16. 10. 2019  19:26 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 100

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (NSF-CHE96155)20042006National Science FoundationJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (F/00754/B)20042007-- Iný medzinárodný --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015Mladý výskumníkZ. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)20162018VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)20192022VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)20142016VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)20172019VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)20112014VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)20022004VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)20052007VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)20172019VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008Bilaterálna spoluprácaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}. (SK-GR-0020-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoD. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)20152017VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok20152020-- Iný domáci --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.20142014-- Iný domáci --Z. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov. (SK-AT-0004-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu. (3 Fokoop DEU/1063827)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach. (SK-AT-00106)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. (NMP3-CT-2004-500311)200420096. rámcový programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)20142016VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)20072007APVVZ. CibulkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá20192019Mladý výskumníkM. ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv. ( APVT-20-004504)20052007APVVS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)20062009APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich stability a degradácie. (1/0660/09)20092011VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)20032005VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností (1/3567/06)20062008VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)20142014-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca D. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)20182020VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)20182020VEGAM. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium). (1/2450/05)20052007VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)20012003VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)20132015VEGAK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Oxidácia voľných radikálov cholesterolu a PUFA na rozhraní kvapalina-kvapalina. Prvé postrehy. (2016-05-15-003)20162017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019M. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)20082008Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)20172018APVV - Dunajská stratégiaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník (PP-H2020-18-0003)20182019APVV - PP H2020P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)20122015VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. (SK-AT-0016-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoD. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi20182018Mladý výskumníkD. DarvasiováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)20112013VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/0053/03)20032005VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/3579/06)20062008VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia (P 7191/07)20082008-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca V. LukešOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogenidov s pyrimidínmi. (Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU)20032006Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.l (Mexico/Slov)20032005Bilaterálna spoluprácaJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)20082010VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch. (1/0018/09)20092011VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy. (037 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.20142014-- Iný domáci --L. KuckováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny. (ČÚ 02 VE 08)20042004Štátny programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov. (SK-AU/2009)20092009Bilaterálna spoluprácaJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)20122014VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07)20032003Štátny programV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)20042005Štátny programV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii. (ČÚ 14a)20032004Štátny programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov20152015Mladý výskumníkS. DorotíkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života. (APVT-20-005702)20022005APVVS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Úloha stopových prvkov pri interakcii ožiareného liečiva camptothecínu so sérovými albumínmi. (NMR a EPR spektroskopické štúdium). (1/9256/02)20022004VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok. (č. 14140200001)20052006INTERREG III CS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov. (APVT-20-014702)20022005APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín. (APVV-0415-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov (28160)20082010-- Iný domáci --P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. (APVV-0665-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaB. VasilkovováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vysoko úrovňové integračné senzory pre meranie genotoxicity (685817)20162019H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Využitie opotrebovaných fritovacích olejov vo výrobe metylesterov mastných kyselín. (1/0091/09)20092010VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia izokonverzných metód (1/0592/15)20152018VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia metód na štúdium systémov s neobvyklou elektrónovou štruktúrou. (1/0127/09)20092011VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov (1/3566/06)20062008VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov. (1/0052/03)20032005VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji. (RF-1011/09/02)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj nových metód na elektrochemickú syntézu a aplikácia voltampérometrie na mikroelektródach na riešenie mechanizmov redox reakcií .20142014-- Iný domáci --K. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný (3/6285/08)20082010KEGAP. KovaříkOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii. (3/3019/05)20052007KEGAP. KovaříkOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Základné charakteristiky horizontálnej odparky so stieraným filmom. (1/1384/04)20042006VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
8.letná škola termickej analýzy a kalorimetrie (29028)20092009-- Iný domáci --P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne