3. 7. 2020  15:13 Miloslav
Akademický informačný systém

Katedra geodézie (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2003
2004
Akcia Rakúsko - Slovensko
KGDE SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)2006
2008
VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
A. Kopáčik
KGDE SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)2010
2011
VEGAM. FraštiaKGDE SvF
2014
2016
VEGA
Š. Sokol
KGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)
2014
2016
VEGA
KGDE SvF
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)
2013
2013
Erasmus Mundus joint programmes
A. KopáčikKGDE SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)
2003
2003-- Iný medzinárodný --
KGDE SvF
Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii (Thematic Networks)
2003
2006thematic networkKGDE SvF
2001
2002
VEGAA. Kopáčik
KGDE SvF
2008
2010
KEGA
Š. Sokol
KGDE SvF
2001
2003
VEGA
KGDE SvF
20102011VEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)2016
2018
KEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami. (1/1153/04)20042006
VEGA
P. BartošKGDE SvF
Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch (1/0445/13)
2013
2015
VEGA
KGDE SvF
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGA
KGDE SvF
2019
2021
VEGA
KGDE SvF
Využitie terestrického laserového skenovania pre environmentálne procesy a ich zmeny (10/0242-E/4005)
2011
2011
-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)
2018
2020
VEGAA. Kopáčik
KGDE SvF
20032005VEGAA. Kopáčik
KGDE SvF
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov (1/0706/09)20092011
VEGA
KGDE SvFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne