20. 11. 2019  21:11 Félix
Akademický informačný systém

Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 8

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)P. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania. (3/6370/08)20082010KEGAJ. ŠugárováKZSM UVTE MTF
Prieskum metód merania tribologických veličín v oblasti stojárstva a hutníctva v SR (1/2099/05)20052007VEGAP. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi (1/3191/06)20062008VEGAM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu (2003 SP 26 028 0A 05)20032005Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
Stanovenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojov (1/2068/05)20052007VEGAK. UlrichKZSM UVTE MTF
Výsku progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie (99-002502)20022005APVVM. TurňaKZSM UVTE MTF
Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu (1/0314/12)20122014VEGAI. KovaříkováUVTE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne