16. 10. 2019  9:56 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 65

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.20142014-- Iný domáci --K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)20092011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)20052007VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)20072009KEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch. (Nem/SR/STU07)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami20182018Mladý výskumníkA. KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)20112012VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)20092009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)20122015OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)20072009VEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)20052007APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. FerancOPKV ÚPSP FCHPT
Nové materiály, technológie a postupy povrchovej úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov. (17/2001 GER)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív. (1/0283/03)20032005VEGAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385/dodatok)200520055. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.20142014-- Iný domáci --R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)20052006APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív. (1/2110/05)20052007VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov. (Nem/SR/STU1/07)20072008MVTSP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov. (SK-CN-00106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)20072009VEGAĽ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)20092009-- Iný domáci --P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)20102013OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve (CE1237)20172020Interreg Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe. (3CE368P1)20112014Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania (064-013STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Stanovenie merného povrchu vzoriek kremičitého úletu (29070)20092009-- Iný domáci --P. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdia o využití varne živíc a možnosti spracovania odpadu z plastov (29004)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov. (1/0059/03)20032005VEGAG. KyseláOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium viacfázových systémov na báze environmentálne akceptovateľných polymérov. (2/3054/23)20032005VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Transfer of qualifications and learning standards in plastic sector. (LLP LINK Generated No-2013-1-SK1-LEO05-06359)20132015Leonardo da VinciI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Úprava polymérnych materiálov-posudok (29003)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze biopolyesterov.20142014-- Iný domáci --R. PlavecOPKV ÚPSP FCHPT
Vypracovanie odborného posudku (29063)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Výskum multifunkčných polymérnych nanokompozitov na báze halloyzitu (1/0486/19)20192021VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Vytvorenie výskumnej a tréningovej platformy na vytvorenie inovatívnej gumovej zmesi pomocou bionicky inšpirovaných funkcionalizovaných polymérov a silikátov (PP-H2020-18-0009)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj inovačného hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Strednej Európe. (3CE368 P1)20112015Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových biodegradovateľných polymérnych materiálov pre aplikáciu v 3D tlači20182018Mladý výskumníkP. JurkovičOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych nanokompozitov na báze prírodných nanomateriálov. (1/0662/08)20082010VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Vývoj nových polymérnych zmesí na báze biodegradovateľných polyesterov určených pre tkanivové inžinierstvo20182018Mladý výskumníkI. GálisováOPKV ÚPSP FCHPT
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike. (2003 SP 20/028 03 01)20032009Štátny programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom priemysle. (4/0003/05)20052007RAV MŠ SRI. HudecOPKV ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne