12. 11. 2019  9:39 Svätopluk
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 68

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)20172021APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (CHE-96155)19992003National Science FoundationJ. KožíšekOACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)20082010VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)20182021VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami20182018Mladý výskumníkF. JozefíkováOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperativita systémov so spinovým prechodom. (DAAD/2012-13)20122013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperatívne interakcie v systémoch spinového prechodu tuhej fázy . (DAAD/2014-15)20142015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)20132015VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty. (Nem/SR/FCHPT1/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)20132016VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)20022003APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa20162016Mladý výskumníkL. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. (DAAD 3/2008)20082009DAADB. PapánkováOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)20022004VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli. (DAAD/2010-11)20102011Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v molekulovom magnetizme. (DAAD 2/2005)20062007DAADR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)20052007APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)20052008Dohoda STUR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)20082010APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)20062007ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulová elektrónová multistabilita. (RE 1627/1-1)20022007-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami20182018Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)20112013VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)20142017VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)20072009APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)20022004APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)20052007VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)20182021VEGAI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Nové kryštálové, molekulové, elektronické a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami. (6/2002)20032004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály. (Nem/Slov/DAAD/CH)20022004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)20082010VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.20142014-- Iný domáci --P. AugustínOACh ÚACHTM FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)20102011VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Od mokekúl k molekulovým zariadeniam (COST D-35 (COST-0006-06))20072009COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami. (ECONET, N° 10217UL)20052006-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumníkS. MatejováOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)20052007APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)20072009VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)20022004VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)20112015COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách20172017Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.20142014-- Iný domáci --L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity20172017Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)20142017VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.20122013-- Iný domáci --D. ČechováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.20142014-- Iný domáci --V. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami. (č. 10)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov20162016Mladý výskumníkM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch. (SK-HU-0001-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami. (SK-MAD-004-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Vývoj nových molekulových magnetov: syntéza, štruktúrna charakterizácia a magnetické štúdie polynukleárnych komplexov prechodných kovov. (SK-GR-0022-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Znižovanie kooperativity spinového prechodu v tuhej fáze metódou kovového zriedenia20152015Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne