17. 10. 2019  7:13 Hedviga
Akademický informační systém

Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 33

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. BilčíkKBKM SvF
Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava (JPD 3-083/2005 - 13120120281)20062008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM SvF
Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií (1/0784/12)20122014VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)20062008VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Nelineárna analýza betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0456/17)20172019VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne pôsobenie konštrukcií vyrobených z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/2132/05)20052007VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)20082010VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. BenkoKBKM SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)20162018VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)20002002VEGAĽ. BolhaKBKM SvF
Reconstruction of prefabricated buildings - comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems. (13120120137)20052008Európsky sociálny fondĽ. FilloKBKM SvF
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009APVVĽ. FilloKBKM SvF
Safety format for non-linear analysis of concrete structures (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008Cezhraničná spolupráca - SK - CZĽ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0696/14)20142016VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)20192021VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)20032005VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu (1/0321/03)20032005VEGAI. HudobaKBKM SvF
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov (APVT-20-P03905)20052007APVVJ. BilčíkKBKM SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně