Oct 21, 2019   6:05 a.m. Uršuľa
Academic information system

Department of Surveying (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 23

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE FCE
Application of precise navigating alghoritms and systems for monitoring of building structures. (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)20112011-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE FCE
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE FCE
Detailed virtual model of the Calvary in Banská Štiavnica as a base for preservation of world-wide sound culture monument. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE FCE
Detection of Surface and Discrete Displacements of Unstable Regions Based on the Low-Cost Photogrammetry, Terrestrial and Satellite Methods (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE FCE
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE FCE
EEGS (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE FCE
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE FCE
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE FCE
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Historic cemeteries in a context of cultural heritage ? protection and rehabilitation by an example of ?Zvonový vŕšok? cemetery in Banská Štiavnica. (3/6269/08-SvF)20082010KEGAŠ. SokolKGDE FCE
Indoor navigation of equipments (1/0445/13)20132015VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)20012003VEGAP. BartošKGDE FCE
Measuring system development for continual monitoring of the Bratislava bridges (1/0706/09)20092011VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. FraštiaKGDE FCE
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)20162018KEGAŠ. SokolKGDE FCE
Monitoring of geodynamic processes with integrated measurement systems (1/1153/04)20042006VEGAP. BartošKGDE FCE
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGAŠ. SokolKGDE FCE
The Qualitative Aspects of Spatial Models Creation by Surveying and Photogrammetric Methods. (1/0142/10)20102011VEGAŠ. SokolKGDE FCE
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGAM. FraštiaKGDE FCE
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)20182020VEGAA. KopáčikKGDE FCE
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005VEGAA. KopáčikKGDE FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed