21. 5. 2019  20:33 Zina
Akademický informačný systém

Dekanát (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 3

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Hlas administrátorov výskumu - budovanie siete administratívnej excelentnosti (BESTPRAC)20182019COSTM. GrančayDek FCHPT
Tvorba medzinárodných doktorandských štúdijných programov na VŠCHT Praha (0002730)20172021-- Iný medzinárodný --M. BakošováDek FCHPT
Žiadosť o finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov20162016-- Iný domáci --M. GrančayPS Dek FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne