30. 10. 2020  15:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Katedra geodézie (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 23

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)
2003
2004Akcia Rakúsko - SlovenskoKGDE SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)
2006
2008
VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)
20112011
-- Iný medzinárodný --
A. KopáčikKGDE SvF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)20102011
VEGA
KGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)2014
2016
VEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
EEGS (Thematic Networks)
2003
2006thematic network
KGDE SvF
2003
2003
-- Iný medzinárodný --A. Kopáčik
KGDE SvF
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013
Erasmus Mundus joint programmes
A. Kopáčik
KGDE SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002
VEGA
KGDE SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)2008
2010
KEGA
Š. Sokol
KGDE SvF
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)
2001
2003VEGAP. Bartoš
KGDE SvF
20102011VEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)
2016
2018KEGA
KGDE SvF
2004
2006
VEGA
P. BartošKGDE SvF
2013
2015
VEGA
A. KopáčikKGDE SvF
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013
KEGA
KGDE SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGA
KGDE SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)
2018
2020
VEGA
KGDE SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)
2003
2005
VEGA
KGDE SvF
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov (1/0706/09)2009
2011
VEGAA. Kopáčik
KGDE SvFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně