ľ. BačaDIM IICTM FCFT
Development of bioinorganic and biocomposite materials for medical applications. (1/0934/11)20112013VEGAM. T. PalouDIM IICTM FCFT
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Functional inorganic nanocomposites for ceramic objects prepared by 3D printing (1/0906/17)20172020VEGAM. JanekDIM IICTM FCFT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováDIM IICTM FCFT
High porous inorganic materials for thermal insulating applications (1/0696/15)20152018VEGAĽ. BačaDIM IICTM FCFT
Hybrid composite filaments for fused deposition ceramics prototyping (APVV-16-0341)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. JanekDIM IICTM FCFT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)20042004APVVM. JamnickýDIM IICTM FCFT
Charakterizovanie povrchov a rezov voriek granúl (29035)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováDIM IICTM FCFT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkM. ŽemličkaDIM IICTM FCFT
Inorganic foams and new ceramics foamed materials. (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajDIM IICTM FCFT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachDIM IICTM FCFT
Mechanisms of corrosion and micromechanical properties of dental materials. (APVV-0218-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováDIM IICTM FCFT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováDIM IICTM FCFT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováDIM IICTM FCFT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)20082009RAV MŠ SRJ. LokajDIM IICTM FCFT
Preparation of Al2O3 ceramics from nanoscale particles. (1//1380/04)20042006VEGAV. KovárDIM IICTM FCFT
RTG difrakcia (29058)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaDIM IICTM FCFT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Superionic conducting oxide glass and glass-crystal composite materials containing copper cations. (1/9141/02)20022004VEGAM. JamnickýDIM IICTM FCFT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouDIM IICTM FCFT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Transparent alumina ceramics for energy saving light sources (1/0690/15)20152018VEGAK. BodišováDIM IICTM FCFT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)20082010VEGAM. T. PalouDIM IICTM FCFT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)20032005VEGAM. T. PalouDIM IICTM FCFT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouDIM IICTM FCFT
3D printing of alumina ceramics20182018Mladý výskumníkM. OrlovskáDIM IICTM FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed