17. 10. 2019  13:25 Hedviga
Akademický informačný systém

Katedra dopravných stavieb (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015VEGAK. BačováKDOS SvF
Dopravný model AT ? SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)20102011VEGAK. BačováKDOS SvF
Koľajové konštrukcie na koridorových tratiach. (1/1144/04)20042006VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Kompetencie v doprave AT-SK (N_00170)20142014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)20032005VEGAK. BačováKDOS SvF
Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Nové hodnotenie prevádzkových vlastností asfaltových zmesí pre kryty vozoviekv laboratórnych podmienkach (1/7127/20)20002002VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb (1/3314/06)20062008VEGAB. BezákKDOS SvF
Podpora výsledkom vybraných projektov z významných vzdelávacích inštitúcii (PORTAL)200020025. rámcový programB. BezákKDOS SvF
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)200020055. rámcový programA. BezákKDOS SvF
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)20032005VEGAB. BezákKDOS SvF
Región BRAtislava - WIen: StúdIe MObilitného správania (ITMS N00127)20112014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
SNOWBALL - Metódy integrovaného plánovania, environmentálnej bezpečnosti a úspor energií v doprave miest EU (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)20062008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS SvF
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)20002002VEGAJ. KomrskaKDOS SvF
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravnou infraštúrou (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)K. BačováKDOS SvF
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravnou infraštúrou (EVK4-CT-2001-00056/1)20052006MVTSK. BačováKDOS SvF
Výskum činiteľov ovplyvňujúcich objem a kvalitu prác staníc pre tvorbu nákladných vlakov (1/8333/01)20012003VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002VEGAK. BačováKDOS SvF
Využitie recyklovaných materiálov do asfaltových zmesí za účelom zníženia množstva odpadov a zlepšenia životného prostredia (1/3318/06)20062008VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Využitie stavebného odpadu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií (1/0551/10)20102011VEGAK. GrünnerLCVV KDOS SvF
Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami (APVV-SK-85/CZ-107)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoB. BezákKDOS SvF
Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám (1/0323/03)20032005VEGAK. GrünnerKDOS SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne