23. 9. 2020  19:05 Zdenka
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 68

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)
2018
2019
APVV - PP H2020
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --K. Tomanová
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)
2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Composite materials based on rubber with magnetic fillers and study of influence of surface modification by plasma on the properties of materials which applied in rubber products. (Nem/SR/STU07)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385/dodatok)
2005
2005
5. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
2001
2004
5. rámcový program
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)2017
2020
Interreg Central EuropeD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )2007
2008
EUREKAI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2009
EUREKA
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
20172020APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas (PP-H2020-18-0009)2018
2019
APVV - PP H2020
OPKV ÚPSP FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)
2005
2007
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)2007
2009
KEGAOPKV ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368 P1)20112015Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368P1)
20112014
Central Europe
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami2018
2018
Mladý výskumníkOPKV ÚPSP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012
VEGA
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog2020
2021
Mladý výskumníkA. Kvasničáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)
2009
2009
-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
2012
2015OP VaVI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
20072009
VEGA
P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
20052007APVVOPKV ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
New biomaterials based on chitosan complexes. (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
20182021APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
J. Feranc
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers. (Nem/SR/STU1/07)20072008MVTSP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.
2014
2014
-- Iný domáci --
R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie
2019
2021Excelentné tvorivé tímy na STUI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)
2005
2006
APVV
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)2009
2009
-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)
2007
2009
VEGAOPKV ÚPSP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)20092009-- Iný domáci --P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)20102013OP VaVI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --P. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
20082009-- Iný domáci --I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005VEGAG. Kyselá
OPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium viacfázových systémov na báze environmentálne akceptovateľných polymérov. (2/3054/23)20032005
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)
20132015Leonardo da VinciI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.
20142014-- Iný domáci --R. Plavec
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Výskum multifunkčných polymérnych nanokompozitov na báze halloyzitu (1/0486/19)
2019
2021
VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových biodegradovateľných polymérnych materiálov pre aplikáciu v 3D tlači2018
2018
Mladý výskumník
OPKV ÚPSP FCHPT
2008
2010
VEGA
V. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych zmesí na báze biodegradovateľných polyesterov určených pre tkanivové inžinierstvo
2018
2018
Mladý výskumník
OPKV ÚPSP FCHPT
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike. (2003 SP 20/028 03 01)
2003
2009
Štátny programOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007
RAV MŠ SR
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně