Aug 13, 2020   1:16 a.m. Ľubomír
Academic information system

Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 34

State
Name
From
UntilTypeSupervisor
Department
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)20182020
-- Iný medzinárodný --
DIM IICTM FCFT
Development of bioinorganic and biocomposite materials for medical applications. (1/0934/11)
2011
2013
VEGA
M. T. PalouDIM IICTM FCFT
Experimentálne práce (29029)2009
2009
-- Iný domáci --E. Smrčková
DIM IICTM FCFT
Functional inorganic nanocomposites for ceramic objects prepared by 3D printing (1/0906/17)
20172020
VEGA
M. Janek
DIM IICTM FCFT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013
-- Iný domáci --
DIM IICTM FCFT
High porous inorganic materials for thermal insulating applications (1/0696/15)
2015
2018
VEGAĽ. Bača
DIM IICTM FCFT
Hybrid composite filaments for fused deposition ceramics prototyping (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
DIM IICTM FCFT
2004
2004APVVDIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. KozánkováDIM IICTM FCFT
20092009-- Iný domáci --DIM IICTM FCFT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív2016
2016
Mladý výskumník
M. Žemlička
DIM IICTM FCFT
Inorganic foams and new ceramics foamed materials. (1/0460/10)
2010
2011
VEGAJ. Lokaj
DIM IICTM FCFT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)2009
2009
-- Iný domáci --E. Smrčková
DIM IICTM FCFT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)2003
2005
VEGA
DIM IICTM FCFT
Mechanisms of corrosion and micromechanical properties of dental materials. (APVV-0218-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)
2009
2009
-- Iný domáci --
DIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --J. KozánkováDIM IICTM FCFT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. Kozánková
DIM IICTM FCFT
2008
2009
RAV MŠ SR
DIM IICTM FCFT
2004
2006
VEGA
V. Kovár
DIM IICTM FCFT
Preparation of composites for the production of non-oxide ceramic materials using 3D printing
20202021Mladý výskumníkM. Vozárová
DIM IICTM FCFT
Progressive oxide ceramics prepared by 3D printing technology
2020
2021
Mladý výskumníkM. Orlovská
DIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. Smrčková
DIM IICTM FCFT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014
-- Iný domáci --P. VeteškaDIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováDIM IICTM FCFT
20022004
VEGA
DIM IICTM FCFT
20092009
-- Iný domáci --
DIM IICTM FCFT
20092009-- Iný domáci --
DIM IICTM FCFT
Transparent alumina ceramics for energy saving light sources (1/0690/15)2015
2018
VEGA
K. BodišováDIM IICTM FCFT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)
2008
2010
VEGA
DIM IICTM FCFT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)
2003
2005
VEGADIM IICTM FCFT
2009
2009
-- Iný domáci --M. T. PalouDIM IICTM FCFT
3D printing of alumina ceramics
2018
2018
Mladý výskumníkM. OrlovskáDIM IICTM FCFTKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed