Aug 19, 2019   7:41 a.m. Lýdia
Academic information system

Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 55

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Anaerobic biogas production and sludge water treatment from biomass with a high content of nitrogen and sulphur (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanDEE ICEE FCFT
Application of membrane bioreactors for industrial wastewater treatment. (1/0589/12)20122014VEGAI. BodíkDEE ICEE FCFT
Application of membrane reactors for industrial wastewater treatment in Duslo Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkDEE ICEE FCFT
Arsenic Removal from Drinking Water and Its Ecotoxic Effect on Activity of Activated Sludge Microorganisms20192019Mladý výskumníkR. ZakharDEE ICEE FCFT
Biogas production from biodegradable organic wastes. (LPP-0019-09)20092013APVV - Program LPPI. BodíkDEE ICEE FCFT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilDEE ICEE FCFT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkDEE ICEE FCFT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkDEE ICEE FCFT
Centre of Excellence of Integrated Flood Protection of Territory. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilDEE ICEE FCFT
Combined processes for removal of selected micropollutants20192019Mladý výskumníkO. ČižmárováDEE ICEE FCFT
Complex exploitation of fusel oil for the development of high added value compounds (APVV-17-0109)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. ČíkDEE ICEE FCFT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoDEE ICEE FCFT
Degradation of selected specific synthetic organic compounds from water by ozone based processes. (1/0859/14)20142017VEGAJ. DercoDEE ICEE FCFT
Denitrification in reactors with anoxic granulated biomass. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilDEE ICEE FCFT
Do pharmaceuticals penetrate from sewage sludge into groundwater?20182018Mladý výskumníkP. SzabováDEE ICEE FCFT
Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources. (SK0023)20082011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusI. BodíkDEE ICEE FCFT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. JokrllováDEE ICEE FCFT
Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle. (042)20072008-- Iný medzinárodný --M. DrtilDEE ICEE FCFT
Hospitals and music festivals as point sources of micropollutants in surface water and effective options for their removal20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. CzölderováDEE ICEE FCFT
Identification of drugs and pharmaceuticals in wastewater and possibilities for their removal on WWTP. (APVV-0122-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkDEE ICEE FCFT
Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment. (SK-SI-01506)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoDEE ICEE FCFT
Microplastics - risk for environment on Slovak Republic20192019Mladý výskumníkN. BelišováDEE ICEE FCFT
Microplastics and their efficient removal by progressive methods20182018Mladý výskumníkA. GrenčíkováDEE ICEE FCFT
Microplastics in waters of Slovakia - monitoring and possibilities of use innovative processes for their removal20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. GrenčíkováDEE ICEE FCFT
Micropollutants and resistant bacterial strains monitoring and possibilities of use innovative processes for their removal – nanomaterials and ferrates20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýDEE ICEE FCFT
Monitoring of pharmaceutical fates from sewage sludge into soil, plants and underground water (APVV-17-0119)20182022APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkDEE ICEE FCFT
Nanomaterials - innovative process for removing micropollutants from water20172017Mladý výskumníkP. BrandeburováDEE ICEE FCFT
Novel stabilized and structurally ordered optically and photoelectrically active organic materials (V1/0501/15)20152018VEGAG. ČíkDEE ICEE FCFT
Occurrence of the most widely used antibiotics in effluents in Bratislava and their likely way of degradation20162016Mladý výskumníkJ. TichýDEE ICEE FCFT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)20092009-- Iný domáci --I. BodíkDEE ICEE FCFT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami20152015Mladý výskumníkL. HrdličkaDEE ICEE FCFT
Optimization of recarbonization process in fluidized bed reactor20182018Mladý výskumníkM. VrabeľDEE ICEE FCFT
Possibilities of removal and management of nutrients from wastewater20182018Mladý výskumníkS. KecskésováDEE ICEE FCFT
Postgraduate School of Industrial Ecology. (MSCF-CT-2005-029529)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkDEE ICEE FCFT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkDEE ICEE FCFT
Progressive methods of water, wastewater, sludge and organic waste treatment. (1/1382/04)20042006VEGAJ. DercoDEE ICEE FCFT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkDEE ICEE FCFT
Removal and recycling of phosphorus from wastewater20192019Mladý výskumníkB. KožárováDEE ICEE FCFT
Removal of selected specific synthetic compounds from water with processes based on ozone utilisation. (APVV-0656-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoDEE ICEE FCFT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124(2))20172020APVV - Všeobecná výzvaT. MackuľakDEE ICEE FCFT
Seminár Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy (29053)20092009-- Iný domáci --M. HutňanDEE ICEE FCFT
Sewage biomarker analysis for community health assessment. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkDEE ICEE FCFT
Study and application of advanced oxidation system “metal aluminum – acid”20162016Mladý výskumníkL. HrdličkaDEE ICEE FCFT
Study of charge transfer in ordered organic molecular systems (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEEIT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkDEE ICEE FCFT
The effects of antioxidants and substances affecting imunity system studied in vivo on model of adjuvant arthritis. (2/5051/25)20052007VEGAV. KoprdaDEE ICEE FCFT
The study of separation and isolation of metals and radionuclides from envinmental components by natural and chemically modified sorbents. (1/1381/04)20042006VEGAV. KoprdaDEE ICEE FCFT
Účinok antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študovaný na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy a osteoartrózy. (2/2049/22)20022004VEGAV. KoprdaDEE ICEE FCFT
Use of granulated biomass in biological processes of nitrogen removal from wastewater. (1/0818/12)20122014VEGAM. DrtilDEE ICEE FCFT
Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov bektérií v odpadových vodách zo zdravotníckych zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovT. MackuľakDEE ICEE FCFT
Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody a čistení odpadových vôd. (103 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. DercoDEE ICEE FCFT
Využitie progresívnych oxidačných postupov na rozklad prioritných, nebezpečných a rezistentných látok a minimalizáciu produkcie prebytočného kalu. (1/0866/08)20082010VEGAJ. DercoDEE ICEE FCFT
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. (1/0145/08)20082010VEGAM. HutňanDEE ICEE FCFT
Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd.20122013-- Iný domáci --T. MackuľakDEE ICEE FCFT
Wastewater treatment in rural areas with application of biomass as renewable energy source. (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkDEE ICEE FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed