5. 8. 2020  16:08 Hortenzia
Akademický informační systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 25

StavNázev
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
2009
2009
-- Iný domáci --OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)2019
2020
Interreg VA: SR - Maďarsko
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2004
2009
6. rámcový program
M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)
2002
2004
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemical processes of utilization of biomass from Slovak-Hungarian frontier region. (HUSK/1101/1.2.1/0318)
2012
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - HUA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2006
2009
APVVA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)
20192022APVV - Všeobecná výzvaP. Hudec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)
2018
2020
VEGA
T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory pre chemické špeciality. (1/2459/05)
2005
2007
VEGA
M. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
P. Hudec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov
2015
2015Mladý výskumníkOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.
20142014
-- Iný domáci --
T. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)
20132015VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGAM. ŠtolcováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))
20192022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Syntéza, kompatibilizácia a transport komponentov multifunkčných systémov vhodných na stabilizáciu celulózových materiálov (APVV-18-0155)2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
-- Iný domáci --M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum efektívnych a ekologických technológií výroby sulfenamidov. (APVV-0168-07)
2008
2010APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum technológie prípravy derivátov difenylamínu ako stabilizátorov polymérov a olejov a postupy na dosiahnutie ich vyššieho účinku. (APVV-0446-07)
2008
2010APVVD. MravecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín. (APVT-99-P00405)20062007
APVV
A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vysoko účinné katalyzátory pre polyuretány. (APVV-99-003105)
2006
2008
APVV
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vývoj a príprava vzoriek na chemické leptanie skla (29056)20092009-- Iný domáci --A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín (APVV-16-0097)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšně
ukončený úspěšně