4. 8. 2020  16:56 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 89

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)
2006
2008
VEGA
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
2018
2021VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)
2005
2007APVVOOCh ÚOCHKP FCHPT
20032005VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)2009
2011
OP VaV
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)2011
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023VEGAP. KoóšOOCh ÚOCHKP FCHPT
2001
2003VEGAD. Végh
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)
2004
2006
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok2015
2015
Mladý výskumníkT. Malatinský
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)2013
2015
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021
VEGA
M. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
20102012
OP VaV
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )
2009
2011
APVV - Program VMSPOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
2010
2011
KEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)
2012
2014
KEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)2017
2019
KEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)
2011
2013VEGAD. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov
2018
2018
Mladý výskumníkL. Dikošová
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)
20132016APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)
2010
2011
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)20022004VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách
20162016
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín (29005)
2009
2009-- Iný domáci --P. Šafař
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)
20192022
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20062009APVVT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)20152019APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch2019
2019
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách20172017Mladý výskumníkP. Lopatka
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti. (1/2448/05)
2005
2007
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)20092009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín20192019
Mladý výskumník
D. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)
2011
2013
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
2014
2014-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)
2008
2010
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava polyhydroxylovaných pyrolizidínových alkaloidov s využitím olefinačných reakcií2020
2021
Mladý výskumníkL. DikošováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava, vlastnosti a reaktivita dusíkových heterocyklov s prikondenzovaným O, S, Se alebo N obsahujúcim kruhom. (1/9254/02)20022004VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)
2013
2013VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)
2009
2009
-- Iný domáci --
D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -syntéza a spektrálne charakteristiky intermediátov (29017)20092009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Sphingolipids: a novel target in the treatment of Alzheimer Disease? (733050105)
2014
2019
-- Iný medzinárodný --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereokontrollierte Synthesen neuer Kohlenhydratderivate aus enantiomerenreinen 3,6-Dihydro-2H-1,2-oxazinen. (Nem/SR/580-FCHPT)2003
2007
-- Iný medzinárodný --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívna syntéza indolizidinolov a ich analógov. (1/0161/08)2008
2010
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)
20142017VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok (1/0115/10)
2010
2011VEGAT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok (LPP-0071-09)
2009
2013
APVV - Program LPPT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)
2011
2013
VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)20162018VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20022004VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGA
D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntetický chameleón a jeho transformácie
2020
2021
Mladý výskumník
M. MarčekováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a syntetické využitie aktivovaný nitroalkénov na prípravu heterocyklov s potenciálnou biologickou aktivitou
20202021Mladý výskumníkB. Pavilek
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách. (APVT-20-007304)20052007APVVV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2012
VEGAĽ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza nových fotoizomerizovateľných pyridínových ligandov pre spin-crossover komplexy20202021Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2002
2005
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium syntézy nových pi-konjugovaných heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/4453/07)2007
2009
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium stereoselektívnych transformácií neproteinogénnych gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín (1/2469/05)20052007
VEGA
D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza Dekarestriktínu L.20122013-- Iný domáci --J. Paštrnák
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza heterokornólu C a D
2019
2019Mladý výskumníkT. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza prírodného polyhydroxylovaného pyrolizidínového alkaloidu Pochonicínu ako významného inhibítora β-N-acetylglukozaminidáz.
2012
2013
-- Iný domáci --D. Beňadiková
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20052008
KEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaV
D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie énovej reakcie v syntéze nových senzorických molekúl.
20142014
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie izoxazolidínových oxiránov v syntéze liečiv
2018
2018
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie Pd-katalyzovanej minokarbonylácie v syntéze benzopyrokolínových alkaloido
2018
2018Mladý výskumníkT. Čarný
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok
2015
2015Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok
2016
2016Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
2003
2005
VEGA
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov20192019
Mladý výskumník
L. Ďurina
OOCh ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně