23. 9. 2020  2:32 Zdenka
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 108

Stav
NázevOd
Do
DruhGarantPracoviště
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2004
2007
-- Iný medzinárodný --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015Mladý výskumníkZ. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)2016
2018
VEGAJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of coordination compounds (SK-AT-0018-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of the coordination compounds. (SK-AT-0018-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoD. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
20142016VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019
VEGA
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGA
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)2002
2004
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)20202023
VEGA
M. BrezaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
20172019
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Flavonoidy v prítomnosti iónov kovov: pomáhajú alebo škodia?
2020
2021
Mladý výskumníkM. Šimunková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)
2015
2017
VEGA
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Free radical oxidation of cholesterol and PUFA on liquid-liquid interfaces. First insights. (2016-05-15-003)
2016
2017
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
2015
2020
-- Iný domáci --
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening (685817)
20162019H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Charge density analysis of transition metal komplexes by accurate X-ray difraction methods. (NSF-CHE96155)
2004
2006
National Science Foundation
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis. (3 Fokoop DEU/1063827)
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain. (NMP3-CT-2004-500311)
2004
2009
6. rámcový program
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
20142016
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20072007
APVV
Z. Cibulková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
2019
2019
Mladý výskumník
M. Šimunková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv. ( APVT-20-004504)2005
2007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2009
APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011
APVV - Program VVCE
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2011
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)
2003
2005VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností (1/3567/06)20062008VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)
2014
2014-- Iný domáci --J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
20202021
APVV - Dunajská stratégia
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)
2018
2020
VEGA
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)
2018
2020
VEGA
M. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20052007VEGAM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)
2001
2003VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
2013
2015
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)20082008Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets. (SK-GR-0020-11)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
D. Dvoranová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)
2012
2015VEGAS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Prírodné vs. syntetické komplexné zlúčeniny Cu(II) ako potenciálne liečivá
2020
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
D. Darvasiová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi2018
2018
Mladý výskumníkOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)20112013
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/0053/03)20032005
VEGA
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/3579/06)2006
2008
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia (P 7191/07)2008
2008
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)
20192020
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)
2015
2015APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)2008
2010
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032006Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines. (Mexico/Slov)
2003
2005Bilaterálna spoluprácaJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch. (1/0018/09)
2009
2011VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.
2014
2014-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20042004
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov. (SK-AU/2009)
2009
2009
Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)
2012
2014VEGAV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07)2003
2003
Štátny programV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)20042005
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii. (ČÚ 14a)2003
2004
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov
2015
2015
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života. (APVT-20-005702)20022005APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
The extraction of microscopic information on electronic structure of molecules from experimental diffraction data. (Bil/Austr/SR/STU/06)
2006
2008
Bilaterálna spoluprácaS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20022004VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques (PP-H2020-18-0003)
2018
2019
APVV - PP H2020P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20052006INTERREG III COFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov. (APVT-20-014702)
2002
2005
APVV
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín. (APVV-0415-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
K. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s duálnym protirakovinovým a antibakteriálnym efektom na báze tiosemikarbazónových hybridov (1/0504/20)
2020
2022
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20082010
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. (APVV-0665-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaB. Vasilkovová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2010
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia izokonverzných metód (1/0592/15)
20152018VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092011
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov (1/3566/06)
2006
2008
VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032005
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009-- Iný domáci --J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj nových metód na elektrochemickú syntézu a aplikácia voltampérometrie na mikroelektródach na riešenie mechanizmov redox reakcií .
2014
2014
-- Iný domáci --
K. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný (3/6285/08)
2008
2010
KEGA
P. Kovařík
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii. (3/3019/05)
2005
2007
KEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Základné charakteristiky horizontálnej odparky so stieraným filmom. (1/1384/04)2004
2006
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně