Aug 26, 2019   0:17 a.m. Samuel
Academic information system

Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 65

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020I. HudecDPRF IPM FCFT
Application of the Method of the Design of Experiments (DoE) and Mathematic-Statistical Procedures in the Formulation of the Recipes of Rubber Compounds. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyDPRF IPM FCFT
Atmospheric-pressure plasma treatment of material surfaces. (1/4095/07)20072009VEGAĽ. ČernákováDPRF IPM FCFT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.20142014-- Iný domáci --K. TomanováDPRF IPM FCFT
Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials. (SK 0094)20092011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. BakošDPRF IPM FCFT
Composite materials based on rubber with magnetic fillers and study of influence of surface modification by plasma on the properties of materials which applied in rubber products. (Nem/SR/STU07)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecDPRF IPM FCFT
Cultivation of the cells on biomaterial carriesr for tissue engineering. (1/0864/11)20112012VEGAD. BakošDPRF IPM FCFT
Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385/dodatok)200520055. rámcový programD. BakošDPRF IPM FCFT
Dairy Industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programD. BakošDPRF IPM FCFT
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)20172020Interreg Central EuropeD. BakošDPRF IPM FCFT
Development of new biodegradable polymeric materials for application in 3D printing20182018Mladý výskumníkP. JurkovičDPRF IPM FCFT
Development of new polymer blends based on biodegradable polyesters designed to tissue engineering20182018Mladý výskumníkI. GálisováDPRF IPM FCFT
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008EUREKAI. HudecDPRF IPM FCFT
Ekologická likvidace odpadu gumy mobilním zařízením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAI. HudecDPRF IPM FCFT
Elastomeric blends and composites for special applications (APVV-16-0136)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HudecDPRF IPM FCFT
Elastomeric composite materials with electromagnetic properties20182018Mladý výskumníkA. KvasničákováDPRF IPM FCFT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákDPRF IPM FCFT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas (PP-H2020-18-0009)20182019APVV - PP H2020I. HudecDPRF IPM FCFT
Fibrous and Textile Surface Nanostructural Modification. (APVT ? 099 - 035004)20052007APVVI. HudecDPRF IPM FCFT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)20052007VEGAD. BakošDPRF IPM FCFT
Hypertext textbook: Plastics ? technical materials. (3/5200/07)20072009KEGAP. AlexyDPRF IPM FCFT
Implementácia výskumného projektu (28099)20082009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368 P1)20112015Central EuropeD. BakošDPRF IPM FCFT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368P1)20112014Central EuropeD. BakošDPRF IPM FCFT
Low Temperature Plasma Sources for Nanotechnological Modification of Adhesion of Textile Reinforcing Materials Use in Rubber Industry. (4/0003/05)20052007RAV MŠ SRI. HudecDPRF IPM FCFT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)20092009-- Iný domáci --D. BakošDPRF IPM FCFT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)20122015OP VaVI. HudecDPRF IPM FCFT
Modification of Polymer Blends and Composites containing Biodegradable Polymers and Biopolymers from Renewable Sources. (1/4455/07)20072009VEGAP. AlexyDPRF IPM FCFT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošDPRF IPM FCFT
New biomaterials based on chitosan complexes. (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošDPRF IPM FCFT
New environmentally friendly polymeric materials from renewable sources (APVV-14-0301)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. FerancDPRF IPM FCFT
New environmentally friendly polymeric mixtures from renewable sources (APVV-17-0304)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyDPRF IPM FCFT
New materials, technologies and procedures of surface modification for reinforcing materials for rubber articles. (17/2001 GER)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecDPRF IPM FCFT
New types of composite and multi compound impregnate for electrotechnical application based on polyester and polyesterimides resins (APVV-14-0125)20152018APVV - Všeobecná výzvaI. HudecDPRF IPM FCFT
Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív. (1/0283/03)20032005VEGAI. HudecDPRF IPM FCFT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers. (Nem/SR/STU1/07)20072008MVTSP. AlexyDPRF IPM FCFT
Polymer Materials with Higher Utility Properties. (APVT?99-013704)20052006APVVI. HudecDPRF IPM FCFT
Polymer nanocomposites based on polyolefines, carbon nanotubes and layered silicate fillers. (1/2110/05)20052007VEGAV. KhunováDPRF IPM FCFT
Polymer scaffolds and hybrid systems based on chitosan and hyaluronan. (SK-CN-00106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošDPRF IPM FCFT
Polymer systems from renewable resources for fibres and textiles (APVV-17-0078)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováDPRF IPM FCFT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.20142014-- Iný domáci --R. SýkoraDPRF IPM FCFT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČernákováDPRF IPM FCFT
Preparation and biological activity of new biomaterials used in reconstructive medicine (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováDBM IBM FCFT
Preservation, stabilization and conservation of traditional information supports in the Slovak Republic. (2003 SP 20/028 03 01)20032009Štátny programD. BakošDPRF IPM FCFT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)20092009-- Iný domáci --P. AlexyDPRF IPM FCFT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Reingeneering of product range of VIPO a.s. Participation of SUT only in part 2.3 Application of innovative components of rubber blends. (26220220091)20102013OP VaVI. HudecDPRF IPM FCFT
Rubber compounds with new types of fillers for special applications. (APVV-0694-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaI. HudecDPRF IPM FCFT
Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania (064-013STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošDPRF IPM FCFT
Special additived fibres and textiles (APVV-14-0175)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováDPRF IPM FCFT
Stanovenie merného povrchu vzoriek kremičitého úletu (29070)20092009-- Iný domáci --P. HudecDPRF IPM FCFT
Study of multifunctional polymer nanocomposites based on halloysite (1/0486/19)20192021VEGAV. KhunováDPRF IPM FCFT
Štúdia o využití varne živíc a možnosti spracovania odpadu z plastov (29004)20082009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov. (1/0059/03)20032005VEGAG. KyseláDPRF IPM FCFT
Štúdium viacfázových systémov na báze environmentálne akceptovateľných polymérov. (2/3054/23)20032005VEGAD. BakošDPRF IPM FCFT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)20132015Leonardo da VinciI. HudecDPRF IPM FCFT
Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications (APVV-14-0566)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. HudecDPRF IPM FCFT
Úprava polymérnych materiálov-posudok (29003)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.20142014-- Iný domáci --R. PlavecDPRF IPM FCFT
Vypracovanie odborného posudku (29063)20092009-- Iný domáci --I. HudecDPRF IPM FCFT
Vývoj nových polymérnych nanokompozitov na báze prírodných nanomateriálov. (1/0662/08)20082010VEGAV. KhunováDPRF IPM FCFTKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed