16. 9. 2019  2:22 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 23

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)20132017COSTJ. HeftyKGZA SvF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)20112013VEGAL. HusárKGZA SvF
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)20152017VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020VEGAJ. JanákKGZA SvF
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006VEGAM. MojzešKGZA SvF
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)20012003VEGAM. MojzešKGZA SvF
Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností. (1/4025/07)20072009VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP - 0176-06)20062006APVVJ. HeftyKGZA SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP-0176-06)20062009APVVM. Haque IgondováKGZA SvF
Monitorovanie a analýza krátkodobých variácií polohy využitím globálnych navigačných družicových systémov (1/1033/04)20042006VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe (EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2)200320085. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Predikcia archeologických lokalít (APVV-0249-07)20082011APVVJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)20012003VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Promoting risk, resource management and risk prevention (3B035)20032007INTERREG III B CadsesM. MojzešKGZA SvF
Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní (1/0775/08)20082010VEGAJ. JanákKGZA SvF
Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií (1/1035/04)20042006VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
UNIGRACE (0080030)200220035. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Výskum a realizácia metrologického sstému geodézie v SR. (1/7150/20)20002002VEGAE. BučkoKGZA SvF
Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok (1/0882/08)20082010VEGAM. MojzešKGZA SvF
Využitie nových a modernizovaných globálnych navigačných družicových systémov na určovanie presnej polohy a jej zmien v čase. (1/4089/07)20072009VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými (1/1092/11)20112013VEGAJ. JanákKGZA SvF
3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie dlhodobých geodetických meraní družicovými (1/0642/13)20132015VEGAJ. HeftyKGZA SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně