15. 12. 2019  17:33 Ivica
Akademický informační systém

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 56

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)M. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources. (SK0023)20082011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. JokrllováOEI ÚCHEI FCHPT
Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle. (042)20072008-- Iný medzinárodný --M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment. (SK-SI-01506)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku20192019Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov20182018Mladý výskumníkA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)20182022APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd20182018Mladý výskumníkS. KecskésováOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd20192019Mladý výskumníkB. KožárováOEI ÚCHEI FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov20172017Mladý výskumníkP. BrandeburováOEI ÚCHEI FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)20152018VEGAG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami20152015Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu20192019Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi20192019Mladý výskumníkO. ČižmárováOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou20182018Mladý výskumníkM. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Postgraduate School of Industrial Ecology. (MSCF-CT-2005-029529)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?20182018Mladý výskumníkP. SzabováOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (LPP-0019-09)20092013APVV - Program LPPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)20142017VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Seminár Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy (29053)20092009-- Iný domáci --M. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Sewage biomarker analysis for community health assessment. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium a aplikácia pokročilého oxidačného systému kovový hliník - kyselina20162016Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium separácie a izolácie kovov a rádionuklidov zo zložiek životného prostredia prírodnými a chemicky upravenými sorbentami. (1/1381/04)20042006VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Účinky antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študované in vivo na modeli adjuvantnej artritídy. (2/5051/25)20052007VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Účinok antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študovaný na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy a osteoartrózy. (2/2049/22)20022004VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124(2))20172020APVV - Všeobecná výzvaT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov bektérií v odpadových vodách zo zdravotníckych zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt najviac používaných antibiotík v odpadových vodách v Bratislave a ich možný spôsob degradácie20162016Mladý výskumníkJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie granulovanej biomasy pri procesoch biologického odstraňovania dusíka z odpadových vôd. (1/0818/12)20122014VEGAM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody a čistení odpadových vôd. (103 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových bioreaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd. (1/0589/12)20122014VEGAI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie progresívnych oxidačných postupov na rozklad prioritných, nebezpečných a rezistentných látok a minimalizáciu produkcie prebytočného kalu. (1/0866/08)20082010VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. (1/0145/08)20082010VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd.20122013-- Iný domáci --T. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně