21. 10. 2020  10:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 108

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2004
2006
National Science Foundation
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (F/00754/B)
2004
2007
-- Iný medzinárodný --M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015
Mladý výskumník
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)2019
2022
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)2020
2023
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - ATOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
2014
2016
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019VEGAP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)
2002
2004
VEGA
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)
2020
2023
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
2017
2019
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Flavonoidy v prítomnosti iónov kovov: pomáhajú alebo škodia?
2020
2021
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}. (SK-GR-0020-11)20132014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)20152017
VEGA
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
2015
2020
-- Iný domáci --
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
20142014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov. (SK-AT-0004-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu. (3 Fokoop DEU/1063827)2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2004
2009
6. rámcový programP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
2014
2016
VEGA
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20072007
APVV
Z. CibulkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá20192019Mladý výskumníkM. ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)2009
2009
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20052007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)20062009APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCEOACh ÚACHTM FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich stability a degradácie. (1/0660/09)
2009
2011
VEGA
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)20032005VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062008VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)
2014
2014-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2021APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
20202021APVV - Dunajská stratégiaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)2018
2020
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)
2018
2020
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)2001
2003
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)20132015
VEGA
K. Lušpai
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Oxidácia voľných radikálov cholesterolu a PUFA na rozhraní kvapalina-kvapalina. Prvé postrehy. (2016-05-15-003)
2016
2017
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019
M. Zalibera
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20082008
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)
20172018
APVV - Dunajská stratégia
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník (PP-H2020-18-0003)
2018
2019
APVV - PP H2020
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)20122015VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Prírodné vs. syntetické komplexné zlúčeniny Cu(II) ako potenciálne liečivá
2020
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. (SK-AT-0016-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)
20182019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi
2018
2018
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)
2011
2013
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/0053/03)2003
2005
VEGAV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20082008
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LukešOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)
2015
2015APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032006Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032005Bilaterálna spoluprácaJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)20082010VEGAM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011
VEGAV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20042005Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.2014
2014
-- Iný domáci --L. KuckováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2004
2004
Štátny programOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov. (SK-AU/2009)
2009
2009Bilaterálna spoluprácaJ. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)20122014
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07)20032003Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)20042005
Štátny program
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2004
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov
2015
2015
Mladý výskumníkS. Dorotíková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života. (APVT-20-005702)
2002
2005
APVVOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok. (č. 14140200001)
2005
2006INTERREG III COFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2005
APVV
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín. (APVV-0415-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s duálnym protirakovinovým a antibakteriálnym efektom na báze tiosemikarbazónových hybridov (1/0504/20)
2020
2022VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov (28160)20082010
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. (APVV-0665-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vysoko úrovňové integračné senzory pre meranie genotoxicity (685817)
2016
2019
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2010
VEGA
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia izokonverzných metód (1/0592/15)
2015
2018
VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia metód na štúdium systémov s neobvyklou elektrónovou štruktúrou. (1/0127/09)20092011
VEGA
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov (1/3566/06)
2006
2008
VEGA
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov. (1/0052/03)
2003
2005VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj nových metód na elektrochemickú syntézu a aplikácia voltampérometrie na mikroelektródach na riešenie mechanizmov redox reakcií .
2014
2014-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
KEGA
P. KovaříkOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii. (3/3019/05)
2005
2007
KEGAP. KovaříkOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Základné charakteristiky horizontálnej odparky so stieraným filmom. (1/1384/04)20042006VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
8.letná škola termickej analýzy a kalorimetrie (29028)2009
2009
-- Iný domáci --
P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne