17. 9. 2019  5:06 Olympia
Akademický informační systém

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy20182018Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)20092011Research for the benefit of SMEsR. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel20172017Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Interakcie neprocesových látok v podmienkach výroby buničín. (1/8100/01)20012003VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov20192019Mladý výskumníkA. LisýODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovA. HázODCP ÚPSP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)20092011KEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)20022005APVVŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015-- Iný domáci --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie20172017Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)20032003Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008 (063-004STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry20162016Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)20192021VEGAM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Sustainable low-temperature plasma technologies for cleaning historical and archaeological artefacts from natural polymers (E!9975)20182019EUREKA Network ProjectsR. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Štruktúra povrchu a kvalita tlače nenatieraných a natieraných papierov. (2003 SP 26/028 0C 03, K1)20032005Štátny programŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)20132015VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium morfologických, chemických a fyzikálno-mechanických zmien lignocelulózových materiálov pri recyklácii. (1/0770/08)20082010VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia20152015Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva s využitím nových separačných a analytických metód. (1/0061/03)20032005VEGAS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosferickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov. (APVT-20-033004)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy20182018Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča20192019Mladý výskumníkI. VajováODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave biomasy20172017Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Využitie chromatografických metód pri identifikácii historických voskových artefaktov20162016Mladý výskumníkK. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK (061-006STU-8/2008/FCHPT)20092009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Záchrana sochy sv. Uršule. (ST2013_76)20132013-- Iný domáci --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera20182021-- Iný medzinárodný --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně