7. 12. 2019  2:59 Ambróz
Akademický informační systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 29

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007-- Iný domáci --O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov. (APVT-20-029804)20052007APVVT. PálszegiOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra (LPP-0230-09)20092012APVV - Program LPPO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálne vlastnosti vodivých plymérov, vodivých polymérnych nanokompozitov a nových konjugovaných systémov. (1/2021/05)20052007VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)20032005VEGAF. ValachOChF ÚFCHCHF FCHPT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)20032005KEGAV. LaurincOChF ÚFCHCHF FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)20112014VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Modelovanie štruktúrnych fragmentov obsahujúcich atómy prechodných prvkov v kryštálových štruktúrach metaloproteinov. (1/3572/06)20062008VEGAF. ValachOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania v oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany. (3/3062/05)20052008KEGAO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania vo fyzike. (Rozvojový projekt MŠ)20052006RAV MŠ SRO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Reduction of CO2 to C1 organic species - approaching the edge where experiment and theory meet (2016-10-15-001)20172018Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019L. BučinskýOChF ÚFCHCHF FCHPT
Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems (SK-AT-0002-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium stabilizátorov v polymérnych matriciach - vzťah medzi ich štruktúrou a stabilizačnými účinkami. (APVT-20-005004)20052007APVVV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium elektrických a optických vlastností nových pí-konjugovaných aromatických a heteroaromatických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu oligomérov a nanoštruktúr. (1/0055/03)20032005VEGAV. LaurincOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov (1/0594/16)20162018VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných látok a ich modelových analógov. (1/0735/13)20132015VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vzťahov medzi fyzikálnymi vlastnosťami, energetikou a štruktúrou aromatických zlúčenín s potenciálnymi antioxidačnými účinkami. (1/0137/09)20092011VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium elektrónovej štruktúry derivátov cirkulénu využiteľných v elektronike20192019Mladý výskumníkD. CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium nových organických materiálov s potenciálnym využitím v optoelektronike20182018Mladý výskumníkM. MichalíkOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku fenolových látok.20122013-- Iný domáci --J. RimarčíkOChF ÚFCHCHF FCHPT
Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods. (SK-AT-00506)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Transport properties of selectively modified carbon nanotubes. (SK-FR-2013-0008)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca P. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Transport Studies in Carbon Nanotube Networks (DAAD 4/2008)20082009DAADP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Transportné vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/0774/08)20082010VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Transportné vlastnosti vysoko dopovaných vodivých polymérov a materiálov z jednostenných uhlíkových nanotrubíc (1/0601/15)20152018VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Tvorba multimediálnych prostriedkov a ich aplikácia vo výučbe fyziky. (IT-5c)20072008-- Iný domáci --O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Výskum elektro-optických vlastností nových organických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu materiálov aplikovateľných v elektronike a v nanotechnológii. (1/3036/06)20062008VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně