Nov 23, 2019   2:10 a.m. Klement
Academic information system

Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 62

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Adaptive and intelligent control strategies for processes of chemical/biochemical technology. (1/8108/01)20012003VEGAA. MészárosDIEPC IIEAM FCFT
Advanced and effective methods of optimal process control. (APVV-0551-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Advanced approaches to control of chemical and biochemical processes with uncertaintes. (1/4055/07)20072009VEGAM. BakošováDIEPC IIEAM FCFT
Advanced methods of optimal control of chemical and biochemical processes. (1/0071/09)20092011VEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Advanced Optimal and Safety Oriented Control of Energy-Intensive Processes20172017Mladý výskumníkM. KlaučoDIEPC IIEAM FCFT
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosDIEPC IIEAM FCFT
Advanced predictive control of energy-intensive chemical-technological processes20162016Mladý výskumníkM. KlaučoDIEPC IIEAM FCFT
Algorithms for control of processes with mass and heat transfer. (SK-CZ-0042-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováDIEPC IIEAM FCFT
Algorithms for Optimal Control of Heat and Mass Transfer Processes with Hybrid Dynamics. (APVV-0029-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Approximated predictive control of energy systems20172017Mladý výskumníkJ. DrgoňaDIEPC IIEAM FCFT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia20152015Mladý výskumníkB. TakácsDIEPC IIEAM FCFT
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaDIEPC IIEAM FCFT
Control of chemical and biochemical processes with uncertainties. (1/0537/10)20102011VEGAM. BakošováDIEPC IIEAM FCFT
Control of processes with uncertainties in chemical technology and Biotechnology (1/0973/12)20122015VEGAM. BakošováDIEPC IIEAM FCFT
Design of a chemical reactor for educational and research purposes20182018Mladý výskumníkP. BakaráčDIEPC IIEAM FCFT
Development and Design of Smart Sensors for Chemical Industry20192019Mladý výskumníkP. BakaráčDIEPC IIEAM FCFT
Development of a software prototype for online learning in public policy, support for dissemination of results in applied research. (26240220018)20092012OP VaVM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Development of Virtual and Remote Experiments for a Network of on-line Laboratories. (3/7245/09)20092011KEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Dynamic and global optimisation of processes. (37 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Economically Effective Control of Energy Intensive Chemical Processes20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoDIEPC IIEAM FCFT
Embedded Optimal Control (AvH-1065182-SVK)20172020-- Iný medzinárodný --M. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Energy Efficient Process Control (1/0004/17)20172020VEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Heart-Disease Diagnostic in Real Time with Neural Networks20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoDIEPC IIEAM FCFT
Implementation of explicit predictive control model on the chemical-technological processes20162016Mladý výskumníkJ. HolazaDIEPC IIEAM FCFT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)20142017ERASMUS+J. ŠajbidorDBT IBT FCFT
Model Predictive Control of Hybrid Systems. (LPP-0092-07)20082011APVV - Program LPPM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Model predictive control on platforms with limited computational resources. (1/0095/11)20112014VEGAM. KvasnicaDIEPC IIEAM FCFT
Modeling of reactive separation processes. (LPP-0181-06)20062009APVVJ. MarkošDIEPC IIEAM FCFT
Modelling and control of modern processes with heat and mass transfer. (č. 21)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosDIEPC IIEAM FCFT
Modelling, optimisation and control of heat and mass transfer processes. (SK-MAD-001-06)20072009Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Modern control methods for chemical and food technological processes. (SK-CZ-11106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (112/189)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešDIEPC IIEAM FCFT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (041 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešDIEPC IIEAM FCFT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy20152015Mladý výskumníkM. JelemenskýDIEPC IIEAM FCFT
New Directions in Guaranteed Estimation of Nonlinear Dynamic Systems and Their Applications to Chemical Engineering Problems (790017)20182020H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)R. PaulenDIEPC IIEAM FCFT
On-Line Tunable Explicit Model Predictive Control for Systems with a Fast Dynamics (1/0585/19)20192022VEGAM. KvasnicaDIEPC IIEAM FCFT
Optimal Control for Process Industries (APVV-15-0007)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Optimal Control of Chemical Processes20182018Mladý výskumníkJ. HolazaDIEPC IIEAM FCFT
Optimal process control. (1/0053/13)20132016VEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Optimisation and control of chemical and biochemical processes. (1/3081/06 )20062008VEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Optimisation polynomiale pour les systèmes complexes. (ECO-NET 2006)20062007Bilaterálna spoluprácaM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou20152015Mladý výskumníkD. IngoleDIEPC IIEAM FCFT
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. (ESF/13/04-I/32-DP)20052008-- Iný domáci --M. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie. (1/1046/04)20042006VEGAA. MészárosDIEPC IIEAM FCFT
Progressive methods of robust and adaptive control of processes with heat and mass transfer. (SK-CZ-11206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováDIEPC IIEAM FCFT
Real Time Optimal Process Control (SK-FR-2015-0001)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Reliable and Real-time Feasible Estimation and Control of Chemical Plants20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. PaulenDIEPC IIEAM FCFT
Robust Model Predictive Control meets Robotics (SK-CN-2015-0016)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaDIEPC IIEAM FCFT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.20142014-- Iný domáci --J. OravecDIEPC IIEAM FCFT
Secure optimal control of technological processes20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecDIEPC IIEAM FCFT
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05/FCHPT)20052005KEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Sum of Squares Programming for System Design and Analysis (PP-H2020-18-0002)20182019APVV - PP H2020M. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Support for establishment of Centre of Excellence for Smart Technologies, Systems, and Services. (ITMS: 26240120005)20092011OP VaVM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Support for Finalisation of Centre of Excellence for Smart Technologies, Systems, and Services II. (ITMS: 26240120029)20102013OP VaVM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Training in Embedded Predictive Control and Optimization. (FP7-PEOPLE-2013-607957)20142018Initial trainingM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Verifiable safe optimal control (1/0403/15)20152018VEGAM. KvasnicaDIEPC IIEAM FCFT
Verified Estimation and Control of Chemical Processes (SK-CN-2017-0026)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca R. PaulenDIEPC IIEAM FCFT
Vývoj laboratórneho simulátora automobilovej dopravy20152015Mladý výskumníkM. KalúzDIEPC IIEAM FCFT
Vývoj metód optimálneho a dozeracieho riadenia procesov prestupov látky. (1/0135/03)20032005VEGAM. FikarDIEPC IIEAM FCFT
Zdokonalené drážkovanie metalových vrstiev.20142014-- Iný domáci --J. ŠtevekDIEPC IIEAM FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed