29. 10. 2020  15:32 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 35

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
2010
2011
VEGA
J. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Experimentálne práce (29029)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)
20172020
VEGA
M. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
2012
2013
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
OAM ÚACHTM FCHPT
2004
2004
APVVM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív
2016
2016
Mladý výskumníkOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
2003
2005
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaE. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)
2009
2009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)
2008
2009RAV MŠ SR
OAM ÚACHTM FCHPT
2004
2006VEGAV. Kovár
OAM ÚACHTM FCHPT
Príprava kompozitov na výrobu neoxidových keramických materiálov s použitím 3D tlače
2020
2021
Mladý výskumníkM. VozárováOAM ÚACHTM FCHPT
Progresívna oxidová keramika pripravená technológiou 3D tlače
20202021
Mladý výskumník
M. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014
-- Iný domáci --
P. Veteška
OAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)
2009
2009
-- Iný domáci --
E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
2002
2004
VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)
2009
2009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)
2015
2018
VEGAK. BodišováOAM ÚACHTM FCHPT
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Bača
OAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)
2008
2010
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)2003
2005
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)2009
2009
-- Iný domáci --M. T. Palou
OAM ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)
2015
2018
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov (PP-COVID-20-0025)
2020
2021
PP-COVID 2020
OAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)
2011
2013
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého
2018
2018
Mladý výskumník
M. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne