22. 9. 2019  20:41 Móric
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 32

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)20172020VEGAM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)20042004APVVM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizovanie povrchov a rezov voriek granúl (29035)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkM. ŽemličkaOAM ÚACHTM FCHPT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachOAM ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)20082009RAV MŠ SRJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)20042006VEGAV. KovárOAM ÚACHTM FCHPT
RTG difrakcia (29058)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)20022004VEGAM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Transparentná korundová keramika pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje (1/0690/15)20152018VEGAK. BodišováOAM ÚACHTM FCHPT
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM (AO/1-8673/16/NL/NDE)20172019-- Iný medzinárodný --Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)20082010VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)20032005VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie (1/0696/15)20152018VEGAĽ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)20112013VEGAM. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
3D tlač keramických komponentov s použitím oxidu hlinitého20182018Mladý výskumníkM. OrlovskáOAM ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne