16. 10. 2019  9:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 62

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie. (1/8108/01)20012003VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. (SK-CZ-0042-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov20172017Mladý výskumníkJ. DrgoňaOIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia20152015Mladý výskumníkB. TakácsOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)20092011KEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (37 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)20172020VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely20182018Mladý výskumníkP. BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese20162016Mladý výskumníkJ. HolazaOIaRP ÚIAM FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)20142017ERASMUS+J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)20192022VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky. (č. 21)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky. (SK-MAD-001-06)20072009Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)20062009APVVJ. MarkošOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie. (SK-HU-0023-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (112/189)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (041 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (SK-CZ-11106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/4055/07)20072009VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy20152015Mladý výskumníkM. JelemenskýOIaRP ÚIAM FCHPT
Nové smerovanie v garantovanom odhade nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie na problematiku chemického inžinierstva (790017)20182020H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov. (1/3081/06 )20062008VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov20182018Mladý výskumníkJ. HolazaOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)20132016VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)20152018VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)20092011OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)20102013OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov. (1/0071/09)20092011VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20172017Mladý výskumníkM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov20162016Mladý výskumníkM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Polynomiálna optimizácia pre komplexné systémy (ECO-NET 2006)20062007Bilaterálna spoluprácaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)20082011APVV - Program LPPM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)20112014VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou20152015Mladý výskumníkD. IngoleOIaRP ÚIAM FCHPT
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. (ESF/13/04-I/32-DP)20052008-- Iný domáci --M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie. (1/1046/04)20042006VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy robustného a adaptívneho riadenia procesov s prestupom tepla a látky. (SK-CZ-11206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)20102011VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)20122015VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.20142014-- Iný domáci --J. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05/FCHPT)20052005KEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Spoľahlivé odhadovanie a kontrola chemických zariadení v reálnom čase20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Sum of Squares programovanie pre návrh a analýzu systému (PP-H2020-18-0002)20182019APVV - PP H2020M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu. (26240220018)20092012OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (SK-CN-2017-0026)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Vnorené optimálne riadenie (AvH-1065182-SVK)20172020-- Iný medzinárodný --M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj a implementácia smart senzorov pre chemicko-technologické procesy20192019Mladý výskumníkP. BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj laboratórneho simulátora automobilovej dopravy20152015Mladý výskumníkM. KalúzOIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj metód optimálneho a dozeracieho riadenia procesov prestupov látky. (1/0135/03)20032005VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Vzdelávanie vo vnorenom prediktívnom riadení a optimalizácii. (FP7-PEOPLE-2013-607957)20142018Initial trainingM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Zdokonalené drážkovanie metalových vrstiev.20142014-- Iný domáci --J. ŠtevekOIaRP ÚIAM FCHPT
Zložitosť, citlivosť a robustnosť explicitného prediktívneho riadenia. (SK-FR-2013-0026)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne