3. 8. 2020  23:17 Jerguš
Akademický informační systém

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 39

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy2018
2018
Mladý výskumníkV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)
20092011Research for the benefit of SMEsR. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaM. Jablonský
ODCP ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. Škulcová
ODCP ÚPSP FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel2017
2017
Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
2001
2003VEGAI. Šurina
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov2019
2019
Mladý výskumníkA. Lisý
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ODCP ÚPSP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)
20162019APVV - Všeobecná výzvaODCP ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAODCP ÚPSP FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)
2009
2011
KEGA
M. Vrška
ODCP ÚPSP FCHPT
2002
2005APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
2005
2007
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015
-- Iný domáci --
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie
2017
2017
Mladý výskumník
P. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)
2003
2003
Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
20082009
-- Iný domáci --
S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry2016
2016
Mladý výskumníkA. Sládková
ODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)
20192021
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Sustainable low-temperature plasma technologies for cleaning historical and archaeological artefacts from natural polymers (E!9975)
2018
2019
EUREKA Network Projects
R. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Štruktúra povrchu a kvalita tlače nenatieraných a natieraných papierov. (2003 SP 26/028 0C 03, K1)
2003
2005
Štátny program
Š. Šutý
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)
2013
2015
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
2008
2010
VEGA
M. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia
2015
2015
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva s využitím nových separačných a analytických metód. (1/0061/03)20032005VEGAODCP ÚPSP FCHPT
2005
2007
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy20182018
Mladý výskumník
P. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča
2019
2019Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave biomasy20172017Mladý výskumníkA. Škulcová
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ODCP ÚPSP FCHPT
Využitie chromatografických metód pri identifikácii historických voskových artefaktov
2016
2016
Mladý výskumník
K. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK (061-006STU-8/2008/FCHPT)20092009
-- Iný domáci --
S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Záchrana sochy sv. Uršule. (ST2013_76)20132013
-- Iný domáci --
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera
20182021
-- Iný medzinárodný --
ODCP ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšněukončený úspěšně