19. 9. 2019  8:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 25

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)20092009-- Iný domáci --A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)20192019Interreg VA: SR - MaďarskoA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)20022004VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív. (APVV-20-036805)20062009APVVA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemické postupy zužitkovania biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. (HUSK/1101/1.2.1/0318)20122014Cezhraničná spolupráca - SK - HUA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)20192022APVV - Všeobecná výzvaP. HudecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)20182020VEGAT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory pre chemické špeciality. (1/2459/05)20052007VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)20162018APVV - Všeobecná výzvaP. HudecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov20152015Mladý výskumníkT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe. (NMP2-CT-2004-505834)200420096. rámcový programM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.20142014-- Iný domáci --T. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)20132015VEGAA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)20182022APVV - Všeobecná výzvaT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívne procesy pre chemické špeciality. (1/0768/08)20082010VEGAM. ŠtolcováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))20192022APVV - Všeobecná výzvaE. HájekováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Syntéza, kompatibilizácia a transport komponentov multifunkčných systémov vhodných na stabilizáciu celulózových materiálov (APVV-18-0155)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KrálikOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum efektívnosti a ekologických technológií výroby sulfénamidov (28159)20082010-- Iný domáci --M. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum efektívnych a ekologických technológií výroby sulfenamidov. (APVV-0168-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum technológie prípravy derivátov difenylamínu ako stabilizátorov polymérov a olejov a postupy na dosiahnutie ich vyššieho účinku. (APVV-0446-07)20082010APVVD. MravecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín. (APVT-99-P00405)20062007APVVA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vysoko účinné katalyzátory pre polyuretány. (APVV-99-003105)20062008APVVA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vývoj a príprava vzoriek na chemické leptanie skla (29056)20092009-- Iný domáci --A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín (APVV-16-0097)20172021APVV - Všeobecná výzvaE. HájekováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne