25. 6. 2019  20:16 Tadeáš
Akademický informačný systém

Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 33

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM SvF
Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií (1/0784/12)20122014VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)20062008VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Nelineárna analýza betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0456/17)20172019VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne pôsobenie konštrukcií vyrobených z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/2132/05)20052007VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)20082010VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. BenkoKBKM SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (Action 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (A 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Obnova panelových budov-komplexné riešenie konštruk.,technolog.,hygien. Energetických problémov. (13120120137)20052008Európsky sociálny fondĽ. FilloKBKM SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)20162018VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)20002002VEGAĽ. BolhaKBKM SvF
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009APVVĽ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0696/14)20142016VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008Cezhraničná spolupráca - SK - CZĽ. FilloKBKM SvF
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)20192021VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)20032005VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu (1/0321/03)20032005VEGAI. HudobaKBKM SvF
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Vytvornie a poskytovanie študijného programu magisterského študia-konštrukcie a dopravné stavby v anglickom jazyku. (JPD 3-083/2005 - 13120120281)20062008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov (APVT-20-P03905)20052007APVVJ. BilčíkKBKM SvF
Zvyšovanie konkurencieschopnosti pracovníkov v stavebníctve na európskom trhu práce (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. BilčíkKBKM SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne