20. 10. 2020  14:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 67

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
20012003VEGAA. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. (SK-CZ-0042-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov2017
2017
Mladý výskumník
J. Drgoňa
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia20152015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015
2016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)
2009
2011KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
2004
2005
Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)20172020VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely
2018
2018
Mladý výskumníkP. Bakaráč
OIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese2016
2016
Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)
2014
2017
ERASMUS+
J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)
2019
2022VEGAM. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky. (č. 21)2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2007
2009Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)
2006
2009
APVV
J. MarkošOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie. (SK-HU-0023-08)
20092011Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (112/189)2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2007
2009VEGAM. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy2015
2015
Mladý výskumník
M. Jelemenský
OIaRP ÚIAM FCHPT
Nové smerovanie v garantovanom odhade nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie na problematiku chemického inžinierstva (790017)
2018
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov. (1/3081/06 )2006
2008
VEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov
2018
2018
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne a prediktívne procesné riadenie20192021Excelentné tvorivé tímy na STU
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)
20132016
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)
20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálny návrh a riadenie procesov (SK-FR-19-0004)
2020
2021
Slovensko - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)
2015
2018VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Plne centralizované riadenie vozidla (DS-FR-19-0031)20202021
APVV - Dunajská stratégia
OIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)2009
2011
OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)
20102013
OP VaV
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov. (1/0071/09)20092011VEGAM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov2017
2017
Mladý výskumníkM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov
2016
2016
Mladý výskumníkM. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (1/0545/20)2020
2023
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spoluprácaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)
2008
2011
APVV - Program LPP
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)
20112014VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou
2015
2015Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. (ESF/13/04-I/32-DP)
2005
2008
-- Iný domáci --OIaRP ÚIAM FCHPT
2004
2006VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)
2010
2011
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)
2012
2015
VEGA
M. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.
2014
2014
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
2005
2005
KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Spoľahlivé odhadovanie a kontrola chemických zariadení v reálnom čase
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Spoľahlivé prediktívne riadenie využívajúce prevádzkové údaje s aplikáciami v reálnom čase (895377)
2020
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Sum of Squares programovanie pre návrh a analýzu systému (PP-H2020-18-0002)20182019
APVV - PP H2020
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu. (26240220018)20092012
OP VaV
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (SK-CN-2017-0026)
20182019APVV - Bilaterálna spolupráca OIaRP ÚIAM FCHPT
Vnorené optimálne riadenie (AvH-1065182-SVK)
2017
2020-- Iný medzinárodný --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj a implementácia smart senzorov pre chemicko-technologické procesy
2019
2019
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Vývoj laboratórneho simulátora automobilovej dopravy
2015
2015
Mladý výskumník
M. KalúzOIaRP ÚIAM FCHPT
2003
2005
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Vzdelávanie vo vnorenom prediktívnom riadení a optimalizácii. (FP7-PEOPLE-2013-607957)2014
2018
Initial training
OIaRP ÚIAM FCHPT
Zdokonalené drážkovanie metalových vrstiev.
2014
2014
-- Iný domáci --OIaRP ÚIAM FCHPT
Zložitosť, citlivosť a robustnosť explicitného prediktívneho riadenia. (SK-FR-2013-0026)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne