27. 9. 2020  6:33 Cyprián
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie2019
2019
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)
2004
2006
APVV
M. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --
M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
2017
2017
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
20162019VEGAM. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )
2008
2010
COST
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov
2016
2016
Mladý výskumník
M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
20052007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
2015
2015
Mladý výskumník
M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
2008
2010
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)
20032006
5. rámcový program
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.2013
2014
-- Iný domáci --
P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov
2017
2017
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGAM. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
2019
2022
VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava polovodivých štruktúr na báze TiO2 a ich aplikácia v tlačených perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
2020
2021
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)
2015
2018
VEGA
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium a charakterizácia zloženia náplní písacích prostriedkov pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov2020
2021
Mladý výskumník
S. StaškováOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium účinku nízkoteplotnej plazmy na reálne historické želatínové fotografie
2020
2021
Mladý výskumník
K. Haberová
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva. (1/0800/08)2008
2010
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruktúrach grafických zobrazení. (1/2455/05)2005
2007
VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)20112013
VEGA
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)
2013
2015
VEGA
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)
2019
2022
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPAF ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2012
2013
-- Iný domáci --
P. Gemeiner
OPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv obsahu plniva na identifikáciu kancelárskeho papiera pre kriminalistické účely
2015
2015
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Výskum a vzdelávanie v oblasti grafického inžinierstva a dizajnu (CIII-RS-0704-04-1516)
20152030
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
OPAF ÚPSP FCHPT
2004
2006APVVJ. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum optických, štrukturálnych a elektrických vlastností amorfných polovodičov po ich interakcii s časticami pochádzajúcimi z plazmy a/alebo iónových zväzkov. (2/1119/21)
2001
2003
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
2002
2007
Energy, environment and sustainable development (EESD)
OPAF ÚPSP FCHPT
Využitie alternatívnych materiálov pri príprave hybridných perovskitových solárnych článkov za použitia tlačových techník
20162016Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Vývoj a optimalizácia zloženia biomateriálov pre 3D inkjetovú biotlač2020
2021
Mladý výskumník
P. Hájovská
OPAF ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne