13. 10. 2019  22:23 Koloman
Akademický informačný systém

Katedra geodézie (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)20082010KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)20012003VEGAP. BartošKGDE SvF
Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami. (1/0142/10)20102011VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. FraštiaKGDE SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)20162018KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami. (1/1153/04)20042006VEGAP. BartošKGDE SvF
Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch (1/0445/13)20132015VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Využitie terestrického laserového skenovania pre environmentálne procesy a ich zmeny (10/0242-E/4005)20112011-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)20182020VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov (1/0706/09)20092011VEGAA. KopáčikKGDE SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne