17. 10. 2019  7:08 Hedviga
Akademický informační systém

Katedra geotechniky (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 29

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)20002002VEGAM. LukáčKGTE SvF
Analýza deformácií podložia stavebných konštrukcií v závislosti od ich mechanických vlastností (1/9060/02)20022004VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020VEGAE. BednárováKGTE SvF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)20192021VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)20082010VEGAF. BaliakKGTE SvF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)20032005VEGAJ. MalgotKGTE SvF
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)20032005VEGAE. BednárováKGTE SvF
Geotechnické štruktúry pri mimoriadnych zaťažovacích stavoch (1/2148/05)20052007VEGAJ. HullaKGTE SvF
Geotechnický audit environmentálnych stavieb a záťaží (1/3311/06)20062008VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení stabilitných problémov geotechnických konštrukcii (065/136)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZJ. HullaKGTE SvF
Hydrodynamické procesy vo vrtoch a v ovplyvnenom heterogennom prostredí pri riešení stabilitných a ekologických problémov (1/9066/02)20022004VEGAJ. HullaKGTE SvF
IMPLEMENTÁCIA PROGRESÍVNYCH METÓD PRI POSUDZOVANÍ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI (1/0704/09)20092012VEGAE. BednárováKGTE SvF
Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva: (344-007STU-4/2010)20102011KEGAP. TurčekKGTE SvF
Interakcia nespojite nehomogénneho podložia so stavebnou konštrukciou (1/0578/08)20082010VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia podložia a základov pri veľkej intenzite zaťaženia (1/2135/05)20052007VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia vybratých geotechnických konštrukcií s horninovým prostredím (1/3320/06)20062008VEGAP. TurčekKGTE SvF
Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií (1/0882/16)20162018VEGAP. TurčekKGTE SvF
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)20122014VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Problémy interakcie vodných stavieb s prostredím a možnosti ich minimalizácie (1/3315/06)20062008VEGAE. BednárováKGTE SvF
Prognóza vývoja deformácií vybratých geotechnických konštrukcií v závislosti od stavu napätosti (1/0241/13)20132015VEGAP. TurčekKGTE SvF
Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží. (1/0879/10)20102011VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií (1/0320/03)20032005VEGAP. TurčekKGTE SvF
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)20062006Cezhraničná spolupráca - SK - ATP. TurčekKGTE SvF
Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby (1/0533/14)20142016VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Štruktúrny kolaps geomateriálov (1/0330/03)20032005VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Vplyv dlhodobého namáhania hrádzí vodných stavieb na ich bezpečnosť (1/0318/13)20132015VEGAE. BednárováKGTE SvF
Vplyv stanovenia geotechnických vlastnosti zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov (1/0944/11)20112013VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)20182020VEGAJ. FrankovskáKGTE SvF
Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií (1/0619/09)20092012VEGAP. TurčekKGTE SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně